Menu

Bhagavata Parampara - Sri Baladeva Vidyabhusana

Gepubliceerd 2017
Herzien 11 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/18-discourses-1990s/
139-disappearance-day-of-sri-baladeva-vidyabhusana

Publicatie 04 juni 1998, Laatst bijgewerkt 19 juni 2021
Los Angeles, Californië, Verenigde Staten - 4 juni 1998
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaSri Baladeva Vidyabhusana


Vandaag is de verdwijningsdag van Sri Baladeva Vidyabhusana, een van de meest verheven acaryas in onze disciplinaire opvolging (bhagavata parampara). Vandaag is ook de geboortedag van Srimati Gangamata Gosvamini, de dag dat de Ganges Rivier naar deze wereld kwam. Er zijn hier drie heilige dagen. In India wordt in al onze mathas (tempels) een groot festival van harikatha gegeven voor deze prominente leiders in toewijding aan Sri Krsna.

Baladeva Vidyabhusana werd geboren in Orissa vlak bij Puri in een plaats genaamd Chilka Lake. Hij was briljant en in zijn jongensjaren leerde hij alle vyakarana (Sanskriet grammatica) en de Veda's, Upanisaden en alle andere geschriften. Hij wilde vooral Vedanta studeren. Hij las de uitleg van Vedanta door Sri Sankaracarya, maar hij was er niet tevreden mee en wilde meer weten. Daartoe ging hij naar Zuid-India naar een plaats genaamd Udupi, waar hij alle commentaren op Vedanta bestudeerde, zoals Sri-bhasya van Sri Ramanuja, de Parijata-Saurabha-bhasya van Sri Nimbaditya en de Bhaskara-bhasya van Sri Bhaskara Acarya. Hij werd zeer geleerd en ging naar huis terug met de wens om de hele wereld te veroveren - om de wereld te bevrijden van de misverstanden in de filosofische tattva.

Hij ging naar Jagannatha Puri en dacht, "Voorheen zijn Sarvabhauma Bhattacarya en vele anderen zoals hij hier geweest, dus er moeten hier zoveel geleerde personen in hun lijn aanwezig zijn. Ik ga hen allemaal verslaan." Er was op dat moment een Gaudiya Vaisnava aanwezig genaamd Radha Damodara Prabhu, die zich in de lijn bevond en juist verscheen na Syamananda Prabhu, Rasikananda Prabhu en Nayananda Prabhu.

Radha-Damodara Prabhu was een zeer groot geleerde. Hij wist veel, maar hij hield al zijn kennis verborgen. Hij was een eenvoudig persoon, die altijd chantte en herinnerde in de lijn van Sri Caitanya Mahaprabhu en Srila Rupa Gosvami. Op zekere dag kwam Baladeva Vidyabhusana om hem te verslaan, maar toen hij al zijn siddhanta (gevestigde waarheden) hoorde, dacht hij, "Ik heb eigenlijk geen enkele betekenis en tegenover hem weet ik helemaal niets. Ik ben een baby, een kleine baby." Hij gaf zich meteen over aan de lotusvoeten van Radha-Damodara en nam initiatie van hem.

Daarna ging hij naar Vrndavana en nam zijn toevlucht tot zijn siksa-guru, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en gaf zich volkomen over. Daar las hij alle Zes Sandarbhas van Srila Jiva Gosvami: Tattva-sandarbha, Paramatma-sandarbha, Bhagavat-sandarbha, Krsna-sandarbha, Bhakti-sandarabha en Prtti-sandarbha.

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura had ksetra-sannyasa genomen. Ksetra-sannyasa betekent, dat men hetzij in Vraja-dhama, Navadvipa-dhama of Jagannatha Puri-dhama blijft wonen en de gelofte aflegt, "Ik zal deze plaats niet verlaten." Srila Visvanatha Cakravarti Thakura had ksetra-sannyasa in Vrndavana-dhama genomen. Hij had besloten, "Vrndavana verlaat ik nooit meer."

Sommige leden van de Ramanuja Sampradaya, welke vaidhi-bhakti en varnasrama-dharma voorstaat, lanceerden de uitdaging, "Hoe komt het, dat Srimati Radhika, die niet is getrouwd met Krsna, altijd naast Krsna zit? Dit is illegaal." Dat was de eerste vraag. De tweede was, "De naam Radhika wordt nergens in Srimad-Bhagavatam of in andere sastra genoemd. En de derde was, "De Gaudiya Vaisnava's zitten in geen enkele Vaisnava Sampradaya. Er zijn maar vier sampradayas: Sri Laksmi Sampradaya, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya en Sanaka Sampradaya. In Kali-yuga zijn vier vooraanstaande acaryas: Ramanuja in de Sri Sampradaya, Madhvacarya in de Brahma Sampradaya, Visnusvami in de Rudra Sampradaya en Nimbaditya in de Sanaka Sampradaya. Waar zijn onlangs die Gaudiya Vaisnava's vandaan gekomen? We accepteren hen niet. Ze hebben geen commentaar op Vedanta-sutra geschreven, dus we kunnen niet aanvaarden, dat ze siddhanta kennen. We kunnen hun filosofische conclusies niet aanvaarden."

