Menu

Uitgever

Parampara

Sri Bhagavata Parampara

Sri Gaudiya Vaisnava Sampradaya ~ Sri Gaudiya Vedanta Samiti

Bloemlezingen door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja


BV_Narayana Srila Gurudeva's autobiografische schets - Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja vertelt over zijn leven en zijn ontmoetingen met grote Vaisnava's.
Een korte biografie - van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja (1921-2010). Srila Narayana Maharaja heeft 35 keer rond de wereld gereisd om het laatste verzoek van Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja in te willigen, "Wil jij voor mijn 'monkeys' in het Westen zorgen?"
Yuga Acarya Award - Rapportage over de Toekenning Wereldleraar van het Millennium aan Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja in 2003.


VamanaMaharaja Lezing over Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja (Uit: Sri Prabandhavali). Srila Gurudeva vertelt over de jeugd van Vamana Maharaja, dat hij een lopend woordenboek van slokas was, hoe hij in Assam een agressief gezelschap met zijn kennis tot zwijgen bracht, welke taken hij in de matha verrichtte en hoe rustig en zachtmoedig Vamana Maharaja was. Hij is Acarya van de Gaudiya Vedanta Samiti geweest en Gurudeva Narayana Maharaja beschouwt hem als zijn siksa-guru. Srila Vamana Maharaja is bovendien een bijzonder goed schrijver. Zijn werk werd niet proefgelezen; het ene boek na het andere ging rechtstreeks naar de drukker.


Srila_Svami Lezing over Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja (Srila Prabhupada 1896-1977) (Uit: Sri Prabandhavali). Srila Gurudeva vertelt over zijn relatie met Srila Prabhupada van ISKCON en dat hij de toegewijden eigenlijk raganuga-bhakti had willen geven, maar er de kans niet voor kreeg. Hij moest eerst de mayavada-filosofie verslaan, zich een weg door de jungle banen en de grond voorbereiden, voordat hij het zaad van bhakti kon leggen. Hij was een zeer bijzondere toegewijde. Zijn dienstverlening aan Radha-Krsna en de mensheid is ongeŽvenaard.


BhaktiPrajnana Lezing over Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja (1898-1968) (Uit: Sri Prabandhavali). Hier wordt duidelijk, wat het belang is van de guru-parampara en hoe Sri Bhakti Prajnana Kesava Maharaja het leven van zijn Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada beschermde door hem te vermommen in zijn eigen kleding en hem naar een veilige plek te laten brengen. Sri Bhakti Prajnana Kesava Gosvami heeft belangrijke artikelen geschreven om de guru-parampara af te bakenen en te beschermen tegen allerlei misvattingen en valse sektes; hij heeft dit gedaan in het voetspoor van Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada.


Puri Lezing over Srila Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja (1898-1999). Srila Narayana Maharaja presenteert een bloemlezing over het leven van Srila Bhakti Pramoda Puri Maharaja en vertelt over zijn persoonlijke dienstverlening aan hem. Puri Maharaja was een discipel van Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada en een godbroeder van Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Puri Maharaja beschikte over schrijverstalent en kreeg de verantwoording voor het publiceren van boeken voor zijn matha en het schrijven van artikelen voor de tijdschriften van andere Gaudiya mathas. Deze grote toegwijde is 101 jaar geworden. Lees deze toegenegen bloemlezing van Srila Gurudeva!


Sridhara Lezing over Srila Bhakti-Raksaka Sridhara Gosvami Maharaja (1895-1988). Srila Sridhara Maharaja was een goed filosoof en een groot bhakta vatsala. Hij had een grote kennis van Sanskriet en componeerde schitterende verzen. Srila Sridhara Maharaja was een discipel van Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en een grote vriend van zijn godbroeders, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja en A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja. Srila Gurudeva Narayana Gosvami Maharaja ging hem in gezelschap van zijn Guru Maharaja, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, ieder jaar bezoeken om darsana van hem te krijgen.


