Menu

Publicatie van Gita Govinda

25 januari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
22-discourses-2003/315-publication-of-sri-gita-govinda

Laatst bijgewerkt 24 januari 2022
Los Angeles, Verenigde Staten, 12 mei 2003
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Publicatie van Gita Govindacc by-sa.png [Srila Jayadeva Gosvami is een vertrouwelijke metgezel van Sri Caitanya Mahaprabhu en auteur van het beroemde boek, Gita-Govinda. We zijn enthousiast om enkele nieuwe heerlijkheden van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over deze grote Gaudiya heilige met jullie te delen.]

Sri Jayadeva Gosvami was een zeer hoge klasse maha-bhagavata en hij schreef een boek getiteld Gita-govinda, de glorie van Govinda. Toen Sri Caitanya Mahaprabhu dit boek zag, maakte Hij een kopie en zei tegen Zijn volgelingen om er ook een te maken. Er bestond toen nog geen drukpers. De boeken werden met de hand gereproduceerd. Dus Mahaprabhu gaf Zijn volgelingen de opdracht om het over te schrijven en het daarna te prediken. In Jagannatha Puri schreven alle Vaisnava's en metgezellen van Sri Caitanya Mahaprabhu dat boek over en maakten voor zichzelf een halssnoer van de schitterende liederen in dat geschrift.

Het eerste lied in dit boek heet "Srita Kamala". De woorden en de betekenis van het lied liggen Krsna zeer na aan het hart en wel zodanig, dat Krsna als Jagannatha-deva erdoor werd aangetrokken, toen Hij het hoorde. Een devadasi zong het 's nachts in het bos en bij het horen van deze lieftallige kirtana deed Jagannatha-deva Zijn deur open. Hij kan op een houten beeld lijken, maar dat is Hij niet. Hij verliet de tempel en rende door het bos naar dat gezang, waarbij doornenstruiken in dat bos Zijn lichaam schaafden en Zijn kleding scheurden. Voordat hij die devadasi had bereikt, was ze met haar kirtana gestopt, maar Hij was inmiddels al door het dolle heen.

Op de een of andere manier keerde Jagannatha naar Zijn tempel terug en sloot de deur. Toen de pujari 's morgens binnenkwam voor mangala arati, trof hij Jagannatha aan, die vol zat met schrammen en gescheurde kleding droeg. De pujari riep de hoofdpriester en de koning erbij, die zich alletwee bezorgd afvroegen, "Wie kan dit hebben gedaan?" Ze wilden de boef arresteren, maar Jagannatha was Zelf natuurlijk de 'boef .

Waarom rende Jagannatha achter een dame aan? Het was vanwege Zijn intense aantrekkingskracht voor dat lied. Jagannatha-deva verscheen in een droom aan de koning en legde uit, dat Hij Zijn dienstmaagd van veraf had horen zingen en zodanig werd aangestoken, dat Hij naar haar toe moest rennen. Hij liet de koning weten, dat de doornenstruiken in het bos Zijn lichaam hadden geschaafd.

Na dit incident werd uit voorzorg verplicht, dat dit lied alleen kon worden gezongen in aanwezigheid van Jagannatha-deva. Iedereen kreeg de opdracht om op te letten, dat dit lied niet op een afstand zou worden gezongen.

Toen Sri Caitanya Mahaprabhu 's nachts eens naar Cataka Parvata ging, een bergachtig landschap in Jagannatha Puri aan de kust van de Indische Oceaan, zong een dame het lied Srita Kamala op een hele mooie melodie. Mahaprabhu kon Zich niet beheersen. Hij had niet in de gaten, wie aan het zingen was en rende in de richting van het gezang. Zijn dienaar Govinda wist, dat dit gezang afkomstig was van een jongedame. Hij rende achter Mahaprabu aan en riep, "Ga er niet naartoe! Ga er niet naartoe! Je gaat Jouw leven opgeven omdat Je een dame hebt omhelst!" Hij rende achter Mahaprabhu aan, maar hij kon niet zo hard rennen als Sri Caitanya Mahaprabhu, die Zich heel snel voortbewoog. Toen riep hij keihard, "O Prabhu, wat doe Je? Dit lied wordt gezongen door een heel mooi meisje! Ga er niet naartoe om haar te omhelzen!" Toen Mahaprabhu dit hoorde, kwam Hij bij Zijn verstand. Hij zei toen, "Oh Govinda, als je Me niet had tegengehouden en Ik had die dame aangeraakt, was Ik in zee gesprongen en had Ik Mijn leven opgegeven." Zo vol rasa is dit lied.

