Menu

Bhagavata Parampara - Sri Brahma

25 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-yoga-masters/844-lord-brahma
Bhakti Yoga Masters

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Sri Brahma


Brahma [Passage uit de Engelse uitgave van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja's Hindi vertaling van Sri Brahma-samhita met commentaar (Tika) door Srila Jiva Gosvami en tekstverklaring (Tatparya) door Srila Bhaktivinoda Thakura.]

Vers 27

atha venu ninadasya / trayi-murti-mayi gatih
sphuranti praviveshashu / mukhabjani svayambhuvah
gayatrim gayatas tasmad / adhigatya sarojajah
samskritas chadi-guruna / dvijatam agamat tatah

Toen ging de moeder van alle vedische hymnen, Gayatri (die voortkwam als de klank van Sri Krsna's fluit), samen met de methode om het te ontvangen en door te geven de lotusgezichten van Brahma binnen via zijn acht gehoorgangen en Brahma kreeg realisatie van de kama-gayatri mantra. Zo werd Brahma, die in de lotus werd geboren, door de fluitmuziek van Bhagavan Sri Krsna, de oorspronkelijke guru, geÔnitieerd en door die reformatie kreeg hij de status van tweemaal geborene.

Tika vertaling

De sadhaka wordt eerst opgeleid en gezuiverd door middel van het proces van tweemaal te worden geboren zoals in dit vers wordt beschreven en daarna krijgt hij door middel van mantra-sadhana de darsana van de presiderende godheid van de mantra. Bijvoorbeeld, Dhruva Maharaja verliet het huis op vijfjarige leeftijd om Sri Bhagavan te vereren, hoewel hij geen kennis had over de procedure van Zijn verering. Bhagavan, die in ieders hart woont, stuurde Devarsi Narada naar hem toe en toen Sri Narada de sterke vastberadenheid van Dhruva zag, gaf hij hem de diksa-mantra aan de oever van de Yamuna in Mathura en zei tegen hem, "Ga naar Madhuvana en voer daar bhajana van Sri Bhagavan uit. Hij gaat jou spoedig Zijn darsana geven." Als gevolg van zijn zware sadhana volgens de instructies van Narada kreeg Dhruva binnen zes maanden de darsana van Bhagavan. Zoals uit dit verhaal blijkt, is het aanvaarden van diksa absoluut noodzakelijk om de sadhana en bhajana te kunnen uitvoeren om Sri Bhagavan te realiseren.

Brahmaji werd ook volkomen competent, nadat hij het zuiveringsproces had ondergaan door tweemaal geboren te worden, zoals Dhruva had gedaan. Dit proces wordt beschreven door de twee slokas, die beginnen met de woorden 'atha venu-ninadasya. In de tweede sloka wordt duidelijk verklaard, dat Gayatri de moeder van de Veda's is. 'Tan-mayi gatih' betekent, dat de mantra samen met de tradities voor de ontvangst, de beoefening en de transmissie ervan zijn lotusgezichten binnenging via zijn acht gehoorgangen. Op deze manier ontving Brahma het reformatorische proces van intitiatie door middel van gayatri-mantra van de oorspronkelijke guru, Sri Krsna, en kreeg de status van een tweemaal geboren brahmana.

Tatparya

De aard van de klank van de fluit van Sri Krsna is specifiek eeuwigheid, kennis en zegen en daarom zijn alle Veda's in hun volmaakte vorm in dat geluid aanwezig. Gayatri is een vedisch metrum en men kan in het kort zeggen, dat het een meditatie en een gebed bevat. Van alle gayatri is kama-gayatri de beste, want in tegenstelling tot andere gayatri zijn de meditatie en het gebed ervan verzadigd van transcendent plezierig tijdverdrijf. Na een complete meditatie op Sri Gopijana-vallabha wordt in deze gayatri de bovenzinnelijk Cupido met een gebed aangeroepen om toegang te krijgen tot Zijn spel en vermaak. Nergens kan een excellenter voorbeeld van rasika poŽzie met betrekking tot de transcendente wereld worden aangetroffen, door middel waarvan de sadhaka tot het gebied van prema toevlucht kan nemen.

