Menu

Vasanti-rasa

7 februari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
27-discourses-2008/1513-vasanti-rasa

Laatst bijgewerkt 05 februari 2022
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Vasanti-rasaSri Bhaktivedanta Narayana [Dit is een uittreksel van Hoofdstuk 4 van The Nectar of Govinda-lila door Srila Narayana Gosvami Maharaja. Luister naar een lezing ter ere van Balarama Rasa-yatra, https://soundcloud.com/srila-bvnarayan-maharaja/20080219-rainbowmountain-pm-engmorningdarshan]

Nu gaat Jayadeva Gosvami de vasanti-rasa beschrijven, "Mijn hart bonst, want ik wil iets schrijven, dat ik in dit leven niet eerder heb geschreven en dat nergens anders wordt vermeld, namelijk dat Krsna aan de voeten van Radhika valt. We weten allemaal goed, dat Krsna de Allerhoogste Bestuurder is, de Oorzaak der oorzaken en de oorspronkelijke bhagavat-avatara, maar dat Hij aan de voeten valt van Zijn eigen vermogen in de gedaante van Zijn dasi, daarvan weet ik niet of het juist is, maar mijn hart zegt, dat Ze niet eerder tot bedaren komt, totdat Krsna Zijn hoofd aan Haar voeten legt! Ik weet niet, of ik in staat ben dit te schrijven."

Jayadeva gaat verder en schrijft, dat Candra gedurende een hele nacht van Brahma boven de vlakten van Giriraja Govardhana bij Candra-sarovara bleef staan. Hoe lang duurt een nacht van Brahma? Miljoenen yugas. Hij bleef daar staan om getuige te zijn van de rasa-lila en daarom wordt het Candra-sarovara genoemd.

In het voorjaar lopen alle bloemen en vruchten in Vrndavana uit. De vrouwtjeskraai begint met haar ku-ku geluid, de pauw begint met zijn ke-kah geluid en het lijkt, alsof de duiven op de schelphoorn spelen door hun ko-ko geluid te laten horen. Ze maken allemaal hun eigen geluid en gezamenlijk klinkt het alsof ze op een sahanai spelen. Op die manier worden alle vogels en dieren blij en er is niemand, die niet aan het dansen is. Krsna en de gopis vormen groepen en beginnen te dansen. Alle jonge ongehuwde meisjes zijn daar aanwezig en ze hadden een jaar zitten wachten. Om Krsna te ontmoeten en om met Hem te dansen had een jaar lang een vuur van afgescheidenheid in hen staan branden. Niet voor zichzelf en niet vanwege lust, maar om deze afgescheidenheid te verminderen.

Om werkelijk ondergedompeld te worden in de rasa van Krsna moet men binnengaan in deze poŽzie gecomponeerd door Jayadeva Gosvami. Caitanya Mahaprabhu met Zijn hart vol rasa vroeg dan ook midden in de nacht aan Svarupa Damodara, "Lees Gita-govinda aan Me voor." Zodra Hij het hoorde, nam Zijn plezier onmiddellijk toe. Svarupa Damodara las precies hetgeen Caitanya Mahaprabhu wilde horen. De ene keer was het de poŽzie van Jayadeva, de andere keer van Candidasa, soms van Vidyapati en soms las hij verzen uit de vijf hoofdstukken van Srimad-Bhagavatam, die rasa beschrijven.

De gopis stonden in hun handen te klappen, alsof ze karatalas waren en ze speelden op drums, vina en sitara. Het was goddelijk mooi om de gopis de ene raga na de andere te zien spelen. Er zijn melodieŽn zonder rasa en daarom speelden ze alleen ragas, die de rasa verhoogden. Krsna zong in een hele hoge toonaard en in verschillende melodieŽn. Dan zongen de gopis een lied in een hogere toonaard dan Krsna. Hij wilde hoger zingen, maar kon dat niet en dan zei Hij alleen, "Sadhu! Sadhu! (Heel mooi! Heel mooi!)." Krsna danste en met Srimati Radhika danste Hij op een dermate hoge snelheid en met een dermate grote behendigheid, dat Hij er Zelf verbaasd van stond en chantte, "Sadhu! Sadhu!"

