Parampara
Menu:   Nederlands   EngelsSri Guru ParamparaDe constitutionele positie van Sri Gadadhara Pandita

Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

Gadadhara Toegewijde: Er waren een paar mensen, die spraken over Sri Gadadhara Pandit. Ze zeiden, dat Srimati Radhika nu zoals Rukmini was geworden, omdat Krsna Haar bhava had weggenomen.


Srila Narayana Maharaja: Bogus.

Toegewijde: Ze zeiden, "Nu Ze is geworden als Rukmini, blijft Ze in de buurt bij Mahaprabhu in de gedaante van Gadadhara Pandit.

Srila Narayana Maharaja: Dit is bogus.

Toegewijde: Ze zeggen, dat Sri Gadadhara Pandit die gedaante heeft aangenomen om de bhava van Srimati Radhika terug te krijgen.

Sri Narayana Maharaja: Srimati Radharani was als een guru. In de vorm van Gadadhara Pandit keek ze, of Krsna in de vorm van Sri Caitanya Mahaprabhu Haar rol op de juiste manier uitvoerde, of niet. En als Hij een fout maakte, corrigeerde hij Hem. Je kunt zeggen, dat Krsna de gemoederen van Radhika had overgenomen, maar het is niet zo, dat Hij alles van Radhika had weggenomen en dat Ze vervolgens een man werd. Die gedachte is helemaal verkeerd. Als iemand mijn gemoederen volgt, zijn mijn gemoederen bij hem. Op dezelfde manier neemt Krsna in de zin van volgen de gemoedsgesteldheden van Srimati Radhika over.

Toegewijde: Als iemand je stemming overneemt, betekent dat niet, dat je geen stemming meer hebt.

Sri Narayana Maharaja: Ja, je moet een dwaas, die op die manier spreekt, afwijzen.

Toegewijde: Sommige mensen denken, dat Srimati Radhika's stemming de linker vleugel is, alleen de stemming van de rechter vleugel bleef over.

Srila Narayana Maharaja: Sri Gadadhara Pandit was daar in Navadvipa-lila en hij zat vol met stemmingen van Srimati Radhika. Toen hij daarna naar Jagannatha Puri ging, zat hij ook vol met Haar gemoederen. Krsna volgde alleen een paar van Haar gevoelens, niet allemaal. Hij probeerde te volgen en in de vorm van Gadadhara Pandit gaf Radhika Hem aanwijzingen in Zijn vorm van Sri Caitanya Mahaprabhu. Dan zei ze, "Je moet het zo doen" of "Je maakt een paar fouten".

Toegewijde: Ik denk, dat ze een paar overtredingen maken aan het adres van Srila Gadadhara Pandit door te zeggen, dat in hem iets ontbreekt.

Sri Narayana Maharaja: Ja.

Toegewijde: Ze zeggen, dat Gadadhara Pandit zoals Rukmini is en daarom heeft ze niet de stemming van de linker vleugel. Ze beschrijven het spel van Sri Vallabhacarya. Hoe moeten we dit in overeenstemming brengen?

Sri Narayana Maharaja: Sri Kavi Karnapura heeft duidelijk geschreven, dat Srila Gadadhara Pandit Srimati Radhika is. Nergens staat, dat hij Rukmini is.

bada sakha gadadhara pandita-gosani
tenho laksmi-rupa, tanra sama keha nai

VERTALING
Gadadhara Pandita, de vierde tak, wordt beschreven als een incarnatie van het pleziervermogen van Sri Krsna. Niemand kan hem daarom evenaren.

BETEKENIS
In de Gaura-ganoddesa-dipika, vers 147 tot 153, wordt gezegd, "Het pleziervermogen van Sri Krsna, dat voorheen bekend was als Vrndavanesvari, wordt nu verpersoonlijkt in de vorm van Sri Gadadhara Pandita in het spel van Sri Caitanya Mahaprabhu." Sri Svarupa Damodara Gosvami heeft erop gewezen, dat het pleziervermogen van Krsna in de gedaante van Laksmi voorheen heel dierbaar was aan Bhagavan als Syamasundara-vallabha. Dezelfde Syamasundara-vallabha is nu aanwezig als Gadadhara Pandita. (Adi 10.16)

Toegewijde: Toen Gadadhara Pandit eens in Jagannatha Puri was, had Mahaprabhu hem genegeerd, toen hij het commentaar van Vallabhacarya op de Bhagavatam had gehoord. Toen Mahaprabhu hem later tegenkwam, zei Hij, "Oh, Ik wilde je gewoon boos maken. Maar je werd niet boos."

Sri Narayana Maharaja: Ja.

Toegewijde: "... dus jouw stemming is als Rukmini."

gadadhara-panditera suddha gadha bhava
rukmini-devira yaiche 'daksina-svabhava'

VERTALING
De zuiver extatische liefde van Gadadhara Pandita voor Sri Caitanya Mahaprabhu was ook heel diep. Deze liefde leek op die van Rukmini-devi, die altijd bijzonder toegeeflijk was tegen Krsna.

Srila Narayana Maharaja: Mahaprabhu vertelde tegen Sri Jagadananda Pandit Prabhu, dat hij Satyabhama was, maar Hij zei dat alleen voor de grap.

Toegewijde: Voor de grap.

Sri Narayana Maharaja: Ja. Zijn constitutionele (grondrechtelijke) positie was niet die van Satyabhama. Mahaprabhu zei dit alleen voor de grap. In een boze bui zei dan Sri Jagadananda Prabhu, "Waarom heb Je gezegd, dat ik Satyabhama ben?" Hij werd wel eens boos en Mahaprabhu hield ervan hem boos te zien.

