Home

BV Narayana Gosvami Maharaja
Guru Parampara


Publicaties - Jaiva Dharma - Parampara - Lezingen

Artikelen - Philosophy - Transcendence - Videos

Guru Parampara van de Gaudiya Vaisnava Sampradaya


BV_Narayana PDF: Biografische schets - Srila BV Narayana Gosvami Maharaja (1921-2010), biografische schets wrsl. door Syamarani dasi. Ze vertelt over zijn vriendschap met Svami Maharaja, stichter-acarya van de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Srila Narayana Maharaja heeft 35 keer rond de wereld gereisd om het laatste verzoek van Svami Maharaja in te willigen, "Wil jij voor mijn 'monkeys' in het Westen zorgen?"
ONLINE: Autobiografische schets door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Hier vertelt Gurudeva zelf iets over zijn leven en zijn ontmoetingen met grote Vaisnava's.


VamanaMaharaja PDF: Lezing - Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Maharaja door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Gurudeva vertelt over de jeugd van Vamana Maharaja, dat hij een lopend woordenboek van slokas is, hoe hij in Assam een agressief gezelschap met zijn kennis tot zwijgen bracht, welke taken hij in de matha verrichtte en hoe tolerant en zachtmoedig Vamana Maharaja was. Hij is Acarya van de Gaudiya Vedanta Samiti geweest en Gurudeva Narayana Maharaja beschouwt hem als zijn siksa-guru.Srila_Prabhupada PDF: Lezing - A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada (1896-1977) door Sri Srimad BV Narayana Gosvami Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Gurudeva vertelt over zijn relatie met Srila Prabhupada van ISKCON en wat hij de toegewijden eigenlijk had willen geven, maar er de kans niet voor kreeg. Hij moest eerst de mayavada-filosofie verslaan, zich een weg door de jungle banen en de grond voorbereiden, voordat hij het zaad van bhakti erin kon leggen. Hij was een zeer bijzondere toegewijde, anders had hij in een korte tijd nooit zoveel centra in de wereld kunnen stichten en boeken verspreiden. Srila Prabhupada was inderdaad een hele bijzondere persoonlijkheid.


BhaktiPrajnana ONLINE: Lezing - Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja (1998-1968) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Hier wordt duidelijk, wat het belang is van de guru-parampara en hoe Sri Bhakti Prajnana Kesava Maharaja het leven van zijn Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada beschermde door hem te vermommen in zijn eigen kleding en hem naar een veilige plek te laten brengen. Sri Bhakti Prajnana Kesava Gosvami heeft belangrijke artikelen geschreven om de guru-parampara af te bakenen en te beschermen tegen allerlei misvattingen en valse sektes; hij deed dit in het voetspoor van Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada.


Bhaktisiddhanta PDF: Lezing - Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada (1874-1937) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Hij vertelt hoe de brahmacaris en sannyasis leefden in de tijd van Prabhupada Maharaja en hoe de tijd is veranderd en er allerlei verkeerde filosofieŽn worden verkondigd, valse sekten bestaan en hoe zogenaamde gosvamis van bhakti een business maken. Hoeveel moeite Srila Bhaktivinoda Thakura heeft gehad om zuivere bhakti te herstellen en hoe intelligent zijn zoon, Srila Bhaktisiddhanta, was en hoe hij de guru-parampara heeft samengesteld.


GauraKisora PDF: Lezing - Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja (1838Ė1915) door Sri Srimad BV Narayana Gosvami Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Gurudeva vertelt over de extreem hoge standaard van bhajana, die Babaji Maharaja uitvoerde en dat hij dikwijls door mensen met bijbedoelingen werd benaderd om zijn zegen te vragen voor hun materiŽle leven. Daarom was Babaji Maharaja in een latrine gaan wonen. Babaji is jagad-guru en zijn enige leerling was Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja. Het wangedrag van de babajis was zo ernstig, dat Babaji Maharaja de kleding van de grhastha aantrok om niet langer als een babaji te worden aangezien.


Bhaktivinoda PDF: Lezing - Srila Bhaktivinoda Thakura (1838-1914) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft de filosofie van Gaudiya Vaisnavisme gezuiverd van het misbruik en wangedrag door zogenaamde babajis, die zonder onderscheid gopi-bhava uitdeelden aan iedereen, die bij hen langs kwam. Bhaktivinoda heeft het juiste proces van suddha-bhakti beschreven en hoe een toegewijde zijn siddha-deha (spiritueel lichaam) ontwikkelt. Hij heeft ook voorspeld, dat toegewijden uit Oost en West samen de heilige naam van Krishna gingen chanten en zuivere toegewijden gingen worden.


