Menu

Wat je je zelfs niet kunt voorstellen

21 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
23-discourses-2004/389-what-you-cannot-even-imagine

Publicatie 07 maart 2004, Laatst bijgewerkt 18 maart 2022
India, 7 maart 2004
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Wat je je zelfs niet kunt voorstellenSri Bhaktivedanta Narayana [Nadat Parama-Pujyapada Srila Narayana Maharaja en de verzamelde toegewijden de week van Navadvipa Parikrama hadden voltooid, bleven ze nog een dag in de Sri Giridhari Gaudiya Matha. In de avond na Gaura Purnima gaf Srila Maharaja de volgende lezing.]

Sri Caitanya Mahaprabhu was helemaal verzonken in prema. Hij kon 's nachts niet slapen. Soms in het gezelschap van Sri Raya Ramananda en Sri Svarupa Damodara bracht Hij met grote moeite zijn nacht door en die nachten leken erg lang te duren.

yugayitam nimesena caksusa pravrsayitam
sunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me

Sri Siksastakam (7)

["O sakhi, in afzondering van Govinda lijkt een ogenblik een millennium. Er stromen tranen uit mijn ogen als regen uit de wolken en deze hele wereld lijkt verlaten te zijn."]

Voor Sri Caitanya Mahaprabhu leek één seconde in afzondering van Krsna honderdduizend millennia te zijn. In Zijn ontmoeting leken miljoenen millennia een ogenblik te zijn. Dit gevoel wordt ook in het leven van Srimati Radhika aangetroffen. Samen met Sri Raya Ramananda en Sri Svarupa Damodara bracht Sri Caitanya Mahaprabhu Zijn laatste dagen door in de Gambhira in Jagannatha Puri. Daar heeft Hij in de stemming van Radhika acht verzen gecomponeerd, Sri Siksastakam.

ceto-darpana-marjanam bhava-mahadavagni-nirvapanam
    sreya-kairava-candrika-vitaranam vidyavadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
    sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam

Sri Siksastaka (1)

["Laat het chanten van de heilige naam van Sri Krsna het hoogste zegevieren; het reinigt de spiegel van het hart en dooft de laaiende bosbrand van het materiële leven. Sri-krsna-sankirtana verspreidt de verzachtende manestralen van bhava, die de witte lotus van groot geluk voor de jivas in bloei zet. De heilige naam is het leven en de ziel van transcendente kennis, aangezien Vidya (divya Sarasvati-devi) de metgezellin is van Sri Nama Prabhu. Het vergroot de oceaan van transcendente zegen voortdurend en stelt in staat om bij iedere stap volkomen nectar te proeven. De heilige naam baadt en verkoelt lichaam, geest en ziel."]

Deze acht verzen van Siksastakam corresponderen met Krsna's asta-kaliya-lila (spel uitgevoerd over acht segmenten van een etmaal). In de maha-mantra staan acht coupletten. Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hier staan zestien namen in acht coupletten. In deze paren zijn zowel de gevoelens van afgescheidenheid als van ontmoeting aanwezig, die tijdens het spel worden ervaren. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft dit beschreven in Sri Bhajana Rahasya.

Jullie allemaal moeten dit proberen te begrijpen en realiseren. Je hoeft niet iedere dag te vragen, "Maharaja, er zijn twee jaar, tien jaar, twintig jaar voorbij gegaan. Is er iets nieuws?" Je moet juist zorgvuldiger naar hari-katha luisteren. Als je iets over het onderwerp wil weten, kun je dat vragen, maar blijf standvastig in het chanten.

Zowel sadhya (perfectie) als sadhana (het pad naar perfectie) - alles - zijn in harinama beschikbaar. Jullie kunnen je zelfs niet voorstellen, wat in harinama aanwezig is. Chant en je zal daar alles vinden.

