Menu

Bhagavata Parampara - Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami

Gepubliceerd 2017
Herzien 18 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-yoga-masters/
852-sri-krsnadas-kaviraja-gosvami

Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami


image061.jpg Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami werd in een Nadiya familie van artsen geboren in het dorp Jhamatpur in het district Barddhaman dichtbij Naihati. Zijn vader was Sri Bhagiratha en zijn moeder was Sri Sunanda. Krsnadasa had een jongere broer genaamd Syama dasa. Het godsbeeld van Gaura-Nityananda, dat door Sri Kaviraja Gosvami werd geÔnstalleerd, wordt daar tot de dag van vandaag nog vereerd. Het schijnt, dat zijn familielijn niet langer bestaat. Meer informatie over het vroege leven van Sri Kaviraja is beschikbaar in een boek getiteld Ananda-ratnavali.

In Caitanya-caritamrta (Adi-lila 5) vertelt Sri Kaviraja over de oorzaak van zijn vertrek uit het gezinsleven alsvolgt.

[citaat] - Sri Nityananda Prabhu had een dienaar genaamd Sri Minaketana Ramadasa, die een reservoir van liefde was. In mijn huis werd dag en nacht sankirtana uitgevoerd en hij kwam daar op uitnodiging naartoe. Hij zat op mijn binnenplaats en was verzonken in emoties van liefde en alle Vaisnava's boden pranama aan zijn voeten. In een vrolijke bui in liefde voor God klom hij soms op iemands schouders en bood eerbetuigingen aan en soms tikte hij anderen aan met zijn fluit of gaf hen zachtjes een klap. Degene die naar de ogen van Minaketana Ramadasa keek, kreeg automatisch ook tranen in zijn ogen, omdat de tranen constant over de wangen van Minaketana Ramadasa stroomden. Er kwamen op sommige lichaamsdelen soms extatische uitbarstingen, die op kadambabloemen leken, en soms werd een lichaamsdeel star, terwijl een ander lichaamsdeel ging trillen. Wanneer hij keihard de naam 'Nityananda' schreewde, waren de mensen om hem heen stom verbaasd.

Een respectabele brahmaan genaamd Sri Gunarnava Misra zorgde voor de godsbeelden. Toen Minaketana op de binnenplaats zat, bood deze brahmaan Sri Ramadasa geen eerbied. Sri Ramadasa werd boos en zei, "Hier tref ik de tweede Romaharsana-suta aan, die niet ging staan om zijn eerbied te betuigen, toen hij Sri Balarama zag."

Nadat hij dit had gezegd, danste en zong hij naar hartelust, maar de brahmaan werd niet boos, want hij verleende op dat moment een dienst aan Sri Krsna. Op het eind van het festival vertrok Minaketana Ramadasa en bood iedereen zijn zegeningen aan.

In die tijd had Minaketana Ramadasa een controverse met mijn broer. Mijn broer had een sterk vertrouwen in Sri Caitanya, maar slechts een zwak schijnsel van vertrouwen in Sri Nityananda. Sri Ramadasa wist dit en was er niet gelukkig mee. Toen heb ik mijn broer op het matje geroepen.

"Deze twee broers," zei ik tegen hem, "zijn ťťn lichaam. Ze zijn identieke manifestaties. Als je niet in Sri Nityananda gelooft, zal je vallen. Als je in de ene wel vertrouwen hebt en je onteert de ander, komt jouw logica neer op die van een halve kip. Het is beter om een atheÔst te zijn door beide broers af te wijzen dan een hypocriet door wel geloof te hechten aan de een en de ander af te wijzen."

Sri Ramadasa brak van woede zijn fluit in tweeŽn en ging er vandoor. Op hetzelfde moment viel mijn broer. - [einde citaat]

Omdat Sri Nityananda blij was, dat Krsnadasa zijn broer op het matje had geroepen vanwege de overtreding tegen Zijn dierbare toegewijde Minaketana Ramadasa, verscheen Hij in zijn droom en verklaarde het volgende.

are are krsnadasa, na karaha bhaya,
vrndavana yaha, tanha sarva larya haya

Caitanya-caritamrta (Adi-lila 5.195)

O Mijn dierbare Krsnadasa, vrees niet. Ga naar Vrndavana, want daar zal je alles krijgen.

Nadat Krsnadasa in zijn droom de genade van Sri Nityananda had gekregen, ving hij opgewekt zijn reis aan naar Vrndavana. De lotusvoeten van de geestelijk leermeester van Sri Kaviraja zijn niets anders dan die van Sri Nityananda Zelf.

Hij had de Gosvami's Sri Rupa, Sri Sanatana, Sri Jiva, Sri Raghunatha, Sri Raghunatha Bhatta en Sri Gopala Bhatta als zijn instructiegevende geestelijk leermeesters aanvaard. Hij vroeg toestemming van Sri Lokanatha Gosvami en Sri Raghunatha Bhatta Gosvami om Sri Caitanya-caritamrta te schrijven. Lokanatha gaf Sri Kaviraja te kennen, dat hij in zijn boek niet vermeld wilde worden. Dat is de reden, waarom in Sri Caitanya-caritamrta nauwelijks verwijzingen naar Lokanatha Gosvami kunnen worden aangetroffen.

Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami schreef de volgende boeken, die nog steeds in omloop zijn: Sri Govinda-lilamrta, een commentaar (Saranga-rangada kangada tika) op Krsna-karnamrta en natuurlijk Sri Caitanya-caritamrta.

Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami werd geboren in 1496 (christelijke jaartelling) en zijn verdwijning had plaats op de 12de dag van de wassende maan van Asvin. Het jaar is onbekend.

CC DEZE BLOEMLEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS GEGEVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur: onbekend
Uitgever India: Pure Bhakti / Bhakti Yoga Masters, "Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Srila Narottama dasa Thakura
Volgende => Srila Jiva Gosvami

TOP

title=""