Menu

Zuiveren van het hart

18 januari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
22-discourses-2003/1745-cleansing-the-heart

Publicatie 04 juni 2021, Laatst bijgewerkt 14 janurari 2022
Hilo, Hawaii, 15 januari 2003
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Zuiveren van het hartcc by-sa.png [Deze katha is de transcriptie van de geluidsband 20030115_HILO_ENG_PM_ASHAKTIRATI. Gebaseerd op de honderden lezingen, die we door de jaren heen hebben gehoord en de vragen, die we rechtstreeks aan Srila Gurudeva hebben gesteld, hebben we de transcriptie ten behoeve van de duidelijkheid licht bijgewerkt.]

ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagninirvapanam
    sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhujivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
    sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsnasankirtanam

Sri Siksastakam (1)

[Laat alleen het chanten van de heilige naam van Sri Krsna de hoogste zege vieren, dat de spiegel van het hart zuivert en de laaiende bosbrand van het materiŽle bestaan volkomen uitdooft. Sri-krsna-sankirtana verspreidt de verzachtende manestralen van spirituele extase (bhava), die de witte lotus van groot geluk van het levend wezen tot bloei aanzet. De heilige naam is de ziel en zaligheid van transcendente kennis, die hier wordt vergeleken met een echtgenote. Hij breidt de oceaan van bovenzinnelijke zegen voortdurend uit en stelt in staat bij iedere stap de complete nectar te proeven. De heilige naam van Sri Krsna reinigt en verkoelt het Zelf, zijn natuur en vastbeslotenheid grondig, evenals het lichaam, zowel inwendig als uitwendig.]

We hebben ruci reeds besproken. Na ruci komt asakti. Dit is bijna het vijfde stadium van het vers "ceto-darpana-marjanam". Het eerste stadium van het vers is "ceto-darpana-marjanam - het zuiveren van de spiegel van het hart". Wanneer is ons hart helder? Wanneer men zich in sadhu-sanga bevindt, harinama en diksa inwijding heeft genomen en dan een transcendente relatie heeft en met die relatie het derde vers van Sri Siksastakam volgt, waarna "ceto-darpana-marjanam" verschijnt - anders niet.

trnad api snicena
    taror api sahisnuna
amanina manadena
    kirtaniyah sada harih

Sri Siksastakam (3)

[Zie jezelf als minder en waardelozer dan zelfs een onbeduidende grasspriet, die onder ieders voeten is platgetrapt, wees toleranter dan een boom, wees vrij van trots en bied respect aan alle anderen volgens hun respectievelijke positie, dan kun je de heilige naam van Sri Hari onafgebroken chanten.]

Dit is het proces. Als iemand geen diksa of siksa inwijding heeft genomen, geen relatie heeft met Krsna en Vrajavasi's en alle kwaadaardige zaken zijn niet uit het hart verdreven, is er geen "ceto-darpana-marjanam". Srila Bhaktivinoda Thakura heeft dit uitgelegd.

In het tweede stadium van het vers "ceto-darpana-marjanam" - "bhava-maha-davagni-nirvapanam, uitdoven van de laaiende bosbrand van het materiŽle bestaan" - gaan alle soorten ongewenste zaken verdwijnen. Men hoeft zich geen zorgen meer te maken over "bhava-maha-davagni - het komen en gaan en het ervaren van het vuur van materiŽle verlangens", want die zijn uitgedoofd. Irsya (boosaardigheid/afgunst) kan in bhakti niet worden aangewend. Lobha (gretigheid), kama (lust), krodha (woede) en moha (absorbtie) kunnen wel in bhakti worden aangewend, zoals lobha voor krsna-katha [noot 1]. Maar afgunst of boosaardigheid kan nooit in Krsnabewustzijn worden aangewend. Een toegewijde moet eerst al deze neigingen opgeven.

Als iemand jou slaat of problemen geeft, probeer dan te doen zoals Srila Haridasa Thakura en Prahlada Maharaja deden. Ze baden tot Krsna om degenen, die hen problemen gaven te bevrijden door te zeggen, "O Prabhu, neem het hen niet kwalijk. Het is niet hun schuld, maar het is mijn schuld." We moeten proberen even nederig te zijn als zij. Vergeet dit niet.