Al het spel en vermaak van Sri Krsna is in Zijn namen aanwezig,

suditastsrita-janarti-rasaye ramya-cid-ghana-sukha-svarupine
nama! gokula-mahotsavaya te krsna! purna-vapuse namo namah

Sri Krsna-namastakam (7)

["O Krsna-nama, Je vernietigt het lijden van degenen, die hun toevlucht tot Jou nemen. Je bent de speelse belichaming van saccidananda (eeuwigheid, zegen en kennis), Je bent het grote festival van Gokula en Je bent alomtegenwoordig. Ik bied Jou keer op keer mijn nederige eerbetuigingen aan."]

yasomati-nandana, vraja-vara-nagara,
    gokula-ranjana kana
gopi-parana-dhana, madana manohara,
    kaliya-damana-vidhana

Yasomati-Nandana (1)

["Krsna is de dierbare zoon van Yasoda Maiya en Hij is de beste minnaar van Vrajabhumi. Als Kana (een koosnaam voor Hem) maakt Hij plezier in Gokula en is de rijkdom in het leven van de gopis. Hij is een halsstarrige dief, die ieders hart steelt, en Hij strafte de slang Kaliya."]

amala harinama amiya-vilasa
vipina-purandara,navina-nagara-vara
vamsi-vadana, suvasa

Yasomati-Nandana (2)

["Deze smetteloze heilige namen zitten vol met Krsna's zoete spel en vermaak. Hij is de Koning (purandara - Indra) van de bossen van Vraja. Hij is de telkens nieuwe en altijd jeugdige minnaar, die hele mooie kleding draagt, die de gopis aantrekt met Zijn lichaamsgeur en de fluit aan Zijn lippen houdt."]

vibhavari-sesa, aloka-pravesa,
    nidra chadi' utho jiva
bolo' hari hari, mukunda murari,
    rama krsna hayagriva

Vibhavari-Sesa

["De nacht is voorbij, het licht van de dageraad verschijnt - Sta op, O ziel, geef jouw slaap op! Chant de namen van Hari! Mukunda! Murari! Rama! Krsna! en Hayagriva! Hari steelt al jouw anarthas, zonden en ellende. Mukunda geeft gemakkelijk bevrijding en meer dan dat, prema-sukha. Zijn glimlachende gelaat is zo mooi als de heerlijk geurende witte kunda-bloem. Murari heeft de demoon Mura gedood, die alle slechte dingen in ons hart vertegenwoordigt. Rama - Krsna's expansie als Zijn oudere broer Balarama. Krsna - die alle levende wezens aantrekt. Hayagriva - de incarnatie van Rama en Krsna met het hoofd van een paard, die de Veda's en Upanisaden bracht."]

Dit zijn allemaal waarheden van harinama. Het spel, de gedaanten en verschijningen van Krsna, die door de bovengenoemde namen worden geïmpliceerd, zijn in de namen zelf aanwezig. De namen zelf zijn de uitvoerders van het spel en de eigenaren van de betreffende gedaanten. Alles bevindt zich in harinama. We bidden om genade bij het uitspreken van iedere naam.

harinama, tuwa aneka svarupa
yasoda-nandana, ananda-vardhana, nanda-tanaya rasa-kupa

["O Harinama, Je beschikt over een onbeperkt aantal gedaanten, zoals de geliefde zoon van Yasoda, Hij die de zegen van Gokula verhoogt, de zoon van Nanda en de diepe bron van rasa."]

Chant deze namen met grote liefde onder leiding van Vaisnava's. Anugatya - anu betekent 'altijd onder de juiste leiding in de dhama gevestigd zijn'.

Ceto-darpana-marjanam - jouw bewustzijn wordt gereinigd en dan kun je jouw eigen spirituele gedaante zien. Alle anarthas, zoals nama-aparadha, guru-aparadha en vaisnava-aparadha worden verwijderd. Zelfs laya (slaap), viksepa (afleiding), apratipatti (onverschilligheid of gebrek aan interesse in spirituele onderwerpen), kasaya (de neiging tot slechte gewoonten) en rasasvada (de smaak voor materieel plezier) worden verwijderd. Neem eerst toevlucht tot een bonafide Guru. Guru moet van een hoge standaard zijn. Neem in vol vertrouwen harinama en diksa inwijdingen van een dergelijke Guru. Na anartha-nivrtti (het stadium van het opruimen van obstakels) worden de namen, die worden gechant, zuiverder, maar namabhasa (het stadium waarin overtredingen afnemen en zuiver chanten gaat ontwikkelen) geeft geen perfectie. Alleen zuiver chanten geeft perfectie. Wanneer overtredingen afnemen, komt bhava, transcendente emoties.

