Menu

Voorbereiding Sannyasa / Ontstaan Kumbha-Mela

23 januari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/20-discourses-2001/
46-how-to-be-ready-for-sannyasa-how-kumbha-mela-came-to-be

Laatst bijgewerkt 21 januari 2022
Auckland, Nieuw Zeeland, 12 januari 2001
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Voorbereiding Sannyasa / Ontstaan Kumbha-Melacc by-sa.png [De volgende tekst is samengesteld uit aantekeningen van uitspraken van Srila Maharaja, die hij deels in het Engels en deels in Hindi sprak. Een familielid van de toegewijde, die gastheer was van Srila Maharaja, kwam langs voor een darsana. Srila Maharaja maakte grapjes met hem door te zeggen, dat hij niet naar zijn darsana of lezing had moeten komen, omdat hij daarna meteen zijn huis en gezin zou opgeven om sannyasa te nemen. Daarna zei hij het volgende.]

Hier in Nieuw Zeeland geven we tattva met behulp van vertellingen over liefdevol spel en vermaak, zodat het gemakkelijk kan worden begrepen. Zoiets als de kleuterschool. Het spel van Krsna is zo krachtig, dat zelfs iemand, die geestelijk blind is, wordt zoals een grote persoonlijkheid uit het verleden en sannyasa neemt.

Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja heeft in 1933 inwijding genomen. Hij was bedrijfsleider van een chemiefabriek, maar hij las ook Srimad-Bhagavatam. Daar trof hij een sloka aan,

sri-bhagavan uvaca
yasyaham anugrhnami
    harisye tad-dhanam sanaih
tato 'dhanam tyajanty asya
    svajana duhkha-duhkhitam

De Persoonlijkheid Gods zei, "Als ik iemand bijzonder gunstig gestemd ben, depriveer Ik hem geleidelijk van zijn rijkdom. De verwanten en vrienden van een dergelijk verarmd persoon verlaten hem dan. Op die manier ondergaat hij het ene verdriet na het andere."

Toen Srila Svami Maharaja sannyasa nam, zei hij tegen me, "Ik kan me de dagen herinneren kort nadat Srila Prabhupada (Bhaktisiddhanta Sarasvati) me had ingewijd. Ik was met smaak en gretigheid aan het chanten. Toen kwam ik een sloka tegen, 'Als iemand in de grond van zijn hart aan Me denkt, neem Ik al zijn bezittingen, huis en familie weg en maak van hem een bedelaar.'" Desondanks had ik zoveel smaak om te chanten, dat ik gewoon doorging. Na enige tijd heeft mijn vrouw me verlaten en mijn drie zonen zijn er ook vandoor gegaan. Ze noemden me een 'bogus vader' en lieten degene achter, die zo hard voor hen had gewerkt. Toen mijn medische bedrijf failliet ging, heb ik een grote winkel opgezet, waar zelfs de Minister President boodschappen kwam doen. Helaas ging die winkel ook failliet, maar desondanks gaf ik niet op. Ik werd zelf medisch vertegenwoordiger. Ik ging mijn eigen medicijnen maken en bracht ze naar de winkeliers. Maar ook dat ging failliet. Nu kom ik berooid bij je aan. Ik heb niet n paisa."

Daarom verzocht ik Srila Svami Maharaja, "Kom naar de Kesavaji Gaudiya Matha. Wij zullen jou diensten verlenen. Je bent een dierbare vriend van mijn Gurudeva (Bhaktiprajnana Kesava Maharaja), dus je hoeft geen permissie te vragen." Spoedig kwam mijn Gurudeva en ook hij verzocht hem, "Je bent zo gekwalificeerd. Je moet sannyasa nemen en jagad guru worden en in de wereld gaan prediken."

Dus deze hari-katha is zeer krachtig. Indien er echter vaisnava-aparadha wordt gepleegd, werpt het geen vruchten af. We moeten oppassen voor deze overtredingen.

Er was eens een ruzie ontstaan tussen de bijvrouwen van Kasyapa Muni. Ze heetten Kadru en Vinata. Vinata zei, "De zon heeft een menselijke gedaante. Die zongod zit op een wagen, die wordt getrokken door witte paarden met stralend witte staarten." De koninginnen konden op dat moment de wagen niet duidelijk zien. Kadru wist, dat de staarten van de paarden wit waren, maar louter om in de contramine te liggen zei ze, dat ze zwart waren. Kadru zei tegen Vinata, "Als ik gelijk heb, moet jij mijn dienstmaagd worden en als jij gelijk hebt, word ik jouw dienstmaagd." De twee bijvrouwen zorgden toen, dat ze de wagen beter konden zien, wanneer de zon duidelijker zichtbaar werd.