Bhaktisiddhanta Lezing over Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada (1874-1937) (Uit: Sri Prabandhavali). Srila Gurudeva vertelt hoe de brahmacaris en sannyasis leefden in de tijd van Prabhupada Maharaja en hoe de tijd is veranderd en er allerlei verkeerde filosofieŽn worden verkondigd, valse sekten ontstaan en hoe zogenaamde gosvamis van bhakti een onderneming maken. Hoeveel moeite Srila Bhaktivinoda Thakura zich heeft getroost om zuivere bhakti te herstellen en hoe intelligent zijn zoon, Srila Bhaktisiddhanta, was en hoe hij de guru-parampara heeft samengesteld.


GauraKisora Lezing over Srila Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja (1838Ė1915) (Uit: Sri Prabandhavali) Srila Gurudeva vertelt over de extreem hoge standaard van bhajana, die Babaji Maharaja uitvoerde en dat hij dikwijls door mensen met bijbedoelingen werd benaderd om zijn zegen voor hun materiŽle leven te vragen. Daarom was Babaji Maharaja in een latrine gaan wonen. Babaji is jagad-guru en zijn enige leerling was Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Het wangedrag van de babajis was zo ernstig, dat Babaji Maharaja grhastha kleding aantrok om niet langer voor een babaji te worden aangezien.


image027.jpg Lezing over Srila Bhaktivinoda Thakura (1838-1914). Srila Bhaktivinoda Thakura heeft de filosofie van Gaudiya Vaisnavisme gezuiverd van het misbruik en wangedrag van zogenaamde babajis, die zonder onderscheid gopi-bhava uitdeelden aan iedereen, die bij hen langs kwam. Bhaktivinoda heeft het juiste proces van suddha-bhakti beschreven en hoe een toegewijde zijn siddha-deha (spiritueel lichaam) ontwikkelt. Hij heeft ook voorspeld, dat toegewijden uit Oost en West samen de heilige naam van Krsna gingen chanten en zuivere toegewijden zouden worden.


Jagannatha Lezing over Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja (1776Ė1894). Jagannatha dasa Babaji was een groot geleerde en werd erkend als vaisnava-sarvabhauma, de allerbeste Vaisnava. Hij heeft de geboorteplaats van Sri Caitanya Mahaprabhu in Mayapura gelokaliseerd. Babaji vond het beter de koeien en de honden een festival van prasadam aan te bieden dan de zogenaamde Vaisnava's, die zich niet gedroegen. Hij liet van zijn spaargeld uit donaties snoepgoed halen, offerde het aan Thakurji en gaf alle prasadam aan de koeien en de honden van de dhama, want die konden zich beter gedragen. Babaji is 144 jaar geworden.


Baladeva Lezing over Srila Baladeva Vidyabhusana (ca. 1700-1893) door Sri Srimad BV Narayana Maharaja (Uit: Sri Prabandhavali). Sri Baladeva Vidhyabhusana was een groot geleerde en kwam onder leiding van Srila Visvanatha Cakravarthi Thakura. Toen er onenigheid ontstond bij andere Sampradaya's over de Madhva-Gaudiya-Sampradaya, werd Visvanatha Cakravarthi Thakura uitgenodigd daarover een lezing te geven. Aangezien hij verzonken was in bhajana en ksetra-sannyasa in Vrndavana-dhama had genomen, stuurde hij Sri Baladeva Vidhyabhusana als afgevaardigde, die hen allemaal versloeg en duidelijk maakte hoe deze guru-parampara tot stand is gekomen.


Visvanatha Lezing over Srila Visvanatha Cakravarti Thakura (1654-1754) (Uit: Madhurya-kadambini). Srila Visvanatha Cakravarti Thakura vormde in zijn tijd het middelpunt van de Vaisnava gemeenschap. Met zijn zachte penseel van zuivere liefde schildert hij het betoverende spel van Radha-Krsna en de gopis in Vrndavana. Hij zocht naar de betekenis van de halve lettergreep in de kama-gayatri, toen Srimati Radhika Zelf verscheen om het te vertellen. De rasika toegewijden voelen zich aangetrokken tot zijn poŽzie vol liefde en humor.


