Menu

Bhagavata Parampara - Een korte biografie van Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja

Gepubliceerd 2017
Herzien 13 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/33-compiled-from-books-a-lectures/about-gurudeva/
733-srila-bhaktivedanta-narayana-maharaja-biography

Publicatie 30 december 2007
"About the Author" Compilatie uit: Venu-gita, Het lied van Krsna's fluit en
Rays Of The Harmonist, Tirobhava Edition
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Een korte biografie van Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja


BV_Narayana Zijn Goddelijke Genade Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja is de discipel van Om Visnupada Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, een van de belangrijkste leidende discipelen van Om Visnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada.

Srila Narayana Gosvami Maharaja werd geboren in het dorp, Tewaripur, gelegen aan de oever van de heilige Ganges Rivier in Bihar, India. Deze omgeving is bekend als de plaats, waar Sri Ramacandra en Visvamitra Muni de Taraka demoon hebben gedood. Srila Narayana Gosvami Maharaja werd geboren op de dag van Amavasya (nieuwe maan) op 7 februari 1921 in een zeer religieuze Trivedi brahmaanse familie. In zijn jeugd had hij de gelegenheid om zijn vader regelmatig te vergezellen bij kirtana en pravachan bijeenkomsten.

In februari 1947 had hij de eerste ontmoeting met zijn Gurudeva in Sri Navadvipa Dhama, West-Bengalen. Hij was daar naartoe gegaan, nadat hij een leerling van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura had ontmoet genaamd Srila Narottamananda Brahmacari, die in die streek rond reisde en de boodschap van Sri Caitanyadeva predikte. Na een paar inleidende gesprekken met deze toegewijde was hij overtuigd van de hoge positie van de filosofie gegeven door de acarya's in de lijn van Srila Rupa Gosvami Prabhupada. Binnen enkele dagen verliet hij zijn huis en sloot zich aan bij de missie van zijn geestelijk leermeester en gaf zijn leven over.

Toen hij in Sri Navadvipa Dhama aankwam, was de parikrama in volle gang en sloot hij zich bij de groep aan. Bij de afsluiting op Gaura- purnima kreeg hij zowel harinama als gayatri inwijding van Srila Kesava Maharaja en kreeg de naam Sri Gaura Narayana. Snel daarna gaf zijn Gurudeva hem de titel Bhakti-bandhava, "vriend van de toegewijden", omdat hij de Vaisnava's altijd op een zeer plezierige manier diende.

Gedurende de volgende vijf jaar reisde hij veel door India voor prediktournee's met Srila Kesava Maharaja. In 1952, op Gaurapurnima, gaf zijn geliefde Gurudeva hem de inwijding in de verzakende levensorde, sannyasa. In 1954 gaf Srila Kesava Maharaja hem een aanstelling als Tempelpresident van de nieuwe Sri Kesavaji Gaudiya Matha in Mathura. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja bracht een deel van het jaar door in Mathura en de rest van het jaar in Bengalen, waar hij in beide gebieden grote diensten volbracht. Dit heeft hij veertien jaar gedaan. Hij werd door Srila Kesava Maharaja ook aangesteld als Vice-President van zijn instituut, de Sri Gaudiya Vedanta Samiti en werd Hoofdredacteur van zijn Hindi publicaties en het maandelijkse tijdschrift, Sri Bhagavat Patrika. In 1968 ging Srila Kesava Maharaja deze wereld uit, waarna Srila Narayana Maharaja alle nodige ceremoniŽle rituelen voor zijn samadhi heeft uitgevoerd.