Kadru was moeder van slangen. Ze zei tegen haar zonen, de zwarte cobra's, "Ik wil geen dienstmaagd zijn. Ga vr zonsopgang naar de paarden en dek hun staart af met je lichaam, zodat ik niet kan verliezen." Haar zonen vlogen het luchtruim in en bedekten de staarten. Toen Kadru en Vinata de paarden later zagen, waren de staarten zwart en Vinata was gedwongen om de dienstmaagd van Kadru te worden.

In die tijd was Vinata zwanger en baarde Garuda. Toen Garuda enigszins was opgegroeid, realiseerde hij zich, dat zijn moeder dienstmaagd was, en had er verdriet van. Hij informeerde bij haar, hoe het zo was gekomen en vroeg, of er een manier was om haar te bevrijden. Vinata vertelde haar zoon, hoe ze een weddenschap had verloren en dat ze alleen bevrijd kon worden, als ze Kadru een kalasa zou geven, een kan met hemelse nectar.

Die nectar hield Indra in Svargaloka onder slot en grendel. Garuda kon gemakkelijk naar Svarga vliegen en versloeg de halfgoden. Hij nam de kan met nectar mee, keerde terug naar huis en gaf hem aan zijn moeder, die toen bevrijd kon worden. Onderweg had hij op vier plaatsen een stop gemaakt om uit te rusten - Vrndavana, Prayaga, Hardwara en Ujjain. Toen hij in die plaatsen aanwezig was, raakte de atmosfeer daar de nectar aan en er liep ook een beetje nectar uit de kleipot. Een van die plaatsen was Vrndavana. Dat is de reden, waarom er n boom in leven bleef, toen de slang Kaliya iedereen in Vrndavana met zijn vergif had 'omgebracht' - de boom waarin Garuda had gezeten.

Maar waaruit bestaat de ware nectar? Garuda is een eeuwige dienaar van Sri Narayana. Zijn hart is een pot nectar, want daarin bewaart hij het spel van Narayana. Dus toen hij in die vier plaatsen verbleef, vertelde hij hari-katha aan de heiligen, die daar bijeenkwamen, zoals Narada en de vier Kumara's. Dit is nectar.

Tegenwoordig gaan pelgrims alleen naar de Ganges om te baden en als Moeder Ganga genadig is, kan ze na duizenden jaren een beetje zuiverheid geven. Sadhu-sanga daarentegen geeft onmiddellijk resultaat. In associatie van Svarga nemen lust, problemen en trots toe en dan raak je verstrikt in vals-ego. Maar als je over hoge klasse gezelschap beschikt, kan hari-katha zelfs de associatie geven van Radha-Krsna Yugala. We zijn niet in staat om in te schatten hoe verheven dit is.

In sastra wordt gezegd, dat je bevrijd wordt door een bad te nemen in Kumbha-Mela, maar dit wordt alleen gezegd om het algemene publiek aan te trekken, zodat het sadhus zoals Narada Muni kan ontmoeten. Bovendien weet ik, dat hetgeen ik jullie vertel, je van geen enkele andere sadhu ooit te horen zal krijgen.

Een van de plaatsen, waar Garuda nectar liet vallen, was Prayaga. Iedere twaalf jaar tijdens een bepaalde astrologische constellatie komen daar vele sadhus naartoe om een mela, een festival, te houden en om over spirituele onderwerpen te spreken. Het Sanskriete woord voor kleipot is kumbha en daarom wordt de mela Kumbha-Mela genoemd.

De resultaten van een bad in Kumbha-Mela kunnen niet opwegen tegen een atoom van het resultaat van een verblijf in Vrndavana.

Er werd eens een grote Kumbha-Mela in Prayaga gehouden. Toegewijden, tapasvis, jnanis en yogis gingen er allemaal naartoe. Alle tirthas kwamen er naartoe om Tirtharaja Prayaga geschenken aan te bieden. Narada ging er ook naartoe en vroeg Tirtharaja, "Ben jij Tirtharaja, de koning van alle tirthas (heilige plaatsen)? Is dat waar?" Tirtharaja antwoordde, "Ja." Narada zei, "Ik geloof er niets van. Alle tirthas zijn hier om jou upahara (geschenken) aan te bieden, maar kom je hier een enkele tirtha van Vrndavana tegen?" Tirtharaja keek rond en kon geen enkele tirtha uit Vrndavana vinden. Zelfs de kleinste tirtha was niet gekomen om hem eer te betuigen.