Toegewijde: Maar staat er niet in Gaura Ganoddesa Dipika, dat Srila Jagadananda Pandit Satyabhama is?

Sri Narayana Maharaja: Nee, dat werd alleen om die reden verteld. Maar Jagadananda Prabhu zelf onhult in zijn boek Prema Vivarta, dat hij de dienstmaagd van de gopis wil zijn. (Hij is een palya dasi van Srimati Radhika.)

Toegewijde: Ik had een gesprek met een van mijn godbroeders over dit punt en ik vroeg hem, "Wat is waar? Is Jagadananda Pandit Satyabhama of niet?" Hij zei, dat hij Satyabhama is, maar in Gaura-lila is er een specialiteit vanwege de metgezellen.

Sri Narayana Maharaja: Nee, nee. Hij was nooit Satyabhama.

Toegewijde: Nooit?

Srila Narayana Maharaja: Nooit, nooit, nooit en nooit. Het wordt alleen gezegd, omdat zijn gemoedsgesteldheid hetzelfde is al die van Satyabhama. (De stemming van Satyabhama zit ook in hem, zoals een kleiner aantal tot een groter aantal behoort.)

 

[Het volgende is een citaat uit een lezing, die Sri Narayana Maharaja twee dagen later gaf in Los Angeles.]

 

Sri Narayana Maharaja: Als Sri Caitanya Mahaprabhu een fout maakte, kreeg Krsna van Sri Gadadhara Pandit een draai om zijn oren. "O, dat doe je verkeerd. Je moet het zo doen." Mahaprabhu zong, "barhapidam nata vara". Gadadhara kwam dan snel en zei, "O, je moet het zo doen."

barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram
bibhrad vasah kanaka-kapisam vaijayantim ca malam
randhran venor adhara-sudhayapurayan gopa-vrndair
vrndaranyam sva-pada-ramanam pravisad gita-kirtih

In de stemming van Srimati Radharani smolt het hart van Gadadhara Pandit en de tranen welden op in zijn ogen. Er was iets mis in Krsna. Sommigen zeggen, dat Srimati Radhika werd zoals Rukmini, toen Mahaprabhu de schoonheid en het innerlijke gemoed van Radhika stal. Dit is helemaal verkeerd. Zo was het niet. Srila Svami Maharaja kwam voor hetzelfde object en dezelfde missie, namelijk dat jullie raga-marga zou worden gegeven. Waarom? Jullie moeten weten, wie Srimati Radhika is en welke al die gemoedstoestanden zijn.

 

[Het volgende is een samenvatting van een conversatie met Srila Narayana Maharaja twee weken later in Alachua, Florida. Toegewijden toonden hem drie verzen van Sri Caitanya Caritamrta met betrekking tot de gemoedsgesteldheden van Sri Jagadananda Pandit.]

pandita jagadananda prabhura prana-rupa
loke khyata yenho satyabhama svarupa

SYNONIEMEN
padita jagadananda met de naam Pandita Jagadananda; prabhura van Bhagavan; prana-rupa leven en ziel; loke in de wereld; khyata gevierd; yenho wie; satyabhama van Satyabhama; svarupa personificatie.

VERTALING
Pandita Jagadananda, de zesde tak van de Caitanya boom, was gevierd als leven en ziel van Bhagavan. Hij staat bekend als een incarnatie van Satyabhama (een van de koninginnen van Sri Krsna).

Hier legde Srila Maharaja uit, dat het woord 'loke' betekent 'gewone mensen van de wereld'. 'Loke khyata' betekent, dat 'hij door gewone mensen in de wereld als zodanig wordt gekend '.

jagadananda-panditera suddha gadha bhava
statyabhama-praya prema 'vamya-svabhava'

SYNONIEMEN
jagadananda-panditera van Jagadananda Pandita; suddha - zuiver; gadha diep; bhava extatische liefde; satyabhama-praya zoals Satyabhama; prema zijn liefde voor Bhagavan; vamya-svabhava argumenterende natuur.

VERTALING
De zuiver extatische liefde van Jagadananda Pandita voor Sri Caitanya Mahaprabhu ging heel diep. Deze kan worden vergeleken met de liefde van Satyabhama, die altijd met Sri Krsna kibbelde. (Antya 7.143)

jagadanande-prabhute prema cale ei-mate
stayabhama-krsne yaiche suni bhagavate

SYNONIEMEN
jagadanande-prabhute tussen Jagadananda Pandita en Bhagavan; prema genegenheid; cale gaat door; ei mate op deze manier; satyabhama-krsne tussen Satyabhama en Krsna; yaiche als; suni we leren; bhagavate in de Srimad-Bhagavatam.

VERTALING
De aanhankelijke, liefdevolle uitwisselingen tussen Jagadananda Pandita en Sri Caitanya Mahaprabhu bleef op die manier doorgaan, precies zoals de uitwisselingen tussen Satyabhama en Sri Krsna gedocumenteerd in Srimad-Bhagavatam. (Antya 12.153)

"De consitutionele positie van Gadadhara Pandit",
lezing door Sri Srima BV Narayana Maharaja,
Maui, Hawaii, 26 mei 2000


www.purebhakti.com/teachters

Nederlandse vertaling: 2017 Indirā dāsī CC-BY-ND 4.0
Vertaald en gepubliceerd met toestemming van GVP
Pro Deo Uitgever Jaya Radhe: www.jayaradhe.nl


__________________________


TOP

Terug: Parampara

2017-2021 www.jayaradhe.nl