Gedurende deze periode begon Srila Narayana Gosvami Maharaja als een nederig dienaar van de Sri Gaudiya Vedanta Samiti de jaarlijkse Karttika Vraja Mandala Parikrama te organiseren, waarmee hij tot zijn laatste dagen is doorgegaan. Srila Narayana Maharaja werd door zijn Gurudeva verzocht te boeken van Srila Bhaktivinoda Thakura van Bengaals in zijn moedertaal, Hindi, te vertalen. Hij heeft zijn verzoek ingewilligd door enkele meest vooraanstaande boeken van de Thakura te vertalen, zoals Jaiva Dharma, Caitanya-siksamrta, Bhaktitattva- viveka, Vaisnava-siddhanta-mala, om er een paar te noemen. Deze boeken worden op dit moment ook door zijn volgelingen vertaald in het Engels [Jaiva Dharma is op deze website vertaald in het Nederlands]. In India gaf hij ook lezingen in het Hindi, Bengaals en Engels. Al zijn verhandelingen zijn vastgelegd op magneetband en worden geleidelijk getranscribeerd en vertaald in het Engels voor publicatie.

Een belangrijke relatie in het leven van Srila Narayana Gosvami Maharaja is Zijn Goddelijke Genade Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja Prabhupada geweest, de wereldbekende prediker van Gaudiya Vaisnavisme en Stichter-Acarya van de International Society for Krsna Consciousness (ISKCON). Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet in Calcutta in 1948 ter gelegenheid van de inwijding van een nieuwe afdeling van de Gaudiya Vedanta Samiti (mede-opgericht door Sirla Bhaktivedanta Svami Maharaja) aan de Ghosh Para Lane, waar zij beiden hun diensten hebben verleend. Hun associatie werd enkele jaren later voortgezet, toen Srila Narayana Gosvami Maharaja Srila Kesava Maharaja vergezelde naar Jhansi, waar Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja had geprobeerd een Vaisnava gemeenschap op te zetten genaamd The League of Devotees. Enkele jaren later, aan het begin van de '50er jaren, kwam Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja in de Sri Kesavaji Gaudiya Matha wonen op uitnodiging van zijn godbroeder, Srila Kesva Maharaja, waar hij gedurende een aantal maanden verbleef. Door regelmatig toegewijde uitwisselingen met hem te hebben en diepe gesprekken te houden over Vaisnava siddhanta ontwikkelde Srila Narayana Gosvami Maharaja in die periode een intieme relatie met hem en beschouwde hij hem als zijn oudere superieur en als zijn vriend.

In 1959 gaf Srila Kesava Gosvami Maharaja hem initiatie in de heilige sannyasa orde en gaf hem de sannyasi-naam en titel Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja. De ceremonie van het Vedische vuuroffer en alle andere rituelen werden uitgevoerd door Srila Narayana Gosvami Maharaja.

Tijdens deze periode woonde Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja reeds in Vrndavana; eerst in de Vamsi Gopala Mandira en enkele jaren later in de Sri Sri Radha Damodara Mandira. Srila Narayana Gosvami Maharaja ging hem daar dikwijls bezoeken. Hij kookte voor hem, eerde de prasada met hem en had intieme gesprekken over de Vaisnava filosofie.

Toen Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja naar het Westen ging om te prediken en erin slaagde de eerste Radha-Krsna tempel in Amerika te stichten, stuurde Srila Narayana Gosvami Maharaja de eerste mrdanga's (drums) en karatalas (handcymbalen) naar hem toe, die hij ging gebruiken voor sankirtana. Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja onderhield met Srila Kesava Maharaja en Srila Narayana Gosvami Maharaja een geregelde correspondentie tot 1968, toen Srila Kesava Maharaja nitya-lila binnenging. Daarna heeft hij met Srila Narayana Gosvami Maharaja gecorrespondeerd tot zijn eigen goddelijke vertrek.

