Menu

Bhagavata Parampara - Sri Gadadhara Pandita

Gepubliceerd 2017
Herzien 21 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/19-discourses-2000/
179-the-constitutional-position-of-gadadhara-pandit

Publicatie 26 mei 2000, Laatst bijgewerkt 29 augustus 2020
Maui, Hawaii, Verenigde Staten - 26 mei 2000

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
De constitutionele positie van Sri Gadadhara Pandita


Gadadhara Toegewijde: Er waren een paar mensen, die spraken over Sri Gadadhara Pandita. Ze zeiden, dat Srimati Radhika nu zoals Rukmini was geworden, omdat Krsna Haar bhava had weggenomen.

Srila Narayana Maharaja: Bogus.

Toegewijde: Ze zeiden, "Nu Ze is geworden als Rukmini, blijft Ze in de buurt bij Mahaprabhu in de gedaante van Gadadhara Pandita.

Srila Narayana Maharaja: Dit is bogus.

Toegewijde: Ze zeggen, dat Sri Gadadhara Pandita die gedaante heeft aangenomen om de bhava van Srimati Radhika terug te krijgen.

Sri Narayana Maharaja: Srimati Radharani was als een guru. In de vorm van Gadadhara Pandita keek ze, of Krsna in de vorm van Sri Caitanya Mahaprabhu Haar rol op de juiste manier uitvoerde, of niet. En als Hij een fout maakte, corrigeerde hij Hem. Je kunt zeggen, dat Krsna de gemoederen van Radhika had overgenomen, maar het is niet zo, dat Hij alles van Radhika had weggenomen en dat Ze vervolgens een man werd. Die gedachte is helemaal verkeerd. Als iemand mijn gemoederen volgt, zijn mijn gemoederen bij hem. Op dezelfde manier neemt Krsna in de zin van volgen de gemoedsgesteldheden van Srimati Radhika over.

Toegewijde: Als iemand jouw stemming overneemt, betekent dat niet, dat je geen stemming meer hebt.

Sri Narayana Maharaja: Ja, je moet een dwaas, die op die manier spreekt, afwijzen.

Toegewijde: Sommige mensen denken, dat Srimati Radhika's stemming de linker vleugel is, alleen de stemming van de rechter vleugel bleef over.

Srila Narayana Maharaja: Sri Gadadhara Pandita was daar in Navadvipa-lila en hij zat vol met stemmingen van Srimati Radhika. Toen hij daarna naar Jagannatha Puri ging, zat hij ook vol met Haar gemoederen. Krsna volgde alleen een paar van Haar gevoelens, niet allemaal. Hij probeerde te volgen en in de vorm van Gadadhara Pandita gaf Radhika Hem aanwijzingen in Zijn gedaante van Sri Caitanya Mahaprabhu. Dan zei ze, "Je moet het zo doen" of "Je maakt een paar fouten".

Toegewijde: Ik denk, dat ze een paar overtredingen maken aan het adres van Srila Gadadhara Pandita door te zeggen, dat in hem iets ontbreekt.

Sri Narayana Maharaja: Ja.

Toegewijde: Ze zeggen, dat Gadadhara Pandita zoals Rukmini is en daarom heeft ze niet de stemming van de linker vleugel. Ze beschrijven het spel van Sri Vallabhacarya. Hoe moeten we dit in overeenstemming brengen?

Sri Narayana Maharaja: Sri Kavi Karnapura heeft duidelijk geschreven, dat Srila Gadadhara Pandita Srimati Radhika is. Nergens staat, dat hij Rukmini is.

bada sakha gadadhara pandita-gosani
tenho laksmi-rupa, tanra sama keha nai

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 10.16)

VERTALING
Gadadhara Pandita, de vierde tak, wordt beschreven als een incarnatie van het pleziervermogen van Sri Krsna. Niemand kan hem daarom evenaren.

BETEKENIS
In de Gaura-ganoddesa-dipika, vers 147 tot 153, wordt gezegd, "Het pleziervermogen van Sri Krsna, dat voorheen bekend was als Vrndavanesvari, wordt nu gepersonificeerd in de gedaante van Sri Gadadhara Pandita in het spel van Sri Caitanya Mahaprabhu." Sri Svarupa Damodara Gosvami heeft erop gewezen, dat het pleziervermogen van Krsna in de gedaante van Laksmi voorheen heel dierbaar was aan Bhagavan als Syamasundara-vallabha. Dezelfde Syamasundara-vallabha is nu aanwezig als Gadadhara Pandita.

Toegewijde: Toen Gadadhara Pandita eens in Jagannatha Puri was, had Mahaprabhu hem genegeerd, toen hij het commentaar van Vallabhacarya op Srimad-Bhagavatam had gehoord. Toen Mahaprabhu hem later tegenkwam, zei Hij, "Oh, Ik wilde jou gewoon boos maken. Maar je werd niet boos."

Sri Narayana Maharaja: Ja.

Toegewijde: "... dus jouw stemming is als Rukmini."

gadadhara-panditera suddha gadha bhava
rukmini-devira yaiche 'daksina-svabhava'

VERTALING
De zuiver extatische liefde van Gadadhara Pandita voor Sri Caitanya Mahaprabhu was ook heel diep. Deze liefde leek op die van Rukmini-devi, die altijd bijzonder toegeeflijk was aan Krsna.

Srila Narayana Maharaja: Mahaprabhu vertelde tegen Sri Jagadananda Pandita Prabhu, dat hij Satyabhama was, maar Hij zei dat alleen voor de grap.

Toegewijde: Voor de grap.

