Menu

Bhagavata Parampara - Sri Madhvacarya

Gepubliceerd 2017
Herzien 24 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/24-discourses-2005/
482-srila-madhvacaryas-appearance-day

Publicatie 13 oktober 2005, Laatst bijgewerkt 10 februari 2022
Sri Kesavaji Gaudiya Matha, Mathura, India - 13 oktober 2005

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Sri Madhvacarya


Madhva Vandaag is de verschijningsdag van Sri Madhvacarya, de sampradaya acarya van onze Brahma-Madhva-Gaudiya Vaisnava Sampradaya [zie eindnoot 1]. Hij verscheen in een plaats genaamd Pajaka-ksetra. De naam van zijn vader was Madhvagaya en van zijn moeder Vedavidya. Zijn naam als kind was Vasudeva. Hij nam sannyasa op zeer jonge leeftijd en zijn sannyasa naam was Purna-prajna. Zijn sannyasa guru, die mayavada filosofie van het impersonalisme volgde, heette Sri Acyuta-preksa.

Het leven van Srila Madhvacarya was nogal wonderlijk. Er was eens een koopman, die handelde in gopi-candana (klei voor tilaka). Zijn schip liep vast en door de zegen van Sri Madhvacarya werd hij gered. Als dank gaf de koopman Madhvacarya een enorm groot blok gopi-candana, waaruit zich een groot godsbeeld van Bala-gopala manifesteerde - Dadhi-manthana Gopala. Dit godsbeeld van Gopala heeft een karnstok in de hand. Het beeld is erg zwaar en Srila Madhavacarya bevond zich twaalf kilometer van Udupi verwijderd. Hij heeft toen het godsbeeld zelf gedragen en onderweg allerlei stavas en stutis (hymnen en gebeden) voor Gopala gecomponeerd.

Srila Madhvacarya heeft vele boeken geschreven en vooral zijn drie commentaren op de Brahma-sutra zijn erg belangrijk, namelijk Brhad-bhasya en twee Anubhasyas. In de Brhad-bhasya heeft Madhvacarya een verklaring gegeven voor de presentatie van zijn suddha-dvaita-vada filosofie. Deze filosofie zegt: de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krsna, is het hoogste, eeuwig levende wezen, de Allerhoogste Zelf. Het doel van het hele yoga systeem is de geest te concentreren op dit Allerhoogste Zelf. Wij zijn dat Allerhoogste Zelf niet. Dat moet iedereen weten. Het Allerhoogste Zelf is God. Dit is suddha-dvaita-vada of zuivere dualiteit. God is verschillend van mij. Hij is de hoogste en ik ben ondergeschikt. Hij is groot en ik ben klein. Hij is oneindig groot en ik ben oneindig klein.

In zijn commentaar schreef Srila Madhvacarya zijn eigen compositie in de vorm van Sanskriet verzen, die het idee van Sri Sankaracarya (de acarya van de impersonalisten) versloegen.

Alle Vaisnava acaryas, zoals Sri Ramanujacarya, Visnusvami en Nimbaditya, hebben bijdragen geleverd aan het falsificeren van de theorieŽn van Sri Sankaracarya. Srila Madhvacarya heeft dit vooral gedaan met zijn filosofie van suddha-dvaita-vada of bheda-vada (zuiver dualisme).

De Sruti's (vedische geschriften) hebben beide principes beschreven, namelijk dat de individuele ziel dezelfde is als God en dat de ziel verschillend van Hem is. In de meeste gevallen echter is het grootste belang gehecht aan het aspect van onderscheid.

Srila Madhvacarya heeft in zijn werk vijf verschillen aangegeven. Er bestaat een eeuwig verschil tussen God en de jiva (het oneindig kleine levende wezen); verschil tussen God en maya (Gods begoochelende materiŽle vermogen); tussen maya en de jiva; tussen de ene jiva en de andere jiva, en tussen de ene verschijning van maya en een andere verschijning van maya.

De vier bonafide sampradayas zijn allemaal Vaisnava sampradayas. Ze komen overeen in hun doelstelling en object van verering. Ze vereren allemaal Visnu-tattva (de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn plenaire of voltallige manifestatie). De volgelingen van de Ramanujacarya Sampradaya vereren Sri Laksmi-Narayana. In de sampradaya van Srila Madhvacarya wordt verering van Bala-gopala Krsna uitgevoerd.

