Menu

Bhagavata Parampara - Sri Isvara Puri

Gepubliceerd 2017
Herzien 22 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-yoga-masters/850-isvara-puri
Uit: Sri Navadvipa-dhama Parikrama Book, Part 3
Hilo, Hawai, Verenigde Staten - 13 januari 2003

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Sri Isvara Puripada


Isvara [Uit: Sri Navadvipa-dhama Parikrama, Deel 3]

Sri Isvara Puripada, de meest vooraanstaande discipel van Sri Madhavendra Puri, had vast vertrouwen in zijn guru. De meeste tijd besteedde hij in de asrama van zijn guru in Gaya. Caitanya Mahaprabhu ontmoette hem in de Visnu Tempel in Gaya en heeft daar Vaisnava initiatie van hem aanvaard. Hij was een bhavuka bhakta en een buitengewoon dichter, die het bekende Krsna-lilamrta schreef. Terwijl Isvara Puri in Navadvipa-dhama was, vroeg hij aan Nimai Pandita om zijn boek na te kijken. Dit gebeurde, voordat Nimai diksa had genomen.

Na de verzakende levensorde te hebben aanvaard kwam Sriman Mahaprabhu naar Kumarahatta, de geboorteplaats van zijn guru, waar Hij met eerbied wat stof nam en het op Zijn hoofd legde. Toen Sri Isvara Puri deze wereld verliet, gaf hij Govinda en Kasisvara de opdracht om naar Puri te gaan en Mahaprabhu daar te dienen.

De volstrekte noodzaak van tweede initiatie

[Lezing in Hilo, Hawai - 13 januari 2003]

Sri Caitanya Mahaprabhu nam initiatie van Sri Isvara Puripada, die Hem eerst harinama gaf en om het chanten van nama te zuiveren gaf hij Hem gopal-mantra. Gopal-mantra is transcendent en eeuwigdurend en het geeft een relatie met Krsna als Gopijana-vallabha.

Sri Caitanya Mahaprabhu nam initiatie zelfs al is Hij de Allerhoogste Persoon Radha en Krsna gecombineerd en toch ging Hij naar Gaya en nam initiatie. Hij legt dit feit levendig uit op een bijeenkomst van sannyasis in Kasi, toen die sannyasis Hem vroegen, "O, Jij bent een hele jonge gekwalificeerde sannyasi. Waarom hoor je geen Vedanta? Waarom houd Jij Je bezig met zingen en dansen en over de grond rollen? Een sannyasi moet niet dansen en al die dingen doen." Sri Caitanya Mahaprabhu antwoordde door hen over de opdracht van Zijn guru, Sri Isvara Puripada, te vertellen.

Mahaprabhu zei, "Guru mora murkha dekhi Mijn Guru Maharaja zei tegen me, dat ik niet ben gekwalificeerd om Vedanta te studeren, omdat ik dwaas en onintelligent ben. Hij zei, dat ik in plaats daarvan altijd 'Hare Krsna' moest chanten en dit vers moest onthouden.

harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 17.21)

In dit Tijdperk van Kali is bestaat geen andere manier, geen andere manier, geen andere manier van zelfrealisatie dan het chanten van de heilige naam, het chanten van de heilige naam, het chanten van de heilige naam van Sri Hari.

Maar Sri Caitanya Mahaprabhu nam niet alleen harinama van Zijn gurudeva, Hij nam ook tweede initiatie van de gopal-mantra. In onze parampara zuiveren we het chanten en geven de chanteur een relatie met Krsna, die de gedaante van Zijn heilige naam heeft aangenomen, door de gopal-mantra met harinama te geven.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS AANGEGEVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti / Teachers / Bhakti Yoga Masters, "Sri Isvara Puripada"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Sri Isvara Puri"
Vertaler Nederlands: 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Caitanya Mahaprabhu
Volgende => Sri Madhavendra Puri Maharaja

TOP

title=""