Menu

Nectar stroomt door Navadvipa

09 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
52-discourses-2009/1036-nectar-flowing-in-navadvipa

Publicatie 27 maart 2009, Laatst bijgewerkt 09 maart 2022
Sri Kesavaji Gaudiya Matha, Koladvipa, Navadvipa-dhama - 17 maart 2005
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Nectar stroomt door NavadvipaSri Bhaktivedanta Narayana [Gerespecteerde lezers van Harikatha,

Aanvaard alstublieft onze nederige eerbetuigingen. Alle eer aan Sri Guru en Gauranga. U zal blij zijn te horen, dat in dit jaar [2009] het festival van Gaura-purnima en Navadvipa-dhama Parikrama met succes werden afgerond en het prachtige tempelcomplex van de Godsbeelden Sri Sri Radha-Vinoda-bihari, Sri Caitanya Mahaprabhu en Sri Laksmi-Varahadeva in de Sri Kesavaji Gaudiya Matha in Koladvipa is ongeveer tachtig procent voltooid. Circa duizend westerse toegewijden hebben dit jaar het festival van Navadvipa Parikrama met Srila Narayana Gosvami Maharaja bijgewoond en er waren ongeveer veertien- of vijftienduizend Bengaalse en andere Indiase toegewijden aanwezig.

Op 4 maart werd het nieuws gebracht van de verdwijning van Srila Bhaktivaibhava Puri Maharaja. Bij kennisname van dit nieuws heeft Srila Maharaja onmiddellijk twee afgezanten naar Jagannatha Puri gestuurd om in zijn naam de samadhi ceremonie bij te wonen.

In zijn lezingen voorafgaand aan Gaura-purnima heeft Srila Narayana Gosvami Maharaja gesproken over de superioriteit van Navadvipa-dhama boven alle andere woonoorden van Bhagavan in deze wereld. Hij sprak ook over de gebieden van Navadvipa, Jagannatha Puri en Godavari, waar Mahaprabhu verbleef en die corresponderen met de gebieden van Sri Krsna in Vrndavana, Dvaraka en Kuruksetra. Omdat Sri Caitanya Mahaprabhu Sri Krsna is overdekt met de lichaamskleur en extatische gevoelens van Srimati Radhika, heeft Srila Maharaja ook gesproken over de gemoedsstemmingen van Mahaprabhu in Navadvipa, Puri en Godavari, die overeenkomen met die van Srimati Radhika in Vrndavana, Uddhava Kyari (toen Krsna in Mathura en Dvaraka verbleef) en Kuruksetra. Srila Maharaja sprak Bengaals, niet Engels. Om u te kunnen voorzien van zijn harikatha over dit onderwerp sturen we twee zeer overeenkomstige lezingen, die hij in voorgaande jaren in het Engels had gegeven. Door deze lezingen kunt u begrijpen, waarover hij dit jaar in Navadvipa heeft gesproken. U ontvangt vandaag de eerste lezingen en over enkele dagen ontvangt u de tweede.]


Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

SUPERIORITEIT VAN SRI NAVADVIPA DHAMA

Sri Kesavaji Gaudiya Matha,
Koladvipa, Navadvipa-dhama, 17 maart 2005

Wat is de glorie van Navadvipa? De oorspronkelijke, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Sri Krsna verscheen in deze wereld en voerde Zijn verbazingwekkende spel uit in Vrndavana. Toch werden op dat moment niet al Zijn wensen vervuld. De wensen, die door Hem niet werden vervuld tijdens Zijn spel en vermaak in Vrndavana, werden wel vervuld, toen Hij hier in Navadvipa-dhama verscheen in de gedaante van Sri Caitanya Mahaprabhu. In Vrndavana proefde Hij prema (zuivere liefde voor God) als object van de prema van Zijn toegewijden, maar Hij wist niet, wat de toegewijden voelden in hun liefde voor Hem. Hij kon niet ervaren, wat zij ervoeren in hun liefdevolle gevoelens. Bovendien heeft Hij in Gokula (Vrndavana gemanifesteerd in deze wereld) niet aan iedereen prema uitgedeeld. Alleen hier in Navadvipa-dhama heeft Hij - als Sri Caitanya Mahaprabhu - die prema zo vrijgevig uitgedeeld. Hij proefde de prema van het reservoir van liefde, Zijn toegewijden en vooral Srimati Radhika, en heeft die prema ook uitgedeeld, vooral de prema van de dienstmeisjes van Radhika.