Srila Madhvacarya heeft vier belangrijke mathas (tempels) gesticht. In iedere tempel waren twee sannyasis aanwezig, waardoor er in totaal acht sannyasis waren. Deze acht sannyasi acaryas praktiseerden de verering van Sri Krsna in de stemming van gopis, maar deze verering wordt niet aan de gewone bevolkong gegeven.

Sriman Mahaprabhu zag, dat er iets aan de conceptie van Srila Madhvacarya ontbrak en heeft dat rechtgezet. In hun commentaren op de discussie van Mahaprabhu met de tattva-vadis (de volgelingen van Sri Madhvacarya) in Sri Caitanya-caritamrta hebben Sri Kavi Karnapura en Sri Baladeva Vidyabhusana beiden verklaard, dat onze sampradaya die van Srila Madhvacarya is. We zien in onze guru-parampara, dat Srila Madhvacarya Puri diksa heeft genomen van Srila Laksmipati Tirtha. Daarom hebben we een verbinding met Sri Madhvacarya, hoewel we vooral verbonden zijn met Srila Madhavendra Puri. Sri Advaita Acarya en Sri Nityananda Prabhu zijn verbonden met Srila Madhavendra Puri en Madhavendra Puri is verbonden met Sri Madhvacarya.

Sommigen aanvaarden niet, dat Sri Madhvacarya onze sampradaya acarya is [zie Eindnoot 2]. Sommige sahajiyas en kastegosvamis kunnen dit niet rijmen. Zij zeggen, dat Sri Baladeva Vidyabhusana zich niet in onze sampradaya bevond, maar in de Madhva Sampradaya [zie Eindnoot 3]. Maar onze sampradaya is in feite wel verbonden aan Srila Madhvacarya. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft daarom uitdrukkelijk gezegd, dat degenen, die Srila Baladeva Vidyabhusana of Srila Madhvacarya niet aanvaarden, demonen zijn en geen relatie hebben met suddha-bhakti. Ze zijn kali-chela, leerlingen van Kali [de demoon van het huidige tijdperk van ruzie en hypocrisie].

We moeten deze tattvas (gevestigde filosofische waarheden) allemaal kennen. Dan kunnen we weten, wie Srila Madhvacarya is en welke relatie we met hem hebbben.

Wij zijn Vaisnava sannyasis. We dragen de naam Bhaktivedanta. Ik wil, dat vooral degenen in de wereldverzakende levensorde - de sannyasis - op zijn minst een paar sutras van de Vedanta uit hun hoofd kennen. Ze moeten tenminste vijfentwintig verzen kennen met hun betekenis en uitleg. Als jullie ten minste tien sutras van de Brahma-sutra kennen van de eerste tot de tiende, komt alle filosofie naar jou toe. De vier oorspronkelijke verzen van Srimad-Bhagavatam omvatten de hele Srimad-Bhagavatam en dit is ook het geval met Brahma-sutra. Alle sutras zijn ingesloten in de eerste tien sutras. Jullie moeten ze zeker uit jullie hoofd leren, anders worden jullie door mayavada filosofen verslagen.

Gaura-premanande, hari hari bol !


_____________________________

Eindnoot 1

Caitanya Mahaprabhu ging daarna naar Udupi, de plaats van Madhvacarya, waar de tattva-vadi filosofen woonden. Daar zag Hij het godsbeeld van Sri Krsna en werd gek van extase.

PURPORT - Sripada Madhvacarya werd geboren in Udupi, dat in het Zuiden van het district Kanarada in Zuid-India ligt en ten Westen van Sahyadri. Dit is de provinciehoofdstad van Zuid-Kanarada vlakbij de stad Mangalore ten Zuiden van Udupi. In de stad Udupi is een plaats genaamd Pajaka-ksetra, waar Madhvacarya werd geboren in een Sivalli brahmaanse dynastie als zoon van Madhyageha Bhatta in 1040 Sakabda (1119 n. Chr.). Volgens sommigen werd hij geboren in 1160 Sakabda (1239 n. Chr.).