image043.jpg Lezing over Srila Narottama dasa Thakura (circa 1466). Srila Narottama Thakura leefde kort na Caitanya Mahaprabhu en de Zes Gosvami's. Srila Gurudeva vertelt, dat zijn kirtana zo zoet was, dat Radha-Krsna en Caitanya Mahaprabhu met Nityananda en Hun metgezellen naar zijn liederen kwamen luisteren en gingen dansen. Hiervan zijn duizenden toegewijden getuige geweest. Zijn diksa-guru was Sri Lokanatha dasa Gosvami, die geen leerlingen wilde aanvaarden. Na aanzienlijke moeite is het hem toch gelukt door hem te worden geÔnitieerd. Srila Narottama heeft gepredikt in Oost-Bengalen, Manipura en Assam.


image061.jpg Kort artikel over Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami (geb. 1496). Sri Krsnadasa erkende de Zes Gosvami's van Vrndavana als zijn siksa-gurus en Sri Nityananda Prabhu was zijn geestelijk leermeester, die aan hem in een droom verscheen en hem zei naar Vrndavana te gaan. Deze zegen was de oorzaak van zijn vertrek uit het huiselijke leven. Sri Krsnadasa is de schrijver van Sri Caitanya-caritamrta, waarin hij het leven van Mahaprabhu in groot detail beschrijft.Jiva Lezing over Srila Jiva Gosvami (1513-1598). Srila Jiva Gosvami was al op jonge leeftijd een geleerde onder de Vaisnava's van zijn tijd. Hij kwam als baby bij Srila Rupa Gosvami, die zijn opleiding voor zijn rekening nam. Nadat hij vijf talen had gestudeerd, stuurde Rupa Gosvami hem naar Kasi (Varanasi) om daar de Vedanta en de commentaren van de vier Vaisnava Sampradaya's te bestuderen. Daarna is hij in Vrndavana vertaler en redacteur geworden van het werk van zijn Gurudeva, Srila Rupa Gosvami. Srila Jiva Gosvami werd later acarya van de Visva Vaisnava Raja Sabha, World Vaisnava Association.


RaghunathaDasa Lezing over Srila Raghunatha dasa Gosvami (ca. 1520, tijdgenoot Caitanya). (Uit: Sri Prabandhavali) Degenen, die rechtstreeks willen terugkeren naar Bhagavan, moeten de bhajana van Raghunatha dasa Gosvami volgen. Hij ontwikkelde zich tot de hoogste standaard van bhajana. Raghunatha dasa hield een dagboek bij, waarin hij het spel van Caitanya Mahaprabhu beschreef, dat hij later onthulde aan Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami. Nadat Svarupa Damodara, Gadadhara Pandita en Mahaprabhu de wereld hadden verlaten, huilde hij dag en nacht en stopte van de ene op de andere dag met eten.


154.jpg Lezing over Sri Gopala Bhatta Gosvami (tijdgenoot Caitanya). Sri Gopala Bhatta Gosvami werd opgeleid door zijn vader en twee ooms, die grote geleerden waren en waren geÔnitieerd in de Sri Sampradaya. Voordat Gopala Bhatta op verzoek van Sri Caitanya naar Vrndavana vertrok, is hij naar de Himalaya's gegaan, waar hij een grote salagrama aantrof en deze meenam naar Vrndavana. Daar aangekomen wilde hij Hem dienst verlenen en wenste Zijn gelaat, Zijn drievoudig gebogen gedaante en Zijn voeten te zien. De salagrama heeft zich toen 's nachts getransformeerd in het godsbeeld van Radha-Ramana, dat nu in de tempel in Vrndavana wordt vereerd.


Rupa Lezing over De genade van Srila Rupa Gosvami (1489Ė1564). Van niemand krijgen we iets te horen over het spel en vermaak van Sri Sri Radha-Krsna Yugala, behalve van Srila Rupa Gosvami. Met zijn gebeden leert hij hoe we aan Srimati Radhika genade en diensten kunnen vragen. Srila Rupa Gosvami onderwijst alleen rupanuga-bhakti, exclusieve dienstverlening aan Srimati Radhika. Hetgeen Ramananda Raya en Caitanya Mahaprabhu niet konden vertellen, heeft Srila Rupa Gosvami wel verteld. Rupa Manjari is het beste op de hoogte met het intieme spel van Sri Sri Radha-Krsna Yugala.


