Menu

Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada,
De schenker van Madhurya-Bhakti

24 februari 2022

śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/20-discourses-2001/
62-appearance-day-of-srila-bhaktisiddhanta-sarasvati-thakura-prabhupada-giver-of-madhurya-bhakti

Publicatie 13 februari 2001, Laatst bijgewerkt 20 februari 2022
Singapore, 13 februari 2001 (bandopname niet beschikbaar)
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada,
De schenker van Madhurya-BhaktiSri Bhaktisiddhanta Dit is de verschijningsdag van jagad-guru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en daarom gaan we zijn glorie bespreken.

namah om visnupadaya krsnapresthaya bhutale
sri srimate bhaktisiddhanta-sarasvatitinamine


In deze pranama mantra wordt gezegd: bhaktisiddhanta sarasvati. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, de belichaming van bhakti-siddhanta, de personificatie van de samenvattende doctrines van bhakti, heeft zich gemanifesteerd als de zoon van Srila Bhaktivinoda Thakura. In Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura bevindt zich alle kennis, die Krsna aan Brahma gaf, die Brahma aan Narada gaf, Narada aan Vyasa en zo is de kennis via disciplinaire opvolging door de Rupanuga Vaisnava's neergedaald naar Srila Bhaktivinoda Thakura en Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja. Alle siddhantas, filosofische waarheden van de Veda's, de Upanisaden en alle andere geschriften worden belichaamd in Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura. Als iemand met hem over filosofie wilde strijden, werd hij meteen verslagen en werd gedwongen zijn leer te aanvaarden.

Bhaktisiddhanta Sarasvati. Er zijn twee Sarasvati's. Het vermogen van Brahma is Sarasvati, maar die Sarasvati is niet de ware Sarasvati van Goloka Vrndavana. Deze Siddhanta Sarasvati is de belichaming van para-vidya, transcendente kennis. Vanwege deze transcendente kennis is zijn naam Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Waarom Prabhupada? Hij is Prabhupada in de ware zin des woords, omdat hij in de hele wereld de glorie van zijn Prabhu predikte. Wie is zijn Prabhu? Het Liefdespaar Radha-Krsna, of Gauracandra, Gaura-Gadadhara en Gaura-Nityananda. Hij heeft Hun glorie overal gepredikt en daarom is hij een ware Srila Prabhupada.

namah om visnupadaya krsna-presthaya bhutale


Hij is zeer nabij en dierbaar aan Krsna - zeer nabij en dierbaar - in die mannelijke gedaante. Maar wie is hij in werkelijkheid? In de tweede sloka van zijn pranama mantra staat sri varsabhanavi-devi-dayitaya. Hij is werkelijk de eeuwige dienares van Srimati Radhika. Hij is Radhika zo dierbaar in zijn gedaante als Nayana-manjari. Als metgezel van Mahaprabhu is hij Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami en als metgezel van Radha-Krsna Yugala is hij Nayana-manjari. Wat betekent de naam Nayana-manjari? Zoals de ogen ons zeer dierbaar zijn, zo is Nayana-manjari, de personificatie van de ogen van Srimati Radhika, zo nabij en dierbaar aan Haar. Ze verleent altijd diensten aan Srimati Radhika.

Hij heeft dus twee gedaanten. De ene als metgezel van Caitanya Mahaprabhu, niet alleen in deze wereld maar ook in Goloka Vrndavana, in Svetadvipa. En ook in Vrndavana als Nayana-manjari, waar ze Srimati Radhika dient. In Vilapa-kusumanjali van Srila Raghunatha dasaa Gosvami hebben jullie gezien, hoe de manjaris Radha-Krsna Yugala dienen. Nayana-manjari dient Hen op dezelfde manier.

Srila Sarasvati Thakura is krpabdhaye, een oneindige oceaan van genade. Hij is de eerste acarya in de vier sampradayas, die wenste, dat alle mensen in de wereld, iedereen die Krsna is vergeten, de waarheden van bhakti zouden realiseren en dat ze moeten worden geholpen om zuivere toegewijden te worden. Als Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura zijn leerlingen niet overal naartoe had gestuurd, had niemand van jullie in geen enkel land zuivere toegewijden gezien. Nu is door de genade van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami via Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja en mijn Gurudeva overal in de wereld krsna-kirtana aanwezig. Iedereen kent Caitanya Mahaprabh en Radha en Krsna louter door hun genade. Srila Prabhupada had de wens en zond toen zijn armen hier en daar naartoe. Wie zijn zijn armen? Zijn discipelen, zijn toegewijden. Ze zijn als armen en ze prediken overal.