Dan komt "sreyah-kairava-candrika-vitaranam - het spreiden van maanlicht of spirituele extase, die de witte lotus van groot geluk van het levend wezen tot bloei aanzet" - alle soorten gunstige dingen komen en ongunstige dingen zullen geleidelijk verdwijnen.

De vierde is "vidya-vadhu-jivanam - leven en ziel in de vorm van transcendente kennis, zoals een echtgenote." Vidya is para-sakti Srimati Radhika. Hier is vidya-vadhu Srimati Radhika Zelf en "vidya vadhu jivanam" is "de meest geliefde van Radhika". Tegen die tijd kan men zich realiseren wat zijn ware relatie is, niet louter door woorden, maar door het realiseren van zijn werkelijke transcendente relatie met Krsna, met Krsna's moeder en vader, met de vader en moeder van Srimati Radhika. Dan kan hij niet meer zeggen Vrnda-maiya, Moeder Tulasi of Yamuna-maiya. In het stadium van asakti zal men zijn relatie met Krsna realiseren.

In asakti bevindt men zich in het stadium, waarin men soms de zuivere nama uitspreekt. Men ziet dan dat "Dit is mijn relatie met Krsna". In dat stadium kan hij zich soms het spel van Krsna herinneren, dat Hij uitvoert in de acht delen van de dag (asta-kaliya-lila) en niet eerder dan hier. Raak dit spel en vermaak niet eerder aan, dan dat asakti is bereikt, maar bied alleen pranamas aan. Asta-kaliya-lila is ons ware doel, maar men kan dit in de eerste stadia niet herinneren. Als je denkt aan asta-kaliya-lila, waar Radha en Krsna elkaar 's nachts op een afgezonderde plek in de bossen ontmoeten en Ze kussen en omhelzen elkaar - wat gebeurt er dan? Wat denk je dan? Dan denk je louter aan wereldse lust. Dus daarvoor ben je op dit moment niet gekwalificeerd. Je kunt niet verder denken dan zinnelijke lust. Je hebt geen idee over aprakrta prema, bovenzinnelijke liefde. Zelfs een sadhaka in het eerste stadium van madhyama-adhikari heeft nog lust. Wacht daarom tot deze asakti zich in het tweede stadium heeft ontwikkeld. Je moet denken, dat dit jouw hoogste doel is. Probeer te chanten en geeft alle ongewenste zaken op, dan verschijnt dit stadium.

Dan komt "anandambudhi-vardhanam - het uitstrekken van de oceaan van transcendente zegen" - je speelt altijd op de golven van liefde en genegenheid in Vrndavana, in de Yamuna. Daarna zink je naar beneden. Welk stadium is dit? Na asakti komt het stadium van rati. Dan speel je op de golven van die liefde en genegenheid. Je kunt niet uit die golven wegkomen. Ze zijn erg krachtig. Ze kunnen jou meenemen naar het midden van de oceaan en met jou spelen.

Daarna komt transcendente prema en dan zink je voor altijd volkomen weg in de oceaan van liede en genegenheid en je kunt eruit komen in Goloka Vrndavana. Dit is het proces. In asakti verschijnt een schijn van die prema (rati). Dan ben je gekwalificeerd om al die dingen te doen. Wees voorzichtig en doe geen bogus en rare dingen. Waar ik ook ga, er zijn altijd toegewijden, die me vragen over het mediteren op asta-kaliya-lila. En dan zeg ik hen, "Bied alsjeblieft jouw pranama aan en probeer niet te denken aan asta-kaliya-lila, voordat je zover bent." In het stadium van asakti komt het automatisch.

