Menu

Bhagavata Parampara - Srila Jiva Gosvami

Gepubliceerd 2017
Herzien 18 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/18-discourses-1990s/
146-srila-jiva-gosvamis-disappearance-day-1

Gepubliceerd 23 december 1998, Laatst bijgewerkt 5 januari 2022
Perth, AustraliŽ - 23 december 1998

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Srila Jiva GosvamiJivaGosvami Srila Narayana Gosvami Maharaja: Alle jivas (individuele spirituele zielen) hebben een speciale relatie met Sri Krsna. Sommigen hebben een vriendschapsrelatie. Anderen hebben een relatie met het gevoel van "Krsna is mijn zoon" en dat wordt ouderlijke liefde (vatsalya) genoemd. Bovendien hebben sommigen een gevoel van "Krsna is mijn geliefde". Alle jivas hebben hun eigen oorspronkelijke, eeuwige relatie met Krsna. In de materiŽle wereld is deze eeuwige relatie afgedekt. Sri Guru kan de ware gedaante en natuur van de ziel zien. Hij weet, welke de specialiteit is van de relatie van die persoon met Krsna en hij geeft die speciale relatie door middel van mantra.

Heeft Srila Jiva Gosvami juist gehandeld door de argumenten van Sri Vallabhacarya te verslaan en zijn Gurudeva te verdedigen?

Toegewijden: Dat was juist.

Sri Narayana Maharaja: En zijn Gurudeva, Srila Rupa Gosvami? Deed hij het goed of verkeerd?

Toegewijden: Hij deed het goed.

Sri Narayana Maharaja: Hoe kan dat? Als Srila Jiva Gosvami het goed deed, moet Srila Rupa Gosvami het verkeerd hebben gedaan. Waarom zeggen jullie, dat Srila Rupa Gosvami het goed deed?

Toegewijde: Omdat hij Guru is, hij heeft de kwalificatie om te corrigeren...

Sri Narayana Maharaja: Dit is geen goed argument.

Toegewijde: Srila Rupa Gosvami is Guru. Hij is,

trnad api sunicena / taror api sahisnuna
amanina manadena / kirtaniyah sada harih

Sri Siksastaka (3)

Men kan de heilige naam van Bhagavan chanten met een nederige houding, waarbij men zichzelf minder beschouwt dan een strootje in de straat. Men dient toleranter te zijn dan de boom, men dient vrij te zijn van al het gevoel van vals prestige en men dient bereid te zijn anderen alle respect te bieden. Met deze mentaliteit kan men de heilige naam van Bhagavan onafgebroken chanten.

Srila Rupa Gosvami wil iedereen de eer geven zonder enig respect voor zichzelf te eisen. Maar Srila Jiva Gosvami kon niet verdragen, dat zijn Gurudeva werd bekritiseerd.

Sri Narayana Maharaja: Dit is niet het antwoord. Deze logica is niet juist.

Toegewijde: Srila Rupa Gosvami had Jiva Gosvami weggestuurd, omdat hij zijn liefde wilde vergroten door hem afgescheidenheid te laten voelen

Sri Narayana Maharaja: Nee. Het antwoord is, dat Srila Rupa Gosvami respect wilde betuigen aan Sri Vallabhavarya, maar zijn leerling, Jiva Gosvami, gaf hem geen respect. Dit was niet goed. Srila Rupa Gosvami nam in overweging, "Sri Vallabhacarya kan misschien denken, 'Rupa Gosvami geeft mij openlijk wel respect, maar via zijn leerling geeft hij me geen respect.'" Daardoor zou Rupa Gosvami min of meer schuldig kunnen zijn. Door zijn leerling, Jiva Gosvami, te straffen gaf Srila Rupa Gosvami zijn respect aan Sri Vallabhacarya.

In feite had Srila Rupa Gosvami gelijk en Srila Jiva Gosvami had ook gelijk. Een leerling mag niets tolereren, dat tegen zijn Gurudeva indruist. En daarom handelden zowel de guru als de leerling correct. Srila Rupa Gosvami wilde Sri Vallabhacarya de eer geven en dat deed hij ook.