Zo beroemd is de Gita-govinda en is nu in Hindi vertaald vergezeld van goede uitleg. Het is binnenkort gereed voor distributie door India en naar Hindi sprekende bevolking in de rest van de wereld. De Engelse uitgave zal ook spoedig beschikbaar zijn en zoveel andere boeken komen beschikbaar. Ik werk hard en mijn metgezellen helpen mee. Krsna en mijn Parama-pujyapada Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja hebben zoveel geleerde en gekwalificeerde bhaktas naar me toegestuurd. Ik heb veel geluk. Hij heeft alles geregeld en zij helpen me. Binnenkort zal ook Sri Ujjvala Nilamani worden gepubliceerd en dat is een heel goed boek. Ook Sri Bhakti-rasamrta-sindhu van Srila Rupa Gosvami en Sri Brhad-Bhagavatamrta van Srila Sanatana, de guru van zelfs Srila Rupa Gosvami, zullen ook binnenkort worden gedrukt. Het bestuderen van deze boeken zal jullie enorm helpen om bhakti te begrijpen.

Gita-govinda, Het Boekjuweel

Badger, California, VS, 19 mei 2003

sancarad-adhara-sudha-madhura
    dvani-mukharita-mohana-vamsam
valita-drg-ancala-cancala-mauli-kapola-vilola-vatamsam
    rase harim iha vihita-vilasam
smarati mano mama krta-praihasam

Sri Gita-govinda, Tweede Bedrijf, Vers 2

["O dierbare, Sri Krsna's lieflijke glimlach tijdens Zijn rasa-spel ontwaakt nog steeds in Mijn hoofd. Aha! Toen Zijn zoete lippen in Zijn betoverende fluit bliezen, waren Zijn ogen rusteloos en vol verlangen; op die manier helde Zijn kroon over, waarbij Zijn oorringen over Zijn wangen speelden."]

candraka-caru-mayura-sikhandaka-mandala-balayita-kesam
    pracura-puradara-dhanur-anranjita-medura-mudira-suvesam
rase harim iha vihita-vilasam
    smarati mano mama krta-parihasam

Sri Gita-govinda, Tweede Bedrijf, Vers 3

["Krsna's haar, dat was gedecoreerd met pauwenoogveren in de vorm van een halve maan, zag eruit als een glinsterende wolk, die allerlei regenbogen huisvestte."]

Dit lied is erg verheven. Met of zonder reden, of met een schaduw van een reden, of door een reden in Haar hoofd te creëren is Srimati Radhika soms manavati. Manavati wil zeggen gedeprimeerd (met een transcendente, jaloerse woede uit liefde). Toen Krsna Haar benaderde, toen Ze eens een dergelijke bui had, zei Ze tegen Hem, "O Zwarte, Je moet hier vertrekken." En Ze wendde Haar hoofd van Hem af. Hij smeekte Haar onafgebroken om vergeving, maar op die dag was Haar mana erg sterk en uiteindelijk verliet Hij die plek.

Nadat Krsna was vertrokken, zag Lalita-devi, dat Srimati Radhika vreselijk hard om Hem zat te huilen en zong, "Waarom heb ik gedaan, wat Ik deed? Nu herinner Ik Me hoe Hij naar Me toekwam, hoe lief Hij was en hoe Hij Zijn fluit aan Mijn lotusvoeten legde. Oh, waarom heb Ik mana gedaan? Ik verfoei Mezelf! Waarom heb Ik dat zo gedaan?" Ze had voortdurend spijt en dacht, "Hij kan zo liefdevol spreken. Hij kan ieders hart zo gemakkelijk stelen."