Op het moment, dat deze gayatri de oren van Brahmaji binnenkwam, werd hij als brahmana gekwalificeerd en begon het te zingen. Men dient te begrijpen, dat iedere gelukkige jiva, die deze mantra ontvangt, in feite een spirituele geboorte krijgt. Er zijn twee soorten tweede geboorten. De ene wordt automatisch verkregen door middel van toegang tot de transcendente wereld. De tweede, die is bestemd voor degenen, die in dit begoochelende materiŽle bestaan door grove materie zijn geconditioneerd, is de aanvaarding van het reformatorische proces genaamd 'tweede geboorte' volgens de gebruiken van de eigen opvolging en persoonlijke natuur.

De jiva, die de tweede geboorte ontvangt op de eerste manier, is in alle opzichten subliem en superuitmuntend in vergelijking met de jiva, die de tweede geboorte ondergaat door middel van het tweede proces. Dit komt, omdat het doel van het ondergaan van diksa, verlichting met betrekking tot spirituele aangelegenheden, het krijgen van een spirituele geboorte is. Het bereiken van het transcendente gebied als gevolg ervan is de hoogste glorie van de jiva. Dit is de grootste voorspoed, die het leven van een jiva tot een succes maakt.


Vers 28

trayya prabhuddho 'tha vidhir / vijnata-tattva-sagarah
tushtava veda-sarena / stotrenanena keshavam

Door zich die gayatri-mantra te herinneren, die de essentie vormt van alle Veda's, werd Brahmaji volkomen verlicht met de oceaan van gerealiseerde waarheden en met die essentie van vedische kennis heeft hij de volgende hymne geofferd aan Sri Krsna, die bekend staat als Kesava.

Tika vertaling

In navolging van de stemming van vers 26 voerde Brahmaji gedurende een lange tijd aradhana (verering) uit door middel van de kama-gayatri krsna-mantra. Na die lange periode manifesteerde Bhagavan Sri Krsna, die uiterst vol mededogen is, alle waarheden en conclusies van de Veda's en andere geschriften in het hart van Brahmaji. Toen ging Brahma gebeden opzenden, die waren voortgekomen uit de essentie van de Veda's. De rest, dat in deze sloka is gezegd, mag duidelijk zijn.

Het woord 'keshava' vindt zijn oorsprong alsvolgt. 'Kesha' betekent 'alle delen' of de expansie van alle verscheidene vormen van energie. Iemand, die deze delen (amshas) en vormen van energie manifesteert, wordt Keshava genoemd. Bovendien betekent 'ka' Brahma en 'isha' betekent Shankara.. Dus degene, die zowel Brahma als Shankara manifesteert wordt Keshava genoemd. Er bestaat nog een verborgen betekenis, keshan vayati samskarotiti keshavah - Sri Krsna wordt Keshava genoemd, omdat Hij het haar (kesha) van Zijn dierbare gopis in orde brengt.

Tatparya

Door zich de kama-gayatri te herinneren kreeg Brahmaji een mate van realisatie van "Ik ben de eeuwige dienstmaagd van Krsna." Het idee een dienstmaagd van Krsna te zijn is een dermate diep en vertrouwelijk mysterie, dat het niet volkomen door Brahma werd gerealiseerd, maar zijn vermogen om onderscheid aan te leggen tussen geest (cit) en dode materie (acit) was in die mate ontwikkeld, dat de oceaan van waarheden, zoals krsna-tattva, krsna-sakti-tattva, maya-tattva, bhakti-tattva enzovoort, in zijn hart volkomen manifest werd.

Op die manier werd alle vedische kennis aan Brahma geopenbaard en met de essentie van de Veda's bood hij Sri Krsna het gebed aan genaamd Sri Brahma-samhita. In dit gebed zijn alle conclusies van de vaisnava filosofie aanwezig, alsof de oceaan is gecondenseerd in een enkele waterkruik. Om deze reden heeft Sri Caitanya Mahaprabhu dit aan Zijn eigen toegewijden onderwezen en alle intelligente lezers zouden daarom alle moeite moeten doen om de gevoelens van deze Brahma-samhita iedere dag te proeven.CC DIT ARTIKEL VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS GEGEVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur Engels: Gaudiya Vedanta Publications
Uitgever India: Pure Bhakti / Teachers / Bhakti Yoga Masters, "Sri Brahma"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Bhagavata Parampara, "Sri Brahma"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Narada Muni
Volgende => Sri Krsna

TOP

title=""