In zijn kindertijd was Madhvacarya bekend als Vasudeva en er doen een paar wonderbaarlijke verhalen over hem de ronde. Eťn ervan is, dat zijn vader zoveel schuld had opgebouwd en dat Madhvacarya tamarindezaden had getransformeerd in munten om de schulden van zijn vader af te lossen. Toen hij vijf jaar was, werd hem de heilige draad aangeboden. Vlak naast zijn woning leefde een demoon genaamd Maniman in de gedaante van een slang. Madhvacarya heeft op vijfjarige leeftijd de slang met de teen van zijn linker voet gedood. Als zijn moeder erg in de war was, verscheen hij aan haar met ťťn sprong. Hij was zelfs als kind al een groot geleerde en hoewel zijn vader het er niet mee eens was, heeft hij op twaalfjarige leeftijd sannyasa aanvaard. Bij de ontvangst van sannyasa van Acyuta Preksa kreeg hij de naam Purnaprajna Tirtha. Nadat hij door India had gereisd, ging hij tenslotte de geschriften bespreken met Vidyasankara, de verheven leider van de Srngeri Matha. Eigenlijk werd Vidyasankara in aanwezigheid van Madhvacarya overschaduwd. Madhvacarya ging naar Badarikasrama vergezeld van Satya Tirtha. Daar is hij Vyasadeva tegengekomen en heeft zijn commentaar op de Bhagavad-gita aan hem uiteengezet. Door in aanwezigheid van Vyasadeva te studeren is hij een groot geleerde geworden.

Tegen de tijd dat hij vanuit Badarikasrama in de Ananda Matha arriveerde, had Madhvacarya zijn commentaar op de Bhagavad-gita afgerond. Zijn metgezel, Satya Tirtha, heeft het complete commentaar vastgelegd. Toen Madhvacarya uit Badarikasrama terugkeerde, ging hij naar Ganjama aan de oever van de Godavari Rivier. Daar heeft hij twee geleerden ontmoet genaamd Sobhana Bhatta en Svami Sastri. Deze geleerden werden later in de disciplinaire opvolging van Madhvacarya bekend als Padmanabha Tirtha en Narahari Tirtha. Nadat hij was teruggekeerd naar Udupi, nam hij wel eens een bad in zee. Bij een van die gelegenheden heeft hij een gebed in vijf hoofdstukken gecomponeerd. Een andere keer zat hij aan zee en was verzonken in meditatie op Sri Krsna. Toen zag hij, dat een groot schip met goederen voor Dvaraka in de problemen was. Hij heeft dat schip toen aanwijzingen gegeven, waardoor het kon worden gered en de kust kon bereiken. De eigenaren van het schip wilden hem iets geven en Madhvacarya wilde toen alleen een stuk gopi-candana hebben. Hij kreeg een ontzettend groot blok gopi-candana en toen dit naar hem werd toegebracht, brak het blok in tweeŽn en openbaarde zich een groot godsbeeld van Sri Krsna. Het beeld had een stok in de ene hand en een stuk voedsel in de andere. Toen Madhvacarya het godsbeeld van Krsna op deze manier kreeg, componeerde hij een gebed. Het beeld was zo zwaar, dat zelfs dertig mannen het niet konden optillen. Madhvacarya heeft dit godsbeeld toen zelf naar Udupi gebracht.

Madhvacarya had acht leerlingen, die allemaal sannyasa van hem namen en president van zijn acht kloostertempels werden. De dienst aan het godsbeeld van Sri Krsna in Udupi heeft tot de dag van vandaag nog plaats volgens de standaarden, die Madhvacarya heeft gevestigd.

Daarna ging Madhvacarya voor de tweede keer een bezoek brengen aan Badarikasrama. Toen hij onderweg door Maharashtra kwam, werd daar door de koning een groot meer aangelegd ten behoeve van het openbaar welzijn. Toen Madhvacarya met zijn leerlingen door dat gebied trok, werden ze genoodzaakt met de afgraving te helpen. Toen Madhvacarya na enige tijd een bezoek aan de koning bracht, zette hij de koning aan het werk en is toen met zijn leerlingen vertrokken.

In de provincie Ganga-pradesa braken dikwijls gevechten uit tussen hindoe's en moslims. Hindoe's stonden aan de ene oever van de rivier en de moslims aan de andere oever. Vanwege de spanningen in de gemeenschap was er geen boot beschikbaar om de rivier over te steken. De moslim soldaten hielden de passagiers aan de overkant tegen, maar Madhvacarya maakte zich niet druk om die soldaten. Hij ging toch de rivier over en toen hij aan de andere kant de soldaten tegemoet kwam, werd hij naar de koning gebracht. De moslim koning was zo blij met hem, dat hij hem een koninkrijk en geld wilde geven, maar Madhvacarya weigerde dat. Toen hij over de weg liep, werd hij door een paar schurken overvallen en hij heeft hen met zijn grote lichaamskracht allemaal vermoord. Toen zijn metgezel, Satya Tirtha door een tijger werd aangevallen, heeft Madhvacarya de twee met zijn grote kracht uit elkaar gehaald. Toen hij Vyasadeva tegenkwam, kreeg hij van hem de salagrama-sila genaamd Astamurti. Hierna heeft hij de Mahabharata samengevat.

