Menu

Bhagavata Parampara - Sri Srimad Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja

Gepubliceerd 2017
Herzien 12 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/20-discourses-2001/
110-the-appearance-day-of-srila-bhakti-pramoda-puri-gosvami-maharaja

Publicatie 20 oktober 2001, Laatst bijgewerkt 17 november 2021
Bloemlezing in Hindi
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaSri Srimad Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja


Puri [In 2001 heeft Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja deze bloemlezing in het Hindi gedicteerd ter gelegenheid van de verdwijningsdag van parama-pujyapada Srila Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja. Zijn tekst werd in het Engels vertaald door Sripad Madhava-priya brahmacari.]


Alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga.

Het volgende is een hartgemeend bloemoffer (puspanjali) aan de lotusvoeten van parampujyapada astottara-sata Sri Srimad Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja ter herinnering aan hem.

In november 1946 heb ik mijn huis verlaten en ben naar Sri Devananda Gaudiya Matha in Sri Dhama Navadvipa gegaan. Na een korte tijd aan het eind van Sri Navadvipa Dhama Parikrama in 1947, die werd gehouden ter gelegenheid van de goddelijke verschijning van Sri Caitanya Mahaprabhu, heb ik mijn toevlucht genomen aan de lotusvoeten van mijn meest dierbare om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Hij heeft mijn leven tot een succes gemaak door me met harinama en diksa te initiŽren. Na de viering van het heilige festival van Gaura Purnima en Sri Dhama Parikrama heb ik Gurudeva vergezeld naar een van de takken van Sri Gaudiya Vedanta Samiti, namelijk Sri Uddharana Gaudiya Matha in Chinchurah.

Daar in de Sri Uddharana Gaudiya Matha kreeg ik voor het eerst audiŽntie van de lotusvoeten van Parampujyapada astottara-sata Sri Srimad Bhakti Pramoda Puri Gosvami. Hij had reeds de wereldverzakende orde aanvaard op 3 maart 1947 in de Sri Gaura-Gadadhara Matha in Campahatti van nitya-lila pravista om visnupada astottara-sata Srila Bhakti Gaurava Vaikhanas Maharaja, een van de meest prominente sannyasa discipelen van jagad-guru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada.

Ik was zeer onder de indruk van de ontmoeting met hem en mijn meest dierbare Gurudeva, Sri Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, heeft me in zijn dienst geplaatst. Iedere dag ging ik met hem een bad nemen in de Ganges vlakbij en droeg zijn bovenkleding, kaupin en kamandalu (waterpot). Na het baden droeg ik zijn natte kleding en kamandalu gevuld met water naar onze Matha en daarna serveerde ik hem prasadam. Verder heb ik alle instructies gevolgd, die hij me bij diverse gelegenheden op vriendelijke wijze aanbood. Ik legde op bescheiden wijze allerlei vragen aan hem voor en hij gaf op al mijn vragen met grote genegenheid antwoord.

Tijdens onze gesprekken in die dagen vertelde hij me enkele gebeurtenissen uit zijn levensgeschiedenis. Zijn naam was eerst Pramoda Bhusana. Zijn ouders waren religieus en afkomstig uit de brahmana (Cakravarti) kaste. Hij werd geboren op 8 oktober 1898 in het dorp Gangananda Pura in het district Jessore, dat in het huidige Bangladesa ligt. Vanaf zijn jonge kinderjaren was hij dol op hari-kirtana het chanten van de heilige namen van God. Hij ervoer zoveel plezier in het horen van hari-kirtana, dat hij soms zijn lichamelijke conditie vergat.

In zijn studententijd had hij een Gaudiya Vaisnava ontmoet met de naam Sri Bhaktiratnakara Thakura. Sri Bhaktiratnakara Thakura was de eerste persoon, die hem de boeken van Srila Bhaktivinoda Thakura liet zien. Hij heeft die boeken grondig bestudeerd en ging daarna lezen in gezelschap van die Vaisnava.

Na het afronden van zijn B.Sc. (candidaatsexamen) aan de Universiteit van Calcutta wilde hij zijn studie vervolgen, maar de last van de zorg voor zijn familie rustte op zijn schouders. Hij moest tegen zijn zin zijn studie afbreken en een baan nemen bij de Post Commissie in Calcutta. In die periode heeft hij jagad-guru nitya-lila pravista om visnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada ontmoet en kwam sterk onder de indruk van hem bij het horen van zijn krachtige hari-katha. Op de gunstige dag van Sri Krsna Janmastami in 1923 keeg hij diksa van Srila Prabhupada in Ultadanga Gaudiya Matha, waarbij hem de naam Sri Pranavananda Brahmacari werd gegeven.

