Menu

Bhagavata Parampara - Bhagavan Sri Krsna

25 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-yoga-masters/16-lord-sri-krishna
Bhakti Yoga Masters

Uit: Krishna de Boterdief, Hoofdstuk 1
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Bhagavan Sri Krsna

image148.jpg Betrouwbare en essentiŽle kennis

De vedische cultuur van India is doordrenkt met esoterische kennis en heefft zich zodanig ontwikkeld, dat de zieners in deze cultuur de ziel hebben ontdekt. Ze hebben ook God ontdekt, zowel van binnen als van buiten en door onderzoek te doen naar de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods hebben ze zelfs verschillende relaties met God ontdekt en gerealiseerd. Bovenzinnelijke relaties met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kunnen we ons nimmer voorstellen of realiseren met onze gebrekkige materiŽle zintuigen en kennis.

De Allerhoogste God, Sri Krsna, geeft echter Zelf transcendente kennis door via een ononderbroken opvolging van geestelijk leermeesters en leerlingen. Hij heeft deze transcendente kennis persoonlijk aan Brahma gegeven, de schepper van het materiŽle universum. Brahma gaf het vervolgens aan Narada, Narada gaf het aan Vyasa en Vyasa gaf het aan Sukadeva. Dit proces van disciplinaire opvolging heeft een corpus van bovenzinnelijke kennis gevestigd, dat uit de volmaakte bron naar ons is neergedaald. We moeten deze disciplinaire opvolging vertrouwen en zo goed als we kunnen proberen te volgen.

Wat is de transcendente natuur van God? Wat kunnen we te weten komen over Zijn almacht en genade? Welke relatie hebben we met Hem en hoe kunnen we deze relatie realiseren en Hem eeuwigdurend dienen? Deze onderwerpen zijn uitgebreid beschreven en uitgelegd in het grote geschrift Srimad-Bhagavatam, dat de essentie van de vedische literatuur bevat. Srimad-Bhagavatam bestaat uit twaalf canto's en de meest belangrijke instructies staan in Canto Tien. Het doel van dit boekje is de essentie van Canto Tien uit te leggen. Het is heel aantrekkelijk en plezierig om te lezen en het kan jou helpen om bhakt-yoga te gaan beoefenen, het herstellen van jouw verbinding met God door middel van liefde en toewijding.

Bhakti Yoga

We moeten bhakti-yoga beoefenen om de Absolute Waarheid te begrijpen en te realiseren. We kunnen anders geen transcendentie verwezenlijken. Om bhakti (devotie) op waarde te kunnen schatten, moeten we allereerst weten, dat de ziel en de Superziel een eeuwig bestaan hebben. Krsna is eeuwigdurend de ene Superziel en de ontelbaar vele individuele zielen, zoals wij, hebben ook een eeuwig bestaan.

Twee zuivere zielen (de individuele ziel en de Allerhoogste Ziel, Krsna) kunnen alleen samenkomen via het medium van liefde en genegenheid. Deze liefde en genegenheid wordt bhakti-yoga genoemd. Er bestaan diverse categorieŽn van bovenzinnelijke liefde en genegenheid, of prema. De bevrijde zielen dienen Krsna eeuwigdurend in de zuivere transcendente wereld van Vaikuntha. Binnen Vaikuntha bevindt zich Krsna's hoogste woonoord genaamd Goloka-Vrndavana. Daar wordt Hij gediend in de meest volmaakte gevoelens van bovenzinnelijke liefde en genegenheid (prema).

Geconditioneerde zielen zijn materieel gebonden en worden afgedekt door maya of illusie. Zij zijn alleen gekwalificeerd om lichamen te dienen, die zijn gemaakt van materie, niet van geest. Geconditioneerde zielen zijn altijd ongelukkig, omdat ze lijden in de kringloop van geboorte en dood. Hoe kunnen zij hun eeuwige transcendente identiteit en relatie met God realiseren? Ze moeten bhakti-yoga vanaf de beginstadia beoefenen en zich geleidelijk en gereguleerd ontwikkelen vanaf het stadium van vertrouwen. Dit ontwikkelt zich tot standvastigheid in toegewijde oefeningen. Dan volgt het ontwaken van spirituele smaak, waarna zich bovenzinnelijke gehechtheid verdiept, die rijp wordt in transcendente extase. Uiteindelijk bereikt men volkomen, zuivere liefde voor God. Dit is het pad.