Waar ging Srila Jiva Gosvami naartoe, nadat Srila Rupa Gosvami hem had weggestuurd? Hij ging naar Nandagatha.

[Hier wordt een toegewijde gecorrigeerd, die in de lezing werd gevraagd te spreken:] De aanduiding van Srila Jiva Gosvami is niet, dat hij de zoon is van Anupama. Zijn aanduiding betreft het feit, dat hij een leerling is van Srila Rupa Gosvami. Dit moet je dus niet zeggen. Als je zijn leven tot in details gaat uitleggen en je hebt daar veel tijd voor, kun je dit vertellen, maar anders niet. Dit is zijn glorie - zijn heerlijkheid - en niets anders. Hij is de leerling van Srila Rupa Gosvami.

Als we zeggen, "Sirla Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura is de zoon van Srila Bhaktivinoda Thakura" is dit geen verheerlijking van Srila Prabhupada. Zijn ware glorie is zijn leerlingschap van Srila Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja en Srila Bhaktivinoda Thakura. Hij is eigenlijk de leerling van Srila Bhaktivinoda Thakura, maar volgens de disciplinaire opvolging zeggen we, dat hij de leerling is van Srila Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja. Srila Bhaktivinoda Thakura was zijn bhagavad-parampara-guru, sravana-guru en bhajana-guru; en Srila Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja was zijn mantra-guru, of diksa-guru.

Soms is de bhagavad-parampara-guru, de bhajana-guru, superieur aan de diksa-guru. Als de diksa-guru tevens de bhajana-guru is, is hij ook een verheven persoon.

Srila Jiva Gosvami is een ster in onze disciplinaire lijn. Hij is briljant en een geleerde acarya - de grootste geleerde - in de Brahma-Madhva-Gaudiya Vaisnava Sampradaya. Toen Sri Caitanya Mahaprabhu onderweg was naar Vrndavana, kwam hij Srila Rupa Gosvami en Srila Sanatana Gosvami tegen in Ramakeli, vlakbij Kamainatshala.

Op dat moment was Jiva Gosvami nog een baby. Rupa Gosvami en Sanatana Gosvami brachten hem naar Mahaprabhu en legden hem aan Zijn lotusvoeten en Mahaprabhu raakte hem aan met Zijn lotusvoeten. Door de rol te spelen van een gewone sadhaka zei Srila Jiva Gosvami in Navadvipa, dat hij dit niet zo helder meer kon herinneren. Hij zei, dat hij alleen nog een vage herinnering had aan de tijd, waarin Jiva Gosvami de lotusvoeten van Sri Caitanya Mahaprabhu had aangeraakt.

Later heeft Srila Rupa Gosvami gezorgd voor zijn opleiding. Hij gaf geld aan de familie van Jiva Gosvami, zodat ze hem met zijn studie konden helpen. Dus zelfs in zijn jongensjaren werd Jiva Gosvami een groot geleerde in Bengaals, Sanskriet, Urdu, Arabisch en Farsi. Hij was een ongeŽvenaard geleerde in Sanskriet, vooral in Sanskriet grammatica.

Toen hij ongeveer tien jaar oud was, verliet Srila Jiva Gosvami het huis en ging naar Navadvipa. Tegen die tijd had Sri Caitanya Mahaprabhu deze wereld reeds verlaten. Srimati Saci-maiya, Srimati Visnupriya en Sri Nityananda Prabhu waren in die tijd in Navadvipa en huilden om het verdwijnen van Sri Caitanya Mahaprabhu. Toen Srila Jiva Gosvami daar aankwam, plaatste Srila Nityananda Prabhu Zijn voeten op het hoofd van Srila Jiva Gosvami en inspireerde alle tattva (kennis en realisatie) in zijn hart. Jiva begon om Sri Caitanya Mahaprabhu te huilen.

Sri Nityananda Prabhu zei, "Kom met mij mee op parikrama van de zestien krosas [veertig vierkante kilometer] van Sri Navadvipa Mandala." Hij nam Jiva toen mee naar de negen eilanden van Navadvipa: Antardvipa, Simantadvipa, Godrumadvipa, Madhyadvipa, Koladvipa, Rtudvipa, Jahnudvipa, Modadrumadvipa en Rudradvipa. Hij liet hem vooral Sri Yogapitha zien, de geboorteplaats van Sri Caitanya Mahaprabhu gesitueerd op het eiland Mayapura.