nasta-prayesu abhadresu / nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-sloke / bhaktir bhavati naisthiki

Srimad-Bhagavatam (1.2.18)

["Door regelmatig lezingen over Bhagavatam bij te wonen en door diensten te verlenen aan de zuivere toegewijde wordt alles, dat een probleem vormt voor het hart, praktisch geheel vernietigd en dan wordt liefdevolle dienst aan de Persoonlijkheid Gods, die met transcendente liederen wordt geprezen, als een onherroepelijk feit gevestigd."]

Srila Bhaktivinoda Thakura beschrijft ceto-darpana-marjanam in Sri Bhajana Rahasya. Als men een bonafide Guru dient, gaat zich paramarthika (transcendente) sraddha (vertrouwen in het feit, dat eenvoudig door Krsna te dienen alle onderliggende activiteiten automatisch worden voltooid) manifesteren. Zodra dit vertrouwen rijp wordt, komt nistha (standvastigheid) en daarna ruci, smaak. Als je chant, wanneer ruci is verschenen, gaat zich ceto-darpana-marjanam (het reinigen van het stof op de spiegel van het hart) manifesteren. Dan raakt jouw ziel de bedekking van het vuil van materialisme kwijt.

Een vrouw heeft haar echtgenoot verlaten, een zoon gaat trouwen en gaat het huis uit, een man en vrouw zijn aan het vechten, iemand is ziek en kan zelfs niet lopen, iemand sterft - er zijn zoveel hindernissen, die mahadavagni (de bosbrand van het materiële bestaan) worden genoemd. Dit grote vuur wordt gedoofd door harinama. Voer daarom onder leiding van Guru en Vaisnava bhajana uit.

Sri Prahlada Maharaja zei tegen zijn vader het volgende,

sri-prahlada uvaca
tat sadhu manye 'sura-varya dehinam
    sada samudvigna-dhiyam asad-grahat
hitvatma-patam grham andha-kupam
    vanam gato yad dharim asrayeta

Srimad-Bhagavatam (7.5)

["Prahlada Maharaja antwoordde, 'O beste asura, koning der demonen, voor zover ik van mijn geestelijk leermeester heb vernomen, wordt iedereen, die een tijdelijk lichaam en een tijdelijk huishouden heeft aanvaard, zeker in verlegenheid gebracht door angst voor de duistere put, waarin hij is gevallen en waar geen water is, maar alleen een lijdensweg. Men dient deze situatie op te geven en naar het bos (vana) te gaan. Om het duidelijker te zeggen, men dient naar Vrndavana te gaan, waar alleen Krsna bewustzijn heerst, en daar zijn toevlucht nemen tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods."]

Dit gaat niet vanzelf. Met een materieel idee over het leven denk je altijd, "Ik heb dit probleem en dat probleem. Ik lijd aan een ziekte, enzovoort." Iemand vertelde me vandaag, dat hij na veertien jaar nog niet van zijn ziekte was genezen. Als je chant met ruci, smaak, is er in deze wereld geen probleem, dat niet kan worden weggenomen. Jouw bestemming kan worden gewijzigd. Hetgeen in jouw noodlot geschreven staat kan worden gewijzigd door het chanten van zuivere harinama en dit zuivere chanten komt met de dienstverlening aan Guru en Vaisnava. Guru kan jouw noodlot wijzigen.

Zodra je wordt geboren, begin je te sterven, maar wees niet bang voor de dood of voor problemen. Problemen zullen komen, maar door te chanten, wanneer alle anarthas (hindernissen veroorzaakt door overtredingen en zonden uit het verleden) zijn verdwenen, koelt de bosbrand van deze wereld af.

Als een kumudini (lotusbloem) lichtstralen van de maan ontvangt, begint hij te bloeien. Door het chanten van harinama volgens het eerder genoemde proces gaan op dezelfde manier de mooie eigenschappen bloeien, die in jou liggen te sluimeren.