Madhvacarya's toewijding aan God werd in heel India bekend evenals zijn gebeden. De eigenaren van de Srngeri Matha gevestigd door Sankaracarya werden daardoor een beetje zenuwachtig. De volgelingen van Sankaracarya waren bang voor de toenemende invloed van Madhvacarya en begonnen zijn leerlingen op allerlei manieren te treiteren. Ze deden zelfs een poging om aan te tonen, dat de disciplinaire opvolging van Madhvacarya niet in de lijn van de vedische principes volgde. Iemand met de naam Pundarika Puri, een volgeling van de mayavada filosofie van Sankaracarya, kwam naar Madhvacarya toe om de sastras te bespreken. Naar zeggen werden alle boeken van Madhvacarya gestolen, maar ze werden later weer teruggevonden met de hulp van Koning Jayasimha, de vorst van Kumla.

In die discussie werd Pundarika Puri door Madhvacarya verslagen. Een grote persoonlijkheid genaamd Trivikramacarya, die in Visnumangala woonde, werd een leerling van Madhvacarya en zijn zoon werd later Narayanacarya, de samensteller van Sri Madhva-vijaya. Na de dood van Trivikramacarya nam de jongere broer van Narayanacarya sannyasa en werd later bekend als Visnu Tirtha.

Het gerucht ging de ronde, dat er aan de lichaamskracht van Purnaprajna, Madhvacarya, geen grens was. Er was iemand met de naam Kadanjari, die erom bekend stond, dat hij over de kracht van dertig mannen beschikte. Madhvacarya zette de grote teen van zijn voet op de grond en vroeg de man hem van de grond te duwen, maar de grote sterke man kreeg het zelfs niet met grote moeite voor elkaar.

Srila Madhvacarya vertrok uit deze materiŽle werdeld op de leeftijd van tachtig jaar, toen hij bezig was een commentaar te schrijven op de Aitareya Upanisad. Voor nadere informatie over Madhvacarya kan men Madhva-vijaya van Narayanacarya lezen.

De acaryas van de Madhva Sampradaya hebben Udupi als hoofdkwatier gevestigd en het klooster daar heette Uttararadhi Matha. In Udupi ligt een lijst van de centra van de Madhvacarya Sampradaya en de tempelpresidenten zijn (1) Visnu Tirtha (Soda-matha); (2) Janardana Tirtha (Krsnapura-matha); (3) Vamana Tirtha (Kanura-matha); (4) Narasimha Tirtha (Adamara-matha); (5) Upendra Tirtha (Puttugi-matha); (6) Rama Tirtha (Sirura-matha); (7) Hrsikesa Tirtha (Palimara-matha) en (8) Aksobhya Tirtha (Pejavara-matha).

(Uit: Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 9.246 - Purport door Srila Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja)


Eindnoot 2

"Bezwaar 4 - Toen Srimad Mahaprabhu door Zuid-India trok, ging Hij naar Udupi. Daar had Hij een gesprek met een tattva-vadi acarya van de sampradaya van Sri Madhvacarya. Mahaprabhu weerlegde de gezichtspunten van de tattva-vadis, dus Hij kan nooit tot die sampradaya behoren.

"Weerlegging - Srimad Mahaprabhu heeft niet rechtstreeks de ideeŽn vvan Madhvacarya over suddha-bhakti weerlegd. Hij heeft veeleer de verkromde opvattingen van de tattva-vadis weerlegd, die in de loop der tijd de Madhva Sampradaya waren binnengeslopen. De lezers kunnen dit opzoeken in Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 9.276-77).

prabhu kahe,--karmi, jnani,--dui bhakti-hina
    tomara sampradaya dekhi sei dui cihna
sabe, eka guna dekhi tomara sampradaya
    satya-vigraha kari' isvare karaha nicaye

"Karmis en jnanis kennen geen devotie, maar we zien, dat beide typen in jouw sampradaya worden gerespecteerd. Toch is in jouw sampradaya ťťn grote kwaliteit aanwezig - de gedaante van Bhagavan of sri-vigraha wordt geaccepteerd. Dit niet alleen, maar sri vigraha wordt ook aanvaard als Vrajendra-nandana Sri Krsna Zelf. Hij wordt in jouw sampradaya vereerd in de gedaante van Nrtya-Gopala."

