Menu

Bhagavata Parampara - Sri Srimad Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja

Gepubliceerd 2017
Herzien 12 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/22-discourses-2003/
374-the-appearance-day-of-srila-bhakti-raksaka-sridhara-gosvami-maharaja

Publicatie 19 oktober 2003, Laatst bijgewerkt 30 oktober 2021
Vrndavana 2003
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Srila Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja


Sridhara [Deze lezing werd gegeven door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja in Vrndavana in 2003 op de goddelijke verschijnings-tithi van Srila Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja.]


Ik heb Prapujyacarana Srila Sridhara Maharaja ontmoet in 1946, toen hij nog geen leerlingen had. Hij was vanaf 1942 bij mijn Gurudeva, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Hij had de Sri Caitanya Gaudiya Matha verlaten en kwam met Guru Maharaja mee, toen Guru Maharaja de Sri Gaudiya Vedanta Samiti in 1942 ging oprichten. In die tijd waren er honderd discipelen van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada bij Gurudeva. Hij richtte een matha op in Navadvipa en verzocht Pujyapada Srila Sridhara Maharaja - ofschoon onze Guru Maharaja ouder was dan hij - om tempelpresident te worden, waar hij hem dikwijls heeft bezocht. Srila Gurudeva (Kesava Gosvami) trad in 1915 in in de matha en nam zijn toevlucht tot Srila Prabhupada (Bhaktisiddhanta). Srila Sridhara Maharaja kwam later, waarschijnlijk in 1926, en daarom was hij jonger dan mijn Guru Maharaja. Omdat Guru Maharaja een seniore Vaisnava was, hield Srila Sridhara Maharaja hem in hoog aanzien.

Srila Sridhara Maharaja met de brahmacari-naam Ramananda Brahmacari was voorheen toegelaten tot de studie rechten in Calcutta. Op zekere dag kwam hij bij toeval naar de Gaudiya Matha in Navadvipa, waar Srila Prabhupada woonde. Toen hij daar aankwam zag hij een brahmacari op een stoel zitten in witte kleding met een stok in de hand. Er kwamen veel brahmacaris en zelfs sannyasis naar die toegewijde om hun sastang dadavat pranamas aan te bieden en vragen te stellen. Hij had zijn voet op tafel en bewoog zijn voeten als hij die sannyasis en brahmacaris antwoord gaf en dan boden ze hem wederom pranama aan. Ramananda Brahmacari vroeg zich af, "Wie is deze persoon in witte kleding met een stok in de hand en een hele fraaie dhoti en chaddar op die stoel? Hij is zo jong en toch geven alle seniore toegewijden hem pranama. Hoe kant dat? Wie is hij?"

Hij vroeg het iemand naast hem en die persoon antwoordde, "Weet je dat niet? Hij is Vinoda Da." "Da" betekent "oudere broer". Srila Sridhara Maharaja vroeg, "Waarom geeft iedereen hem respect?" Die persoon antwoordde, "Hij heeft deze matha gesticht. Hij heeft het kerkhof van de moslims opgeruimd en de graven in de Ganges gegooid. Hij heeft in ťťn dag een kerkhof in een prachtige tuin veranderd. Hij houdt bovendien alle moslims in de buurt onder controle. Als de brahmacaris en sannyasis naar buiten gingen om te bedelen, maakten de moslims sarcastische opmerkingen, maar toen hij kwam, heeft hij de glorie van de Gaudiya Matha van Srila Prabhupada gevestigd en nu worden de toegwijden wel gerespecteerd."

Srila Sridhara Maharaja ging toen naar Guru Maharaja, die hem naar Srila Prabhupada bracht en daar hoorde hij diepgaande en sterke hari-katha. Op dezelfde dag besloot hij zijn studie en alle wereldse bezigheden op te geen en in de Gaudiya Matha in te treden. Srila Prabhupada zei tegen hem, "Het is beter als je jouw rechtenstudie afmaakt en daarna hier naartoe komt," maar Srila Sridhara Maharaja besloot dat niet te doen. Hij verliet zijn huis en voegde zich bij de Gaudiya missie.

Srila Sridhara Maharaja was een goed filosoof, evenals onze Guru Maharaja. Guru Maharaja kende de filosofie van alle vaisnava sampradayas, zoals Sankara, Madhava, Ramanuja, Visnusvami en Nimbaditya. Hij kende alle filosofieŽn. Het leek, alsof ze op zijn hand waren geschreven. Pujyapada Srila Sridhara Maharaja was ook een zeer groot filosoof, hij was de beste filosoof.

