Menu

Navadvipa, Puri en Godavari

10 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
19-discourses-2000/168-navadvipa-puri-and-godavari

Publicatie 13 maart 2000, Laatst bijgewerkt 10 maart 2022
Sri Devananda Gaudiya Matha, Navadvipa, India - 13 maart 2000
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Navadvipa, Puri en GodavariSri Bhaktivedanta Narayana De strekking van Sri Raya Ramananda samvada is de ruggegraat, het meest vitale onderdeel van Sri Caitanya Caritamrta. Hier heeft Sri Caitanya Mahaprabhu aan Sri Ramananda Raya Zijn Rasaraja-mahabhava Svarupa geopenbaard, Zijn gedaante in de combinatie van Radha-Krsna. Daar heeft Raya Ramananda vastgesteld, dat gopi-prema alleen kan worden verkregen onder leiding van de gopis, "Tenzij men volgt in het voetspoor van de gopis, kan men de dienst aan de lotusvoeten van Krsna, de zoon van Nanda Maharaja, niet verkrijgen. Als men wordt overweldigd door kennis van de vermogens en rijkdom van Bhagavan, kan hij Bhagavans lotusvoeten niet krijgen, ook al houdt hij zich bezig met toegewijde dienst" (Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 8.230). En om onder de gopis te komen moet men onder leiding staan van Srila Rupa Gosvami. Er is een vers van Kavi Karnapura over de verheerlijking van Srila Rupa Gosvami,

priya-svarupe dayita-svarupe / prema-svarupe sahajabhirupe
nijanurupe prabhur eka-rupe / tatana rupe svavilasa-rupe

Cc. Madhya-lila (19.121)

"Srila Rupa Gosvami, wiens dierbare vriend Svarupa Damodara was, was een exacte replica van Sri Caitanya Mahaprabhu en hij was Bhagavan zeer dierbaar. Srila Rupa Gosvami was de belichaming van de extatische liefde van Sri Caitanya Mahaprabhu en was dan ook van nature zeer mooi. Hij volgde met grote zorg de principes, die Bhagavan had uitgestippeld en hij was competent om het spel van Sri Krsna op de juiste wijze uit te leggen. Sri Caitanya Mahaprabhu heeft Zijn genade naar Srila Rupa Gosvami uitgebreid, zodat hij dienst kon verlenen door transcendente literatuur te schrijven."

Krsna is naar deze wereld gekomen om drie dingen te ervaren. Dit zijn de drie innerlijke redenen voor Zijn verschijning als Caitanya Mahaprabhu en Hij heeft ze geproefd in de Gambhira van Jagannatha Puri.

sri-radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaivasvadyo
    yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah
saukhyam casya mad-anubhavatał kidrsam veti lobhat
    tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh

Cc. Adi-lila (4.230)

"Met het doel om de glorie van de liefde van Radharani te begrijpen en om de lieflijkheid van Zijn lila, venu, rupa en prema te kunnen begrijpen, zoals Zij ze kan proeven, en om het geluk te ervaren, dat Zij van deze vier zoetheden ervaart, heeft Krsna geboorte genomen in de baarmoeder van Sacimata als Sri Sacinandana Gaura-hari."

Sri Caitanya Mahaprabhu verscheen in Navadvipa en heeft daar Zijn spel uitgevoerd. Men zegt, dat Hij na dit spel en vermaak sannyasa heeft genomen en naar Puri is gegaan. Later is Hij naar Zuid-India gegaan en heeft daar Srila Ramananda Raya ontmoet en heeft aan hem Zijn gedaante van Sri Sri Radha en Krsna in gecombineerde vorm geopenbaard. Deze Rasaraja-mahabhava, Rasaraja en Mahabhava, worden ook beschreven in Srimad-Bhagavatam als het spel van Radha en Krsna. Krsna is Rasaraja (koning der proevers van transcendente smaken) en Radhika is Mahabhava Svarupa (het toppunt van liefdevolle emoties jegens Krsna).