Sanatana Lezing over Sri Sanatana Gosvami (1488Ė1558). Sri Sanatana Gosvami heeft zich ontfermd over Srila Raghunatha dasa Gosvami, die evenals hijzelf, een eind aan zijn leven wilde maken. Hij doceerde vooral vaidhi-bhakti en maakte gebruik van logica en sastra om zijn argumenten te onderbouwen. Sanatana Gosvami had verstand van politiek en argumentatie. Sanatana Gosvami is Lavanga Manjari in radha-dasyam. Lavanga Manjari is een palya-dasi van Srimati Radhika en kan, evenals Lalita Devi, rechtstreeks de zegen van en dienstverlening aan Srimati Radhika geven.


Svarupa Artikel over Sri Svarupa Damodara Gosvami (tijdgenoot Caitanya) door Sri Nandanandana dasa (Stephen Knapp). Sri Svarupa Damodara is een eeuwige metgezel van Sri Caitanya Mahaprabhu. In het ongemanifesteerde krsna-lila is hij Lalita Devi, de beste vriendin van Srimati Radhika. Svarupa Damodara was een goede zanger en musicus. Hij zong kirtana voor Mahaprabhu bij iedere stemming, die Hij onderging. Svarupa Damodara was liever zonder mensen om zich heen, wanneer hij diep was verzonken in krsna-prema. Srila Raghunatha dasa Gosvami was zijn rechterhand.


image149.jpg Lezing over Sri Ramananda Raya - Srila Gurudeva geeft hier een inleiding op het gesprek, dat Sri Caitanya Mahaprabhu had met Sri Ramananda Raya in Zuid-India. Sarvabhauma Bhattacarya had Mahaprabhu naar Ramananda Raya gestuurd. Mahaprabhu vraagt hem keer op keer, "Wat is het doel van het leven?" En telkens wijst Hij het antwoord van de hand, ondanks dat alle suggesties afkomstig zijn uit sastra. Srila Gurudeva vertelt ook over de zware beproeving die Koning Hariscandra van Visvamitra kreeg en over de paus, die in het Vaticaan kalfsvlees laat serveren.


image150.jpg Lezing over Sri Haridasa Thakura (tijdgenoot Sri Caitanya) - In deze lezing over Srila Haridasa Thakura vertelt Srila Gurudeva over de belangrijkste aspecten en gebeurtenissen in zijn leven. Sri Caitanya speelde Zijn spel voornamelijk met Svarupa Damodara, Raya Ramananda en Haridasa Thakura en daarom wilde Hij niet dat Haridasa zou vertrekken. Uiteindelijk heeft hij met zijn hoofd op Zijn schoot zijn lichaam verlaten. Haridasa is een combinatie van Prahlada Maharaja en Sri Brahma. Deze lezing geeft inzicht in het belang van het chanten van de heilige naam.


Srivasa Lezing over Srivasa Pandita (rechts). Hier wordt het spel van Srivasa Pandita verteld, toen hij van Caitanya Mahaprabhu de opdracht kreeg om in zijn huis Vyasa-puja te vieren. Omdat hij zo een sterke toegewijde van Krsna is, gebeuren rond Srivasa Pandita allerlei wonderlijke dingen. Zijn ziel is op allerlei plaatsen tegelijk aanwezig. Hij is in Vaikuntha, Goloka Vrndavana en op de Hemelse Planeten, overal waar Krsna of Narayana is. Srivasa Pandita is Narada Muni, de zoon van Brahma en broer van de Vier Kumara's.


Gadadhara Lezing over Sri Gadadhara Pandita en zijn constitutionele positie. Sri Caitanya Mahaprabhu kreeg van Gadadhara Pandita een draai om Zijn oren, als Hij de rol van Srimati Radhika niet goed tot uitdrukking bracht. Er zijn speculaties in omloop over de identiteit van Gadadhara Pandita en Gurudeva en toegewijden dragen citaten aan, die zijn gemoedsgesteldheid vergelijken met die van Satyabhama, een koningin van Krsna in Dvaraka. Er is ook discussie over de identiteit van Jagadananda Pandita, de vijfde wortel aan de stam van Sri Caitanya Mahaprabhu.