Sri Caitanya Mahaprabhu heeft dit niet alleen aan toegewijden gegeven, die door hun beoefening gekwalificeerd waren geworden, maar Hij gaf het zelfs aan gevallen zielen, die overtredingen begingen. Toen Hij onderweg was naar Vrndavana, kwam Hij door Kasi en daar heeft Hij genade geschonken aan de leider van de mayavadis, Prakasananda Sarasvati - en niet alleen aan hem, maar ook aan zijn zestigduizend sannyasa discipelen.

Caitanya Mahaprabhu is de meest genadevolle incarnatie. In andere incarnaties had Hij Zijn wapen opgenomen en degene gedood, die tegen Hem gekeerd was. Maar Sri Caitanya Mahaprabhu heeft dat nooit gedaan. Integendeel, Hij zuiverde het hart van schoffeerders door middel van het chanten van de heilige namen en schonk hen liefde voor God. Hier in Navadvipa-dhama heeft Hij Zijn genade gegeven aan de meest zondige Jagai en Madhai en aan zoveel anderen. Hij heeft een vloedgolf van transcendente liefde veroorzaakt en maakte iedereen aan het dansen.

Nadat Caitanya Mahaprabhu sannyasa had genomen, ging Hij naar Jagannatha Puri, waar Hij Sri Sarvabhauma Bhattacarya heeft ontmoet, een leider van de mayavadis, die zeer vijandig staan tegenover de cultus van zuivere toewijding. Ook hem heeft HIj genade geschonken en bekeerd. Toen Hij in Zuid-India was en hier en daar naartoe trok, was Hij zo vol van genade, dat alle levende wezens werden overweldigd door prema, zelfs degenen die Hem op grote afstand zagen.

Er heeft hier in Navadvipa zoveel spel van Sri Caitanya Mahaprabhu plaats gehad. Hij heeft ook vele jaren in Jagannatha Puri doorgebracht. Hij is ook naar Zuid-India gegaan aan de oever van de Godavari, waar Hij Sri Raya Ramananda heeft ontmoet en zeer vertrouwelijke gesprekken met hem heeft gevoerd. Welke van deze drie plaatsen van Bhagavan - Navadvipa, Jagannatha Puri en Godavari - is superieur? Tegenwoordig bestaat hierover grote verwarring. Veel mensen hebben daarover een verkeerd idee, want de ware filosofische conclusie is zeer diep en moeilijk te begrijpen.

Navadvipa, waar we nu zijn aangekomen, is de hoogste. Deze plek is superieur aan zowel Jagannatha Puri als Godavari. Waarom? Daar zijn zoveel redenen voor.