Jagannatha ONLINE: Fragmenten - Sri Jagannatha dasa Babaji Maharaja (1776Ė1894) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Jagannatha dasa Babaji was een groot geleerde en werd erkend als vaisnava-sarvabhauma, de allerbeste Vaisnava. Hij heeft de geboorteplaats van Sri Caitanya Mahaprabhu gelokaliseerd in Mayapura. Babaji vond het beter de koeien en de honden een festival met prasada te geven dan de zogenaamde Vaisnava's, die zich niet gedragen. Hij liet van zijn spaargeld uit donaties snoepgoed halen, offerde het aan Thakurji en gaf alle prasada aan de koeien en de honden van de dhama, want die waren iets bijzonders. Babaji (1776-1894) is 144 jaar geworden.


Baladeva ONLINE: Lezing - Sri Baladeva Vidyabhusana (verdween 1768) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Sri Baladeva Vidhyabhusana was een groot geleerde en kwam onder de leiding van Srila Visvanatha Cakravarthi Thakura. Toen er onenigheid was bij andere Sampradaya's over de Madhva-Gaudiya-Sampradaya, werd Visvanatha Cakravarthi Thakura uitgenodigd daar een lezing over te geven. Aangezien hij verzonken was in bhajana stuurde hij Sri Baladeva Vidhyabhusana in zijn plaats, die hen allemaal versloeg en duidelijk maakte hoe deze guru-parampara tot stand is gekomen.


Visvanatha PDF: Fragment - Srila Visvanatha Cakravarti Thakura (1626-1708) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Camatkara-candrika). Srila Visvanatha Cakravarti Thakura vormde in zijn tijd het middelpunt van de Vaisvana-gemeenschap. Met zijn zachte penseel van zuivere liefde schildert hij het betoverende spel van Radha-Krsna en de gopis in Vrndavana. Hij heeft gezocht naar de betekenis van de halve lettergreep in de kama-gayatri van Radha-Krsna Yugala, toen Srimati Radhika Zelf verscheen om het te vertellen. De rasika toegewijden voelen zich aangetrokken tot zijn poŽzie vol liefde en humor.


Jiva ONLINE: Lezing - Sri Jiva Gosvami (c. 1513 Ė 1598) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Sri Jiva Gosvami was al op jonge leeftijd een geleerde onder de Vaisnavas van zijn tijd. Hij kwam als baby bij Srila Rupa Gosvami, die zijn opleiding voor zijn rekening nam. Nadat hij vijf talen had gestudeerd, stuurde Rupa Gosvami hem naar Kasi (Varanasi) om daar de Vedanta en de commentaren van de vier Vaisnava Sampradayas te bestuderen. Daarna is hij in Vrndavana vertaler en redacteur van het werk van zijn Gurudeva, Srila Rupa Gosvami, geworden. Jiva Gosvami werd later acarya van de Visva Vaisnava Raja Sabha, World Vaisnava Association.


Narottama ONLINE: Lezing - Sri Narottama dasa Thakura (circa 1466) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Srila Narottama Thakura leefde kort na Caitanya Mahaprabhu en de Zes Gosvami's. Hij wilde niet in boeken worden verheerlijkt en daarom is er niets over hem geschreven. Srila Gurudeva vertelt, dat zijn kirtana zo zoet was, dat Radha-Krsna en Caitanya naar zijn liederen kwamen luisteren. Hiervan zijn duizenden toegewijden getuige geweest. Zijn diksa-guru was Sri Lokanatha dasa Gosvami, die evenals Sri Gaura Kisora dasa Babaji geen leerlingen wilde aannemen. Hij heeft gepredikt in Oost-Bengalen, Manipura en Assam.


RaghunathaDasa PDF: Lezing - Srila Raghunatha dasa Gosvami (tijdgenoot Caitanya) door Sri Srimad BV Narayana Gosvami Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Degenen, die rechtstreeks willen terugkeren naar Bhagavan, moeten de bhajana van Raghunatha dasa Gosvami volgen. Hij ontwikkelde zich tot de hoogste standaard van bhajana. Raghunatha dasa hield een dagboek bij, waarin hij het spel van Caitanya Mahaprabhu beschreef, dat hij later onthulde aan Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami. Nadat Svarupa Damodara, Gadadhara en Mahaprabhu de wereld hadden verlaten, huilde hij dag en nacht en hield van de ene op de andere dag op met eten.