Wat gebeurt er, wanneer asakti rijp is? Srila Rupa Gosvami heeft gezegd,

suddha-sattva-visesatma
    prema-suryamsa amyabhak
rucibhis cittamasrnya
    krdasau bhava ucyate

Bhakti-rasamrta-sindhu (1.3.1)

["Bhava-bhakti (bhava-rupa-krsnanusilana) is een bijzondere manifestatie van suddha-sattva. Met andere woorden, de constitutionele eigenschap van bhava-bhakti is, dat het een verschijnsel is, dat geheel bestaat uit suddha-sattva. Het lijkt op een straal (kirana) van de zon van prema en het verzacht het hart met diverse smaken (ruci).]

Wat is rati of bhava? Het is suddha-sattva. De wereld is vol materiŽle dingen. Degenen, die zijn afgeweken van Krsna, zinken allemaal weg en bevinden zich verre van transcendente dingen. In deze wereld bevinden we ons allemaal in wereldse sattva, materiele sattva. We weten, dat we het lichaam zijn en we willen aardse verlangens hebben en we raken gebonden. Hoger dan dat is misra-sattva. Als we het gevoel hebben, dat we niet het lichaam zijn, maar een eeuwige dienaar van Krsna, is het misra-sattva - soms hier en soms daar.

Suddha-sattva komt in het stadium van rati. Nadat asakti rijp is, verschijnt soms de zuivere naam en daarna komt zoveel gehechtheid en mamata (bezitsdrang) voor Krsna. Tegen die tijd wordt Krsna heel genadevol en neemt die toegewijde aan en denkt, "Hij is van Mij en Ik moet hem genadig zijn." Dan stuurt Hij Zijn para-sakti en door die genade komt iets op jouw hart, op jouw sattva, zuivere hart. Die sattva is afkomstig van Srimati Radhika en is prema, transcendente liefde.

Sri Guru heeft zoveel soorten planten aan de oever van de Ganges gezet. Hetzelfde water wordt gebruikt om de zaden te begieten - tamarinde, mango, bamboe en bubbel, die doornen heeft. Je plant die zaden aan de oever van de Ganges en geeft hetzelfde water, afmosfeer, zonneschijn en regen aan alle planten. Desondanks produceren tamarindezaden tamarinde, mangozaden produceren mango's, bubbelbomen geven doornen. Dus dit gebeurt van nature en niemand kan het veranderen. Door sadhu-sanga kan onze natuurlijke relatie met Krsna niet worden gewijzigd. Deze kan alleen worden ontwikkeld. Het staat geschreven,

krti-sadhya bhavet sadhyabhava
    sa sadhanabhidha
nitya-siddhasya bhavasya
    prakatyam hrdi sadhyata

Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.2)

["Sadhana-bhakti is de betrokkenheid van de geest en zintuigen in de angas van bhakti met het doel om bhava-bhakti te bereiken. Deze bhava is een potentieel, dat eeuwig in het hart van de jiva aanwezig is en wordt gemanifesteerd in het hart, dat is gezuiverd door sadhana (met de genade van een nitya-siddha, een levende sad-guru).]

Onze relatie met Krsna is transcendent en kan niet worden gewijzigd. Moeder Yasoda kan haar gevoel van moederliefde niet wijzigen. Ze weet, dat haar zoon wordt beheerst door de gopis, maar ze kan geen gopi worden, zoals Srimati Radhika en anderen. Krsna's vrienden blijven ook ver uit de buurt, wanneer Krsna de gopis wil zien. Dus de gopis zijn het meest geliefd. Uddhava ging naar Vraja en zag de glorie van de gopis, maar hij is nooit iets van Vraja geworden. Hij kon zijn relatie met Krsna niet veranderen en zo kunnen wij de onze niet veranderen. Alleen door sadhu-sanga en door guru karana, het aanvaarden van guru, komt die suddha-sattva van Srimati Radhika en wordt onze eeuwige relatie tot Krsna geopenbaard.

Er zijn drie dingen - sat, cit en ananda. Sat is het bestaansvermogen (sandhini of sattva), cit is het kennisvermogen (samvit) en ananda is het pleziergevend vermogen (hladini).

Baladeva Prabhu is de adhisthatri-devata, heersende godheid van sat. Krsna is de adhisthatri-devata van cit (zowel jnana als bhava) en Srimati Radhika is de adhisthatri-devi van hladini.