Je moet op het niveau van ruci komen, dan verdwijnen vermoeidheid en gemakzucht. Dan zijn er geen anarthas meer, die jou bij het chanten storen.

Vidya betekent bhakti; vidya-vadhu betekent bruid of metgezel in de vorm van bhakti. Deze houding, waarmee je Sri Sri Radha en Krsna wil dienen, is bhakti. Vidyavadhu jivanam - bhakti's leven en ziel is Sri Krsna Zelf. En dan, anandambudhi vardanam - de stadia van prema vanaf sneha, mana, pranaya, en helemaal tot een smaak van madanakya-mahabhava gaan zich in jouw hart ontwikkelen en dan voel je je zo gezegend.

Sri Caitanya Mahaprabhu is soms in afgescheidenheid verzonken en soms in ontmoeting.

evam-vratah sva-priya-nama-kirtya
    jatanurago druta-citta uccaih
hasaty atho roditi rauti gayaty
    unmada-van nrtyati loka-bahyah

Srimad-Bhagavatam (11.2.40)

["Door het chanten van de heilige naam van Bhagavan kom je op het niveau van liefde voor God. Dan is de toegewijde in zijn gelofte verankerd als eeuwige dienaar van Bhagavan en raakt geleidelijk aangetrokken tot een bepaalde naam en gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Als zijn hart smelt van extatische liefde, kan hij hard gaan lachen, huilen of roepen. Soms zingt en danst hij als een gek, waarbij hij zich niets aantrekt van de mening van het publiek."]

Waarom vertoont Sri Caitanya Mahaprabhu emoties, zoals huilen, lachen en over de grond rollen? De mensen van deze wereld begrijpen dat niet. Niemand behalve een rasika toegewijde, een toegewijde die alle soorten rasa ervaart, kan dat begrijpen. Gewone mensen hebben kunnen denken, dat Hij eenvoudig niet wijs was.

'Prati padam' betekent, dat deze zegen met iedere stap toeneemt. Het neemt iedere dag toe. Zoals golven in de zee verschijnen, zo word je in de oceaan van prema door de golven van ananda heen en weer geslingerd en op het laatst verdrink je in die oceaan. Nu heb je complete perfectie bereikt. Je gaat naar Vrndavana en krijgt de rasa, waarvoor je aspiraties had en die je hebt gepraktiseerd.

Hoe begint ceto-darpana-marjanam?

namnam akari bahudha nija-sarva-saktis
    tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
    durdaivam idrsam ihajani nanuragah

Sri Siksastakam (2)

["O Bhagavan, Jouw heilige naam schenkt de levende wezens alle heil. Ten gunste van de jivas manifesteer Je eeuwigdurend Jouw ontelbaar vele namen, zoals Rama, Narayana, Krsna, Mukunda, Madhava, Govinda en Damodara. Je hebt in die namen alle vermogens van hun respectievelijke gedaanten gelegd. Uit grondeloze genade heb Je zelfs geen enkele beperking op het chanten en herinneren van dergelijke namen gelegd. Niettemin ben ik door het begaan van overtredingen zo onfortuinlijk, dat ik niet gehecht ben aan Jouw heilige naam, die zo gemakkelijk toegankelijk is en al het grote geluk schenkt."]

Sri Krsna beschikt over zoveel vermogen. In een oogwenk, binnen één seconde kan Hij via de diverse Brahma's miljoenen universa scheppen en vernietigen. Hij is rasika, mooi, lief en grondeloos genadig.

Harinama kent geen verboden, zoals overdag of 's nachts chanten, wanneer je eet of niet eet, wel of niet in bad bent geweest, met of zonder japa-kralen, terwijl je loopt of zit. Er zijn geen regels. Harinama is zo genadevol, maar mijn ongeluk is, dat ik niet kan chanten. Dudaivam betekent overtredingen. Je hebt er geen smaak voor, omdat je ziek bent en die ziekte lijkt op geelzucht. Zoete kandij smaakt bitter voor een persoon met geelzucht. Chanten is de remedie voor deze geelzucht van onwetendheid. Chant altijd harinama en bid aan Sri Krsna, "Help me alsjeblieft."