Tota-Gopinatha Lezing over Sri Gadadhara Pandita & Tota-Gopinatha. Sri Mahaprabhu had in Jagannatha Puri het beeld van Tota-Gopinatha opgegraven en aan Sri Gadadhara Pandita gegeven, zodat Hij bij Zijn bezoek aan hem en Tota-Gopinatha met Radha en Lalita aan Zijn zijde kon bijkomen van zijn huilbuien in afgescheidenheid van Krsna in radha-bhava. Gurudeva legt uit welke stemmingen er heersen in Puri, Godavari, Navadvipa en Vrndavana en waarom Mahaprabhu niet eerst naar Vrndavana is gegaan.


Advaita Essay over Sri Advaita Acarya (panca-tattva) door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja (uit: Sri Prabandhavali). Advaita Acarya zien we in de Panca-Tattva met Sri Caitanya Mahaprabhu en Nityananda Prabhu. Advaita Acarya is Maha-Visnu, dat deel van Krsna, dat verantwoordelijk is voor de materiŽle manifestatie van het universum. Hier wordt ook verteld, hoe Advaita Acarya met Gangeswater en Tulasiblaadjes de aanleiding vormde voor het moment, waarop de incarnatie van Sri Caitanya Mahaprabhu Zich in deze wereld manifesteerde.


Nityananda Essay over Sri Nityananda Prabhu (Uit: Sri Prabandhavali) Hier wordt de tattva van Nityananda Prabhu uitgelegd, waarin Sankarsana afdaalt naar de materiŽle universa als Karanodakasayi Visnu, Garbhodakasayi Visnu en Ksirodakasayi Visnu, de Superziel in ieder levend wezen. Uit de Purana's wordt verhaald over Sita-Rama en Laksmana, over de liefde van Laksmana voor zijn broer Sri Rama. Nityananda Prabhu is de hoogste guru, die ons leert hoe we Krsna kunnen dienen. In de afbeelding breekt Nityananda Prabhu de ekadanda van Sri Caitanya Mahaprabhu.


Caitanya Lezing over Sri Caitanya Mahaprabhu (1486-1534) door Srila Saccidananda Bhaktivinoda Thakura. Al heel jong was Pandit Nimai een groot geleerde in sastra, logica, filosofie, retoriek en Vedanta-sutra, maar Hij begreep niets van het commentaar van Sankaracarya, die mayavada doceerde. Na zijn opleiding reisde Hij door Zuid-India, ontmoette Raya Ramananda, bekeerde de stad Banares, die vol zat met mayavadis en kastebrahmanen, en ging in Puri wonen. Na Zijn sankirtan missie op aarde keerde Mahaprabhu op achtenveertig jarige leeftijd terug naar de geestelijke wereld.


Isvara Lezing over Sri Isvara Puripada (tijdgenoot Caitanya). Sri Isvara Puripada is de diksa-guru van Sri Mahaprabhu, die precies deed wat Zijn guru hem had gezegd: harinama chanten, het enige middel voor geestelijke vooruitgang in dit Tijdperk van Kali. Een tweede fragment handelt over de absolute noodzaak van tweede initiatie. Deze mantras geven de jiva een relatie met Krsna in Zijn gedaante van Vallabha (lieveling van de gopis) en zuiveren het chanten van Krsna's heilige naam.Madhavendra Artikel over Sri Madhavendra Puri Maharaja (14de eeuw). Sri Madhavendra is de geestelijk leraar van Isvara Puri Maharaja. Toen Sri Nityananda Prabhu Madhavendra Puri tegenkwam vielen beiden flauw in bovenzinnelijke extase. Ze bleven een aantal dagen op het hoge niveau van goddelijk bewustzijn in krsna-prema. Beiden hebben samen tijd doorgebracht en een paar dagen samen gereisd.
Artikel "De pontificale positie van Sri Madhavendra Puri" door Srila Bhakti Raksak Sridhar Maharaja over de controverse van Madhavendra Puri's verbinding met de mayavada school van Sankara. Belangrijke informatie over de guru-parampara.