Van de ene gopi hield Krsna de handen vast, met een andere danste Hij door op en neer te springen, een andere omhelste Hij en nog een andere gopi kuste Hij op haar hand. Met Zijn ogen half dicht in diepe prema keek Hij soms in de richting van een bepaalde gopi. Hij volgde een zeker ritme, waarin Hij van de ene gopi naar de andere snelde en zo wordt vasanti-rasa beschreven.

In een fractie van een seconde, zo kort als het knipperen van de ogen, arriveerden daar duizenden gopis, die begonnen te dansen. Radhika zag, dat de parama-aisvarya sakti van Krsna op dat moment niet meer werkte; Hij had die sakti uitgezet. Hier hield Hij de oorzaak achter het spel en vermaak, Yogamaya, van Zich verwijderd. Hij zette al deze vermogens ver van Zich af door hen te zeggen, "Op dit moment doen jullie niets, want nu moeten jullie rustig gaan zitten kijken." In deze lila van Krsna werd alles vergeten. Omdat aisvarya hier niet manifest was, wist Krsna niet "Ik ben Bhagavan" en de gopis wisten niet "Wij zijn svari, we zijn de basis van Yogamaya". Alles werd vergeten.

Het duurde niet lang of Radhika zag, "Krsna is een grote bedrieger. Hij bedondert Me. Het lijkt, alsof Hij alleen met Mij danst, maar eigenlijk danst Hij met iedereen. Alleen vanwege Zijn snelheid en behendigheid lijkt het, alsof Hij alleen met Mij is."

Toen vertoonde Radhika mana, jaloerse woede. Als wij deze emotie ervaren, is er enig eigenbelang aanwezig, maar in het hart van toegewijden is geen eigenbelang aanwezig. In Haar hart is nooit afgunst en zelfs al is er enige afgunst, is het slechts een transformatie van prema en mahabhava. Beschouw dit niet als een deformatie, maar juist als een aspect van Haar diversiteit, Haar specialiteit.

Neem melk en voeg een beetje suiker toe, zodat de melk zoet wordt. Voeg ook een beetje kevra toe, dan een beetje kamfer en andere zaken en het wordt steeds zoeter en smakelijker. Op die manier heeft Radhika Haar eigen unieke eigenschappen en om Krsna nog gelukkiger te maken vertoonde Ze een beetje mana. Ze liep weg uit de rasa en ging naar een kunja, maar wat gebeurde en toen? Zodra Ze daar aankwam, dacht Ze, "Waarom ben Ik uit Krsna's gezelschap weggelopen? Hij heeft Mij niet verlaten; Ik heb Hem verlaten. Als er ergens een ongelukkige vrouw is, dan ben Ik het wel. Niemand is zo onfortuinlijk als Ik."

In de tussentijd kwam Krsna een sakhi tegen en vroeg haar, "Ga alsjeblieft naar Radha en zeg Haar, dat Krsna zegt, ... 'Ik ben om Jou heel ongelukkig. Ik zal voortaan nooit meer zoiets doen en Jij zal altijd gelukkig zijn. Wil Je Me nu vergeven.'"

De sakhi ging naar Radhika en bij het zien van Haar conditie zei ze, "Waarom doe Je dit? Je laat Krsna achter en Je gaat hier naartoe. Hij probeerde Jou een plezier te doen, maar Jij wilde het niet accepteren, dus waarom ben Je nu ondersteboven?" Op dat moment kwam Lalita aanlopen en zei, "Krsna is een grote leugenaar! Je moet Hem niet vertrouwen! Laat Hem nooit Jouw eenvoud zien! Blijf onvoorspelbaar, anders ben Je niet in staat om ooit met Hem recht-door-zee te onderhandelen! Hij zal Jouw waarde nimmer kunnen bevatten, dus blijf altijd onvoorspelbaar."

De sakhi probeerde op allerlei manieren om Radhika te kalmeren, maar Ze kon niet tot bedaren worden gebracht. Toen de sakhi naar Krsna terugging en Hem dit vertelde, zei Hij, "Op de een of andere manier moet Ik Haar kalmeren." Toen bedacht Krsna een list om Haar tot rust te brengen. Hij pretendeerde heel bedroefd te zijn, waarbij Zijn gezicht verbleekte en zei, "Nu ga Ik!" Hij vertrok en verstopte Zich in een nabijgelegen kunja. Een paar sakhis achtervolgden Hem en fluisterden, "Waar gaat Hij naartoe? Laten we eens gaan kijken."