Sri Narayana Maharaja: Ja. Zijn constitutionele (grondrechtelijke) positie was niet die van Satyabhama. Mahaprabhu zei dit alleen voor de grap. In een boze bui zei Sri Jagadananda Prabhu dan, "Waarom heb Je gezegd, dat ik Satyabhama ben?" Hij werd wel eens boos en Mahaprabhu hield ervan hem boos te zien.

Toegewijde: Maar staat er niet in Gaura Ganoddesa Dipika, dat Srila Jagadananda Pandita Satyabhama is?

Sri Narayana Maharaja: Nee, dat werd alleen om die reden verteld. Maar Jagadananda Prabhu zelf onhult in zijn boek Prema Vivarta, dat hij de dienstmaagd van de gopis wil zijn. (Hij is een palya dasi van Srimati Radhika.)

Toegewijde: Ik had een gesprek met een van mijn godbroeders over dit punt en ik vroeg hem, "Wat is waar? Is Jagadananda Pandita Satyabhama of niet?" Hij zei, dat hij Satyabhama is, maar in Gaura-lila is er een specialiteit vanwege de metgezellen.

Sri Narayana Maharaja: Nee, nee. Hij is nooit Satyabhama geweest.

Toegewijde: Nooit?

Srila Narayana Maharaja: Nooit, nooit, nooit en nooit. Het wordt alleen gezegd, omdat zijn gemoedsgesteldheid hetzelfde is als die van Satyabhama. (De stemming van Satyabhama zit ook in hem, zoals een kleiner aantal tot een groter aantal behoort.)

Twee dagen later in Los Angels

Sri Narayana Maharaja: Als Sri Caitanya Mahaprabhu een fout maakte, kreeg Krsna van Sri Gadadhara Pandita een draai om zijn oren. "O, dat doe je verkeerd. Je moet het zo doen." Mahaprabhu zong, "barhapidam nata vara". Gadadhara kwam dan snel en zei, "O, Je moet het zo doen."

barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram
    bibhrad vasah kanaka-kapisam vaijayantim ca malam
randhran venor adhara-sudhayapurayan gopa-vrndair
    vrndaranyam sva-pada-ramanam pravisad gita-kirtih


In de stemming van Srimati Radharani smolt het hart van Gadadhara Pandita en de tranen welden op in zijn ogen. Er was iets mis in Krsna. Sommigen zeggen, dat Srimati Radhika werd zoals Rukmini, toen Mahaprabhu de schoonheid en het innerlijke gemoed van Radhika stal. Dit is helemaal verkeerd. Zo was het niet. Srila Svami Maharaja kwam voor hetzelfde object en dezelfde missie, namelijk dat jullie raga-marga zou worden gegeven. Waarom? Jullie moeten weten, wie Srimati Radhika is en wat al die gemoedstoestanden zijn.

Twee weken later in Alachua, Florida

[Het volgende is een samenvatting van een conversatie met Srila Narayana Maharaja, nadat toegewijden hem drie verzen uit Sri Caitanya-caritamrta hadden getoond met betrekking tot de gemoedsgesteldheden van Sri Jagadananda Pandita.]

pandita jagadananda prabhura prana-rupa
loke khyata yenho satyabhama svarupa

SYNONIEMEN
padita jagadananda met de naam Pandita Jagadananda; prabhura van Bhagavan; prana-rupa leven en ziel; loke in de wereld; khyata gevierd; yenho wie; satyabhama van Satyabhama; svarupa personificatie.

VERTALING
Pandita Jagadananda, de zesde tak van de Caitanya boom, was gevierd als ziel en zaligheid van Bhagavan. Hij staat bekend als een incarnatie van Satyabhama (een van de koninginnen van Sri Krsna).

Hier legde Srila Maharaja uit, dat het woord 'loke' betekent 'gewone mensen van de wereld'. 'Loke khyata' betekent, dat 'hij door gewone mensen in de wereld als zodanig wordt gekend'.

jagadananda-panditera suddha gadha bhava
statyabhama-praya prema 'vamya-svabhava'

Sri Caitanya-caritamrta (Antya-lila 7.143)

SYNONIEMEN
jagadananda-panditera van Jagadananda Pandita; suddha - zuiver; gadha diep; bhava extatische liefde; satyabhama-praya zoals Satyabhama; prema zijn liefde voor Bhagavan; vamya-svabhava argumenterende natuur.

VERTALING
De zuiver extatische liefde van Jagadananda Pandita voor Sri Caitanya Mahaprabhu ging zeer diep. Deze kan worden vergeleken met de liefde van Satyabhama, die altijd met Sri Krsna kibbelde.

jagadanande-prabhute prema cale ei-mate
stayabhama-krsne yaiche suni bhagavate

Sri Caitanya-caritamrta (Antya-lila 12.153)

SYNONIEMEN
jagadanande-prabhute tussen Jagadananda Pandita en Bhagavan; prema genegenheid; cale gaat door; ei mate op deze manier; satyabhama-krsne tussen Satyabhama en Krsna; yaiche als; suni we leren; bhagavate in de Srimad-Bhagavatam.

VERTALING
De aanhankelijke, liefdevolle uitwisselingen tussen Jagadananda Pandita en Sri Caitanya Mahaprabhu bleven op die manier doorgaan, precies zoals de uitwisselingen tussen Satyabhama en Sri Krsna gedocumenteerd in Srimad-Bhagavatam.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS AANGEGEVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti / Teachers / Bhakti Discourses, "The Constitutional Position Of Gadadhara Pandit"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Sri Gadadhara Pandita"
Vertaler Nederlands: 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Srivasa Pandita
Volgende => Sri Gadadhara & Tota-Gopinatha

TOP

title=""