Hoe kom ik van dit offensieve chanten af? Wat is hiervoor de remedie? Er is een remedie,

trnad api sunicena taror api sahisnuna
amanina manadena kirtaniya sada harih

Sri Siksastakam (3)

["Beschouw jezelf lager en waardelozer dan onbeduidend gras, dat door iedereen onder de voet is gelopen, wees toleranter dan een boom, accepteer geen eer, maar betuig respect aan anderen volgens hun respectievelijke positie, op die manier dien je de heilige naam van Sri Hari constant te chanten."]

Als je de wens hebt om harinama te chanten en je wilt weten, hoe je het stadium van prema moet bereiken, probeer dan het volgende te begrijpen.

ye-rupe la-ile nama prema upajaya
tahara laksana suna, svarupa-rama-raya

Sri Caitanya-caritamrta (Antya-lila 20.20)

["Sri Caitanya Mahaprabhu vervolgde, 'O Svarupa Damodara Gosvami en Ramananda Raya, hoor van Mij over de symptomen en de manier, waarop je de Hare Krsna maha-mantra moet chanten om heel gemakkelijk te ontwaken voor jouw sluimerende liefde voor Krsna.'"]

Elke dag vragen mensen me, "Vertelt u eens iets nieuws." Ik zeg dan tegen hen, "Open jouw hart. Luister naar me met een open hart." Je zegt, "Ik wil zijn zoals Maharaja," maar je probeert het niet. Je moet er moeite voor doen. Word trnad api - nederiger dan een blad gras. Als je op een grasspriet trapt, richt hij zich weer op. Wees nederiger dan dit. Wees zoals een boom. Als je een steen tegen een boom gooit, geeft hij vruchten. Als je hem laat uitdrogen, vraagt hij niet om water, en hij geeft schaduw. Hij geeft alles, dat iemand wil hebben - blad, hout, enzovoort. Veel ziekten worden genezen met het blad van de neem-boom en van de schors van allerlei bomen worden medicijnen gemaakt. Een boom zal nooit zeggen, "Dit geef ik jou niet." Dieren gaan er vandoor, als je hun vacht of hun ogen wilt hebben, maar een boom loopt nooit weg, als je er iets van nodig hebt.

Tolereer beledigingen. Raak niet verzonken in die 'jeuk' van problemen. Geef anderen volgens hun kwalificatie respect en weet, dat Krsna Zich in hun hart bevindt. Vechten wordt veroorzaakt door een persoonlijk verlangen naar respect. Als iemand Srila Sukadeva Gosvami beledigt, zal hij niet gaan strijden. Zelfs toen ze Draupadi probeerden uit te kleden, heeft ze tegen haar aanvallers niets gezegd. Ook al heeft iemand geen goede eigenschappen, toch is God in hem aanwezig - dus we moeten hem respect bieden.

na dhanam na janam na sundarim
    kavitam va jagadisa kamaye
mama janmani janmanisvare
    bhavatad bhaktir adhaituki tvayi

Sri Siksastakam (4)

["O Jagadisa, ik verlang geen rijkdom, volgelingen, zoals vrouw, zonen, vrienden en verwanten, noch wereldse kennis in dichterlijke taal tot uitdrukking gebracht. Mijn enige verlangen, O Pranesvara, is dat ik leven na leven ahaituki-bhakti voor Jouw lotusvoeten mag hebben."]

Na dhanam na janam - je mag geen verlangen koesteren naar volgelingen, vrouwen, verwanten en vrienden. Sundarim kavitam - je mag niet denken, "Als ik een geleerde ben geworden, ga ik chanten." Er is geen behoefte om naar een universiteit te gaan. Integendeel, kom naar de school en het college van Srila Haridasa Thakura. Een paar leerlingen van Srila Bhaktivedanta Svami Prabhupada zijn naar college geweest en ze hebben allemaal hun spirituele leven vernield. Daaraan is geen behoefte. De kwaliteiten, die je eenmaal hebt, kun je inzetten in de dienstverlening aan Bhagavan, God. Sommigen, die in de matha woonden, zijn diverse melodieën en ritmes voor kirtana en mrdanga gaan leren en daarna zijn ze beroepsmatig onderwijs gaan geven - alleen om geld te maken.