De koning van Jaipura vroeg Srila Visvanatha Cakravarti Thakura te komen spreken, maar hij ging niet in op hun verzoek. Hij gaf opdracht aan zijn leerling Baladeva Vidyabhusana Prabhu om als afgevaardigde te gaan. Baladeva Vidyabhusana Prabhu ging er naartoe samen met een andere vooraanstaande leerling van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en versloeg hen allemaal. Hij citeerde vele Purana's, Veda's, Upanisaden en Srimad-Bhagavatam en toonde aan, dat Srimati Radhika en Sri Krna altijd samen zijn. Radhika is Krsna's vermogen - Zij kunnen niet worden gescheiden.

Srila Baladeva Vidyabhusana haalde een verhaal aan uit Gita-govinda van Srila Jayadeva Gosvami, dat aantoont, hoe Radhika met Krsna was getrouwd. Hij citeerde ook het verhaal van Srimad-Bhagavatam, waarin Sri Brahma alle koeherdersjongens en hun kalveren stal en hoe Krsna Zelf een exact duplicaat van al die jongens werd. Volgens Srimad-Bhagavatam kondigde Gargacarya in dat jaar aan, dat alle koeherders hun dochters moesten uithuwlijken, want het was daarvoor een zeer gunstig jaar. Er zo werden alle dochters getrouwd met alle zonen van de koeherders. Aangezien die jonge koeherders op dat moment Krsna Zelf waren, werden al die meisjes met Krsna in de echt verbonden.

Srila Baladeva Vidyabhusana Prabhu presenteerde enkele verzen uit Srimad-Bhagavatam.

nayayaradhito nunam / bhagavan harir isvarah
yan no vihaya govindah / prito yam anayad rahah

Srimad-Bhagavatam (10.30.28)

["Zeker had deze specifieke gopi de almachtige Persoonlijkheid Gods, Govinda, volmaakt vereerd, want Hij was zodanig met Haar ingenomen, dat Hij de rest van ons achterliet en Haar naar een afgelegen plek bracht."]

Er zijn zoveel verzen, die de waarheid van Sri Sri Radha en Krsna bevestigen. Srila Baladeva Vidyabhusana Prabhu citeerde ze allemaal en hij bewees, dat Radhika het eigen vermogen van Sri Krsna is - voor Hen bestaat geen noodzaak om te huwen. De volgelingen van de Ramanuja Sampradaya hebben deze bewijsvoering aanvaard. Ze werden gedwongen de argumenten te accepteren en werden zodoende verslagen.

Vervolgens zei de tegenpartij, "Jullie hebben geen bonafide Vaisnava Sampradaya." Baladeva Vidyabhusana toonde toen aan, dat de Gaudiya Vaisnava's in de lijn zitten van Sri Madhvacarya. Sri Lakhsmipati Tirtha, die diksa aan Sri Nityananda Prabhu verleende, was een leerling van Sri Madhvacarya. Sri Madhavendra Puripada, de grootvader geestelijk leermeester van Sri Caitanya Mahaprabhu, was ook een leerling van deze Lakhsmipati Tirtha.

De volgelingen van de Ramanuja Sampradaya daagde hen uit, "Lakhsmipati Tirtha as 'Tirtha' en Madhavendra Puri was 'Puri'. Waar komt dat verschil vandaan?

Srila Baladeva Vidyabhusana legde duidelijk uit, dat men iemands disciplinaire opvolging niet kan vaststellen op basis van sannyasa. Sri Caitanya Mahaprabhu werd ingewijd door Sri Isvari Puripada in Gaya, maar in Vaisnava siddhanta volgde Hij Isvara Puripada. Hij heeft Kesava Bharati, die Hem sannyasa gaf, niet gevolgd. De Guru is degene, die inwijding geeft door middel van mantra - harinama en diksa mantras. Mahaprabhu volgde Vaisnava religie volgens de gemoedsgesteldheid van Isvara Puripada in de lijn van Madhavendra Puripada.

Hoewel Srila Madhavendra Puri sannyasa kreeg van iemand anders, werd hij op dezelfde manier in de gopal-mantra ingewijd door Sri Lakhsmipati Tirtha. Op dat moment was er een grhastha toegewijde, die sannyasa nam van iemand in de Sankara Sampradaya, zoals Sri Caitanya Mahaprabhu had gedaan. Evenals Mahaprabhu was hij een Vaisnava, geen mayavadi. Die Vaisnava heette Visnu Puri en hij was ingewijd in de Madhva Sampradaya. Madhavendra Puri nam sannyasa van die Puri - van Visnu Puri. Op die manier zijn Gaudiya Vaisnava's een deel van de Madhva Sampradaya.