Lalita zei, "Waarom zou Je Hem niet vergeten?"

Srimati Radhika antwoordde, "Hoe kan Ik Hem vergeten? Dat is juist het punt - Ik wil Hem vergeten, maar Ik kan het niet."

Lalita zei, "Wat kan ik dan doen? Ik kan Jou niet helpen! Ik heb Jou gezegd om die Zwarte op te geven, maar Je luistert niet naar me, dus wat kan ik doen?!"

Jullie moeten altijd onthouden, dat geen karma, jnana, yoga, tapasya en aardse zaken jullie bhakti mag afdekken. Hecht geen belang aan wat dan ook behalve bhakti. Onthoud altijd, dat zuivere bhakti ons doel is. Dit was ook het doel van Srila Rupa Gosvami, van alle Sri Rupanuga Vaisnava's en van Parama-pujyapada Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja en mijzelf. Ik ben alleen gekomen om deze geheiligde waarheden over jullie heen te sprenkelen.

Het gevoel van Jayadeva voor Dasa Avatara

"In de tien verzen van het eerste lied van het Eerste Bedrijf van Sri Gita-govinda heeft Sri Jayadeva het betoverende spel van de avataras van Bhagavan Sri Krsna geschetst. Sri Krsna manifesteert Zich in de gedaanten van deze tien avataras. Hij heeft de Veda's gered in de gedaante van Matsya, Hij hield de wereld boven water in de gedaante van Kurma, Hij heeft Moeder Aarde gered in de gedaante van Varaha, Hij heeft Hiranyakasipu vermoord in de gedaante van Nrsimha, Hij bedroog Bali en maakte hem tot Zijn eigen in de gedaante van Vamana, Hij roeide de verdorven ksatriyas uit in de gedaante van Parasurama, Hij strafte de ongelovigen in de gedaante van Balabhadra, Hij pleitte voor mededogen in de gedaante van Buddha en Hij sloeg de barbaren neer in de gedaante van Kalki. O Bhagavan Sri Krsna! Jij neemt deze tien incarnaties aan, eerbetuigingen aan Jou."

Commentaar op Gita-govinda, Eerste Bedrijf, Vers 16
door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Mathura, India, Janmastami in de ochtend, augustus 2000

Waarom begint Jayadeva Gosvami, die zo rasika is, zijn Sri Gita-govinda met een beschrijving van de tien belangrijkste avataras? Als je bij het ontbijt, de lunch en het avondeten alleen maar rasamalaya eet, zal je het nooit waarderen. Als je iets bitters, hartigs, zuurs en zoveel andere gerechten gebruikt en je proeft daarna rasamalaya, denk je, "Dit is de koning van alle gerechten!" Op dezelfde manier heeft Jayadeva Gosvami het verbazingwekkende spel van alle avataras verheerlijkt om de appreciatie voor Krsna te versterken. Kesava dhrta-dasa-vidha-rupa. Krsna is Zelf in deze tien gedaanten verschenen. Als op één plek twintig machtige worstelaars bijeen komen om tegen elkaar te vechten en allemaal worden ze verslagen behalve één, dan denken we, dat die ene zo sterk en behendig is. Als we dezelfde worstelaar elders zouden tegenkomen in een situatie, waar geen tegenstanders zijn, zouden we zijn grote moed niet kunnen appreciëren.

In dit lied toont Jayadeva Gosvami de geleidelijke evolutie aan van het theïstische begrip om allerlei jivas aan te trekken, die zich in uiteenlopende stadia van hun eigen spirituele evolutie bevinden. Niet iedereen wordt aangetrokken door rasa-lila, maar hun eerste belangstelling kan uitgaan naar Matsya, Kurma of Nrsimha. Zelfs Sri Caitanya Mahaprabhu voerde spel uit in allerlei vormen om iedereen aan te trekken en genade te schenken.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Publication Of Gita Govinda"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Publicatie van Gita Govinda"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Voorbereiding Sannyasa / Ontstaan Kumbha Mela
Volgende => Aantekening bij Gita-govinda en Gaura-vani

TOP

title=""