De afdaling van God

Alleen door middel van bhakti-yoga kunnen we de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods realiseren. We krijgen dat op een andere manier niet voor elkaar. De Allerhoogste God is zo genadevol, dat Hij persoonlijk naar deze wereld afdaalt om de geconditioneerde zielen, die daar leven, Zijn genade te schenken. Door de geschiedenis heen daalt God af in verscheidene incarnaties (avataras). De oorspronkelijke gedaante, waaruit al deze andere gedaanten voortkomen, is Krsna. Daarom wordt Hij gekend als de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods (svayam-bhagavan).

Wanneer Krsna naar deze wereld afdaalt, verschijnt Hij in Zijn oorspronkelijke transcendente gedaante, die voor alle levende wezens aantrekkelijk is. Afgezien van mensen trekt Hij ook dieren, herten, vogels en bomen aan. Krsna trekt alle wezens aan, want Hij trekt de ziel aan, die aanwezig is in alle levende objecten, zelfs in waterdeeltjes en in stof. De ziel is overal aanwezig. Als je bhakti-yoga beoefent, kun je dit zien en realiseren, zodat je geleidelijk toewijding aan Krsna kunt ontwikkelen.

Over het algemeen houden mensen er niet van om alleen filosofische conclusies te horen. Om die reden wil ik iets uitleggen over prema, zuivere transcendente liefde voor God, door te vertellen over Krsna's spel en vermaak. Deze bhakti-yoga wordt aantrekkelijker, wanneer we Canto Tien van Srimad-Bhagavatam uitleggen, waar Krsna naar deze wereld afdaalt, hoe Hij de heiligen beschermt en de demonen doodt en hoe Hij Zijn buitengewoon aantrekkelijke spel uitvoert.

De zegen van het horen vertellen over Krsna's spel en vermaak

Krsna's naam en spel zijn geen zaken uit deze sterfelijke wereld. Ze zijn transcendent, buitenzintuigelijk. Het horen vertellen over Krsna's spel en vermaak is geen gewone bezigheid, want dit is ook transcendent.

Er is een groot verschil tussen de sterfelijke wereld en de transcendente wereld. Wanneer we Krsna's kwaliteiten en spel verheerlijken of Zijn heilige namen chanten, is die transcendente geluidsvibratie uitermate gunstig. Zelfs al is men bedekt door onwetendheid en zit het hart vol ongewenste materiŽle gedachten en verlangens, gaan deze bovenzinnelijke vibraties desondanks - indien men een beetje eerbied heeft, alleen maar een heel klein beetje - door de oren naar het hart. Dit zijn geen termen in de algemene zin des woords; Krsna Zelf komt in deze transcendente geluidsvibraties. Hoe kan dat? Zijn transcendente wereld komt naar het hart van iedere persoon met een geringe mate aan vertrouwen (sraddha). Naarmate men realisatie krijgt, wordt het hart gereinigd en wordt het vertrouwen (sraddha) hoger gecondenseerd. Op dat moment manifesteert zich transcendente devotie (bhakti) in het hart en wordt men een toegewijde.

Dit proces begint eigenlijk, wanneer een toegewijde vertrouwen krijgt in Sri Gurudeva en inwijding van hem aanvaardt. Onder leiding van Sri Guru begint men met de beoefening van toegewijde dienst (bhajana-kriya). Alle ongewenste materiŽle ideeŽn en verlangens vliegen het hart uit en alle slechte gewoonten verdwijnen (anartha-nivrtti). Dan ontwikkelt men de gestabiliseerde beoefening van devotionele principes (nistha). Dit proces wordt rijp in een ware, spirituele smaak voor toegewijde bezigheden (ruci), die zich verder ontwikkelt in bovenzinnelijke gehechtheid aan Sri Krsna (asakti).

Daarna ontwikkelt de toewijding tot het stadium van transcendente extase (bhava) en daarna tot volkomen gerijpte transcendente liefde voor Krsna, of prema. Op een zeker moment zal men het materiŽle lichaam, verstand, vals-ego enzovoort opgeven en bevindt men zich in zijn zuiver spirituele identiteit. In een transcendent lichaam associeert de toegewijde met Krsna als een eeuwige inwoner van Vraja en wordt voor altijd gelukkig.CC DIT ARTIKEL VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS GEGEVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti / Teachers / Bhakti Yoga Masters, "Lord Sri Krsna"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Bhagavan Sri Krsna"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Brahma

TOP

title=""