Wij zijn zeer fortuinlijk om in hun lijn te komen, maar we moeten proberen om zeer sterk te zijn. Als je geen goede associatie hebt, word je zwak. Het kan gebeuren, dat jullie zwak worden, wanneer ik naar India terugkeer. Wees niet zwak. Realiseer je altijd, dat onze hele guru-parampara, Radha-Krsna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu en guru altijd bij jullie zijn en dat ze jullie helpen. Geef het chanten en herinneren van Krsna niet op.

Krpabhdaye. Hij wordt niet alleen een oceaan van genade genoemd, omdat hij ons harinama heeft gegeven. Hij heeft zoveel meer geschonken. Hij heeft Goloka Vrndavana gebracht. Hij bracht de liefde en genegenheid van de gopis naar de wereld. Als hij al deze dingen niet zou hebben gebracht, zouden wij nooit over hen iets hebben gehoord. Daarom is hij een oceaan van genade.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura leerde, dat er vijf soorten kennis bestaan: pratyeksa, paroksa, aparoksa, adhoksaja en aprakrta. De kennis van alles, dat we zien en met onze rechtstreekse ervaring realiseren, wordt pratyeksa genoemd. Maar deze is onjuist.

Dan is er aparoksa. Dit is de kennis onderwezen door Sankaracarya. Op zekere dag moeten we sterven en moeten we alles in deze wereld achterlaten. Onze schoonheid verdwijnt, ons lichaam raken we kwijt, alles dat we hebben verzameld raken we kwijt en de rest verdwijnt. Uit deze wereld kunnen we niets meenemen, niet onze centen noch onze pennen. Waarom zijn we dan al die bogus dingen aan het verzamelen? Een wijs persoon denkt hierover na en onthecht, maar een bogus, dwaas figuur blijft aan lustbevrediging gehecht. Hij wil alleen zijn lichaam mooi en sterk maken. Er worden tegenwoordig Miss India, Miss America, Miss World en Miss Universe verkiezingen gehouden. Zou Miss India over een jaar opnieuw als Miss India of Miss World worden verkozen? Integendeel, niemand kijkt meer naar haar om.

Hoewel toegewijden chanten en herinneren, houden ook veel toegewijden zich bezig met lustbevrediging, omdat ze lust niet kunnen opgeven. Dit is maya. Daarom heeft Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zijn gekwalificeerde toegewijden overal naartoe gestuurd om die zwakke toegewijden sterk te maken. Hij wilde hen aanmoedigen en zeggen, "Je moet aan Krsna denken." Om die reden heeft hij zijn armen gestuurd. Ik kom er ook aan. Hij heeft mij ook de opdracht gegeven om dat te doen. Zijn discipel, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, heeft me die opdracht gegeven. Mijn Svamiji Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja heeft me die opdracht gegeven. Dus jullie mogen niet zwak zijn - nooit en nooit.

Dan komt adhoksaja. Wat is adhoksaja? Adhoksaja is Vaikuntha, de plek waar geen kala of tijd is. Daar bestaat alleen een eeuwig heden. Daar bestaan geen geboorte en dood en geen lijden en verdriet. Daar is geen kwaad aanwezig. In dat gebied is zoveel rijkdom en iedereen bidt aan Narayana.

Er is nog iets hogers dan dit. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura heeft onderwezen, dat deze hoogst superieure waarheid aprakrta wordt genoemd. Aprakrta is het gebied, waar Vraja-lila wordt uitgevoerd. Daar is Krsna soms een baby. Hij staat daar onder beheer van Zijn vader en moeder. Hij wordt bemeesterd door Zijn geliefde gopis en Hij wordt beheerst door Zijn vrienden. Niemand kan zich dergelijk zeer, zeer lieflijk spel voorstellen. We moeten proberen deze aprakrta te leren kennen. We moeten proberen om aan deze aprakrta Krsna met zoveel gopis, met Zijn vader en moeder, met Zijn sakhas en met al Zijn koeien en Zijn zeer lieftallige koeherdersspel dienst te verlenen. Dit is het doel van ons leven: dienst verlenen aan deze Krsna. Dit is aprakrta-jnana.

Krsna sambandha-vijnana dayine prabhave namah. In deze wereld hebben we een relatie met vader en moeder en onze directe familie. We denken, "Zij is mijn moeder, hij is mijn vader en hij is mijn broer." Maar daarmee zijn we niet tevreden. We willen een echtgenoot of echtgenote zijn, een vriendin of een vriend, maar dan zijn we nog niet tevreden.