Madhva Lezing over Sri Madhvacarya (geboren 1119 n. Chr.). Sri Madhvacarya vormt de transcendente schakel naar Krsna Dvaipayana Vyasadeva, de literaire incarnatie van Sri Krsna, die 5000 jaar geleden de Veda's documenteerde. Sri Madhva verzocht Vyasadeva om initiatie van hem te krijgen en Vyasadeva kwam naar hem toe en gaf hem initiatie. De Sri Gaudiya Sampradaya is daarom via Sri Madhvacarya rechtstreeks verbonden met Vyasadeva, Narada en Brahma. Lees over het wonderlijke leven van deze wonderlijke persoonlijkheid. Belangrijke eindnoten zijn toegevoegd in 2020.


Suka Lezing over Sri Sukadeva Gosvami (zoon van Vyasadeva, 3.000 v. Chr.). Srila Gurudeva vertelt hoe Sri Sukadeva ter wereld kwam en dat hij in zijn siddha-svarupa de papegaai van Srimati Radhika is. Sukadeva Gosvami was een brahmaan vanaf zijn geboorte en volkomen onthecht van wereldse aangelegenheden. Hij rende direct het oerwoud in, maar zijn vader bracht hem met een list weer naar huis - door hem de slokas van Srimad-Bhagavatam te laten horen. Hij heeft Srimad-Bhagavatam aan Sri Suta Gosvami verteld, die de tekst op zijn beurt aan Pariksit Maharaja heeft doorgegeven.


Vyasadeva Lezing over Sri Vyasadeva (3.000 v. Chr.) door Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada in een aangepaste uitgave van Rays of The Harmonist. Srila Bhaktisiddhanta geeft aan wat de essentie is van de visies van Srila Vyasadeva: we kunnen alleen vrij worden van het materiŽle bestaan door dienst te verlenen aan de Allerhoogste Persoon in plaats van dienst te verlenen aan de wereld. Transcendente dienstverlening en het horen van transcendent geluid zijn de enige manieren om blijvend welzijn te vinden.


Narada Lezing over Sri Narada Muni - Sri Narada Muni (transcendente persoonlijkheid) was degene, die Srila Vyasadeva de raad gaf om het spel en vermaak van Sri Krsna in Goloka Vrndavana te beschrijven, nadat Vyasadeva de Veda's bijeen had gebracht, in vier boekdelen had verdeeld, de Purana's had gecomponeerd en de Upanisaden had geschreven en desondanks met zichzelf niet tevreden was. Sri Narada Muni was door Brahma vervloekt en later nog eens door de prajapati Daksa. Hij verkondigt met zijn vina de glorie van Bhagavan Krsna in alle hoeken van het universum. Toen hij van de Pandava's hoorde, dat Sri Uddhava de grootste ontvanger van Krsna's genade was, raakte hij in extase en vloog onmiddellijk naar Dvaraka voor de darsana van Uddhava.


Brahma Artikel over Sri Brahma - De schepper/ingenieur van het universum kreeg de status van tweemaal geborene door zijn initiatie met de kama-gayatri, die hij van Sri Krsna ontving in de klank van Zijn fluitspel. Na een lange periode van meditatie en met de genade van Sri Krsna werden alle tattvas en saktis in het hart van Brahmaji gerealiseerd. In twee slokas uit Sri Brahma-samhita wordt dit proces beschreven met commentaar van Sri Jiva Gosvami en Sri Bhaktivinoda Thakura.


image148.jpg Een kort hoofdstuk over Bhagavan Sri Krsna Uit: Krishna de Boterdief. De bron van alle bovenzinnelijke kennis en zegen is Bhagavan Sri Krsna. Iedereen in deze sterfelijke wereld is geconditioneerd door materieel bewustzijn en blijft onderhevig aan de pijnlijke kringloop van geboorte en dood. De bedoeling van bhakti-yoga is geconditioneerde zielen door middel van transcendent bewustzijn permanent te bevrijden uit de sterfelijke natuur, die zich uitstrekt in de hele kosmos. Krsna initieert Sri Brahma en via hem komen de kennis en de zegen door de bhagavata parampara naar de sterfelingen in deze wereld.

TOP

title=""