Men kan denken, dat Jagannatha Puri de hoogste plaats is, omdat Mahaprabhu daar in de Gambhira vipralamba rasa (Srimati Radhika's gevoel van afgescheidenheid van Sri Krsna) ervoer en Zijn drie wensen in vervulling heeft gebracht. En Jagannatha Puri is een manifestatie van Dvaraka Puri. Als Mahaprabhu soms in de stemming was, zag Hij Jagannatha Puri ook als Kuruksetra en raakte verzonken in de ontmoeting van Radha en Krsna daar. We kunnen niet zeggen, dat het Vrndavana is. In Vrndavana zijn twaalf bossen, zoals Vrndavana, Kumudvana, Bahulavana, Kelanvana, enzovoort. Waar zijn die bossen in Jagannatha Puri? We komen ze daar niet tegen. In Navadvipa-dhama daarentegen zijn alle twaalf bossen van Vrndavana aanwezig. De plek, waar we ons nu bevinden, is Koladvipa. Koladvipa is niet-verschillend van Giriraja Govardhana en dichtbij is Syama-kunda en Radha-kunda. Waar zijn Syama-kunda en Radha-kunda in Jagannatha Puri? Hier vlakbij ligt Panca-veni, dat superieur is aan Prayag. In Prayag komen de Yamuna, Ganga en Sarasvati rivieren bij elkaar. Maar hier stromen Yamuna, Ganga, Sarasvati, Alakananda, Godavari, Kaveri, Sindhu, Narmada en alle andere heilige rivieren naar elkaar toe. In Navadvipa noemen we die plek Panca-veni, de samenkomst van vijf heilige plaatsen of heilige rivieren, maar denk niet, dat er slechts vijf zijn. Duizenden en duizenden - alle sacrale rivieren - zijn neergedaald en komen hier bij elkaar in Panca-veni in Navadvipa. In Jagannatha Puri is de zee een maha-tirtha (grote heilige plaats), want Caitanya Mahaprabhu heeft daar het transcendente lichaam van Srila Haridasa Thakura gebaad. Zelfs de oceaan is naar Navadvipa-dhama in Samudragadha gekomen. Dus deze plaats is superieur aan Prayag.

Navadvipa-dhama wordt gupta (verborgen) Vrndavana genoemd, omdat alle spellokaties van Vrndavana, zoals de rasa-sthalis (de plekken van de rasa-dans), Giriraja-Govardhana, Syama-kunda, Radha-kunda - alle twaalf bossen - zich hier in een verborgen vorm bevinden.

Een ander belangrijk punt is, dat het eeuwige spel (nitya-lila) van Sri Krsna in Vrndavana asta-kaliya-lila wordt genoemd. Het etmaal van vierentwintig uur van Sri Sri Radha en Krsna is verdeeld in acht delen, te beginnen met nisanta-lila (spel vr zonsopkomst), pratah-lila (ochtendspel), purvahna-lila (voormiddag spel), madhyana-lila (middag spel), aparahna-lila (namiddag spel), sayama-lila (schemerspel), pradosa-lila (avondspel) en ratri-lila (nachtspel). Zoals Sri Sri Radha-Krsna Hun asta-kaliya-lila in Vrndavana uitvoerden, zo heeft Sri Gauranga, Sri Caitanya Mahaprabhu, Zijn asta-kaliya-lila hier in Navadvipa-dhama uitgevoerd.

Wordt in enig geschrift vermeld, dat Hij Zijn asta-kaliya-lila in Jagannatha Puri heeft uitgevoerd? Voert Hij Zijn asta-kaliya-lila in Godavari uit? Hierover wordt niets gezegd. Zijn nitya-lila, de oorsprong of de basis van al Zijn spel en vermaak, heeft hier plaats in Navadvipa-dhama. Sri Caitanya Mahaprabhu herinnert Zich het nisanta-lila van Radha en Krsna op het eind van de nacht en raakt door extase overweldigd. Dan gaat Hij later, vroeg in de ochtend, met Zijn vrienden een bad nemen in de Ganga. In Zijn ratri-lila voert Hij Zijn sankirtana rasa uit. Op deze manier voert Hij Zijn asta-kaliya-lila uit en is volkomen verzonken in de asta-kaliya-lila van Radha en Krsna.

Een andere reden voor de superioriteit van Navadvipa-dhama is alsvolgt. Ook al zijn Jagannatha Puri en Godavari zeer verheven, transcendente plaatsen, het spel daar betreft aisvarya-mayi-lila (spel in rijkdom, vermogen en verhevenheid). Daar werd Sri Caitanya Mahaprabu als God vereerd. In Godavari heeft Hij Zijn gedaante van Rasaraja-mahabhava gemanifesteerd, Sri Sri Radha en Krsna gecombineerd als n en dit spel betreft ook aisvarya-mayi-lila.