In Navadvipa heeft Sri Gauranga met Zijn vrienden spel in sakhya-bhava uitgevoerd in Zijn naravat lila, menselijke spel. Men zegt, dat Hij in Navadvipa sannyasa heeft genomen en daarna is vertrokken om hoger spel in Puri uit te voeren. Daarna heeft Hij aan de oever van Godavari Ramananda Raya ontmoet en heeft geleerd om Krsna met een nog intenser gevoel van afgescheidenheid te proeven. Het is in feite niet waar, dat Puri en Godavari hoger zijn dan Navadvipa. Het is echter ook niet waar, dat Sri Sacinandana Gaura-hari ooit Navadvipa verlaat.

Men zegt, dat Mahaprabhu in staat was datgene te ervaren, waarvoor Hij naar deze wereld was gekomen om te ervaren, pas nadat Hij Raya Ramananda had ontmoet, die Visakha-devi is in krsna-lila. Van hem heeft Hij geleerd om radha-bhava te proeven. Weten jullie, waarom Hij het van Ramananda Raya leerde in plaats van Srila Svarupa Damodara, die Lalita-devi is in krsna-lila? Lalita-devi is de eerste expansie van Radharani en Visakha-devi is de tweede expansie, maar de geboortedag van Visakha is dezelfde als die van Srimati Radharani, dus haar karakter is hetzelfde. Ze heeft praktisch dezelfde kwaliteiten en dezelfde gedaante. Krsna kon het niet leren van Lalita-devi, omdat haar houding pragalbha is, schaamteloos brutaal en vermetel (er is in het Engels geen gelijkwaardige term voor pragalbha). Ofschoon Srimati Radhika en Srimati Visakha gopis zijn van de linker vleugel, zijn ze dezelfden als iedere andere madhya-nayika (heldinnen bestaand uit een mengsel van pragalbha en mugdha [opgetogenheid]). Daarom moest Mahaprabhu van Ramananda Raya leren, hoe Hij radha-bhava moest proeven. En omdat Mahaprabhu in Godavari heeft geleerd om radha-bhava te ervaren, zeggen sommigen, dat Godavari hoger is dan Navadvipa.

Maar dit is niet het geval. Navadvipa is de hoogste plaats en daartoe behoren Godavari en Puri. We kunnen dit weten uit een vergelijkende studie van aisvaryamayi-lila en madhuryamayi-lila ('mayi' betekent bestaand uit). Wat is het verschil tussen aisvarya en madhurya? Aisvarya-lila is de vertoning van vermogen en rijkdom, die door geen enkel menselijk wezen kan worden uitgevoerd. Madhurya-lila is spel, dat menselijk lijkt, zelfs al is er een grote vertoning van rijkdom en vermogen aanwezig. Als er geen vermogen aanwezig is, zijn de activiteiten eenvoudig aards. Dus er kan rijkdom en vermogen zijn, maar de lila ziet er lief en menselijk uit en wordt daarom madhurya genoemd. Of rijkdom en vermogen duidelijk aanwezig zijn of niet, in madhurya-lila schijnen rijkdom en vermogen niet aanwezig te zijn.

Zoals we zien in Krsna's spel is er meer aisvarya in Vrndavana dan in Vaikuntha, Dvaraka of Mathura. Het is echter afgedekt met zoveel lieftalligheid, dat de rijkdom en de vermogens niet kunnen worden ervaren.*) In Goloka Vrndavana wordt de rijkdom afgedekt.

__________________

*) Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van zout en suiker. Er zijn vier schaaltjes. Het eerste bevat 1 ons zout zonder suiker. Het tweede bevat 2 ons zout en 1 ons suiker. Het derde bevat 3 ons zout en 3 ons suiker. Het vierde bevat 4 ons zout en 20 kilo suiker. Hoewel het vierde schaaltje het meeste zout bevat, wordt het niet geproefd vanwege zoveel suiker.]