Srila Prabhupada Sarasvati Thakura was enorm tevreden met zijn standvastigheid, zijn volkomen overgave, zijn liefdevolle dienstverlening verzadigd van bhava en vooral zijn schrijverskunst. Daarom gaf hij hem de verantwoording voor de organisatie van sankirtana, predikwerk, hari-katha, het publiceren van de Dainika Nadia Prakasa en het schrijven van artikelen voor de tijdschriften van de Sri Gaudiya Matha.

Voor de dienstverlening aan de brhad-mrdanga (publicatie van boeken) verbleef Srila Puri Maharaja op diverse lokaties, zoals Calcutta, Krsna Nagar en Mayapura. Omwille van het prediken van gaura-vani, de boodschap van Gaurasundara, reisde hij niet alleen door Bengalen, maar ook naar allerlei plaatsen in India, waar hij grote successen boekte. Soms ging hij op reis met zijn Gurudeva, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, en soms met de seniore, vertrouwelijke sannyasa discipelen van Srila Prabhupada. Op deze manier heeft hij de mano 'bhista van zijn Gurudeva gediend met de vervulling van zijn diepste hartewensen.

Na het verdwijnen van Srila Prabhupada is Srila Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja nog enkele maanden bij mijn dierbare Gurupadapadma, Sri Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, gebleven samen met Srila Bhakti Dayita Madhava Gosvami Maharaja, Sila Bhakti Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja en andere godbroeders. In die tijd kreeg ik een prachtige gelegenheid om hem te dienen en zijn hari-katha te horen. Hij had zoveel genegenheid voor me, dat hij me als zijn discipel beschouwde en ik eerbiedigde hem zoals ik mijn Gurudeva eerbiedigde. Bij talloze gelegenheden heeft hij me gezegend met een overvloed aan vriendelijkheid.

Toen we in Chinchurah Matha waren gingen we eens samen een bad nemen in de Ganges. Ik droeg zijn kleding en waterpot en ook mijn eigen lota (beker), die ik nog uit mijn huiselijke leven had overgehouden. Ik zette ze neer bij de ghata en we gingen het water van de Bhagavati Bhagirathi in om te baden. Na het baden zag ik dat mijn lota was verdwenen. Hij was in de golven van de Ganga meegevoerd, want vlakbij was de zee. Pujyacarana Puri Maharaja glimlachte en zei, "Je hebt jouw huis, familie, vrouw, zoon en rijkdom achtergelaten om een wereldverzakende Vaisnava te worden, dus waarom zou jij jou druk maken om het verlies van een lota?" Ik moest er ook om lachen. Ik pakte zijn natte kleding en waterpot en we gingen samen weer terug naar de matha. Zolang hij aanwezig is geweest, heeft hij me iedere keer, wanneer we elkaar ontmoetten, aan dit voorval herinnerd en ik kan ook de genade niet vergeten, die hij me mijn hele leven heeft getoond.

Na geruime tijd werd Prapujya-carana Srila Puri Gosvami Maharaja de verantwoording voor de dienst van het Godsbeeld van Sri Ananta Vasudeva van Kalna gegeven. De Koning van Vardhman was niet in staat dit Godsbeeld te dienen. Toen hij de zuivere houding en toewijding van Srila Puri Gosvami Maharaja observeerde, kwam hij zeer onder de indruk en bood hem de dienstverlening van Ananta Vasudeva aan. Later heeft Srila Puri Maharaja het bestuur van de tempel op zich genomen samen met zijn leerlingen. Ik ben ook diverse keren naar Kalna geweest om zijn audiŽntie te krijgen.

Ik zag hem altijd zitten schrijven. Zijn pen hield nooit op met schrijven. Hij benutte ieder ogenblik om artikelen over zuivere bhakti te schrijven, nadat hij zijn vaste aantal rondjes harinama had gechant, het dienen van het Godsbeeld had voltooid en de sastras had bestudeerd. Hij bood ook veel artikelen voor de periodieken van andere Gaudiya Mathas aan. Hij was in het bijzonder de hoofdredacteur van Sri Caitanya Vani, het tijdschrift van de Matha van Srila Bhakti Dayita Madhava Gosvami Maharaja.