Wat is de betekenis van suddha-sattva-visesatma?

Samvit betekent allerlei soorten kennis, maar geen droge kennis. Ertoe behoren ook bhava (emoties), die zeer zacht en lief zijn. Dat is het gevoel van Srimati Radhika om Krsna te dienen. Dat is samvit. Begrijp je dat? De gevoelens van Radhika, die dient in prema, sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava, maha-bhava, ruddha, adi-ruddha en helemaal in madanakhya-bhava, vormen de essentie van die samvit. Wanneer Ze Krsna realiseert door Hem met diepe gevoelens te dienen, ontstaat er een zeer hoge klasse ananda. Dit is hladini.

sri-radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaivasvadyo
    yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah
saukhyam casya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat
    tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 1.6)

["Omdat Hij de glorie van Radharani's liefde wilde begrijpen, de wonderbaarlijke kwaliteiten in Hem, die Zij alleen proeft via Haar liefde, en het geluk, dat Ze ervaart, wanneer Ze de lieftalligheid van Zijn liefde realiseert, verscheen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hari, rijkelijk beschikkend over Haar emoties, uit de baarmoeder van Srimati Saci-devi, zoals de maan uit de zee verscheen."]

"Saukhyam casya". Welk geluk ervaart Srimati Radhika in Haar hart? Ze voelt zich zo gelukkig, dat Ze gek wordt. Dit is hladini.

Suddha-sattva-visesatma is samvit en hladini vermengd op het platform van sandhini, het bestaansvermogen. Dat is de essentie van dat gevoel van Srimati Radhika en Zijn plezier op het platform van het hart van de sadhaka, die zich bevindt in het stadium van rati [noot 2].

Ik heb dit wel verteld, maar ik weet, dat het erg moeilijk is om te begrijpen. Ik weet, dat jullie niet gekwalificeerd zijn, maar toch vertel ik dit. Jullie moeten proberen om naar het stadium van ruci en zelfs asakti te komen en dan geleidelijk vooruitgang te maken.

Als je niet al je zintuigen - verstand, tong en alles - in de dienstverlening van jouw Gurudeva en Sri Gaura-Nityananda Prabhu betrekt, kun je dit niet ervaren. Dit kan ik jullie duizend keer vertellen, maar je zal moet volgen en het in praktijk moeten brengen. Ongewenste zaken zullen eerst verdwijnen en dan geleidelijk ga je naar ruci en asakti en dan kun je praktiseren.

Hiervoor heb ik jullie allemaal geroepen. Ik ben niet gekomen om dames en heren uit te huwelijken. Hiervoor ben ik niet gekomen. Ik ben ook niet gekomen om jullie werelds plezier te geven. Svamiji, Sri Caitanya Mahaprabhu en zijn parikaras en ikzelf zijn alleen gekomen om jullie dit te geven. Dit is de rijkdom, die de guru-varga geeft. Alleen een fortuinlijk persoon kan dit aannemen, anders maken ze ruzie om aardse zaken en materiŽle verlangens. Geef al die onzin op en kom naar me luisteren om de woorden te horen van onze guru-parampara, vooral Sri Rupa Gosvami en Srila Raghunatha dasa Gosvami om van jullie leven een succes te maken.

Hiervoor gaan we naar Vrndavana, maar waaraan lopen we te denken, als we in Vrndavana zijn? Niet aan asta-kaliya-lila of spirituele dingen, maar aan "wat gebeurt er in mijn land, hoe gaat het met mijn moeder, vader en kinderen?" Probeer dit allemaal te vergeten.

Toegewijde: Een van deze twee verzen van Srila Rupa Gosvami beschrijft sadhana-bhakti - "krdasau bhava ucyate - met deze lichamen en zintuigen voeren we acties uit onder leiding van Sri Guru om bhava te krijgen. Dan gaan we naar bhava-bhakti, suddha-sattva. Moeten we in het stadium van het beoefenen van sadhana om die bhava te krijgen proberen aspiraties te hebben voor die bhava of moeten we proberen te denken, dat we ons in die bhava bevinden, terwijl we in ons hoofd praktiseren? Of moeten we dat ideaal vasthouden? Op welk moment moeten we het gevoel van onze bhava hebben?