Tegenwoordig is er een soortgelijke frictie in Vrndavana en Navadvipa. Er is een partij, die zegt, "Wij, Gaudiya Vaisnava's, bevinden ons niet onder een Vaisnava Sampradaya. Wij zijn volkomen onafhankelijk. Waarom zou Caitanya Mahaprabhu zijn toevlucht nemen tot enig andere sampradaya? Hij is Krsna Zelf."

Dit strijdpunt is niet geldig. Sri Krsna heeft Sandipani Muni aanvaard en Sri Ramacandra heeft Vasistha als Guru aanvaard. De plicht van een sampradaya guru is niet de afdeling van Sri Krsna. Sampradayas worden gevestigd door Zijn vermogens en metgezellen. Lakhsmi, Brahma, Visnusvami en Nimbaditya zijn allemaal Zijn metgezellen. Indien Krsna aan het hoofd van de sampradaya zou staan, zou deze Krsna Sampradaya worden genoemd, of Narayana Sampradaya - niet Brahma Sampradaya. De namen van alle sampradayas verwijzen naar de naam van toegewijden: Sri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Ramanuja Sampradaya en Madhva Sampradaya.

Tegenwoordig zegt die partij, dat Gaudiya Vaisnava's een aparte en volkomen onafhankelijke sampradaya zijn. Maar Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Jiva Gosvami en daarvóór Srila Gopala-bhatta Gosvami en Sri Kavi-karnapura hebben de Madhva Sampradaya aanvaard. Dus wij moeten ook de Madhva Sampradaya aanvaarden, zoals Sri Baladeva Vidyabhusana in zijn boeken heeft geschreven.

Diezelfde partij zegt, dat Baladeva Vidyabhusana naar Udupi ging, de plaats van Madhvacarya, en dat hij de Madhva Sampradaya heeft aanvaard. Ze zeggen, dat zijn inwijding in de Madhva Sampradaya plaats had. Ze zeggen, dat hij later in het gezelschap kwam van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, maar dat hij nooit Gaudiya vaisnavisme heeft aanvaard en dat dit de reden is, dat Gaudiya Vaisnava's in de lijn van Madhva zitten.

Dit idee is helemaal verkeerd. Als Baladeva Vidyabhusana niet in onze Gaudiya Vaisnava lijn zou zitten, hoe had hij dan alle sandarbhas van Srila Jiva Gosvami kunnen uitleggen? Hij heeft Sri Caitanya Mahaprabhu als niet-verschillend van Sri Krsna aanvaard. Al zijn boeken zijn in onze lijn geschreven - in de lijn van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura. Hij heeft ook Laghu-bhagavat-amrta van Srila Rupa Gosvami uitgelegd en alle boeken van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en andere boeken van Srila Rupa Gosvami. Baladeva Vidyabhusana was een rupanuga Vaisnava.

Als Srila Baladeva Vidyabhusana in die tijd niet aanwezig was geweest, zou onze Gaudiya Vaisnava identiteit uit deze wereld verdwenen zijn geweest. Hij vestigde alle principes en filosofie, die waren bevestigd door Caitanya Mahaprabhu. Baladeva Vidhyabhusana is een ware Gaudiya Vaisnava.

Sinds ongeveer honderd jaar hebben smartas deze kwestie opgeworpen, maar Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en alle andere grote acaryas hebben al hun strijdpunten weerlegd. Onze Guru Maharaja [Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja] heeft hierover heel dapper een boek geschreven. Ik wil het publiceren met zoveel noten en uitleg. Heel binnenkort ga ik het uitgeven. (Dit boek werd later gepubliceerd onder de titel Prabandha Pancakam en is vertaald in het Nederlands op deze website.)

Dus Sri Baladeva Vidyabhusana Prabhu is een zeer prominent persoon in onze disciplinaire opvolging. Er zijn nog zoveel dingen om te vertellen, maar de tijd is verstreken, dus ik ga hiermee afsluiten.

Redactioneel Team Engels:
Adviseurs: Sripad Madhava Maharaja en
Sripad Brajanatha dasa
Redacteur: Syamarani dasi
Transcribent: Janaki dasi
Typist: Anita dasi
Proeflezer: Ksna Kamini dasi


CC DEZE BLOEMLEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS VERMELD ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Disappearance Day Of Sri Baladeva Vidyabhusana"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhagavata Parampara, "Sri Baladeva Vidyabhusana"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sri Jagannatha dasa Babaji Maharaja
Volgende => Sri Visvanatha Cakravarti Thakura

TOP

title=""