Menu

Wie is Praudhamaya?

13 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
21-discourses-2002/342-who-is-praudhamaya

Publicatie 24 maart 2002, Laatst bijgewerkt 11 maart 2022
Parikrama naar Praudhamaya in Koladvipa, Navadvipa - 24 maart 2002
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Wie is Praudhamaya?Sri Bhaktivedanta Narayana [TweeŽntwintigduizend pelgrims uit India en westerse landen hebben aan de Navadvipa-dhama Parikrama van de Sri Devananda Gaudiya Matha van 23 maart tot en met 29 maart deelgenomen. Onder leiding van Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja heeft deze uiterst dynamische parikrama op 24 maart de samadhi en bhajana-kutira van Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja en de residentie van Praudhamaya en Vrddha-Siva op het eiland Koladvipa bezocht. Op de een of andere manier pasten alle pelgrims gemakkelijk op het grote zonnige veld vlakbij de samadhi en daar aan de westelijke oever van de Ganga heeft Srila Maharaja het volgende gesproken over de glorie van Praudhamaya.]

Krsna betovert Zichzelf met Zijn eigen vermogen. Onder invloed van Yogamaya komt Moeder Yasoda nooit te weten, dat haar zoon Parabrahma is, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die over alle rijkdom en vermogens beschikt. Zelfs Brahma weet het, dus waarom zouden Krsna, Zijn vrienden en Moeder Yasoda niet weten, dat Hij God is? Zijn Krsna en Moeder Yasoda minder dan Brahma? Hier komt de rol van Yogamaya om de hoek kijken. Zij is degene, die Krsna's naravata-lila (menselijke spel) mogelijk maakt.

Als Krsna nog een baby is, kan Hij Zichzelf in bed niet omdraaien. Wanneer Moeder Yasoda Hem omdraait, heeft Hij zoveel plezier en ervaart zij ook zoveel plezier. Ze denkt, "Vandaag heeft mijn zoon dit en dat gedaan", of "Vandaag heeft mijn zoon in al die huizen van de gopis boter gestolen." Ze probeert Krsna vast te binden, maar nadat ze alle touwen uit de huizen van de gopis aan elkaar had vastgeknoopt, was de totale lengte van dat touw nog twee vingerbreedten te kort. De omvang van Krsna's buik is maar twaalf vingers, maar toch konden al die touwen uit al die huizen Hem niet vastbinden. Wanneer Hij tenslotte wordt vastgebonden met een klein lintje uit het haar van Moeder Yasoda, zien we dat deze Parabrahma staat te huilen. Deze Parabrahma, die een onbeperkt aantal universa kan vernietigen, staat nu te huilen. Dit huilen van Krsna doet Hij van nature en het maakt onderdeel uit van Zijn lila. Hij speelt geen toneel. Vanwege Yogamaya is Hij in feite mugdha, betoverd, en weet van niets. Wie staat Moeder Yasoda niet toe om Krsna vast te binden? Dat is Yogamaya. Zodra diezelfde Yogamaya het noeste werk van Moeder Yasoda ziet, staat ze haar toe Hem vast te binden. Dit is de rol van Praudhamaya, Yogamaya.

Wie is Praudhamaya? Direct nadat Krsna uit de baarmoeder van Moeder Yasoda werd geboren, kreeg ze nog een kind, Zijn zuster, Yogamaya. Dit is Praudhamaya, een manifestatie van Krsna's antaranga-svarupa-sakti. De basis, of de complete innerlijke svarupa-sakti, de transcendente energie, is Radharani. Srimati Radharani wordt samvit, sandini en hladini om verschillende functies en activiteiten te vervullen. Sandini is Zijn bestaansvermogen, hladini-sakti vervult al Zijn wensen en samvit-sakti manifesteert alle tattva-jnana, helemaal tot aan madanakhya-mahabhava. Alle bhavas komen voort uit samvit-sakti. Bhagavan en Zijn svarupa-sakti zijn dezelfden. Ze zijn niet-verschillend.

Yogamaya heeft twee aspecten. Het ene wordt Unmukha-mohini genoemd en zij trekt Krsna en al Zijn parikaras (metgezellen) aan. Ook al is Krsna alomtegenwoordig en almachtig, toch begoochelt ze Hem en maakt Hem mugdha. Hoe kan Hij worden betoverd? Dit is mogelijk, omdat Hij het reservoir is van alle tegenstrijdige dharmas. Voor Hem is niets onmogelijk. Enerzijds is Hij nirguna, zonder enige (materiŽle) eigenschappen en anderzijds beschikt Hij over alle kwaliteiten en vermogens.

Afgezien van de beschikking over rijkdom en vermogen heeft Krsna nog een ander aspect en dat is Zijn madhurya aspect. Zijn madhurya lilas overschrijden niet het menselijke niveau van mogelijkheden. De para-laukika lilas, die voor geen enkel levend wezen mogelijk zijn om uit te voeren, zijn Zijn rijke of aisvarya lilas. Op die manier is Krsna tegelijkertijd almachtig en mugdha. Hij is de God der godheden, de oorsprong van alle incarnaties, en tegelijkertijd is Hij Vrajendranandana. Dit is mogelijk, omdat Hij beschikt over aghatana-ghatana patiyasi-sakti, het vermogen dat het onmogelijke mogelijk maakt. Dat vermogen is Yogamaya.