Tot Krsna's madhurya-lila behoort aisvarya. Toen Krsna Govardhana optilde, dachten de koeherdersjongens, dat Hij wel moe zou zijn. Hun overweging was, "We moeten Govardhana met onze stokken ook helpen optillen." Anderen dachten, "Vanwege de soberheden van Nanda Maharaja is Sri Narayana het lichaam van Krsna ingegaan. Eigenlijk tilt Sri Narayana Govardhana op." De gopis keken met scheve blikken naar Govardhana. Ze zeiden tegen hem, "Als je bovenop Krsna valt, zullen wij jou vervloeken." Dus dit is menselijk spel. Toen Krsna baby was, liet Hij Zijn moeder Zijn universele gedaante zien. In Zijn mondje was alles aanwezig, alle incarnaties, alle universa, alle elementen, alle zintuigen enzovoort. Desondanks kwam Yasodamayi niet op het idee, dat haar zoon God was.

Sri Caitanya Mahaprabhu is Krsna Zelf en Zijn Dhama, Sri Navadvipa, is Vrndavana zelf. In Navadvipa kent men Hem als Saci-putra en Sacinandana, de zoon van Saci-mata en Jagannatha Misra. Hij werd ook Visnupriya-pati genoemd, de echtgenoot van Visnupriya-devi. Praktisch niemand wist, dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was. Twee vrienden waren in die tijd Jagadanandana Pandit en Svarupa Damodara. Ze waren Zijn medestudenten, toen Hij naar de school van Gangadas Pandit ging en ze hebben daar allemaal hun madhurya-lila uitgevoerd. Omdat er zoveel 'menselijke' geleerden of pandits waren, beschouwden de bewoners van Navadvipa Saci-putra als Nimai Pandit, een hele goede, menselijke pandit. In de naam Nimai Pandit is geen aisvarya aanwezig. De naam is naravat. Toen Kesava Kasmiri, de uitdagende geleerde Dignijaya, daar was om de pandits van Navadvipa te verslaan, hadden ze besloten om Nimai Pandit als hun vertegenwoordiger aan te stellen. Ze zagen Hem gewoon als een jongen. Als Hij zou verliezen, konden ze zeggen, "Hij is nog maar een jongen." En als Hij zou winnen, zouden ze dat als een grote overwinning voor Navadvipa beschouwen, waar hun jonge geleerde succes had gehad.

Omdat Jagadanandana Pandit en Nimai Pandit medestudenten waren aan de school van Gangadasa Pandit, bespraken ze vriendschappelijke strijdpunten over logica. Soms streden ze over de definitie van mukti. Jagadanandana Pandit citeerde dan het vers, dat begint met "Atyantya dukha nivrtti - Bevrijding betekent verlost te zijn van de ellende van maya." En dan zei Nimai Pandit, "Nee. De ware definitie van mukti is, 'Mukti hitva anyata rupam, svarupena vyavastiti - Mukti is de conditie, waarin men zich zijn eigen svarupa, de svarupa van Krsna en zijn relatie met Krsna realiseert.' Bevrijding van alle schijnidentificaties is alleen mogelijk, als men zijn ware identiteit kent. Als men zich overgeeft aan de lotusvoeten van Radha en Krsna en Hen met zijn transcendente lichaam en zintuigen dienst verleent, is dat mukti. Anders is mukti slechts gedeeltelijke bevrijding." Dus dit zijn nara-lila 'mensen'-vrienden, die samen argumenteren.

In Jagannatha Puri daarentegen was zoveel aisvarya, 'rijk' spel, waarvan iedereen wist, dat het niet door een mens kon worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, toen Mahaprabhu in zee sprong en in een visnet gevangen werd. Zijn lichaam rekte op en Zijn gewrichten kwamen twintig centimeter van elkaar af te staan. Dit is een vermogen en is zeer diep en moeilijk te begrijpen. Nadat Mahaprabhu Zijn gesprekken met Ramananda Raya had afgerond, heeft Hij de resultaten geproefd in Gambhira. Alleen drie en een halve personen mochten daar binnenkomen, Sri Ramananda Raya, Sri Svarupa Damodara, Sikhi Mahiti en zijn zuster Srimati Madhavi-devi.

Dvaraka is vol rijkdom. Daar zijn zoveel paleizen, olifanten, paarden en wagens. In Puri heerste zoveel eerbied van de toegewijden van Mahaprabhu en iedereen was bang om Hem een voorstel te doen. In Navadvipa daarentegen had Kolaveca Sridhar strijdpunten met Nimai Pandit en Nimai stal zelfs de groenten uit zijn kraam.