Srila Jiva Gosvami zei tegen Nityananda Prabhu, "Ik wil hier blijven, aan Jouw lotusvoeten." Maar Nityananda Prabhu zei, "Sri Caitanya Mahaprabhu heeft tegen Srila Rupa Gosvami gezegd, 'Ik geef jou en jouw hele familie aan Vrndavana.' Dus je moet ook naar Vrndavana gaan om gezelschap te houden met Srila Rupa Gosvami en Srila Sanatana Gosvami.

"Onderweg moet je een stop maken in Varanasi en daar moet je alle Vedanta-darsana (een andere naam voor Vedanta-sutra) bestuderen. Je moet de uiteenzettingen leren van Sankara, Madhva, Visnusvami, Nimbaditya en Ramanujacarya - en daarna moet je naar Vrndavana gaan."

Dus Srila Jiva Gosvami ging naar Kasi (Varanasi), waar hij de leerling van Sri Sarvabhauma Bhattacarya, genaamd Madhusudana Vidya-vacaspati, ontmoette. Deze leerling had Vedanta gestudeerd onder leiding van Sarvabhauma Bhattacarya. Hij had alles geleerd, dat Sarvabhauma Bhattacarya van Sri Caitanya Mahaprabhu had ontvangen, en nu leerde hij het aan Srila Jiva Gosvami.

Nadat Srila Jiva Gosvami in al deze onderwerpen een deskundige was geworden, ging hij naar Vrndavana en nam zijn toevlucht tot de lotusvoeten van Srila Rupa Gosvami en Srila Sanatana Gosvami. Srila Sanatana Gosvami zei tegen Srila Rupa Gosvami, "Jij moet hem initiatie geven." Dus Srila Rupa Gosvami gaf die jongen initiatie.

Srila Rupa Gosvami leerde Srila Jiva Gosvami toen alles, dat hijzelf had geschreven - Sri Bhakti-rasamrta-sindu, Sri Ujjvala-nilamani, Sri Vidagdha-mandhava, Sri Lalita-madhava, enzovoort.

De boeken van Srila Rupa Gosvami zijn rasa-sastra (geschriften over onderwerpen met betrekking tot Krsna en Zijn dierbare metgezellen). Dus Srila Jiva Gosvami kwam ook op de hoogte met deze kennis. Toen Jiva Gosvami alle onderwerpen beheerste, die hem door zijn guru waren geleerd, gaf Srila Rupa Gosvami hem de taak als proeflezer van zijn boeken en het nakijken van zijn documenten op grammaticale fouten.

Op een dag kwam Sri Vallabhacarya bij Rupa Gosvami op bezoek. Ze kenden elkaar al, omdat Vallabacarya ook aanwezig was, toen Sri Caitanya Mahaprabhu Rupa en Anupama ontmoette in hun geboortplaats Arhailgrama, vlakbij Prayag.

Sri Vallabhacarya vroeg nu, "Ben je een boek aan het schrijven?"

Srila Rupa Gosvami antwoordde, "Oh ja, ik schrijf."

Sri Vallabhacarya vroeg toen, "Welk boek ben je aan het schrijven?"

"Sri Bhakti-rasamrta-sindhu" antwoordde Srila Rupa Gosvami.

Srila Rupa Gosvami stemde toe en Sri Vallabhacarya nam het boek mee, las het en zag dit vers staan,

bhukti-mukti-sprha yavat pisaci hrdi vartate
tavad bhakti sukhasyatra katham abhyudayo bhavet

Bhakti-rasamrta-sindhu (Purva 2.16)

Hoe kan zuivere bhakti komen, zolang de heksen bhukti en mukti nog in het hart aanwezig zijn?

Vallabhacarya las de uitleg van Rupa Gosvami, waarin hij zei, dat mukti (bevrijding) geen heks is, maar dat de wens om mukti te bereiken een heks is. Vallabhacarya begreep dit niet. Jiva, die nog maar een jongen van zestien was, legde dit aan hem uit.