Sanatana ONLINE: Lezing - Sri Sanatana Gosvami (1488Ė1558) door Sri Srimad BV Narayana Gosvami Maharaja. Sri Sanatana Govami heeft zich ontfermd over Srila Raghunatha dasa Gosvami, die evenals hijzelf, een eind aan zijn leven wilde maken. Hij leerde vooral vaidhi-bhakti en maakte gebruikt van logica en sastra om zijn punten te onderbouwen. Sanatana Govami had verstand van politiek en argumentatie. Sanatana Gosvami is Lavanga Manjari in radha-dasyam. Lavanga is een palya-dasi van Srimati Radhika en kan, evenals Lalita Devi, rechtstreeks de zegen en service geven van Srimati Radhika, de bovenzinnelijke geliefde van Sri Krsna.


Rupa ONLINE: Lezing - De zegen van Srila Rupa Gosvami (1489Ė1564) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Van niemand krijgen we iets te horen over het spel en vermaak van Sri Sri Radha Krsna Yugala, als alleen van Srila Rupa Gosvami. Met zijn gebeden leert hij hoe we Srimati Radhika om genade en service kunnen vragen. Rupanuga onderwijst alleen rupanuga-bhakti, exclusieve dienst aan Srimati Radhika. Datgene, dat Ramananda Raya en Caitanya Mahaprabhu niet konden vertellen, heeft Srila Rupa Gosvami verteld. Als Rupa Manjari weet ze het meest van alle sakhis over de intieme verhoudingen tussen Radha en Krsna Yugala.


Svarupa ONLINE: Lezing - Sri Svarupa Damodara Gosvami (tijdgenoot Caitanya) door Sri Nandanandana dasa (Stephen Knapp). Sri Svarupa Damodara is een eeuwige metgezel van Sri Caitanya Mahaprabhu. In het ongemanifesteerde krsna-lila is hij Lalita Devi, de beste vriendin van Srimati Radhika. Svarupa Damodara was een goede zanger en musicus. Hij zong kirtana voor Mahaprabhu bij iedere stemming, die Hij onderging. Svarupa Damodara was liever zonder mensen om zich heen, wanneer hij diep was verzonken in krsna-prema. Srila Raghunatha dasa Gosvami was zijn rechterhand. (Klik afbeelding voor vergroting)


Srivasa ONLINE: Lezing - Srivasa Pandita (panca-tattva rechts) door Sri Srimad BV Narayana Gosvami Maharaja. Hier wordt het spel van Srivasa Pandita verteld, toen hij van Caitanya Mahaprabhu de opdracht kreeg om in zijn huis Vyasa-puja te vieren. Omdat hij zo een sterke toegewijde van Krsna is, gebeuren rond Srivasa Pandita allerlei wonderlijke dingen. Zijn ziel is op allerlei plaatsen tegelijk aanwezig. Hij is in Vaikuntha, Goloka Vrndavana en op de Hemelse Planeten, overal waar Krsna of Narayana is. Srivasa Pandita is Narada Muni, de zoon van Brahma en broer van de Vier Kumara's.


Gadadhara ONLINE: Lezing - De consitutionele positie van Sri Gadadhara Pandita (panca-tattva) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Sri Caitanya Mahaprabhu kreeg van Gadadhara Pandita een draai om Zijn oren, als Hij de rol van Srimati Radhika niet goed tot uitdrukking bracht. Er zijn speculaties in omloop over de identiteit van Gadadhara Pandita, en Gurudeva en toegewijden dragen citaten aan, die zijn gemoedsgesteldheid vergelijken met die van Satyabhama, een koningin van Krsna in Dvaraka. Er is ook discussie over de identiteit van Jagadandana Pandita, de vijfde tak aan de wortel van Sri Caitanya Mahaprabhu.


Tota-Gopinatha ONLINE: Lezing - Sri Gadadhara Pandita & Tota-Gopinatha door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Sri Mahaprabhu had in Jagannatha Puri het beeld van Tota-Gopinatha opgegraven en aan Sri Gadadhara Pandita gegeven, zodat Hij bij Zijn bezoek aan hem en Tota-Gopinatha met Radha en Lalita aan weerszijden kon bijkomen van zijn huilbuien in afgescheidenheid van Krsna in radha-bhava. Gurudeva legt uit welke stemmingen er heersen in Puri, Godavari, Navadvipa en Vrndavana en waarom Mahaprabhu niet eerst naar Vrndavana is gegaan.