In Vraja wordt Sri Krsna gezien als een gewone koeherdersjongen. In Navadvipa wordt Sri Caitanya Mahaprabhu beschouwd als een gewone zoon van een brahmana. Niemand in Navadvipa kon zich voorstellen, dat Hij 'Mahaprabhu' werd genoemd. Pas toen Hij naar Puri ging, begon men Hem 'Mahaprabhu' te noemen. In Navadvipa zoog Hij aan de borst van Saci-devi. Hij speelde met de meisjes, die Siva-linga vereerden om een goede echtgenoot te krijgen. Hij gedroeg Zich soms ook als een stoute student. Daarom wordt Zijn lila madhuyamayi-lila genoemd. Sommigen kunnen zich tegen deze uitspraak verzetten, omdat ze weten, dat Hij Zich in Navadvipa manifesteerde als Sri Nrsinghadeva en Sri Varaha. Dit is waar, maar dit heeft nauwelijks iemand gezien. Praktisch alle toegewijden dachten, dat Hij eenvoudig Saci-putra was. Alleen de enkelingen met een gevoel van verering, zoals Murari Gupta (die Hanuman is) of Srivasa Pandit (die Sri Narada Muni is), wisten dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was.

Vergelijking van de drie aspecten

Er bestaat een vergelijking van de drie aspecten van Caitanya Mahaprabhu en de drie aspecten van Srimati Radharani. Er is een oorspronkelijke Radhika. De complete en oorspronkelijke gedaante van Srimati Radhika wordt Vrsabhanu-nandini Radhika genoemd. Zij verlaat Vrndavana nooit en Ze ervaart alleen korte perioden van afgescheidenheid van Krsna, zoals wanneer Hij een paar uur per dag de koeien gaat hoeden. Vrsabhanu-nandini Radhika ervaart altijd Haar nitya-lila of astakaliya-lila spel met Krsna, dat vierentwintig uur per etmaal plaats heeft van de vroege ochtend tot de volgende vroege ochtend. Ze is in feite nooit van Krsna afgescheiden. Er is alleen een abhiman, of een idee bij zichzelf, dat Ze soms zijn afgezonderd.

Vrsabhanu-nandini heeft twee manifestaties. De ene is Viyogini Radhika. Radhika ervaart afgescheidenheid van Krsna in Uddhava Kyari, wanneer Krsna in Mathura en Dvaraka is. Een andere manifestatie van Haar heeft plaats in Kuruksetra en dat is Samyogini Radhika. Samyogini Radha ontmoet Krsna in Kuruksetra. Zoals Dvarakadisa Krsna en Mathuresa Krsna Zich altijd in Purnatam Vrajendranandana Sri Krsna bevinden, zo bevinden deze twee andere manifestaties van Vrsabhanu-nandini Radhika Zich ook in Haar oorspronkelijke gedaante.

De volkomen, oorspronkelijke gedaante van Radhika ervaart ook afgescheidenheid, maar alleen op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld, Ze kan 's morgens wakker worden en denken, "Oh, wat heb Ik een vreselijke droom gehad. Krsna ging naar Dvaraka en is daar met zoveel koninginnen getrouwd." Zo nu en dan heeft Ze ook het idee, "Oh, Krsna is vertrokken. Nee, Krsna is eigenlijk hier." Dat gevoel of dat idee neemt in prakata-lila een sthula-murti, een tastbare vorm, aan.

De drie aspecten van Srimati Radhika, namelijk Vrsabhanunandini, Viyogini en Samyogini worden omschreven in Sanat Kumara Samhita. Zoals Zij drie aspecten heeft, zo heeft Sri Sacinandana Gaura-hari ook drie aspecten. "Sri krsna caitanya krsna nahi anya - Mahaprabhu is niemand anders dan Radha en Krsna gecombineerd.