Vallabhacarya was onder de indruk. Hij ging naar Srila Rupa Gosvami terug en zei, "Oh, die leerling van jou is zo geleerd." Srila Rupa Gosvami had begrepen, dat Jiva hem had verdedigd en zei tegen Jiva, "Je had tolerant moeten zijn. Sri Vallabhacarya is een brahmana. Hij is zeer belezen en hij is bovendien een Vaisnava. En hij komt bij mij op bezoek. Hij is mijn gast. Kun jij niet verdragen, dat hij een paar verbeteringen voorstelt?"

Op deze manier is het gedrag van Srila Rupa Gosvami correct. Aan de andere kant was het voor Srila Jiva Gosvami niet juist geweest te tolereren, dat Sri Vallabhacarya zijn Gurudeva probeerde te corrigeren. Het was goed van hem om zijn Gurudeva te verdedigen. Srila Rupa Gosvami is geen gewone Vaisnava. Hij is de metgezel van Sri Sri Radha en Krsna in Goloka-Vrndavana. Hij kan geen fouten maken. Srila Jiva Gosvami gaf een paar argumenten en versloeg Sri Vallabhacarya - en dat was goed om te doen.

Als iemand denkt het werk van onze Gurudeva te kunnen verbeteren, moeten wij ook zo reageren. Zijn we echter in de positie van Srila Rupa Gosvami, moeten we de ander alle eer gunnen en zeggen, "Je mag me verbeteren, geen probleem." Dit is de houding van een Vaisnava. In zijn hart was Rupa Gosvami niet boos op Jiva Gosvami; hij maakte alleen een uiterlijk vertoon en sommeerde Jiva te vertrekken.

Toen Sanatana Gosvami hoorde, wat er was gebeurd, maakte hij zich grote zorgen om Jiva Gosvami. Toen hij aankwam op die plaats, Nandagatha, kwamen alle dorpsbewoners naar hem toe en zeiden, "Oh, er is hier een nieuwe baba gekomen. Hij is heel jong, maar hij huilt constant om Krsna, 'Oh, Krsna! Oh, Radhe, Radhe!' Hij huilt dag en nacht. Hij is hoger gekwalificeerd dan jij."

Srila Sanatana Gosvami dacht, "Oh, dat is vast Jiva!" Op die manier kon hij Jiva Gosvami vinden en zag, dat hij bijna dood ging. Jiva Gosvami was gestopt met eten en drinken, hij ging niet meer in bad en zat voortdurend om zijn Gurudeva te huilen.

Srila Sanatana Gosvami nam hem mee terug naar Vrndavana en verstopte hem ergens. Toen ging hij naar Srila Rupa Gosvami en vroeg, "Wat is de plicht van de jivas?" Srila Rupa Gosvami antwoordde, "We moeten heel aardig tegen hen zijn." Srila Sanatana Gosvami zei toen, "Goed, is deze Jiva geen jiva? Waarom ben jij zo onaardig tegen deze Jiva?"

Rupa Gosvami begon te huilen. Sanatana Gosvami riep Jiva Gosvami en zette hem op schoot bij Rupa Gosvami. Rupa Gosvami zag, dat Jiva Gosvami zoveel ziekten onder de leden had en bijna dood ging. Hij omhelsde hem en gaf hem voeding. Hij gaf Jiva Gosvami medicijnen en na een paar dagen was Jiva Gosvami weer beter. Daarna is Jiva Gosvami altijd in dienst gebleven bij Srila Rupa Gosvami.

Toen Rupa Gosvami en Sanatana Gosvami deze wereld verlieten, werd Jiva Gosvami de belangrijkste acarya van de Visva Vaisnava Raja Sabha (World Vaisnava Association). Dit is de ware beweging voor Krsna bewustzijn, die werd gesticht door Sri Brahma zelf. Sri Narada Muni, Srila Vyasadeva en Srila Sukadeva Gosvami zijn de acaryas van de ware beweging voor Krsna bewustzijn. Later werd Srila Jiva Gosvami de vooraanstaande acarya.

