Menu

Zeg tegen jouw verstand

15 mei 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
18-discourses-1990s/137-you-should-tell-your-mind

Publicatie 19 mei 1997, Laatst bijgewerkt 13 mei 2022
Badger, California, Verenigde Staten - 19 mei 1997
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Zeg tegen jouw verstandSri Bhaktivedanta Narayana Bij het uitvoeren van arati moeten we emoties hebben. Het moet niet worden gedaan zonder gevoel. Ook als je een offer aanbiedt, moet je dat met een gevoel doen. Je kunt het doen met het gevoel van Yasoda Ma, die alles aan Krsna offert en het daarna aan iedereen uitdeelt. Of als jouw svarupa (constitutionele positie) de gemoedstemming heeft van de gopis en je bent ervoor gekwalificeerd en als je over gretigheid daarvoor beschikt, kun je zien, dat Srimati Radhika de gerechten aan Krsna geeft.

We moeten proberen om Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Narottama dasa Thakura en anderen zoals zij te volgen. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft voor bhoga arati de volgende kirtana gegeven,


bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari
sri gaurahari so hi gosta-bihari
nanda-yasomati-citta-hari

["Vereer Sri Gaurahari, die Zijn toegewijden altijd toegenegen is. Hij is niemand anders dan Krsna, die met de koeien van het ene bos naar het andere zwerft en het hart van Nanda en Yasoda steelt."]

[Srila Narayana Maharaja laat de toegewijden het volgende zingen.]

yasomati-nandana, vraja-varo-nagara
    gokula-ranjana kana
gopi-parana dhana, mandana-manohara,
    kaliya-damana-vidhana

["Krsna is de geliefde zoon van Yasoda Maiya en de beste minnaar in Vrajabhumi. Als Kana (een koosnaam voor Hem) geniet Hij van Gokula en is de rijkdom in het leven van de gopis. Hij is een onverbeterlijke dief, die ieders hart steelt, en Hij heeft de slang Kaliya verpletterd."]

De gopis, vooral Lalita en Visakha, voeren de mangala arati voor Radha en Krsna uit. Yasoda Ma doet arati rond acht of negen uur 's morgens, vlak voordat Krsna de koeien meeneemt naar het bos. Met haar arati neemt ze Zijn ongemakken weg en alle hindernissen en de problemen, die Hij onderweg kan tegenkomen. Lalita en Visakha voeren arati uit tijdens nisanta, aan het eind van de nacht, en zeggen tegen Radha en Krsna, "Jullie moeten nu naar huis gaan." Deze waarheden moeten we allemaal kennen.

Als je chant en je hebt er geen smaak voor, word je slaperig. Maar ook al heb je geen smaak, je moet jouw verstand ertoe dwingen door te zeggen, "Ik luister niet naar jou. Ik zal jou leren. Ik bind mijn sikha hier vast en dan, oh, dat zal je moeten chanten." Deze situatie is dezelfde als een kind, dat niet wil eten. Zijn moeder dwingt hem om toch te eten. Op de een of andere manier leidt ze hem ertoe te eten. Op dezelfde manier moet je jouw verstand dwingen door het te zeggen, "Je zal harinama moeten chanten. Ik geef jou niets te eten, voordat je in de ochtend aan één stuk door 16 rondjes hebt gechant."

We proberen 's morgens meer dan 22 rondjes in één zitting te doen. Je moet tegen jouw verstand zeggen, "Je krijgt niets te eten en zelfs geen druppel water, als je niet chant. Ik weet, dat je een mirakels slecht persoon bent, dus je krijgt een pak slaag van mij." Je zal merken, dat na enkele dagen ruci (smaak) verschijnt en dat alle aandoeningen verdwijnen. Daarna ben je in staat om in één zitting een lakh (64 rondjes) harinama te chanten. Je hoeft niet hier en daar naartoe te gaan om dit of dat te doen. Je krijgt geen slaap meer en je bent niet meer gemakzuchtig.

Tussen de rondjes door kun je het volgende chanten,

he krsna! karuna-sindho! dina-bandho! jagat-pate!
gopesa! gopika-kanta! radha-kanta! namo'stu te

[Ik bied Jou mijn onbeperkte pranama aan, O Krsna! Jij bent een oceaan van genade, vriend van de gevallenen, meester der schepping en leider van de koeherdersgemeenschap! Je bent Gopi-kanta, geliefde van de gopis, en bovenal ben Je Radha-kanta, de geliefde van Srimati Radhika!"]

tapta-kancana-gaurangi! radhe! vrndavanesvari!
vrsabhanu-sute! devi! pranami hari-priye!

["O Gaurangi, wier gelaatskleur lijkt op gesmolten goud! O Radhe! Koningin van Vrndavana! O dochter van Vrsabhanu Maharaja! O Devi! O dierbaarste van Hari! Keer op keer pranama aan Jou!"]

Chant met een gevoel, dat tranen veroorzaakt. "O Radhe! O Krsna! O Harinama, je bent Krsna Zelf! O Radhhika, Je bent Hare Zelf." Zit rechtop en huil af en toe. Dan is er geen ruimte voor slaap. Wanneer je harinama doet, moet je ook af en toe het volgende chanten,

bhajami radham aravinda-netram
    smarami radham madhura-smitasyam
vadami radham karuna-bharadram
    tato mamanyasti gatir na kapi

["Ik vereer Radha, die lotusogen heeft; ik denk aan Radha, die een lieve glimlach heeft; en ik spreek over Radha, die door mededogen is gesmolten. Er is voor mij niet anders. Zij is mijn ziel en zaligheid" (Sri Stavavali, Visakhanandadabhih stotram 131).]