In Jagannatha Puri heeft Hij spel in de Gambhira uitgevoerd, maar alleen Sri Svarupa Damodara, Sri Raya Ramananda, Sri Sikhi Mahiti en zijn zuster, Srimati Madhavi devi - drie en een halve vertrouwelijke metgezellen - konden daaraan deelnemen. Hier in Navadvipa-dhama daarentegen is Zijn spel madhurya-mayi-lila (lief, menselijk), niet aisvarya-mayi-lila. Sri Sacinandana Gaurahari gaat hier met de inwoners om in lokika sadbhanduvat sambhanda (natuurlijke, familiale relaties). Als we willen weten, of een bepaald spel superieur is aan ander spel, is zuivere madhurya de beste maatstaf om dat te bepalen. Madhurya-lila is het spel in de vorm van zoete, menselijke activiteiten met menselijke relaties zonder een spoor van gevoel van aisvarya. En ook al zou dat spel en vermaak vol vermogen blijken te zijn, wordt het door de metgezellen van Bhagavan gezien als menselijk.

Dus deze dhama is zo verheven en buitengewoon, superieur aan iedere andere plaats van het spel van Mahaprabhu.

Srila Raghunatha dasa Gosvami bidt,

yat kincit trna-gulam kikata mukham gosthe samastam hi tat
    sarvanandamayam mukunda dayitam lilanukulam param
sastrair eva muhur muhuh sphutam idam nistankitam yacnya
    brahmader api sasprhena tad idam sarvam maya vandyate

Stavavali, Vraja-vilasa-stava, 102 - Raghunaha dasa

["Met groot verlangen vereer ik alle levende wezens van Vraja inclusief het gras, de struiken, de vliegen en de vogels, die zijn verzadigd van transcendente zegen. Hun fortuin is zo groot, dat persoonlijkheden, zoals Sri Brahma en Uddhava, er aspiraties naar hebben. Srimad-Bhagavatam en andere sastras hebben hun glorie herhaaldelijk en helder uiteengezet. Ze zijn Sri Mukunda zeer dierbaar en assisteren in Zijn spel en vermaak."]

"Ik bid aan alle levende wezens van Vrndavana inclusief het gras, de struiken, de insecten en de vogels." Dit vers is zo toepasselijk op Navadvipa-dhama. Ieder levend wezen - iedere boom en klimplant - is daar sat-cit-ananda, gemaakt van eeuwigheid, volkomen kennis en zegen en ze assisteren bij het spel van Bhagavan. Zelfs grote persoonlijkheden, zoals Sri Brahma, hebben daarom gebeden om een steen en een blad gras te worden in een dergelijke, ongekende en transcendente plaats.

Wie kunnen deze waarheden realiseren? Onze voorgaande acaryas, Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja en Srila Gour Kisora dasa Babaji Maharaja kunnen dat. Ze respecteerden zelfs de honden van deze plaats. Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja had de gewoonte om zijn prasadam te gebruiken samen met puppies, die van zijn bord aten. Dan zei hij, "Oh, ze zijn de hondjes van Navadvipa-dhama." Onze acaryas hebben met hun exemplarische leven laten zien, welke soort eerbied van zeer hoog niveau men dient te hebben om deze buitengewone plaats te kunnen benaderen.

Sri Caitanya Mahaprabhu woonde daar in het huis van Sacimata in Mayapura in Antardvipa. Hij heeft Zijn spel daar uitgevoerd en na vierentwintig jaar heeft Hij sannyasa genomen en ging naar Jagannatha Puri en zoveel andere plaatsen. Zelfs toen Hij sannyasa had genomen en deze dhama scheen te verlaten, was Hij hier toch nog aanwezig. Alleen degenen, die buitengewoon fortuinlijk zijn en die beschikken over rijpe liefde, kunnen zich realiseren hoe Hij hier altijd Zijn spel uitvoert in deze transcendente plaats en dat Hij er nooit vertrekt.

Sri Navadvipa dhama, ki jaya!

Team HarikathaCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Nectar Flowing In Navadvipa"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Nectar stroomt door Navadvipa"
Vertaler Nederlands: 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Drie overwegingen - voor Siva-ratri
Volgende => Navadvipa, Puri en Godavari

TOP

title=""