Waar Srimati Radhika tegen de hommel spreekt in Uddhava-kyari is Ze Viyogini Radhika.

madhupa kitava-bandho ma sprsanghrim sapatnyah
    kuca-vilulita-mala-kunkuma-smasrubhir nau
vahatu madhu-patis tan-manininam prasadam
    yadu-sadasi vidambyam yasya dutas tvam idrk

Srimad-Bhagavatam (10.47.12)

"O, zwarte bij, raak Me niet aan. Ik weet, dat je een agent bent van Krsna uit Mathura en dat je probeert een compromis te sluiten. Maar Ik zal met die Krsna nooit een compromis sluiten. Ik weet, dat de rode poeder op jouw snor afkomstig is van de kumkum op de borsten van Zijn geliefden. Het viel op de bloemenslinger van Krsna, toen Hij hen omhelsde en daarna kwam het op jouw snor terecht."

Deze bui van transcendente waanzin is van Viyogini Radhika en wordt vergeleken met Caitanya Mahaprabhu in Puri. Sri Caitanya Caritamrta legt uit, dat de gemoedsstemming van Srimati Radhika, die door Uddhava werd waargenomen, de constante stemming was van Caitanya Mahaprabhu in Gambhira.

Vrndavana parityaja na padam ekam gacchati. Krsna verlaat Vrndavana nooit. Nandanandana is altijd in Vrndavana. Vrsabhanu-nandini verlaat ook Vrndavana nooit en op dezelfde manier verlaat Sacinandana Navadvipa nooit.

In Godavari heeft Caitanya Mahaprabhu Zijn Rasaraja-mahabhava svarupa gemanifesteerd. Daar in Godavari heeft Hij alle tattvas besproken: rasa-tattva, prema-tattva en radha-tattva. Maar wie hebben dit gezien? Alleen Ramananda Raya. Deze manifestatie van Rasaraja-mahabhava was geen gewone bezigheid. Niemand anders had Zich als Radha en Krsna kunnen vertonen. Daarom is dit een rijkdom of vermogen, aisvarya, en dat is niet de hoogste lila.

De deelstemmingen en -gedaanten van Srimati Radhika zijn ingesloten in Haar oorspronkelijke gedaante en dat geldt ook voor Sri Caitanya Mahaprabhu. In Mahaprabhu's lila is Puri zoals Dvaraka. Wanneer Hij in Gambhira is, ervaart Hij Radharani's afgescheidenheid van Krsna in Dvaraka met het gevoel van Viyogini Radhika. Wanneer Mahaprabhu in Godavari is, lijkt Hij op Samyogini Radhika. Dit aspect van Srimati Radhika ontmoet Krsna in Kuruksetra om Hem naar Vrndavana terug te brengen. Deze twee aspecten van Mahaprabhu zijn in Navadvipa ingesloten.

In Jagannatha Puri heeft niemand de namen Sacinandana enzovoort geaccepteerd. Iedereen koesterde daar een eerbiedig gevoel jegens Mahaprabhu. Sarvabhauma Bhattacarya realiseerde zich, "Dit is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Ik heb nooit eerder een dergelijk persoon gezien." In Sri Caitanya Caritamrta (Madhya-lila 6.9-13) staat, dat Sarvabhauma naar het lichaam van Sri Caitanya Mahaprabhu keek en zag, dat Zijn buik niet bewoog en dat Hij geen adem haalde. Bij het zien van die hoedanigheid maakte hij zich grote zorgen. Toen pakte hij een katoenen pluis en hield hem onder de neus van Mahaprabhu. Toen hij zag, dat het katoen licht bewoog, kreeg hij weer hoop. Hij zat naast Mahaprabhu en dacht, "Dit is een transcendent extatische transformatie onder invloed van de liefde voor Krsna." Bij het zien van een teken van suddipta-sattvika bhava kon de Bhattacarya meteen de transcendent extatische transformatie in het lichaam van Mahaprabhu begrijpen. Een dergelijk teken kon alleen plaats vinden in het lichaam van Krsna's eeuwig bevrijde metgezellen, zoals de gopis en vooral in Srimati Radhika. De Bhattacarya overwoog, "De ongewoon extatische symptomen van adhiruddha-bhava verschijnen in het lichaam van Mahaprabhu. Dit is zeer wonderbaarlijk! Hoe kunnen die mogelijk zijn in het lichaam van een mens?"

