Menu

Bhagavata Parampara - Sri Svarupa Damodara Gosvami

Gepubliceerd 2017
Herzien 20 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.stephen-knapp.com/svarupa_damodar_goswami.htm

Sri Nandanandana Dasa

Sri Svarupa Damodara Gosvami


Svarupa Sri Svarupa Damodara is een eeuwige metgezel en vriend van Sri Caitanya Mahaprabhu. Voorheen was zijn naam Sri Purusottama Acarya. Hij woonde in Navadvipa. Hij bleef altijd in de buurt van Mahaprabhu. Toen Sriman Mahaprabhu sannyasa nam, werd Damodara halfgek. Hij ging naar Varanasi (Benares) en nam sannyasa van een sannyasi genaamd Caitanyananda, die hem de opdracht gaf de Vedanta te bestuderen en aan de mensen in het algemeen te onderwijzen.

Sri Purusottama Acarya aanvaardde niet de kleding van een sannyasi, maar alleen de sikha en de heilige draad. Zijn naam werd Svarupa. In opdracht van zijn sannyasa-guru ging Sri Purusottama Acarya naar Jagannatha Puri. In die tijd ontmoette hij Sri Caitanya weer. Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 10.102-104) beschrijft die ontmoeting alsvolgt, "Op zekere dag arriveerde Svarupa Damodara. Zijn mystieke gewaarwording van de innerlijke bedoeling van Bhagavan was diep en ondoorgrondelijk. Hij was een oceaan van rasa. In zijn voorgaande asrama was zijn naam Purusottama Acarya geweest. Toen hij in Navadvipa was, had hij de lotusvoeten van Bhagavan bereikt. Maar toen hij de sannyasa van Sri Caitanya zag, werd hij halfgek. En daarom ging hij rechtstreeks naar Varanasi om sannyasa te nemen.

In relatie tot Svarupa Damodara schreef Srimad Krsnadasa Kaviraja Gosvami verder alsvolgt, "Sri Svarupa Damodara was het eind van alle kennis; toch sprak hij over het algemeen niet met iedereen. Hij hield het voor zichzelf. Hij hield ervan alleen te zijn en geen anderen te zien. Hij was de belichaming van krsna-prema. Hij was als een tweede Mahaprabhu in die zin, dat hij de conclusies van krsna-tattva en krsna-bhakti volkomen beheerste en ze volkomen kon vertegenwoordigen. Als zodanig beoordeelde hij ieder boek, gedicht of gezang, voordat Bhagavan het zou horen. Sri Caitanya hield er niet van om literatuur en liederen te horen, die waren tegengesteld aan de conclusies van bhakti (bhaktisiddhanta-viruddha), of die rasabhasa (conflicterende devotionele stemmingen) bevatten. Daarom moest Svarupa Damodara deze werken eerste beoordelen en wanneer hij besloot, dat ze zuiver waren, liet hij ze aan Caitanya horen.

Svarupa Damodara zong voor Sri Caitanya de liederen van Vidyapati, Candidasa en Gita-Govinda en dat deed Gauranga veel plezier. Svarupa Damodara kon zingen als een gandharva (hemelse musicus) en kende de geschriften zoals Brihaspati, de guru van de goden. Niemand was een grotere ziel dan hij. Hij was dierbaar aan Advaita en Nityananda en hij was het leven en de ziel van de toegewijden onder leiding van Srivasa Thakura.

Er wordt gezegd, dat Svarupa Damodara op die manier leek op de tweede vorm van Mahaprabhu. Hij zong als een gandharva en wat de geschriften betrof, was hij als Brihaspati. Svarupa Damodara was zeer deskundig in muziek en Vedische geschriften. Sri Caitanya noemde hem meestal Damodara vanwege zijn bedrevenheid in zang- en muziekkunst. De naam Damodara gaf Sri Caitanya en kwam bij de naam, die zijn sannyasa-guru hem had gegeven. Daarom stond hij bekend als Svarupa Damodara. Hij stelde een muziekboek samen getiteld, Sangita-Damodara.

