Menu

Schrijf dit op in jouw hart

5 februari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
21-discourses-2002/229-note-this-down-in-your-heart

Laatst bijgewerkt 05 februari 2022
Murwillumbah, AustraliŽ, 18 februari 2002
(Jaiva Dharma lezing)
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Schrijf dit op in jouw hartcc by-sa.png [Er zijn tien essentiŽle existentionele waarheden genaamd Dasamula. Dasamula Siksa beschrijft deze waarheden uiteengezet door Srila Bhaktivinoda Thakura.

amnaya praha tattvam harim iha paramam sarvasaktim rasabdim
tad bhinnamsamsca jivan prakrti-kavalitan tad vimuktams ca bhavad
bhedabheda-prakasam sakalam api hareh sadhanam suddha-bhaktim
sadhyam tat pritim evety upadisati janan gauracandrah svayam sah

"De boodschap van de Veda's, die wordt ontvangen via guru-parampara, wordt amnaya genoemd. De Veda's en smrti-sastra (zoals Srimad-Bhagavatam), die de vedische versie volgen, zijn aanvaard geworden als gezaghebbend bewijs, zoals ook andere typen bewijsvoering, bijvoorbeeld directe waarneming, voor zover ze de vedische versie onderschrijven. Uit deze bronnen zijn de volgende essentiŽle waarheden vastgesteld.


DASA MULA TATTVA

(1) Hari is de Allerhoogste Waarheid
(2) Hij is sarva-saktiman, beschikkend over alle vermogens
(3) Hij is akhila rasamrta-sindhu, de oceaan van alle transcendent ambrozijnen smaken
(4) Twee typen jivas vormen Zijn afgescheiden expansies (vibhinnamsa-tattva), namelijk mukta (bevrijd) en baddha (geconditioneerd)
(5) Geconditioneerde zielen staan onder beheer van maya
(6) Bevrijde zielen worden niet beheerst door de invloed van maya
(7) Al het bestaande, hetzij bewust of onbewust, is een manifestatie van Sri Hari en is op onbevattelijke wijze gelijktijdig ťťn met Hem en verschillend van Hem
(8) Bhakti is de enige sadhana (middel om het doel te bereiken)
(9) Het enige doel (sadhya) is liefde voor Krsna (krsna-prema)

Svayam Bhagavan Sri Caitanya Mahaprabhu heeft de trouwe jivas instructies gegeven over tien soorten tattva. Hiervan is de eerste tattva het principe van bewijsvoering (pramana-tattva) en de resterende negen zijn prameya-tattva, datgene, dat wordt vastgesteld door pramana-tattva" (Dasamula-tattva).

In zijn laatste lezing over Jaiva-dharma in Murwillumbah heeft Srila Narayana Maharaja deze tien waarheden uiteengezet.]

[Srila Narayana Maharaja:] Schrijf deze principiŽle punten op in jullie hart en op papier en wanneer jullie het nodig hebben, kunnen jullie dapper zeggen, "Dit is onze filosofie".

Wat is amnaya?

[Sripad Asrama Maharaja:] Amnayah praha is de vedische leerstof, zoals deze door de disciplinaire opvolging naar ons toekomt. Er staat een uitgestrekte hoeveelheid lessen in de Veda's, maar deze worden niet allemaal aanvaard als zuivere toegewijde dienst. Amnayah praha wijst specifiek op de leringen in vedische geschriften, die door onze voorganger acaryas worden aanvaard en die ons in de disciplinaire opvolging worden gegeven.

[Srila Narayana Maharaja:] Wat komt op de tweede plaats?

[Syamarani dasi:] De amnaya staat op zichzelf. Deze is de pramana, de bewijsvoering, en stelt de prameya vast, die wordt vastgesteld door de sastrische pramana. Er zijn door de vedische literatuur negen principes vastgesteld en die worden de prameya genoemd. De eerste hiervan is het principe, dat Hari, Vrajendranandana Sri Krsna, de Allerhoogste Absolute Waarheid is. Hij is de advaya-jnana para-tattva. Hij is ťťn zonder tweede. Alle andere incarnaties en manifestaties van God zijn van Hem afkomstig. Hij is amsi, de bron van alle avataras en van alle andere incarnaties; de purusa-avataras, lila-avataras en guna-avataras komen allemaal uit Hem voort. Dit is de eerste prameya, die wordt vastgesteld door de pramana van de amnaya.