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Ga niet denken, dat je je in bhava bevindt. Onze reŽle positie moet daar zijn. We moeten bidden om zodanig gekwalificeerd te worden, dat Krsna zo genadevol mag zijn om ons als de Zijne op te nemen. Dan komt de genade en dan komt suddha-sattva. Je moet ook weten, dat er geen praktijk voor bhava bestaat, omdat anarthas zijn verdwenen. Mamata (bezitsdrang voor Krsna) is verschenen. Maar er is nog een zweem van anartha aanwezig. Dat is in murcchita-kasaya (degenen in wie nog een spoor van materiŽle besmetting latent is). Er is sadhana tot asakti. Dan houdt sadhana op. Het eerste stadium van rati, bhava, is gerijpte asakti. Daarna is er geen sadhana meer. Er zijn twee dingen: krpa-apeksa, genade van Bhagavan, en bhagavat "guru-krsna prasade paya".

In Jaiva-dharma is het op levendige wijze verteld [noot 3]. Je moet voor dat ding gekwalificeerd zijn. Tot asakti is er een proces, sadhana, en daarna alleen krpa-siddha - bhakta-prasada en bhagavan-prasada. Bhagavan wijst hier op Radha en Krsna samen en Hun genade is tesamen gekomen in Sri Caitanya Mahaprabhu, die sterker is dan Radha en Krsna alleen. Bhagavat-krpa is de genade van iemand, die onder leiding staat van Srimad-Bhagavatam. Iemand, die van zijn leven Srimad-Bhagavatam heeft gemaakt, is een uttama-bhagavata. Ze zullen Hun genade rondsprenkelen. Srila Rupa Gosvami, Srila Raghunatha dasa Gosvami en Narada Muni kunnen dit doen. Als ze zeggen, dat krsna-prema meteen moet komen, komt het eraan. Dan ga je meteen dansen en zingen in krsna-prema en dan komt het.

In Sri Brhad-bhagavatamrta is in het verhaal van Gopa-kumara verteld, dat een brahmana uit Mathura, Jana Sarma, allerlei vormen van kennis had, maar niet kon huilen zoals zijn gurudeva, Svarupa [voorheen bekend als Gopa-kumara]. Sri Krsna kwam in de gestalte van Svarupa om Jana Sarma iets bij te brengen. Hij hoorde alles, zelfs over gopi-prema. Toen zegende Svarupa hem met de uitspraak dat krsna-prema moest komen. Toen zag Jana Sarma, dat hij naar Goloka Vrndavana ging. Dit is het proces.

Toegewijde: Hier beschrijven onze acaryas, dat we moeten oppassen voor sahajiya. Iedereen, die dit imiteert, is in een onrijp stadium.

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Dit is de reden, waarom ik heb gezegd, dat we al deze zaken moeten opgeven, vůůrdat nistha aanbreekt. In het stadium van ruci zijn de anarthas verdwenen. Als we het proces stap voor stap volgen, zal sahajiya-bhava niet verschijnen. We moeten voorzichtig zijn en proberen te volgen en te realiseren wat ik hier zeg. Dit zijn zeer kostbare dingen. Volgens mij is het tegenwoordig in deze wereld zeer zeldzaam, dat iemand jullie al die dingen uitlegt. Jullie zijn zeer fortuinlijk om dit festival te kunnen bijwonen. Dit zullen de vruchten zijn, indien jullie iets uit deze mahotsava (festival) kunnen halen.

Toegewijde: Een sadhaka moet heel oprecht praktiseren en altijd in gezelschap blijven van hoge klasse Vaisnava's en dan kan suddha-sattva komen.

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Dat is waar. Honderd procent waar.

Toegewijde: Als we toegewijden deze dingen zien uitleggen of ze zingen liederen en ze beginnen te huilen en worden emotioneel, wat moeten we er dan van denken?