Narada zei toen, "Hoe kun je dan Tirtharaja zijn?" Tirtharaja ging toen naar Sri Narayana in Vaikuntha en vroeg aan Hem, "Waarom hebt u me de titel Tirtharaja gegeven? Ik ben geen Tirtharaja." Narayana antwoordde, "Wie heeft je dat verteld?" - "Narada Rsi heeft me dat verteld." - "Ach, je moet hem niet geloven. Hij maakt altijd problemen. Hij neemt jou in de maling. Je moet niet naar hem luisteren."

- "Maar de feiten kloppen. Hij heeft me daar in Prayaga laten zien, dat alle tirthas hun eer kwamen betuigen, maar dat er geen enkele tirtha van de Chorasi (84 vierkante mijl) uit Vrndavana aanwezig was."

- "Hij heeft jou in de maling genomen. Vrndavan is geen tirtha. Vrndavana is mijn hart. Ik ben het Zelf. Hoe kan Ik Mijn hart aan jou geven? Dus jij bent echt Tirtharaja."

Jullie kunnen je niet voorstellen, hoe degenen in Vrndavana Krsna beheersen. Degenen, die de palya-dasis van Srimati Radhika kunnen volgen, zullen nooit naar Prayaga gaan. Door te horen over het spel van Narayana en door in Prayaga een bad te nemen kun je alleen bevrijding krijgen en de vruchten van verlangens in ontvangst nemen. Het hoogste, dat je daar kunt krijgen, is dienstverlening aan Narayana. Maar zelfs een mug en een hond van Vrndavana willen geen dienaar van Narayana zijn. Ze weigeren zelfs om iemand zoals Hanuman te zijn. Ze willen zelfs geen Rukmini en Satyabhama zijn. Ze willen zelfs niet zoals de vrienden van Krsna zijn, die met Hem op hetzelfde bed kunnen slapen en Hem kunnen omhelzen. Krsna neemt hen wel eens op Zijn schouders en neemt het restant van hun prasadam in Zijn mond. Maar deze palya-dasis accepteren zelfs deze vriendschap niet, ze willen niet eens over de ouderlijke liefde van Moeder Yasoda en Nanda Baba beschikken. Ze willen alleen palya-dasis van Radhika zijn, niets anders. Als Srimati Radhika boos is op Krsna, geven ze namaskara aan Krsna door te zeggen, "O Jij zwarte oplichter." Garuda en Narada krijgen dat niet voor elkaar. Dus waarom zouden deze hoge klasse toegewijden Vrndavana opgeven? Ze zullen Vrndavana nooit verlaten en waar zij zich ophouden, is Vrndavana."

Ik heb nooit iets over astrologie gelezen. Ik weet alleen hetgeen ik van mijn Gurudeva heb gehoord. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati was de grootste astroloog van zijn tijd. Er was een universiteit met een leerstoel voor astrologie en ze nodigden Srila Prabhupada uit om een eredoctoraat voor die leerstoel te aanvaarden. Maar hij heeft die positie nooit willen bekleden.

Hoewel ze (enkele leiders van Iskcon) me respecteren, zijn ze bang, dat ik hun leerlingen afpak. Ze weten niet, dat ik daarvoor niet ben gekomen. Afgezien daarvan, hun leerlingen vormen niet hun bezit.

Als een vrouw getrouwd is en haar echtgenoot is ziek, loopt ze constant aan haar man te denken, zelfs wanneer ze voor haar kinderen staat te koken, "Wat moeten we doen? Wat moeten we doen?" Ze voert allerlei andere taken uit, maar ze loopt constant aan hem te denken. Als er een relatie met Krsna bestaat, zal je geleidelijk op dezelfde manier altijd aan Hem denken, ook al ben je met andere dingen bezig.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "How To Be Ready For Sannyasa / How Kumbha-Mela Came To Be"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Voorbereiding Sannyasa / Ontstaan Kumbha-Mela"
Vertaler Nederlands: 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Ontmoeting is hoger dan scheiding
Volgende => Publicatie Gita Govinda

TOP

title=""