Gedurende de laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Sridhama Mayapura, waar hij de Sri Gopinatha Gaudiya Matha in Isodyana vestigde. In het allerlaatste stadium van zijn leven woonde hij in Bankim Muhana Cakratirtha in Sri Purusottama Dhama. Op 22 november 1999 ging hij 's nachts om 02.07 nitya-lila binnen. Als ik naar Sridhama Vrndavana, Sridhama Mayapura of naar Calcutta ging, had ik altijd het grote geluk om de audiŽntie van zijn lotusvoeten te krijgen. Dan liet ik hem meestal zien, welke nieuwe publicaties we in onze Matha in het Hindi hadden uitgegeven, zoals Jaiva-dharma, Caitanya-siksamrta, Teachings of Sriman Mahaprabhu, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura's Bindu, Kirana en Kana, Upadesamrta, Manah-siksa, Raga-vartma-candrika en ook enkele Engelse uitgaven.

Hij was verrukt om al die boeken van me te krijgen en op zijn beurt gaf hij me de inspiratie en instructie om meer boeken over de Gaudiya vaisnava filosofie uit te geven. Telkens als ik hem zag, vroeg hij, "Welke nieuw uitgaven komen er in het Hindi?"

Hij was aanwezig om ons te kalmeren toen onze geliefde Gurudeva binnenging in nitya-lila en ook toen de Samadhi Mandira in Sri Devananda Gaudiya Matha werd gebouwd. Tijdens zijn bezoek zei hij ons met een smeltend hart, "Vinoda Da (Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja) was ons zeer toegenegen. Als we wisten, dat Vinoda Da niet in Mayapura zou zijn, gelastten wij ook ons voorgenomen rooster om Mayapura te bezoeken af." Hij zei, dat er niemand was met een warm, toegenegen hart als Vinoda Da.

Srila Puri Gosvami Maharaja had zich op deze wijze volkomen overgegeven en was een van de directe metgezellen van Srila Prabhupada. Als hij kirtana uitvoerde en lezingen gaf, sloot hij zijn ogen, die vol tranen stonden, omdat hij onophoudelijk verzonken was in de bhava van bhakti. Bij de discussie over bhakti-tattva en rasa-tattva bracht hij dermate diepe realisaties tot uitdrukking, dat al zijn toehoorders betoverd raakten.

Hij was de belichaming van het vers van Sriman Mahaprabhu, trnad api sunicena (nederiger dan een blad gras). Hij was een hoogst zelfgerealiseerde toegewijde en had altijd zeer veel waardering voor de verdiensten van anderen. Tot op de dag van vandaag heb ik hem nooit iemand horen bekritiseren en hij gaf zelfs inspiratie en respect aan deze onbeduidende persoon, die grondig is verstoken van bhakti.

Ik heb hem dikwijls met zijn danda zien lopen, wanneer hij blootsvoets door Navadvipa Dhama trok en door de 84 krosas van Vraja Mandala Parikrama liep. Ik zag hem zelfs op gevorderde leeftijd parikrama doen zonder te eten en te drinken en altijd kirtanas zingen en hari-katha spreken.

Puri Een maand en vijftien dagen vůůr zijn goddelijke verdwijning heb ik hem een bezoek gebacht. Op dat moment sprak hij in het geheel niet en hield zijn ogen gesloten. Ik pakte zijn lotusvoeten vast en zei, "Ik ben jouw meest onbeduidende dienaar, Narayana Maharaja." Toen hij dat hoorde, greep hij mijn beide handen vast en gaf me zijn zegeningen. Daarna gaf hij zijn dienaren opdracht me prasadam aan te bieden. Ik weet niet, of hij na dat moment nog tegen iemand anders heeft geproken. Hij ging op de leeftijd van 101 jaar nitya-lila binnen.

Hij was deskundig in alle siddhanta en was een zuivere toegewijde in de lijn van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada en ik heb in zijn zegeningen en instructies zoveel inspiratie ervaren. Nu, na zijn entree in het goddelijk transcendente spel van Bhagavan ben ik verstoken van de aanraking van die hand, die zoveel overvloedige zegeningen en inspiratie op me heeft overgedragen en daarom voel ik me uitermate bedroefd in zijn afwezigheid.

Hiermee bied ik sri sri puspanjali aan de lotusvoeten van deze parama-niskincana (uiterst verzakende) mahabhagavata (hoogverheven toegewijde), Sri Sri Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja. Moge hij er genoegen in scheppen om me zijn grondeloze genade te schenken.

Vaisnava krpalesaprarthi,
Tridandisvami Bhaktivedanta Narayana MaharajaCC DEZE BLOEMLEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMELDING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS VERMELD ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur Hindi: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Vertaler Engels: Sripad Madhava-priya brahmacari
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Appearance Day Of Srila Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhagavata Parampara, "Sri Srimad Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja
Volgende => Sri Srimad Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja

TOP

title=""