Hij liep een kunja binnen en ging tussen een paar grote stenen liggen. Toen de sakhis Hem daar zagen liggen, gingen ze terug naar Srimati Radhika, Lalita, Visakha en de anderen en zeiden tegen hen, "Hij is naar een nabijgelegen kunja gegaan. Hij is erg ongelukkig en lijdt onder Jouw afwezigheid. Hij was niet in staat om verder te lopen en is daar in slaap gevallen."

Ze zeiden, "Waar?" De sakhis brachten toen Radhika en de anderen naar de kunja. Ze gluurden door de ingang van de kunja en zagen, dat Zijn gezicht bedekt was. Ze konden niet zien, of Hij lag te huilen, of lag te slapen, of wat Hij aan het doen was. Toen ze dichterbij gingen kijken, zagen ze, dat Hij lag te slapen. Zijn ogen waren gesloten en Zijn gezicht was iets bedekt. De gopis wisselden handgebaren uit, want op dat moment lag hun allergrootste vijand, de fluit, losjes in Zijn hand! Ze dachten hem te moeten pakken. Ze stonden er geen moment bij stil, dat ze wel eens in een val konden lopen, maar dachten gewoon, dat ze hem moesten wegpakken.

Toen zei Radhika, "Ja, we moeten hem wegpakken, maar wie gaat dat doen? Wie wordt de bel aan de nek van de kat? Wie gaat de verantwoording nemen om de fluit uit Zijn hand te grissen? Vriendinnen, dit is geen eenvoudige zaak! Zijn hand is als een slang. Als iemand naderbij komt en de fluit probeert te pakken, gaat die slang hem bijten en injecteert vergif, dat er nooit meer uitgaat! Dus wie durft een poging te wagen?"

Ze overlegden onder elkaar en kwamen tot de conclusie, dat niemand dat zou kunnen doen behalve Srimati Radhika, dus Ze zei, "Als jullie er allemaal op aandringen, dat Ik het doe, zal Ik het zeker gaan proberen."

Als een kat sloop Ze heel langzaam dichterbij. Ze liep heel langzaam en onhoorbaar, glimlachte licht en observeerde Hem, terwijl Ze naderbij sloop. Maar wat deed Krsna? Hij had hun hele gesprek gehoord en had het idee, dat Hij Zich een beetje moest amuseren. Hij dacht, "Als Radha gekalmeerd moet worden, moet er een rechtstreekse converstatie tussen Ons ontstaan, maar die gelegenheid heeft zich niet voorgedaan. Daarom laat Ik die fluit afpakken en dan zal Ik kijken, hoe Ik tegen Radha kan spreken. Ik vraag iedereen afzonderlijk, 'Waar heb je Mijn fluit gelaten?' en als Ik hen allemaal ga ondervragen, kom Ik vanzelf langs Radha en dan krijg Ik de kans om iets te zeggen. Dat wordt een moment van groot geluk!"

Krsna had alles door en liet Zijn hand slap hangen. Radhika dacht dat Hij sliep en kroop langzaam naar Hem toe en zag, dat Hij kennelijk diep in slaap was. Als iemand licht slaapt, kan hij gemakkelijk wakker worden, maar iemand in diepe slaap wordt niet snel wakker. Het zag ernaar uit, dat Krsna diep in slaap was. Ze greep de fluit snel uit Zijn hand en de gopis renden meteen de kunja uit. Toen ze allemaal wegrenden met hun lange haar, dat achter hen aan wapperde, opende Krsna Zijn ogen en zei, "Hari, Hari ... hť, waar is Mijn fluit gebleven?" Hij rende de kunja uit en zei tegen de gopis, "Jullie hebben Mijn fluit gestolen!"

Aan iedere gopi vroeg Hij, "Heb jij hem gepikt?" totdat Hij bij Radha kwam. Ze antwoordde, "Wat moet Ik met dit waardeloze stuk bamboe doen? Ja, Ik heb hem gepakt en Ik ga hem verbranden ook! Het is maar een stuk bamboe. Wij hebben duizenden bamboestengels in de tuin staan, dus wat is er loos met ťťn stuk bamboe? Je kunt naar ons toekomen en duizenden stukken afsnijden en meenemen!" Op die manier waren ze elkaar wederzijds aan het plagen, maar ze hadden niet door, dat Krsna met hen bewust grappen maakte.