Voordat iemand een lied, een gedicht of een boek aan Sriman Mahaprabhu kon voorleggen, moesten ze het eerst overleggen aan de beoordeling van Svarupa Damodara, voordat Mahaprabhu het te zien kreeg. Toen Svarupa Damodara uit Kasi terugkwam, legde hij een vers voor aan Mahaprabhu, waarin Hij werd verheerlijkt. Dit vers werd gedocumenteerd door Kavi Karnapura in zijn Caitanya Candrodaya Nataka, alsvolgt.

heloddhunita khedaya visadaya pronmila-damodarau
    samyacchastra vivadaya rasadaya cittarpitonmadaya
sasvad-bhaktivinodaya sa-madaya madhurya-maryadaya
    sri caitanya dayanidhe tava daya bhuyadamandodaya

Caitanya Candrodaya Nataka

O Oceaan van Genade, Sri Caitanya! Laat datgene, dat eenvoudig de pijn verdrijft, die we in deze materiŽle wereld hebben ervaren; datgene, dat alles zuivert; datgene, dat de grootste bovenzinnelijke zegen manifesteert; datgene, dat bij zijn zonsopgang alle twijfelachtige conclusies van de sastra verdrijft; datgene, dat rasa regent op ons hart en onze geest, dat ons bewustzijn regeert en daardoor blijdschap veroorzaakt; laat die alles bevrijdende, algunstige, de grens van genade van die madhura-rasa van Jou in ons hart verrijzen.

Sri Svarupa Damodara bood Caitanya zijn dandavats aan en Caitanya omarmde hem en zei, "Vandaag zag Ik in een droom, dat jij hier zou aankomen. Alles was goed. Zoals iemand die blind is gelukkig wordt wanneer hij ogen krijgt, zo ben Ik gelukkig geworden door jou te krijgen."

Sri Svarupa Gosvami zei, "O Heer! Vergeef me alsjeblieft. Omdat ik je vergat, heb ik jouw lotusvoeten verlaten. Zonder een spoor van prema in me te hebben, heb ik jouw dienst verlaten. En omdat ik zondig ben, ging ik naar een vreemd land. Maar hoewel ik jou verliet, heb jij me niet verlaten. Je hebt me met de koorden van jouw genade aan mijn nek weer naar jouw lotusvoeten teruggesleept."

Toen Svarupa Damodara deze woorden met grote bescheidenheid uitsprak, omarmde Caitanya hem weer en zei, "Sri Krsna is heel aardig. Door zijn genade hebben we elkaar weer ontmoet."

Svarupa Damodara bleef altijd dicht in de buurt van Caitanya Mahaprabhu. Bij elke stemming die Sriman Mahaprabhu had, voerde Svarupa Damodara kirtana uit om Zijn innerlijke gevoelens te verhogen. Rond dezelfde tijd, dat Svarupa Damodara naar Puri kwam, arriveerde ook Sri Ramananda Raya uit Vidyanagara. Sri Ramananda Raya was een groot dichter en kon alles op een zeer elegante wijze uitleggen. Sri Caitanya Mahaprabhu hoorde rasa-tattva uit de mond van Ramandanda Raya.

Overdag voerde Sri Caitanya Mahaprabhu meestal kirtana met zijn toegewijden uit. 's Nachts, in het gezelschap van Ramananda Raya en Svarupa Damodara, genoot hij van de waarheden over het spel en de smaken van Radha en Krsna. Op dezelfde wijze, waarop Lalita en Visakha de vertrouwelijke vriendinnen van Sri Radha zijn, zo zijn Svarupa Damodara en Ramananda Raya de vertrouwelijke metgezellen van Sri Caitanya Mahaprabhu.

Tijdens de laatste episoden van het spel van Sri Gaurasundara was Sri Svarupa Damodara onafgebroken bij Hem. Sri Svarupa Damodara's rechter hand was Srila Raghunatha dasa Gosvami.

Op de tweede dag van de volle maan in de maand Asharh verliet Sri Svarupa Damodara Gosvami deze wereld en ging het ongemanifesteerde spel van Bhagavan binnen.Auteur Engels: Sri Nandanandana Dasa
Uitgever: www.stephen-knapp.com/svarupa_damodar_goswami.htm
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Sri Svarupa Damodara Gosvami"
Vertaler Nederlands: 2017 Indira dasi
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Srila Sanatana Gosvami
Volgende => Sri Ramananda Raya

TOP

title=""