Toen mijn Guru Maharaja en Pujyapada Sridhara Maharaja over filosofische kwesties spraken, versloegen ze elkaars argumeten en vestigden hun eigen gezichtspunt. Guru Maharaja versloeg alle stellingen van Srila Sridhara Maharaja van boven tot onder en zette dan zijn eigen punt neer. Dan ging Pujyapada Sridhara Maharaja de stellingen van Guru Maharaja verslaan en vestigde zijn eigen opvatting. Door hun discussies konden de aanwezige sannyasis en brahmacaris zoveel leren.

Ieder jaar ging ik met Guru Maharaja naar Srila Sridhara Maharaja om darsana te nemen en ik heb gezien hoeveel liefde en genegenheid deze godbroeders voor elkaar koesterden. Ze respecteerden elkaar. Een toegewijde kon oud zijn, maar als hij oprecht was, zou hij hem het gepaste respect betuigen en daarvan heb ik zoveel van hen geleerd. Ik geef altijd respect aan mijn superieuren. In mijn hele devotionele leven heb ik respect betuigd aan Srila Trivikrama Maharaja en Srila Vamana Maharaja en zij gaven ook respect aan elkaar en aan mij. Jullie moeten proberen om al die principes van vaisnava etiquetten te leren.

Srila Sridhara Maharaja was een groot "bhakta-vatsala", dat wil zeggen, hij was zo vrijgevig en vriendelijk. Ofschoon dit iets is, dat niet verteld zou mogen worden, moet ik het toch zeggen, anders kunnen jullie zijn vriendelijkheid niet realiseren. Als een van zijn leerlingen iets verkeerd deed, zelfs al was hij wellustig en ging trouwen, nadat hij jaren lang in de matha had geleefd, ook al was een leerling een grote dief en stal grote sommen geld, Sridhara Maharaja bleef desondanks zeer beleefd, vrijgevig en genadig jegen hem. Hij heeft zelfs een discipel uit zijn gezinsleven gesleept en hem weer in sannyasa gevestigd. Ik zal niet de naam van die discipel noemen, maar ik denk, dat jullie allemaal weten wie hij is. Het is een openbaar geheim. Ik heb zoveel van die incidenten meegemaakt. Hij was een ware bhakta vatalya.

Ik heb zijn Sri Premadhama Deva Stotram en zijn Sri Prabhupada-Padma-Stavakah gehoord,

sujanarbuda-radhita-pada-yugam
    yuga-dharma-dhurandhara-patra-varam
varadabhya-dayaka-pujya-padam
    pranamami sada prabhupada-padam


["O Srila Prabhupada, uw prachtige lotusvoeten worden gekoesterd door miljoenen uiterst zuivere en gekwalificeerde toegewijden en u bent de meest competente persoonlijkheid om het erkende proces voor dit tijdperk te prediken. Uw heilige lotusvoeten zijn zo aanbiddelijk, omdat ze openlijk onbevreesdheid schenken en de hoogste zegen aan de levende wezens geven. Eeuwigdurend bied ik mijn eerbied aan die wonderbaarlijke uitstraling, die voortschijnt uit de stralende teentoppen van Srila Baktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada."]

Hij heeft deze Prabhupada-astakam gecomponeerd aan het begin van zijn leven in de matha en het wordt nog steeds gezongen in alle takken van de Gaudiya Matha. Deze kirtana is erg mooi en geornamenteerd, "sujanarbuda radhita pada yugam, yuga dharma dhurandhara patra varam". Het bevat allerlei alankara (ornamenten in de taal). Behalve deze astakam heeft hij vele Sankriet kirtanas en verzen geschreven.

Zijn Premadhama Deva Stotram is gewijd aan Sri Caitanya Mahaprabhu. Het is schitterend, buitengewoon is onvergelijkbaar. Alleen onze zes Gosvami's, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en anderen hebben op deze manier geschreven en onze Guru Maharaja heeft ook op deze schitterende manier geschreven.

radha-cinta-nivesena yasya kantir vilopita
sri-krsna-caranam vande radhalingita-vigraham

Sri-Radha-Vinoda-Vihari-Tattvastakam (1)

["Ik vereer de lotusvoeten van die gedaante van Sri Krsna, wanneer Zijn eigen donkere gelaatskleur verbleekt en Hij Haar lichte, gouden glans aanneemt, omdat Hij diep is verzonken in afgescheidenheid van Srimati Radhika (die in mana is, Haar bui van jaloerse woede), of Ik vereer de lotusvoeten van Sri Krsna wanneer Hij wordt omhelst door Srimati Radhika (nadat Haar mana is verbroken)."]