[Srila Narayana Maharaja:] Je moet het woord brahma kennen en ook Allah en God, die dezelfde betekenis hebben. Brahma betekent de grootste, zoals ook Allah dit betekent. Maar het woord Bhagavan heeft een hele zoete betekenis. Hoe kan iemand God zijn, als hij wel beschikt over onbeperkte vermogens en grootheid, maar niet heel klein en fijn kan zijn? Dat kan hij niet. Krsna heeft beide eigenschappen. Hij is de grootste, omdat de hele wereld zich in een van Zijn poriŽn bevindt, en Hij bevindt Zich overal. Tegelijkertijd is Hij anoraniyam, Hij bevindt Zich in ieder klein atoom en in ieder lichtdeeltje in de zonnestralen.

Krsna is overal. Hij bevindt Zich in ons en in de klimplanten, bomen, uitgedroogde stenen en overal elders. Hij bevindt Zich ook in dit boek. Als Krsna overal is - in atomen, bomen en kruipplanten - waarom praten ze dan niet? Wij spreken omdat Krsna Zich in ons bevindt, maar waarom praat dit boek niet? Er is geen jivatma (ziel) in het boek. Spreken is alleen mogelijk, waar zowel jivatma als Paramatma aanwezig zijn. Wij kunnen spreken. Wie zijn wij? Wij zijn de ziel. Krsna is in het boek aanwezig, maar in het boek is geen ziel aanwezig. Zowel de ziel als de Superziel zijn in de bomen aanwezig en daarom kunnen ze voelen en iets in hun eigen taal zeggen.

Krsna is de Allerhoogste Godheid. Hij kan de kleinste van het kleinste zijn en Hij kan groter dan het grootste zijn. Narayana beschikt over zoveel vermogen, God heeft zoveel vermogen en rijkdom, maar de meeste mensen denken, dat Hij geen vorm heeft en dat Hij niet naar ons kan toekomen. Krsna kan wel komen. Het is waar, dat Narayana niet in Zijn oorspronkelijke gedaante afdaalt om met ons een relatie te hebben, maar Krsna komt naar ons toe in een zeer lieftallige gedaante. Hij is heel listig en heel lief. Hij kan komen als een zoon, als een vriend, of als de grootste geliefde. Narayana, God, Allah en Huda zullen op die manier niet komen en daarom is Krsna de Allerhoogste Godheid. Hari parama-tattva.

De derde is sarva-saktiman (eigenaar van alle vermogens en vormen van energie).

[Sripad Madhava Maharaja:] Krsna is Almachtig. Hij beschikt over zoveel saktis (vermogens), zoals jiva-sakti, cit-sakti en maya-sakti. Deze drie zijn prominent. Eigenlijk is sakti ťťn geheel en die sakti wordt antaranga-sakti, hladini-sakti of para-sakti genoemd. Deze ene sakti wordt naar Krsna's wens volgens verschillende functies als verschillend omschreven. In de Upanisaden staat het volgende geschreven.

na tasya karyam karanam ca vidyate
    na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate
parasya saktir vividhaiva sruyate
    svabhaviki jnana-bala-kriya ca

Svetasvaara Upanisad (6.8)

["De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods hoeft niets te doen en er wordt niemand aangetroffen, die aan Hem gelijk is of groter is dan Hij, want alles wordt van nature en systematisch uitgevoerd door Zijn veelvoudige vormen van energie."]

In deze wereld is alles afhankelijk van de theorie van oorzaak en gevolg. Er is eerst een oorzaak en daarna kunnen we een effect waarnemen. Maar wat betreft Bhagavan Sri Krsna, na tasya karyam karanam ca vidyate. Hij bevindt Zich volkomen buiten de theorie van oorzaak en gevolg.

[Srila Narayana Maharaja:] Krsna is sarva-saktiman. Wij kunnen Hem met deze ogen of met deze intelligentie niet zien, we kunnen Hem ook niet met deze zintuigen aanraken. Hoewel Hij Zich buiten ons gezichtsveld bevindt, kunnen we Hem zien, wanneer Hij dat wil en Hij Yogamaya roept, die samen met Hem deze wereld aanraakt.

Sommigen geloven, dat Krsna God der goden is, maar sommigen kunnen dat niet geloven. Kamsa zag Krsna en Krsna raakte zijn lichaam aan. Carana en Mustika hebben Hem ook gezien en Hij heeft ook hun lichaam aangeraakt, maar ze hebben zich nooit gerealiseerd, dat Hij God is. Duryodhana en Jarasandha hebben Hem ook gezien en Ravana, Kumbhakarana en andere demonen hebben Rama gezien. Rama is ook Krsna, maar dit hebben ze zich nooit gerealiseerd. Ze waren onder invloed van maya, terwijl degenen, die zich in associatie van hoge klasse Vaisnava's bevonden, zich door de genade van Yogamaya konden realiseren, wie God is. Daarom is Hij sarva-saktiman.

