Parampara
Menu:   Nederlands   EngelsSri Guru ParamparaSri Isvara Puripada

Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

Isvara Sri Isvara Puripada, de meest vooraanstaande discipel van Sri Madhavendra Puri, had vast vertrouwen in zijn guru. De meeste tijd besteedde hij in de asrama van zijn guru in Gaya. Caitanya Mahaprabhu ontmoette hem in de Visnu Tempel in Gaya en aanvaardde Vaisnava initiatie van hem. Hij was een bhavuka bhakta en een buitengewoon dichter, die het bekende Krsna-lilamrta schreef. Terwijl Isvara Puri in Navadvipa-dhama was, vroeg hij aan Nimai Pandita om zijn boek na te kijken. Dit gebeurde, voordat Nimai diksa had genomen.


Na de verzakende levensorde te hebben aanvaard kwam Sriman Mahaprabhu naar Kumarahatta, de geboorteplaats van zijn guru, waar Hij met eerbied wat stof nam en het op Zijn hoofd legde. Toen Sri Isvara Puri deze wereld verliet, gaf hij Govinda en Kasisvara de opdracht om naar Puri te gaan en Mahaprabhu daar te dienen.

Uit: Sri Navadvipa-dhama Parikrama Book, Part 3
door Sri Srimad BV Narayana Gosvami Maharaja

De volstrekte noodzaak van tweede initiatie

Sri Caitanya Mahaprabhu nam initiatie van Sri Isvara Puripada, die Hem eerst harinama gaf en om het chanten van nama te zuiveren gaf hij Hem gopal-mantra. Gopal-mantra is transcendentaal en eeuwigdurend en het geeft een relaie met Krsna als Gopijana-vallabha.

Sri Caitanya Mahaprabhu nam initiatie zelfs al is Hij de Allerhoogste Persoon Radha en Krsna gecombineerd en toch ging Hij naar Gaya en nam initiatie. Hij legt dit feit levendig uit op een bijeenkomst van sannyasis in Kasi, toen die sannyasis Hem vroegen, "O, Jij bent een hele jonge gekwalificeerde sannyasi. Waarom hoor je geen Vedanta? Waarom houd Jij Je bezig met zingen en dansen en over de grond rollen? Een sannyasi moet niet dansen en al die dingen doen." Sri Caitanya Mahaprabhu antwoordde door hen over de opdracht van Zijn guru, Sri Isvara Puripada, te vertellen.

Mahaprabhu zei, "Guru mora murkha dekhi Mijn Guru Maharaja zei tegen me, dat omdat ik dwaas en onintelligent ben, ik niet ben gekwalificeerd om Vedanta te studeren. Hij zei, dat ik in plaats daarvan altijd Hare Krsna moest chanten en dit vers moest onthouden.

harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha

Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 17.21

In dit Tijdperk van Kali is er geen andere manier, geen andere manier, geen andere manier van zelfrealisatie dan het chanten van de heilige naam, het chanten van de heilige naam, het chanten van de heilige naam van Sri Hari.

Maar Sri Caitanya Mahaprabhu nam niet alleen harinama van Zijn gurudeva, Hij nam ook tweede initiatie door de gopal-mantra. In onze parampara zuiveren we het chanten en geven we de chanter een relatie met Krsna, die de vorm van Zijn heilige naam heeft aangenomen, en geven we de gopal-mantra met harinama.


"De volstrekte noodzaak van tweede initiatie"
uit lezing door Sri Srimad BV Narayana Maharaja,
Hilo, Hawaii, 13 januari 2003
www.purebhakti.com/teachers

Nederlandse vertaling: 2017 Indirā dāsī CC-BY-ND 4.0
Vertaald en gepubliceerd met toestemming van GVP
Pro Deo Uitgever Jaya Radhe: www.jayaradhe.nl

___________________

TOP

Terug: Parampara

2017-2021 www.jayaradhe.nl