Navadvipa is gupta (verborgen) Vrndavana

Hoewel de twaalf bossen van Vrndavana in Navadvipa verborgen zijn, liggen ze in een andere volgorde. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft dit als acintya, onbevattelijk, beschreven. Hij heeft uitgelegd, dat het de specialiteit is van deze Dhama. Deze dhama is verborgen en krom en daarom kan het niet precies dezelfde volgorde hebben. Dit is de aard van verborgen prema.

Radha-kunda is niet ver van Devananda Gaudiya Matha. Omdat Govardhana hier is, moeten Radha-kunda en Syama-kunda hier ook zijn. Mijn Guru Maharaja, nitya-lila pravista om visnupada paramahamsa Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, heeft de innerlijke hartewens van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaja en Srila Bhaktivinoda Thakura vervuld door deze tempel in de vallei van Govardhana te bouwen.

Soms was Caitanya Mahaprabhu hier en voerde spel en vermaak uit. In Sri Caitanya Caritamrta wordt een spel verteld, waarin een paar jonge meisjes offers maakten voor Siva-linga met vruchten, bloemen en andere eerbiedige toebehoren. Op dat moment stal Nimai Pandit met kracht het offer en zei tegen de meisjes, dat ze hun tijd niet moesten verdoen met de verering van Siva. Hij zei, "Ik ben de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Jullie moeten Mij vereren. Alle halfgoden en halfgodinnen zijn Mijn dienaren. Als jullie Mij niet vereren, vervloek Ik jullie allemaal, zodat jullie lelijke, oude mannen als echtgenoot krijgen, die reeds vijf andere vrouwen hebben." Zo maakten ze grappen, maar ze konden niet geloven, dat Hij de Allerhoogste was.

Al het spel en vermaak van Vrndavana is hier in Navadvipa. Govardhana en Rasa-sthali liggen hier, waar we nu zitten, in Koladvipa bij de Devananda Gaudiya Matha. Krsna danst hier met de gopis. Je kunt denken, dat Yogapitha in Mayapura de hoogste plek in Navadvipa is, omdat Sri Caitanya Mahaprabhu daar is verschenen, maar in werkelijkheid is Koladvipa superieur. We moeten naar de siddhanta (conclusie) kijken. Als je Navadvipa vergelijkt met Vrndavana, is Mathura-Gokula de plek, waar Krsna is verschenen. Hij verscheen tegelijkertijd met Sri Vasudeva in Mathura en als baby in Gokula. Maar deze plek in Koladvipa is Govardhana, waar Krsna verscheen in Zijn oorspronkelijke en meest complete gedaante, Zijn kisora gedaante, Zijn Radha-Krsna Yugala gedaante. Hier heeft ook rasa-lila, het hoogste spel, plaats gehad. Daarom kan de conclusie worden getrokken, dat deze plek zoveel hoger is.

Srila Rupa Gosvami bevestigt in zijn Upadesamrta, "De heilige plaats Mathura is spiritueel superieur aan Vaikuntha, de transcendente wereld, omdat Bhagavan daar is verschenen. Superieur aan Mathura-puri is het transcendente bos van Vrndavana vanwege Krsna's rasa-lila. En superieur aan het bos van Vrndavana is Govardhana Heuvel, want hij werd opgetild door de goddelijke hand van Sri Krsna en was de plek van Zijn liefdesaffaires. En helemaal bovenaan staat de super-excellente Sri Radha-kunda, want deze wordt overstroomd door de ambrozijnen prema van de Prins van Gokula, Sri Krsna. Waar is dan die intelligente persoon, die niet bereid is om deze goddelijke Radha-kunda te dienen, die zich aan de voet van Heuvel Govardhana bevindt?"CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Navadvipa, Puri and Godavari"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Navadvipa, Puri en Godavari"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Nectar stroomt door Navadvipa
Volgende => Wie is Praudhamaya?

TOP

title=""