Tegen het eind van zijn leven heeft hij Srila Narayana Gosvami Maharaja diverse keren persoonlijk verzocht om zijn westerse leerlingen zijn associatie te geven en hen te helpen de diepe waarheden van de Vaisnava filosofie in de lijn van Srila Rupa Gosvami Prabhupada te begrijpen. Srila Narayana Gosvami Maharaja beloofde zijn verzoek in te willigen; hij beschouwde hem immers als een van zijn vererenswaardige siksa-guru's. Hij vroeg Srila Narayana Gosvami Maharaja ook om volledig zorg te dragen voor alle rituelen ten behoeve van zijn samadhi na zijn vertrek uit deze wereld. Beide verzoeken tonen duidelijk de grote vertrouwensband aan, die Srila Svami Maharaja met Srila Narayana Maharaja heeft gehad.

Sinds het vertrek van Srila Svami Maharaja in november 1977 heeft Srila Narayana Maharaja over een periode van drie decennia aan zijn laatste verzoek ononderbroken gehoor gegeven door begeleiding en liefdevolle toevlucht te schenken aan een ieder, die hem daarvoor opzocht. Via het medium van zijn Engelse boeken heeft hij aan oprechte zoekers naar waarheid in de hele wereld zijn zuiverende associatie en zijn goddelijke realisaties gegeven.

Een van zijn meest beminnelijke kenmerken van zijn prediking was zijn hartverwarmende genegenheid voor iedereen. Als een uttamabhagavata wist hij het hart op de diepste plekken binnen te gaan om de zekerheid te geven, dat hij onze eeuwige weldoener is. De diepte van zijn genegenheid vormt een tastbare realiteit voor een ieder, die dit heeft ervaren. Dit draagt op zichzelf bij aan de subjectieve getuigenis voor het feit, dat hij een ware afgezant van de Allerhoogste Persoon was. Zoals duizenden toegewijden zullen bevestigen, werd zijn oprechte interesse voor het spirituele welzijn van alle zielen duidelijk in zijn evenredige liefde en genegenheid voor iedereen. Hij maakte in het geheel geen onderscheid tussen iemand, die zijn eigen leerlingen was, of die de leerling van iemand anders was, of die afkomstig was uit een andere filosofische school. Zijn goddelijke genegenheid kende geen grenzen.

Langer dan een halve eeuw is Srila Narayana Gosvami Maharaja een voorbeeld geweest van het zuivere, onvermengde leven van uiterste toewijding aan zijn Gurudeva, aan Sriman Mahaprabhu en aan het Goddelijk Paar, Yugala-kisora, Sri Sri Radha-Krsna. Als Hun intieme dienaar blijft hij het pad verlichten voor degenen, die een diepe duik willen nemen in de extatische oceaan van radha-dasyam, dienst aan de lotusvoeten van Sri Krsna's grote geliefde, Srimati Radhika.

Op de leeftijd van negentig jaar heeft Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja op 29 december 2010 om 03.00 uur in de ochtend in Cakra Tirtha in Sri Jagannatha Puri-dhama zijn spel in deze wereld beeindigd. Dit was de heilige verschijningsdag van zijn geliefde godbroeder, nitya-lila pravista Om Visnupada Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja. De volgende dag werd de volkomen bekrachtigde afgezant van Sri Gaurasundara en de ware belichaming van Zijn unieke mededogen, in Sri Navadvipa-dhama samadhi gegeven. Hij zal altijd in zijn goddelijke instructies en in het hart van degenen, die aan hem waren toegewijd, aanwezig blijven. Hij zei dikwijls, "Denk niet, dat ik jullie ooit zal verlaten Ė nooit, nooit, ik ben altijd bij jullie."

In het gevoel van onbeduidendheid en verlangend naar zijn genade vallen we aan zijn lotusvoeten en bidden, dat hij onze pogingen zegent om altijd in staat te zijn hem een dienst te verlenen.CC DEZE BIOGRAFIE VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS VERMELD ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteurs Engels: Redacteuren Gaudiya Vedanta Publications
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers "Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja Biography"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhagavata Parampara, "Een korte biografie van Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Srila Gurudeva's autobiografische schets
Zie ook => Yuga Acarya Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Volgende => Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja

TOP

title=""