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Als hij huilt of zo en daarna verzonken raakt in materiŽle zaken, moeten we denken, dat hij een sahajiya is en zijn gezelschap opgeven. Als hij niet verzonken is in materiŽle dingen, kunnen we weten, dat hij nu van madhyama naar uttama-adhikari is gegaan en hem respecteren.

Toegewijde: U hebt gezegd, dat we niet voortijdig over het spel van asta-kaliya-lila van Srimati Radhika en Sri Krsna moeten horen vanwege wereldse identificatie. Maar als we op Vraja-mandala parikrama gaan en naar de plaatsen van het spel en vermaak van Radha en Krsna gaan, horen we diverse verhalen uit allerlei onderdelen van Hun asta-kaliya-lila.

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Ik vertel daar iets om enige gretigheid te wekken en dat we moeten weten, dat dit het doel van ons leven is. Het betekent niet, dat je dat meteen moet uitoefenen. Anderzijds, als je er in een onrijp stadium over nadenkt, zal je wellust opwekken en geef je na enige tijd jouw wereldverzakende orde op om het gezinsleven in te stappen en de dienstmaagd van een of andere dame te worden. Ze zal jou schoppen als een ezel. Dus we moeten voorzichtig zijn.

We kunnen de voorbeelden van toegewijden nemen om te zien in welk stadium ze zich bevinden. Wat ik jullie heb verteld, is de barometer om na te gaan, wie zich in welk stadium bevindt. We kunnen dit zien in Srimad-Bhagavatam of in Caitanya-caritamrta.

Dhruva was een bhakta en kreeg darsana van Narayana, maar hij is echt geen zuivere toegewijde. Hij had de wereldse wens om over een beter en groter koninkrijk dan zijn vader te beschikken. Sanatana Gosvami heeft verteld, dat er diverse stadia van bhakti zijn en verscheidene gradaties toegewijden. Er zijn vijf gradaties toegewijden - jnani-bhaktas, suddha-bhaktas, premi-bhaktas, premapara-bhaktas en dan prematura-bhaktas. Gopis bevinden zich in geen van bovengenoemde categorieŽn.

Vanaf morgen zullen we iets bespreken.

We mogen niemand tot overlast zijn. We hebben allemaal wat geld, dus waarom helpen we niet. Jullie moeten iets aan de organisatoren van dit festival geven. Dit festival is succesvol. Ik had nooit gedacht, dat er zoveel goede en oprechte toegewijden zouden komen. Dus ik ben blij om hier te komen. Daarna ga ik opgewekt naar Honolulu, zoals Vrndavana aan de oever van Yamuna en daar ga ik schrijven.

Gaura Premanande!


_______________________

Noot 1

kama krodha moha lobha mada matsarjya dambha-saha
    sthane sthane nijukta kariba
ananda kari hrdaya ripu kari parajaya
    anayase govinda bhajiba

Sri Prema Bhakti-candrika (2.09)

Ik zal lust, woede, hebzucht, begoocheling, afgunst en trots op de juiste plek gebruiken. Op die manier versla ik de vijanden en zal ik met extase in mijn hart zonder problemen Govinda vereren.

krsna seva kamarpane krodha bhakta-dwesi-jane
    lobha sadhu-sange hari-katha
moha ista-labha-bine mada krsna-guna-gane
    nijukta kariba jatha tatha

Sri Prema Bhakti-candrika (2.10)

Ik zal mijn lust gebruiken in de gretigheid om Krsna te dienen en ik zal mijn woede aanwenden tegen degenen, die afgunstig zijn op de toegewijden. Ik zal gretig zijn om de onderwerpen over Hari te horen in gezelschap van de toegewijden. Ik zal begoocheld zijn, als ik er niet in slaag mijn vererenswaardige Heer te bereiken en ik zal trots zijn om de glorie van Krsna op deze manier te chanten. Ik zal ze bezighouden in hun respectievelijke taken.