"Dit toont aan, dat Sriman Mahaprabhu verkrommingen weerlegde, die later in de loop der tijd de Madhva Sampradaya zouden binnenkomen. Hij heeft niet de opvattingen over suddha-bhakti of de fundamentele conclusies van Madhvacarya weerlegd, die hij in zijn commentaren tot uitdrukking had gebracht. In tegendeel, we hebben reeds aangetoond, dat literatuur, zoals Tattva-sandarbha en Sarva-samvadini, zijn gebaseerd op de conclusies van Sri Madhva en zijn leerlingen en hun leerlingen. In dit verband dienen we op te merken, dat een verschil tussen sampradayas over het algemeen niet ontstaat door een klein meningsverschil. Het verschil tussen sampradayas ontstaat juist door theoretische verschillen over het principiŽle object van verering."

(Uit: Bhakti Prajnana Kesava Gosvami, His Live and Teachings, pp. 423-24)


"Sri Caitanya Mahaprabhu heeft de ketting van disciplinaire opvolgers van Madhvacarya aanvaard, maar de Vaisnava's in Zijn lijn aanvaarden niet de tattva-vadis, die beweren, dat zij ook tot de Madhva Sampradaya behoren. Om zich duidelijk te onderscheiden van de tak van tattva-vadis onder de nakomelingen van Madhva geven de Vaisnava's uit Bengalen er de voorkeur aan zich Gaudiya Vaisnava's te noemen. Sri Madhvacarya staat ook bekend als Sri Gauda-purnananda en daarom is de naam Madhva-Gaudiya Sampradaya heel geschikt voor de disciplinaire opvolging van de Gaudiya Vaisnava's. Onze geestelijk leermeester om visnupada Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja heeft eveneens initiatie aanvaard in de Madhva-Gaudiya Sampradaya."

(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.19, Purport door Srila Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja)


Eindnoot 3

"Van de vier Vaisnava sampradaya acaryas is alleen Madhvacarya gevierd onder de aanduiding tattva-vadi. Aangezien Srila Jiva Gosvami persoonlijk tattva-vada heeft gevestigd, zijn de Vaisnava's van de Madhvva-Gaudiya Sampradaya daarom tattva-vadis. In de derde sloka van de mangalacarana (heilzame aanroeping) van Tattva-sandarbha verheerlijkt Srila Jiva Gosvami zijn guru Srila Rupa Gosvami en zijn paramguru Sri Sanatana Gosvami als "tattvajnapakau" (de acaryas die tattva verkondigen). En op dezelfde manier heeft de kroon van de dynastie van Vaisnava acaryas, Srila Baladeva Vidyabhusana Prabhu, Sri Rupa en Sri Sanatana ook aangeduid met "tattvavid-uttamau" (de hoogste kenner van tattvas) in zijn commentaar op deze sloka.

"Hieruit wordt duidelijk, dat Srila Jiva Gosvami zijn respect betoont aan Sri Madhvacarya en dat Srila Baladeva Vidyabhusana Jiva Gosvami heeft gevolgd in zijn eerbied voor Madhvacarya. Baladeva Vidyabhusana Prabhu heeft geen vooroordeel jegens Madhvacarya getoond. In tegendeel, als we Jiva Gosvami vergelijken met Baladeva Vidyabhusana zien we, dat Baladeva Vidyabhusana de twee Gosvami's, Sri Rupa en Sanatana, meer heeft geprezen dan Jiva Gosvami heeft gedaan. Er valt niet aan te twijfelen, dat Srila Baladeva Vidyabhusana zich in de amnaya-dhara (de transcendente stroom van gevestigde bewijsvoering) bevindt, of de parampara van Sri Gaura-Nityananda Prabhu's en van Srila Jiva Gosvamipada, die Hen onmiddellijk opvolgt.

.