Ik kwam vandaag een boek tegen, dat was geschreven door Srila Gour Govinda Maharaja. Daarin maakt hij een punt, waarvan ik denk, dat niemand in ISKCON na Parama-pujyapada Srila Svami Maharaja er ooit eerder over had geschreven. Hij schreef duidelijk, dat Srila Prabhupada Bhaktivedanta Svami Maharaja niet de stichter was van de beweging voor Krsna bewustzijn. Wie is de stichter? Dat is Sri Brahma [zie Voetnoot 1].

Maar dan nog, Brahma is ook niet de stichter; hij is een discipel. Sri Krsna is de bron van alle gurus. Hij is jagad-guru (de guru van het hele universum), zoals Sri Caitanya Mahaprabhu. De beweging voor Krsnabewustzijn is afkomstig van Krsna en wordt daarom "Krsnabewustzijn" genoemd. Parama-pujyapada Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja is niet de stichter van het Krsnabewustzijn; hij is een van de prominente acaryas in deze lijn [zie Voetnoot 2]. We moeten ons al deze feiten realiseren.

Nadat Rupa Gosvami en Sanatana Gosvami waren verdwenen, heeft Jiva Gosvami de missie van Sri Caitanya Mahaprabhu over de wereld verspreid. Hij schreef vele boeken, inclusief de Zes Sandarbhas en Sarva-Samvadini (Jiva Gosvami's eigen commentaar op zijn Zes Sandarbhas), omdat hij de wereld wilde beschermen tegen filosofische misvattingen en verkeerde conclusies.

Probeer al deze onderwerpen te begrijpen en probeer de filosofie van Srila Jiva Gosvami te volgen. Zijn lessen zijn niet anders dan die van Srila Rupa Gosvami en Srila Raghunatha dasa Gosvami. Hij is een tijdgenoot van hen. Hij heeft een uiteenzetting gegeven over svakiya-vada (Radha-Krsna als getrouwd paar). Hij deed dit ten gunste van zijn ongekwalificeerde discipelen en volgelingen, degenen, die niet zijn gekwalificeerd voor raganuga-bhakti of rupanuga-bhakti. Hij deed dat om hen geleidelijk naar deze lijn van parakiya (Radha-Krsna als bovenzinnelijke minnaars) te leiden. Morgen zal ik meer uitleggen.

Gaura Premanande!


________________________

[Voetnoot 1] - Srila Prabhupada Bhaktivedanta Svami Maharaja schrijft in zijn uitleg van Srimad-Bhagavatam (2.9.6), "Aldus werd Brahma door Sri Krsna Zelf ingewijd met de Krsnamantra en zo werd hij een Vaisnava, of een toegewijde van Bhagavan, voordat hij in staat was het enorm grote universum te bouwen. In Brahma-samhita staat, dat Sri Brahma werd geÔnitieerd in de achttien letters tellende Krsna-mantra, die door alle toegewijden wordt aanvaard als Sri Krsna. Wij volgen dezelfde principes, omdat we tot de Brahma Sampradaya behoren. We zitten direct in de disciplinaire opvolging van Brahma naar Narada, van Narada naar Vyasa, van Vyasa naar Madhva Muni, van Madhva Muni naar Madhavendra Puri, van Madhavendra Puri naar Isvara Puri, van Isvara Puri naar Sri Caitanya en geleidelijk door naar Zijn Goddelijke Genade Bhaktisiddhanta Sarasvati, onze goddelijke meester.

"De Hare-Krsnabeweging is geen nieuwe uitvinding, zoals mensen soms denken. De Hare-Krsnabeweging is in ieder millennium van Sri Brahma's leven aanwezig en de heilige naam wordt in alle hogere planetaire stelsel gechant, inclusief Brahmaloka en Candraloka, om niet te spreken van Gandharvaloka en Apsaraloka. De sankirtanabeweging, die vijfhonderd jaar geleden in deze wereld door Sri Caitanya Mahaprabhu werd gestart, is dus geen nieuwe beweging. Vanwege ons grote onheil stopt deze beweging wel eens, maar Sri Caitanya Mahaprabhu en Zijn dienaren starten haar weer op voor de bestwil van de hele wereld, of zowaar, voor het hele universum." (Srimad-Bhagavatam 7.15.72 Purport)