Krsna manifesteert deze wereld door middel van pradhana, die zich manifesteert als lucht, water, vuur, ether en aarde. Pradhana is materieel, maar het is ook een sakti en dat vermogen van Krsna wordt maya-sakti of bahiranga-sakti (externe energie) genoemd. De aardse manifestaties van pradhana zijn niet eeuwig, maar het vermogen zelf is wel eeuwig.

Wat is rasabdim?

[Pundarika dasa:] Vervolgens legt Srila Bhaktivinoda uit, dat Krsna ook rasabdim wordt genoemd, de oceaan van rasa. Hij uit wie alle rasas of smaken voortkomen. In de Veda's wordt ook naar Krsna verwezen als raso vai saha. Hij is de oorspronkelijke bron van alle rasas en Hijzelf is de belichaming van rasa. Wat betekent dit? We hebben zojuist gehoord, dat Krsna almachtig is en dat Hij beschikt over een volkomen transcendent vermogen. Dat vermogen manifesteert zich op ontelbaar veel manieren en vervult Krsna's verlangens. De drie belangrijkste aspecten van Zijn innerlijke vermogen worden ook samvit, hladini en sandini genoemd en deze drie aspecten effectueren alle activiteiten van het innerlijke vermogen, marginale vermogen en externe vermogen. In deze materiŽle wereld ervaren alle jivas materieel plezier vanwege de invloed van het externe vermogen. Dat materiŽle plezier is eigenlijk een geperverteerde reflectie van het innerlijke vermogen van hladini-sakti. Degenen, die zich voorbij dit niveau begeven en in staat zijn naar het platform van brahma bhuta prasanatma (ervaren van brahman) te gaan, ervaren eveneens een reflectie van dat innerlijke vermogen van Bhagavan. In het zuiverste stadium van Goloka Vrndavana en in alle geestelijke werelden voorziet hladini-sakti in al het plezier van Bhagavan. Om deze reden wordt gezegd, dat Hij de bron is van alle rasas, die door iedereen overal worden ervaren.

[Srila Narayana Maharaja:] Er komen twee typen jivas uit Krsna voort. Wat betekent bhedabheda?

[Sripad Bhakti Sara Maharaja:] In dezelfde sloka zegt Srila Bhaktivinoda Thakura, bhedabheda-prakasam. De Absolute Waarheid is tegelijkertijd ťťn en verschillend van alles. Met andere woorden, God is overal, maar alles is niet God. Dit is het verschil tussen de monistische filosofie van Sankara en de diverse scholen in de gedachtengang van Vaisnava's, zoals Madhva, Ramanuja, Visnusvami en Nimbaditya.

[Srila Narayana Maharaja:] In zekere zin kunnen we zien, dat de jivas niet verschillend zijn van Krsna, maar tegelijkertijd zijn ze wel verschillend. De jivas zijn afkomstig uit sakti en zijn een transformatie van sakti; ze vormen geen volledige manifestatie zoals svamsa. Er bestaat enig verschil en enig niet-verschil. De jivas hebben enkele eigenschappen van Parabrahma, maar niet alle eigenschappen. Ze kunnen niet creŽren. Ze zijn niet zoals de svamsa, de plenaire (Visnu) expansies van Krsna. Ze kunnen ieder moment worden afgedekt. Dit verschil en niet-verschil is voor geconditioneerde zielen onbevattelijk. Ze kunnen dit alleen weten uit de woorden van guru, dat wil zeggen, door amnaya, begrip door Veda-sastra.

[Toegewijde:] U zei zojuist, dat de jiva altijd kan worden afgedekt, maar twee dagen geleden gaf u een citaat uit Jaiva-dharma, waarin staat, dat Baladeva bepaalde jivas manifesteert, die de eeuwige metgezellen van Krsna in Vrndavana zijn.

[Srila Narayana Maharaja:] Zij zijn geen jivas.

[Toegewijde:] Maar het woord in het boek is jiva.