De gopis hadden de halfgodin Katyayani vereerd om Krsna als echtgenoot te krijgen. Die Katyayani, die werd vereerd door de kanya-kumari gopi-gana, is een deelmanifestatie van Yogamaya, die een deelmanifestatie is van Srimati Radhika. Als we Srimati Radhika vereren, wordt de verering van al Haar manifestaties volbracht. Als we Sri Caitanya Mahaprabhu vereren, worden Krsna met Radhika en alle anderen vereerd. Vandaar, dat Praudhamaya zich hier in Navadvipa manifesteert en dienst verleent aan Sacinandana Gaurahari.

Het tweede aspect van Yogamaya wordt Vimukha-mohini genoemd. Vimukha-mohini betovert degenen, die gekeerd zijn tegen Krsna. Degene, die aan Kamsa verscheen, was Vimukha-mohini. Toen Kamsa de akoestische stem hoorde, die zei, dat de achtste zoon van Devaki hem zou vermoorden, greep Kamsa het haar van Devaki en stond op het punt haar te vermoorden. De invloed van Yogamaya betoverde Kamsa, waardoor hij de akoestische stem hoorde. Hoewel hij de voorspelling van de stem deels geloofde, kon hij niet geloven, dat hij zou worden vermoord, omdat die stem dat had gezegd.

Terwijl Kamsa geen vertrouwen had in Krsna, had Vasudeva, Krsna's vader, wel vertrouwen in Hem. Hij wist, dat Kamsa niet in staat was om Devaki te vermoorden, maar toch wilde hij de tussenpersoon zijn om haar te redden. Later, toen Kamsa Yogamaya uit de armen van Devaki trok, werd Yogamaya onmiddellijk Mahamaya voor hem. Toen hij op het punt stond haar tegen een steen te slaan, vloog ze in de lucht en strafte hem. Degenen, die tegen Krsna gekeerd zijn, zoals Kamsa, kunnen alleen Mahamaya aanraken, niet Yogamaya. Het woord maya bestaat uit twee lettergrepen, 'ma' en 'ya'. Ma-ya betekent, datgene dat niet hetgeen is, waarvan we denken, dat het is. Alle relaties in deze wereld zijn niet datgene, dat we denken, dat ze zijn. Ze zijn onecht, ze zijn niet eeuwig. We denken, dat alles, dat te maken heeft met het lichaam, echt is. Maar dat is het niet. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft daarom gezongen, "grhe thake, vane thake - in welke levensfase men zich ook bevindt, chant 'Ha Gauranga'."

Mahamaya is de schaduw van Praudhamaya. Diezelfde Praudhamaya wordt Mahamaya voor degenen, die tegen Krsna gekeerd zijn. Mahamaya dekt onze svarupa af en om die reden denkt iedereen, "Ik ben een koning" of "Ik ben een halfgod".

In Vrndavana is Yogamaya Paurnamasi,

radhesa-keli-prabhuta-vinodavinyasa-vijnam vrajaj-vanditanghrim
krpalutadyakhila-visva-vandyam sri-paurnamasim sirasa namami

"Ik buig mijn hoofd en bied pranama aan Sri Paurnamasi devi, die volkomen deskundig is om de meest verheven variŽteiten aan plezier te arrangeren voor Srimati Radhika, de meesteres van Krsna. Haar lotusvoeten worden vereerd door de Vrajavasi's en omdat ze over het totaal aan transcendente kwaliteiten beschikt, te beginnen met vriendelijkheid, is ze voor iedereen in het universum vererenswaardig."

sri paurnamasyas caranavindam vande sada bhakti-vitan-hetum
sri krsna-lilabdhi-taranga-magnam yasya manah sarva-nisevitayah

"Ik bied pranama aan de lotusvoeten van Sri Paurnamasi-devi, de yogamaya-sakti van Bhagavan. Ze verspreidt zuivere prema-bhakti voor de voeten van Sri Radha-Krsna en haar geest is altijd verzonken in de oceaan van Krsna's spel en vermaak. Ik bid, dat ze mij ook in dat spel en vermaak mag verzinken."

In Vrndavana verschijnt Yogamaya in twee gedaanten. De ene is Paurnamasi en de andere is Vrnda devi. Als Yogamaya Paurnamasi is ze de presiderende godheid van al het spel van Krsna. Ze is de samastigata-lila adhistatri-devata (presiderende godheid) van al het spel van Krsna, van geboorte tot het eind en van de hele Radha-Krsna lila. Vrnda devi is de presiderende godheid van de vertrouwelijke madhurya-lilas, die plaats hebben in de kunjas, de grotten, enzovoort. [Zie ook: De glorie van Tulasi Devi]

Siva betekent gunstig, heilzaam. Siva begoochelt degenen, die gekeerd zijn tegen Krsna en hij is goedgezind jegens zijn toegewijden en helpt zijn toegewijden. Sankara-tattva of siva-tattva is zeer complex. Hij is niet Visnu, hij is ook geen jiva. Hij is niet maya-tattva, maar hij bevindt zich ook niet buiten maya-tattva. Als Sada-Siva is hij Visnu-tattva. Als Visnu-tattva is hij svamsa, een volkomen deel van Krsna. Wanneer Krsna in de drie geaardheden van de natuur incarneert, is Siva de heersende godheid over tama-guna, de geaardheid onwetendheid. Brahma-samhita zegt, dat Siva een combinatie is van tama-guna, van de kleinheid van het marginale vermogen en van een geringe mate van de combinatie samvit en hladini.

Transcribent en typist: Radhika dasi
Redacteur: Syamarani dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Who Is Praudhamaya?"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Wie is Praudhamaya?"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Navadvipa, Puri en Godavari
Volgende => De bijzondere glorie van Sri Navadvipa-dhama

TOP

title=""