In zijn uitleg van Srimad-Bhagavatam (1.9.6-7) geeft Srila Prabhupada Svami Maharaja een lijstje van een paar andere vooraanstaande acaryas in deze beweging. Hij schrijft, "Hij (Narada) is de zoon en leerling van Brahmaji en van hem uit heeft zich de disciplinaire opvolging in de lijn van Brahma verspreid. Hij initieerde Prahlada Maharaja, Dhruva Maharaja en vele gevierde toegewijden van Bhagavan. Hij initieerde zelfs Vyasadeva, de auteur van de Vedische literatuur, en door Vyasadeva werd Madhvacarya geÔnitieerd en van daaruit de Madhva Sampradaya, waartoe ook de Gaudiya Sampradaya behoort, die zich door het hele universum heeft verspreid. Sri Caitanya Mahaprabhu behoorde tot deze Madhva Sampradaya en daarom behoren Brahmaji, Narada, Vyasa, Madhva, Caitanya en de Gosvamis tot dezelfde disciplinaire opvolging."

In het volgende citaat bevestigt Prabhupada [Svami Maharaja], dat hij in de opvolging van Caitanya Mahaprabhu komt. Hij schrijft, "Onze oorspronkelijke sampradaya stamt uit Madhvacarya. In die sampradaya waren Madhavendra Puri en zijn leerling, Sri Isvara Puri, opvolgers. De discipel van Sri Isvara Puri's was Sri Caitanya Mahaprabhu. Dus wij komen in de disciplinaire opvolging van Sri Caitanya Mahaprabhu en daarom wordt onze sampradaya de Madhva-Gaudiya Sampradaya genoemd. Het is niet zo, dat we een sampradaya in elkaar hebben geknutseld. Integendeel, onze sampradaya stamt rechtstreeks van Sri Brahma" (Teachings of Lord Kapila, chapter 14, text 31).

[*Voetnoot 2] - "In Los Angeles kwamen vele vaders en moeders naar me toe om hun gevoelens van dankbaarheid te uiten voor mijn leiderschap van de beweging voor Krsnabewustzijn in de wereld. Sommigen zeiden, dat het voor Amerikanen buitengewoon gunstig was, dat ik de beweging voor Krsnabewustzijn in de Verenigde Staten had gestart. Maar in feite is de oorspronkelijke vader van deze beweging Sri Krsna Zelf, die deze beweging lang geleden heeft gestart en nu via de disciplinaire opvolging van geestelijk leermeesters dichter naar de samenleving van de mensen toekomt. Mocht ik in dit verband enige verdienste hebben, behoort het me niet persoonlijk toe, maar is het dankzij mijn eeuwige geestelijk leermeester, Zijn Goddelijke Genade Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja Prabhupada" (Bhagavad-gita As it is, Preface).

"Ik denk, dat Zijn Goddelijke Genade Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura altijd mijn activiteiten ziet en met zijn woorden in mijn hart leiding geeft. Zoals wordt gezegd in Srimad-Bhagavatam, tene brahma hrda ya adi-kavaye. Spirituele inspiratie komt uit het hart, waarin de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanwezig is in Zijn gedaante van Paramatma. Hij is altijd in Zijn toegewijden en metgezellen aanwezig. Ik moet toegeven, dat al het vertaalwerk, dat ik heb uitgevoerd, werd geÔnspireerd door mijn geestelijk leermeester, want ikzelf ben uiterst onbeduidend en incompetent om dit materieel onmogelijke werk te verrichten. Ik beschouw mezelf niet als een zeer grote geleerde, maar ik heb wel het volkomen vertrouwen in de dienstverlening aan mijn geestelijk leermeester, Zijn Goddelijke Genade Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura" (Caitanya-caritamrta, Antya-lila, Concluding Words).
CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti /Teachers / Bhakti Discourses, "Sri Jiva Gosvami"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Srila Jiva Gosvami"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami
Volgende => Srila Raghunatha dasa Gosvami

TOP

title=""