Noot 2

De constitutionele aard van bhava-bhakti is suddha-sattva-visesatma, hetgeen wil zeggen, dat het volkomen bestaat uit suddha-sattva. Suddha-sattva verwijst naar de zelfmanifesterende cognitieve functie van de svarupa-sakti van Bhagavan, genaamd samvid-vrtti, de functie van goddelijke cognitie. Wanneer het woord visesa is toegevoegd aan suddha-sattva, wijst het op hladini, een ander groot vermogen van svarupa-sakti. Men dient hieruit op te maken, dat mahabhava, de hoogste staat van hladini, behoort tot suddha-sattva-visesa. Vandaar dat suddha-sattva-visesatma de hoogste functie van svarupa-sakti is, die beschikt over verlangens, die gunstig zijn jegens Bhagavan, hetgeen de essentie vormt van de gecombineerde samvit- en hladini-saktis en zich in het hart van de eeuwige metgezellen van Bhagavan bevindt. Deze is ťťn met het gevoel van hun hart (tadatmya-bhava). Simpel gezegd, de eeuwigdurende volmaakte gevoelens, die zich in de eeuwige metgezellen van Sri Krsna bevinden, worden suddha-sattva-visesatma genoemd. De constitutionele aard van bhava-bhakti is suddha-sattva-visesatma en omdat deze lijkt op de eerste straal van de zon van prema-bhakti, wordt het ook de kiem van prema genoemd. --Sri Bhajana-rahasya (6.2 Bhajana Rahasya Vrtti)

Noot 3

Jaiva-dharma, Hoofdstuk 22

Vrajanatha: Wat is bhava, die voortkomt uit de genade van Krsna of Zijn bhakta (prasada-ja-bhava)?

Babaji: Bhava, die voortkomt uit de genade van Krsna of Zijn bhakta (prasada-ja-bhava), is bhava die spontaan verschijnt zonder uitvoering van enige vorm van sadhana.

Vrajanatha: Wilt u dat alstublief nader uitleggen?

Babaji: Krna's genade wordt op drie manieren geschonken. 1) met woorden (vacika); 2) door het geven van visioen (aloka-dana) en 3) door het geven van gratie, die zich in het hart manifesteert (harda). Stel je voor, dat Krsna Zijn genade aan een brahmana schenkt door te zeggen, "O beste der tweemaal geborenen, mag de hoogst gunstige, zegenrijke en ononderbroken bhakti in jou verschijnen." Eenvoudig met dergelijke woorden verschijnt vacika-prasada-ja-bhava in het hart.

De rsis, die in het oerwoud woonden, hadden Krsna nooit eerder gezien, maar toen ze Zijn darsana kregen, verscheen bhava in hun hart. Zo groot is de kracht van Krsna's genade. Dit is een voorbeeld van bhava, die verschijnt, doordat Krsna Zijn visioen (aloka-dana) schenkt.

Bhava, die door genade in het hart verschijnt, wordt harda-bhava genoemd en dat zien we in de levensgeschiedenis van Sukadeva Gosvami en andere bhaktas. Toen Sri Krsna als Sri Caitanya Mahaprabhu verscheen, deden zich veel gevallen voor van deze drie vormen van bhava, die uit genade voortkomen. Je kunt het aantal mensen niet tellen, die van bhava verzadigd raakten bij het zien van Sriman Mahaprabhu. Jagai en Madhai zijn voorbeelden van degenen, die bhava kregen via Bhagavans woorden, en Jiva Gosvami kreeg bhava in zijn hart (harda-bhava) door de genade van Sri Gauranga.

Vrajanatha: Wat is de bhava, die verschijnt door de genade van een bhakta?

Babaji: Dhruva en Prahlada kregen bhava voor Bhagavan door de zegen van Narada Muni. En bhava-bhakti verscheen in het hart van ontelbaar veel mensen door de zegen van Sri Rupa, Sanatana en andere metgezellen (parsadas) van Krsna.


Redacteur Engels: Syamarani dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Cleansing The Heart"
Vertaling Nederlands: Bhakti Lezingen, "Zuiveren van het hart"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Wat is de Gaudiya Sampradaya?
Volgende => Ontmoeting is hoger dan scheiding

TOP

title=""