Wat mooi met al die ornamenten! Zowel Srila Sridhara Maharaja als mijn Guru Maharaja waren zeer geleerd in Sanskriet. Als ik mezelf met hen vergelijk, zie ik dat ik van Sanskriet geen kennis heb en geen vermogen om dat te schrijven. In vergelijking met hen ben ik heel onbeduidend en ongekwalificeerd. Srila Vamana Maharaja, Srila Trivikrama Maharaja en ikzelf hadden aanvankelijk besloten om geen sannyasa te nemen, omdat we onszelf ongekwalificeerd en onwetend beschouwden, vooral ikzelf. Zelfs nu geef ik niets nieuws. Uit de hele wereld komen toegewijden om mijn lezingen te horen, maar ik snap niet, wat ze in die lezingen zien. Dan zie ik dat er iets in aanwezig is, maar dat is niet van mij afkomstig. Dat kwam van mijn guru-parampara. Dat is afkomstig van hetgeen ik heb gehoord van mijn guru-parampara, Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami, Srila Raghunatha dasa Gosvami, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Prabhupada, mijn Gurudeva, Parama-pujapada Sridhara Gosvami Maharaja, Prapujyacarana Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja en anderen zoals zij. Ik zeg nooit iets nieuws in mijn klassen. Alleen mijn stem is anders.

Men kan zeggen, "Jij bent iets anders dan Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja." Dan zeg ik, "Ja, ik ben anders, want hij was iets kleiner dan ik en hij heeft op de universiteit gezeten en heeft missiescholen doorlopen, terwijl ik nooit op dergelijke opleidingen ben geweest. Hij heeft zoveel grote kwaliteiten, terwijl ik die kwaliteiten niet heb en er bestaat ook iets verschil in onze woordkeuze. We bieden dezelfde wijn aan in verschillende flessen. De wijn is niet verschillend. Ik leg niets nieuws uit. Parama-pujyapaa Srila Svami Maharaja heeft ook niets nieuws uitgelegd en Pujyapada Sridhara Maharaja ook niet. Zij hebben ook hetzelfde gegeven in nieuwe flessen. Ze hebben dezelfde ideeŽn gepresenteerd met andere woorden. Srila Sridhara Maharaja en mijn Gurudeva hebben dezelfde filosofie en principes onderwezen zoals die van Srila Jiva Gosvami. Ze hebben niets nieuws gegeven.

Krsna-bhakti is het levensdoel van alle menselijke wezens. Je kunt het in een andere stijl vertellen, maar de wijn moet dezelfde zijn. De kleur van het glas kan veranderd zijn, maar de wijn moet hetzelfde zijn.

Parama-pujyapada Srila Sridhara Maharaja was een grote vriend van mijn Gurudeva en van Parama-pujyapada Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja. Hoe onderlegd moet hij zijn geweest om door een geleerde als Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja als siksa-guru te worden aanvaard. Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja predikte in de hele wereld, in ieder land. Hij heeft in de wereld grote veranderingen in de religieuze praktijk aangebracht en hij heeft gezegd, dat zijn diksa-guru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada was en zijn siksa-guru Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja en mijn Gurudeva, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Hij heeft mijn Guru Maharaja niet alleen als siksa-guru aanvaard, maar zelfs als zijn sannyasa-guru.

Zowel Srila Sridhara Maharaja als Srila Svami Maharaja zijn zeer verheven en geleerde personen, die volgen in de filosofische lijn van Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en Srila Bhaktivinoda Thakura.

Ik heb enkele punten aangestipt, maar ik kan zelfs niet de glorie van deze grote persoonlijkheden benaderen. Ze waren alletwee transcendent en ik spreek over hen vanaf het platform van deze materiele wereld, niet vanuit de transcendente wereld. Ik heb de betekenis van transcendentie niet gerealiseerd. Omdat ze uit de transcendente wereld komen, kan ik hen niet op de juiste wijze verheerlijken.

Gaura Premanande Hari HaribolCC DEZE BLOEMLEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS VERMELD ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Appearance Day Of Srila Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhagavata Parampara, "Srila Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Srimad Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja
Volgende => Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

TOP

title=""