Je bent zeer onbeduidend. Wees nederig. Beschouw jezelf als een klein stofdeeltje op de lotusvoeten van God, niets anders. Wees gehecht aan de stofdeeltjes op de voeten van Sri Krsna. Dit stof is wel belangrijk. Denk niet, "Er is zoveel stof in de wereld, waarom zou ik naar Gurudeva gaan om stof op te halen?" Wij willen zoals dat stof zijn. Wees niet trots door te denken, "Ik weet zoveel." Je kunt morgen dood zijn, maar dat wist je niet. Wat gaat er dan gebeuren? Dat weet je niet. Chant daarom vol vertrouwen harinama onder leiding van Guru en Vaisnava's. Heb de wens om een stofdeeltje te zijn - eerst van de lotusvoeten van Sri Gurudeva, dan maakt hij van jou een stofdeeltje van de voeten van Sri Krsna.

Bid altijd om prema,

nayanam galad-asru-dharaya / vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada / tava nama-grahane bhavisyati

Sri Siksastakam (6)

["O Heer, wanneer staan mijn ogen vol tranen? Wanneer breekt mijn stem? En wanneer gaat het haar op mijn lichaam van extase overeind staan, wanneer ik Jouw heilige naam chant?"]

Roep bij het chanten altijd, "Alas Sri Krsna, Oh Sri Radha!" Als er geen tranen komen, roep dan, "Oh Nityananda! O Haridasa Thakura! Alas, Sacinandana Gaurahari!" Jullie hebben aan zoveel niet-toegewijden, zoals Jagai en Madha, en aan miljoenen toegewijden genade geschonken, geef me alsjeblieft genade.

yugayitam nimesena caksusa pravrsayitam
sunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me

Sri Siksastakam (7)

["O sakhi, in afgescheidenheid van Govinda lijkt een ogenblik op duizend jaar. Er komen tranen uit mijn ogen als regen uit de wolken en deze hele wereld lijkt verlaten."]

Wanneer bereiken we het stadium van afgescheidenheid van Govinda, waarin één seconde aanvoelt als duizenden millennia en waarin millennia lijken op één ogenblik in Zijn darsana. Dit kan alleen gebeuren, wanneer Srimati Radhika genadig is.

aslisya va pada-ratam pinastu mam
    adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
    mat-prana-nathas tu sa eva naparah

Sri Siksastakam (8)

["Laat Krsna deze dienstmaagd, die aan de dienst van Zijn lotusoveten is gehecht, stevig omhelzen en Me op die manier Zijn eigen maken. Of laat Hem Mijn hart breken door niet aan Mij te verschijnen. Hij is een schooier en kan doen, wat Hij wil. Al stoeit Hij pal voor mijn neus met andere geliefden, is Hij toch Mijn Prananatha. Ik heb niemand anders dan Hem."]

Als je dit stadium bereikt, toucheert jouw bhakti het stadium van madanakya-mahabhava. Dit vers bevindt zich in dat stadium.

In jullie huidige stadium moeten jullie dit gevoel met Sri Guru tot ontwikkeling brengen. "Als Je er genoegen in schept om me sannyasa te geven, kun Je dat doen. Of als Je wilt, dat ik naakt ben, zal ik me uitkleden. Maar haal me alsjeblieft niet weg van Jouw lotusvoeten. Je kunt me verpletteren of Je kunt me genegenheid tonen. Je mag me niet laten zien, dat Je niet langer van me houdt. Je kunt van iemand anders meer houden dan van mij, maar desondanks, wat Je ook doet, Je blijft mijn meester." Voer jouw bhajana uit met deze gedachten. Alle lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu staan in deze verzen.

Nu is het acht uur. We moeten stoppen.

Gaura Premanande.

Vertaler Engels: Akhilesa dasa
Transcribent: Vasanti dasi
Typist: Anita dasi
Redacteur: Syamarani dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "What You Cannot Even Imagine"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Wat je je zelfs niet kunt voorstellen"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Gaura Purnima Katha
Volgende => Hoe wordt Raganuga Bhakti beoefend

TOP

title=""