[Srila Narayana Maharaja:] Er is geen (geschikt) woord voor (in onze taal). Dat zijn allemaal parikaras (eeuwige metgezellen). Het woord jiva is alleen hier van toepassing - in deze wereld. Alle jivas kunnen worden afgedekt. In dat gebied worden ze parisada (metgezellen) genoemd en ze worden nitya-mukta (altijd bevrijd) genoemd. Hier zijn ze niet nitya-mukta, ze zijn nitya-baddha. En ze zijn eigenlijk niet nitya-baddha (eeuwigdurend geconditioneerd), maar anadi-baddha (geconditioneerd sinds onheuglijke tijden). Ze kunnen worden bevrijd.

Wat is sadhana?

[Vraja Vallabha dasa:] Sadhana is het proces, waarmee de jiva zich kan bevrijden uit het domein van maya.

[Srila Narayana Maharaja:] Dit is extern. Wat is innerlijk?

[Vraja Vallabha dasa:] Met dit proces kan hij suddha-bhakti krijgen.

[Srila Narayana Maharaja:] Met sadhana, met bhakti, kunnen we bhava en geleidelijk prema krijgen. Sadhana is de uitoefening van sravanam, kirtanam, visnu smaranam, pada-sevanam, arcanam, vandanam, dasyam, sakhyam en atma-nivedanam.

["Horen en chanten van de transcendente heilige naam, gedaante, eigenschappen, toebehoren en spel van Sri Visnu; ze herinneren, de lotusvoeten van Bhagavan dienen, Bhagavan eerbiedige eerbetuigingen aanbieden met zestien soorten toebehoren, gebeden aan Bhagavan opzenden, Zijn dienaar worden, Bhagavan als de beste vriend beschouwen en alles aan Hem overgeven (met andere woorden, Hem dienen met lichaam, geest en woord)" (Srimad-Bhagavatam 7.5.23)]

Bovendien zijn de vijf meest belangrijke processen alsvolgt.

sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavata-sravana
mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana

Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 2.128)

["Men dient te associŽren met toegewijden, de heilige naam van Bhagavan te chanten, Srimad-Bhagavatam te horen, in Mathura te wonen en het Godsbeeld met vertrouwen en eerbied te vereren."]

Van deze vijf processen zijn drie het meest vooraanstaand: sravanam, kirtanam en visnu smaranam. En van deze drie is de enige allerbelangrijkste het chanten van Hare Krsna.

harer nama harer nama / harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva / nasty eva gatir anyatha

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 17.21)

["In dit tijdperk van ruzie en hypocrisie is het enige middel tot bevrijding het chanten van de heilige naam van Bhagavan. Er is geen andere manier. Er is geen andere manier. Er is geen andere manier."]

Nama-sankirtana is de beste sadhana van allemaal, want de heilige namen zijn Radha en Krsna Zelf. Met chanten kunnen we prema krijgen en deze prema is onze prayojana. De eerste van de tien essentiŽle waarheden is het bewijs en dat bewijs is amnaya - datgene dat door onze guru-parampara wordt aanvaard. Van alle sastrische bewijsvoering is Srimad-Bhagavatam de allerbeste. De volgende waarheden openbaren sambanda-jnana, abhideya en krsna prema-prayojana. Krsna is de Allerhoogste zonder een tweede, de advaya-jnana-para-tattva. Hij is de oceaan van rasa en Hij is sarva-saktiman. Er komen twee soorten jivas uit Hem voort en er is verschil en niet-verschil tussen de jivas en de Allerhoogste Godheid. Sadhana is de beoefening van suddha-bhakti en prema is de prayojana (hoogste doel). Op deze manier zijn er tien tattvas. Deze Dasamula Siksa is in het kort gegeven in Jaiva-dharma en jullie allemaal moeten deze tien waarheden onthouden.

Mijn dank aan iedereen, die op de een of andere manier hier verzameld zijn. Ik bid aan Krsna om Zijn genade rond te sprenkelen over degenen, die hebben geholpen met hun geld, hun energie of met het geven van lezingen. Ik bid aan Krsna en Caitanya Mahaprabhu om hen genadevol te zijn. Ik bid ook voor degenen, die zingen (bhajanas en kirtanas) en die me op allerlei manieren hebben geholpen, dat ze liefde en genegenheid mogen ontwikkelen voor Krsna en gehecht mogen raken aan krsna-nama. Ze mogen nimmer zwak worden.

Mijn hartgemeende zegeningen voor jullie allemaal.

Transcribenten Engels: Raghunatha dasa en Jagad Mohini dasi
Redacteur: Syamarani dasi
Typist: Radhika dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Note This Down In Your Heart"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Schrijf dit op in jouw hart"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De diepe betekenis van Vyasa Puja
Volgende => Vasanti Rasa

TOP

title=""