Advaita ONLINE: Lezing - Advaita Saptami (panca-tattva) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Advaita Acarya zien we in de Panca-Tattva met Sri Caitanya Mahaprabhu en Nityananda Prabhu. Advaita Acarya is Maha- Visnu, dat deel van Krsna, dat verantwoordelijk is voor de materiŽle manifestatie van het universum. Hier wordt ook verteld, hoe Advaita Acarya met Gangeswater en Tulasiblaadjes de aanleiding was voor het moment, waarop de incarnatie van Sri Caitanya Mahaprabhu Zich in deze wereld manifesteerde. (Klik afbeelding voor vergroting)


Nityananda ONLINE: Lezing - Nityananda Trayodasi (panca-tattva) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Hier wordt de tattva van Nityananda Prabhu uitgelegd, waarin Sankarsana afdaalt naar de materiŽle universa als Karanodakasayi Visnu, Garbhodakasayi Visnu en Ksirodakasayi Visnu, de Superziel in ieder levend wezen. Uit de Purana's wordt verteld over Sita-Rama en Laksmana, over de liefde van Laksmana voor zijn broer Sri Rama. Nityananda Prabhu is de hoogste guru, die ons leert hoe we Krsna kunnen dienen. In de afbeelding breekt Nityananda Prabhu de ekadanda van Sri Caitanya Mahaprabhu.


Caitanya ONLINE: Lezing - Het Leven van Sri Caitanya Mahaprabhu (1486-1534) door Srila Saccidananda Bhaktivinoda Thakura. Al heel jong was Pandit Nimai een groot geleerde in sastra, logica, filosofie, retoriek en Vedanta-sutra, maar Hij begreep niets van het commentaar van Sankaracarya, die mayavada doceerde. Na zijn opleiding reisde Hij door India, ontmoette Raya Ramananda, bekeerde de stad Banares, die vol zat met mayavadis en kastebrahmanen, en ging in Puri wonen. Na Zijn sankirtan missie op aarde keerde Mahaprabhu op achtenveertig jarige leeftijd terug naar de geestelijke wereld.


Isvara ONLINE: Fragmenten - Sri Isvara Puripada (tijdgenoot Caitanya) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Isvara Puripada is de diksa-guru van Sri Mahaprabhu, die precies deed wat Zijn guru hem had gezegd: harinama chanten, het enige middel voor geestelijke vooruitgang in dit Tijdperk van Kali. Een tweede fragment handelt over de absolute noodzaak van tweede initiatie. Deze mantras geven de jiva een relatie met Krsna in Zijn gedaante van Vallabha (lieveling van de gopis) en zuiveren het chanten van Krsna's heilige naam.Madhavendra ONLINE: Lezing - Sri Madhavendra Puri Maharaja door Sri BV Narayana Maharaja. Madhavendra is de geestelijk leraar van Isvara Puri Maharaja. Toen Sri Nityananda Prabhu Madhavendra Puri tegenkwam vielen beiden flauw in bovenzinnelijke extase. Ze bleven een aantal dagen op het hoge niveau van goddelijk bewustzijn in krsna-prema. Beiden hebben enige tijd samen doorgebracht en een paar dagen gereisd.
ONLINE: Lezing - De ponfificale positie van Sri Madhavendra Puri door Srila BR Sridhar Maharaja over de controverse van Madhavendra Puri's verbinding met de mayavada school van Sankara. Belangrijke informatie over de guru-parampara.


Madhva PDF: Fragment - Sri Madhvacarya (1238-1317) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja. Sri Madhva vormt de transcendentale brug naar Krsna Dvaipayana Vyasadeva, de literaire incarnatie van Sri Krsna, die 5000 jaar geleden op aarde was en de Vedas documenteerde. Sri Madhva verzocht Vyasadeva om initiatie en Vyasadeva kwam naar hem toe en gaf hem initiatie. De Gaudiya Sampradaya is daarom via Sri Madhva rechtstreeks verbonden aan Vyasadeva, die zijn initiatie kreeg van Narada en Narada kreeg initiatie van Brahma, de schepper van het universum.


Vyasadeva ONLINE: - Lezing - Sri Vyasadeva door Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura in een aangepaste uitgave van The Harmonist. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura geeft aan wat de essentie was van de visies van Srila Vyasadeva: we kunnen alleen vrij worden van het materiŽle bestaan door dienst te verlenen aan de Allerhoogste Persoon in plaats van dienst te verlenen aan de wereld. Transcendentale dienstverlening en het horen van transcendentaal geluid zijn de enige manieren om blijvend goed te vinden.Top

© 2017 Jayaradhe.nl