"Srila Baladeva Vidyabhusana is van de negende generatie na Sri Nityananda Prabhu volgens de bhagavat parampara en van de achtste generatie volgens de pancaratrika parampara alsvolgt: Sri Nityananda, Sri Gauridasa Pandita, Hrdaya Caitanya, Syamananda Prabhu, Rasikananda Prabhu, Nayanananda Prabhu en Sri Radha-Damodara. Sri Baladeva Prabhu is de geÔnitieerde discipel van Sri Radha-Damodara en is tevens de meest vooraanstaande siksa discipel van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura.

"Historici hebben verklaard, dat er in geen enkele tak van de Madhva guru-parampara geleerden waren met een dergelijke wijdverspreide faam als die van Baladeva. In feite was in die tijd niemand in een sampradaya in India gelijk aan de kennis van logica, Vedanta en sastra, zoals de Purana's en Itihasa's, waarover Sri Baladeva beschikte. Het is waar, dat hij enkele dagen in de meest vooraanstaande matha gevestigd door Sri Madhvacarya in Udupi heeft verbleven, waar hij het commentaar van Sri Madhva op de Vedanta heeft bestudeerd. De Sri Gaudiya Sampradaya had op hem echter een grotere invloed dan de Sri Madhva Sampradaya.

"Geleerde persoonlijkheden, die in alle werelden vererenswaardig zijn en voorgangers van grote leerstellingen zijn, volgen van nature in het voetspoor van de Vaisnava acaryas van de zeer invloedrijke Madhva Gaudiya Sampradaya. Sri Baladeva heeft het commentaar van Madhva diepgaand bestudeerd en heeft een nauwgezette studie gemaakt van de commentaren van Sankara, Ramanuja, Bhaskar Acarya, Nimbarka, Vallabha en anderen. Het is onlogische om te zeggen, dat hij tot al die sampradayas zou behoren, omdat hij al die groepen filosofen heeft bestudeerd.

"Sri Baladeva Prabhu heeft historische gebeurtenissen beschreven en de conclusies van voorgaande Gaudiya Vaisnava acaryas in vele werken geciteerd, zoals zijn Govinda-bhasya, Siddhanta-ratnam, Prameya-ratnavali en zijn commentaar op Tattva-sandharba. Hij heeft alle filosofen ter wereld in staat gesteld om in te zien, dat de Sri Gaudiya Vaisnava Sampradaya tot de Madhva Sampradaya behoort. In dit verband hebben alle geleerden ter werreld, uit het Oosten en het Westen, antiek en modern, hun hoofd in eerbied gebogen en hebben unaniem de siddhanta en opvattingen van Srila Baladeva Vidyabhusana Prabhu aanvaard.

"Sri Baladeva Vidyabhusana werd door Srila Visvanatha Cakravarti naar de Galata Gaddi in Jaipura afgevaardigd om de eer van de Gaudiya Vaisnava Sampradaya te beschermen. Daar heeft hij de bezwaren van de panditas van de Sri Sampradaya in een schriftuurlijk debat verslagen. Hierover bestaan geen andere opvattingen. Toont dit niet aan, dat Srila Visvanatha Cakravarti Thakura zijn siksa discipel, Baladeva Vidyabhusana, persoonlijk inspiratie gaf om aan te tonen, dat Gaudiya Vaisnava's zich in de lijn van Madhvacarya bevinden? Srila Cakravarti Thakura stuurde zijn diksa discipel, Sri Krsnadeva Sarvabhauma met Sri Baladeva mee om hem bij te staan. Als Srila Cakravarti Thakura niet op hoge leeftijd was geweest en op dat moment zo zwak was geweest, was hij zeker persoonlijk naar Jaipura gegaan om aan dit debat over de sampradayas deel te nemen. Hij had dan precies dezelfde conclusie gevestigd als Srila Baladeva Vidyabhusana heeft gedaan. Er is geen duidelijk bewijs aanwezig om aan te tonen, dat Srila Baladeva Vidyabhusana in de Madhva Sampradaya eerst een acarya of een leerling is geweest. Er kunnen verhalen van horen-zeggen en geruchten de ronde doen, maar niemand heeft hiervoor enig substantieel bewijs kunnen leveren."

(Uit: Bhakti Prajnana Kesava Gosvami, His Life and Teachings, pp 416-19)CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS GEGEVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti / Teachers / Bhakti Discourses, "Sri Madhvacarya's Appearance Day"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Sri Madhvacarya"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De pontificale positie van Sri Madhavendra Puri
Volgende => Sri Sukadeva Gosvami

TOP

title=""