Waar komen die relaties vandaan? Ze zijn afkomstig uit Goloka Vrndavan. Er bestaat eigenlijk maar één relatie - met Krsna. Daar is Hij geen vader. Hij is daar een vriend, een baby of een geliefde. In de constitutionele gedaante van onze ziel is een relatie met Krsna aanwezig. Dat zijn we nu vergeten vanwege maya, maar we hebben wel degelijk een relatie. Alle relaties van dit lichaam zijn onecht en tijdelijk. Ze bestaan slechts enkele dagen, maar de relatie in onze grondrechtelijke gedaante is eeuwig.

We verlangen naar liefde. Eerst hielden we van moeder, daarna van vader, toen van onze broers en andere verwanten en daarna van onze buren. Maar we waren nooit voldaan. Toen zijn we partners gaan zoeken en omdat we niet voldaan waren gingen we scheiden en wisselden we oude levenspartners om met nieuwe. En nog steeds waren we niet voldaan. Je kunt ook niet voldaan zijn. Niemand kan ooit voldaan zijn. Als je Krsna tegenkomt en Hem een dienst verleent, dan pas ben je voldaan. Dit is een bovenzinnelijke relatie en deze relatie wordt gegeven door guru. Prabhpada heeft dit gegeven en deze relatie bestaat voor de eeuwigheid. Voor dit doel heeft hij de mantra klim krsnaya govindaya gegeven.

Madhuryojjvala premadya sri rupanuga bhaktida. Hij heeft al deze waarheden uitgelegd. HIj is eigenlijk alleen gekomen om deze madhuryojjvala-prema te geven, deze gopi-prema, waarover Srila Rupa Gosvami in zijn boeken heeft geschreven en alleen waarvoor Caitanya Mahaprabhu naar deze wereld is gekomen om dit te geven - de relatie met Krsna als onze geliefde. Hij kwam alleen om dit te geven en verder niets. Srila Prabhupada heeft in zijn artikelen geschreven, "Ik ben gekomen om alleen dit te geven, maar al mijn tijd is in het omhakken van jungles gaan zitten." Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja heeft dit ook moeten doen in westerse landen. Hij is naar deze wereld gekomen om liefde en genegenheid voor Krsna te geven, maar aan wie kon hij dit geven? Hij predikte tegen ongekwalificeerd publiek en daarom wilde hij een platform voor deze liefde maken door de jungles van atheïstische en mayavada misverstanden om te hakken. Hij heeft eerst de bodem gezond moeten maken door jungles te rooien en velden te ploegen, waar ook al zijn beschikbare tijd in ging zitten. Hij heeft niet datgene kunnen prediken, dat hij had willen prediken, maar hij heeft zoveel diepe waarheden over gopi-prema in zijn boeken opgeslagen.

Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura heeft dit ook gedaan. In Radha-kunda zei hij op het laatst van zijn leven, als iemand alleen jungles aan het omhakken is door de argumenten van mayavadis uit te roeien enzovoort, en het gevoel van de gopis zoals onderwezen door Rupa Gosvami niet aanvaardt, geen verering uitvoert van Radha-Krsna Yugala en de lijn van Rupa Gosvami niet volgt, is zelfs zijn chanten niet toereikend om hem bij te staan. Na enige tijd worden ze zwak en geven alle toegewijde praktijk op. Dan worden ze nirvisesavadis en mayavadis, zoals zovelen dat nu worden.

Sri rupanuga bhaktida. Srila Prabhupada is naar deze wereld afgedaald en al onze disciplinaire acaryas zijn ook alleen gekomen om dit rupanuga vaisnavisme te prediken. Maar ze hadden geen tijd. Daarom heb ik vanaf het begin opgelet om het hakken van jungles te vermijden, omdat onze guru varga ze reeds had omgehakt. Ik vond, dat ik iets moest doen, dat bevestigend was. Daarom heb ik dit vanaf het begin gepredikt. Maar nu ik naar de westerse landen ben gekomen, ben ik gaan denken, "Aan wie moet ik dit vertellen?" Nu moet ik ook een paar jungles omhakken. Wanneer ik echter in Vrndavana of Navadvipa ben, spreek ik voornamelijk over het hoge klasse zoete spel van Caitanya Mahaprabhu en Radha en Krsna.

Dus Srila Prabhupada was een oceaan van madhuryojjvala-prema. Hij wilde dit verspreiden en heeft het ook gedaan. Indien hij dit niet had gedaan, waar hadden we deze dingen dan vandaan moeten halen? Alle eer aan Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Alle eer aan al zijn metgezellen. Alle eer aan Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja. Alle eer aan jullie, toegewijden, allemaal.

Gaura premanande, hari hari bol.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Appearance Day Of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, The Giver Of Madhurya Bhakti"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, De schenker van Madhurya Bhakti"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De gopis zegenen Uddhava
Volgende => Drie overwegingen - voor Siva-ratri

TOP

title=""