Hoezo slaap? Waar zijn kama, krodha, lobha, moha, mada en matsarya (lust, woede, hebzucht, trots, begoocheling en afgunst)? Ze gaan allemaal op de vlucht. Af en toe kun je zeggen, "Er is geen grotere zondaar dan ik. Niemand is zo verdorven dan ik. Jij geeft alles weg, maar ik ben zo verdorven, dat ik me van Jouw genade niet eens bewust ben." En af en toe kun je ook chanten,

namnam akari bahudha nija-sarva-saktis
    tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etradrsi tava krpa bhagavan mamapi
    durdaivam idrsam ihajani nanuragah

["O Bhagavan! Jouw heilige naam schenkt de levende wezens alle voorspoed. Ten gunste van de jivas manifesteer Je daarom eeuwigdurend Jouw ontelbaar vele namen, zoals Rama, Narayana, Krsna, Mukunda, Madhava, Govinda en Damodara. Je heb in die namen alle vermogens van hun achtereenvolgende gedaanten gelegd. Uit Jouw grondeloze genade heb Je niet eens beperkingen opgelegd aan het chanten en herinneren van dergelijke namen. Niettemin ben ik vanwege mijn overtredingen zo onfortuinlijk, dat ik niet gehecht ben aan Jouw heilige namen, die zo gemakkelijk toegankelijk zijn en alle geluk schenken" (Sri Siksastakam, 2).]

Denk aan de betekenis van deze sloka en bid terwijl je huilt, "Jij bent eindeloos genadig en ik ben een verdorven persoon. Niemand is zoals ik. Jij geeft de meeste genade, maar ik ben een persoon, die Jouw genade niet aanneemt. O Prabhu, ik heb alleen Jouw genade nodig - niets anders.

nayanam galad-asru-dharaya / vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada / tava nama-grahane bhavisyati

["O Prabhu! Wanneer staan mijn ogen vol tranen? Wanneer breekt mijn stem? En wanneer gaat mijn lichaamshaar van extase overeind staan, wanneer ik Jouw heilige naam chant?" (Sri Siksastakam, 6)]

Als je op deze manier zit te huilen, waar blijven dan jouw wellust, woede, hebzucht enzovoort? Ze slaan op de vlucht, waardoor er geen gemakzucht, slaperigheid of andere materiële belemmeringen meer aanwezig zijn. Dan ben je in staat om Hare Krsna uren lang te chanten. Probeer het uit op jezelf. Na enige tijd kun je zien, dat Parama-pujyapada Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja is gekomen om dit gevoel te geven - en het komt vanzelf. Dit is Krsna bewustzijn. Krsna bewustzijn betekent geen macht over iemand anders uitoefenen - alleen jouw verstand moet worden beheerst. Probeer niet om anderen te besturen; probeer alleen om jouw eigen slechte verstand te beheersen. Geef geen kritiek op anderen. Geef respect aan anderen en denk, "Ze zijn allemaal verder ontwikkeld dan ik. Ik ben het meest verdorven." Geef kritiek op jouw eigen verstand en de slechte activiteiten, die je hebt uitgevoerd. Met dit gevoel moet je Hare Krsna chanten.

Je kunt ook denken, "Waarom moet ik niet huilen? Waarom smelt mijn hart niet? Mijn hart is harder dan steen, ijzer en staal. O nama, jij bent mijn enige toeverlaat en desondanks denk ik, 'Ik ben een bonafide Vaisnava en Guru; nu ben ik een acarya. Ik kan iedereen besturen.' Oh, wat moet ik doen?"

Dan het volgende,

yugayitam mimesenacaksusa pravrsayitam
sunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me

["O sakhi! In afzondering van Govinda lijkt een ogenblik op duizend jaar. Er stromen tranen uit mijn ogen als regen uit de wolken en deze hele wereld lijkt verlaten" (Sri Siksastakam, 7).]

Je kunt denken, "Dat gevoel is er niet, maar ik wil het volgen. Ik wil dat gevoel hebben - een gretigheid om de zuivere toegewijden te volgen in de lijn van Srila Rupa Gosvami." En dan ga je chanten en dan denk je,

aslisya va pada-ratam pinastu mam
    adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
    mat-prana-nathas tu sa eva naparah

["Laat Krsna deze dienstmaagd, die gehecht is aan de dienstverlening aan Zijn lotusvoeten, stevig omarmen en Me op die manier Zijn eigen maken. Of laat Hem Mijn hart breken door niet bij Me aanwezig te zijn. Hij is een schooier en kan doen wat Hij wil. Zelfs al stoeit Hij pal voor mijn neus met een andere geliefde, blijft Hij toch Mijn Prananatha. Ik heb geen ander dan Hem alleen" (Sri Siksastakam, 8).]

Wie spreekt dit vers? Srimati Radhika. Sri Caitanya Mahaprabhu spreekt de hele Siksastakam en alleen zeer zeldzame personen - bonafide Vaisnava's - kunnen al deze indrukken in jouw hart geven. Een dergelijke persoon is in feite siksa-guru.

Wij moeten alles leren - hoe doe je bhajana, hoe doe je arcana, hoe maak je een offering en hoe doe je dit systematisch met mantras? Als je dat niet met de juiste mantras doet, kun je geen vooruitgang maken.

In Sri Bhakti-rasamrta-sindhu staat onder referentie naar de Purana's, dat de bhoga niet is geofferd en dat de arati niet is afgerond, als je vaidhi-bhakti niet op de juiste manier met de juiste mantras enzovoort uitvoert.

Transcribent Engels: Anita dasi en Vasanti dasi
Redacteur: Syamarani dasi
Typist: Anita dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties:
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India:Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "You Should Tell Your Mind"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Zeg tegen jouw verstand"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Een radio-interview
Volgende => Sanatana Gosvami komt bij Sri Caitanya Mahaprabhu

TOP

title=""