Hoewel Radhika innerlijk verlangde Krsna te zien, was Ze niet gekalmeerd. Hij had al gezien, dat het geen zin had om een koerier te sturen, dus wat ging Hij nu doen? Hij breidde Zich uit in Syamali Sakhi. In een hele mooie gedaante benaderde ze de gopis met een mand bloemen in haar hand en riep met een lieve stem, "Door iemand een dienst te verlenen kan ik al hun verdriet en vermoeidheid verlichten, waardoor ze heel gelukkig worden."

Radhika en de sakhis voelden zich op dat moment vermoeid en ongelukkig. Toen ze Syamali zagen, kon Radhika deze sakhi niet als Krsna Zelf herkennen en Lalita, Visakha en de anderen herkenden Hem ook niet. Als Krsna een andere gedaante aanneemt, kan niemand Hem herkennen. Zelfs wanneer een gewone acteur zijn kleding omwisselt, zien we niet meer, wie hij is. Voor dit doel had Hij Yogamaya aan het werk gezet en daarom kon niemand Hem herkennen.

Syamali deed Radhika een plezier door Haar een bloemenslinger te geven, die een speciale geur verspreidde. Radhika dacht, "Waar komt die geur vandaan? Van wie is die geur?" Ze wist, dat die geur met Krsna te maken had en Ze was zeer verheugd.

Syamali begon tegen Radhika te spreken en zei, "In deze wereld is niemand zo aardig en heeft zoveel goede eigenschappen, en er is niemand, die iedereen respect betuigt, die zo dankbaar is en die zo bedreven is in alle vierenzestig kunstvormen als Krsna. Niet alleen in Vrndavana, maar in de hele brahmanda is niemand aan Hem gelijk. En Jij? Jij beschikt over zoveel goede eigenschappen en Je bent zo een schoonheid, Je mag tegen Hem geen overtreding begaan."

Door Krsna en Radha op deze manier te prijzen toonde Syamali aan, dat Krsna niets viel te verwijten. Radhika was geheel gekalmeerd en voor Haar hoogste gelukzaligheid lag tenslotte het laatste wapen in Zijn hand. Hij keerde terug naar Zijn oorspronkelijke gedaante en zei tegen Radhika, "Er brandt in Mij een vuur van afgescheidenheid, dat alleen door de aanraking van Jouw voeten kan worden gekoeld. Wees daarom genadig en decoreer Mijn hoofd met Jouw voeten, want door dat te doen word Jij ook gelukkig."

Radhika was tevreden en zei, "Nu moet Je het volgende doen. De bloemenkransen aan Mijn enkels zijn gebroken, die kun Je in orde brengen. En Mijn haarvlecht is los gegaan, die kun Je ook vastbinden."

Toen Ze zag, dat Hij al Haar opdrachten was nagekomen, dacht Ze, "Hij heeft al mijn commando's netjes uitgevoerd. Hij zal nooit naar een andere gopi gaan. Kom, laat de rasa beginnen." Op dat moment werd de rasa-lila uitgevoerd in Candra-sarovara en op deze manier is de vasanti-rasa in Gita-govinda beschreven.

Hoewel we niet de kwalificatie hebben om ons bezig te houden met sravana en kirtana van dit onderwerp, hebben we toch geprobeerd deze rasa en de gevoelens van liefde erin bondig te beschrijven. Kun je je voorstellen hoe de conditie van Mahaprabhu was, toen Hij dit telkens weer proefde! Het was iets wonderbaarlijks! Svarupa Damodara en Raya Ramananda beschreven het voor Hem. Ik ben maar een gewoon persoon vol anarthas, maar op de plek, waar Svarupa Damodara en Raya Ramananda dit beschrijven, is Krsna Zelf vol radha-bhava daar als toehoorder aanwezig in de gedaante van Sri Caitanya Mahaprabhu en krijgt Hij er zoveel ananda van. We zullen daarom deze vasanti-rasa in stilte herinneren en wanneer op zekere dag de ware spirituele gretigheid in ons hart verschijnt, zullen we in staat zijn om deze rasa rechtstreeks te dienen.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Vasanti-rasa"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Vasanti-rasa"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Schrijf dit op in jouw hart
Volgende => De listen van de bonafide Guru

TOP

title=""