Menu

Leraren dienen deze eigenschappen te hebben

31 januari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
27-discourses-2008/1000-teachers-need-these-qualities

Laatst bijgewerkt 31 januari 2022
Murwillumbah, Australia, 6 februari 2008 (Deel 1)
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Leraren dienen deze eigenschappen te hebbencc by-sa.png We bespreken de conversatie tussen Sri Krsna en Zijn toegewijde Uddhava. Rond de tijd van Krsna's vertrek uit deze wereld heeft Krsna instructies gegeven aan Uddhava. Uddhava had gevraagd, "Wat zijn de symptomen van zuivere toegewijden? Hoe worden we zuivere toegewijden? Hoe kunnen we uttama-bhakti (zuivere toegewijde dienst) ontwikkelen? In dit gesprek heeft Krsna alsvolgt geantwoord,

krpalur akrta-drohas
    titiksuh sarva-dehinam
satya-saro 'navadyatma
    samah sarvopakarakah

Srimad-Bhagavatam (11.11.29)

["O Uddhava, een heilig persoon is genadevol en berokkent anderen nooit schade. Zelfs als anderen agressief zijn, is hij tolerant en vergevingsgezind jegens alle levende wezens. Zijn kracht en betekenis in het leven zijn afkomstig uit de waarheid zelf, hij is vrij van afgunst en jaloezie en zijn geest is gelijkmoedig in materieel geluk en ongeluk."]

"O Mijn beste Uddhava, Mijn toegewijde is zeer genadevol. Hij kan het lijden van de geconditioneerde zielen niet verdragen. Dat is de reden, waarom hij evenals Narada door de wereld trekt zonder uitnodiging."

Niemand had Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja uitgenodigd met het verzoek, "Kom alsjeblieft hier naartoe om te prediken." Hij is automatisch gekomen, uit zijn zegen. Hij werd gestuurd door zijn Gurudeva, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, de belichaming van genade. Dergelijke toegewijden hebben zeer, zeer veel mededogen. Ze gaan van deur naar deur, evenals Nityananda Prabhu. Zelfs al worden ze beledigd of geslagen, ze blijven prediken en zeggen, "Op de een of andere manier moet je Hare Krsna chanten!"

Jagai en Madhai sloegen Nityananda Prabhu met een aarden pot op Zijn hoofd en Nityananda begon te bloeden. Sri Caitanya Mahaprabhu werd ontzettend kwaad en wilde hen vermoorden met Zijn cakra (dodelijke werpschijf). Nityananda Prabhu hield Hem tegen en zei, "Nee, Heer! Doe dat alsjeblieft niet. In andere incarnaties heb Je de demonen vermoord, maar in deze incarnatie zou Je dat niet doen." Zo zijn Zijn toegewijden. Zelfs al beledigt iemand hen, ze geven hun gewoonte om te prediken niet op.

Ze beschouwen niemand in deze wereld als hun vijand. Ook al deden Duryodhana en zijn partij zoveel onzin tegen Yudhisthira Maharaja, Yudhisthira dacht nooit, "Duryodhana is mijn vijand." Yudhisthira Maharaja heeft zich nooit tot hem gericht met de naam 'Duryodhana' (kwaadaardige strijder). Hij noemde hem altijd 'Suryordhana' (zuivere, goed gemanierde strijder). Als je bhajana wilt doen, moet je ook zo zijn. Je moet niemand als vijand zien, ook al doet iemand jou iets aan.

Er waren eens twee heiligen en ze gingen naar de oever van een rivier. Ze zagen, dat er in de stroom van die rivier een schorpioen zat. Een van de twee nam die schorpioen in zijn handpalm om hem te redden, maar de schorpioen stak hem en viel terug in het water. De heilige haalde de schorpioen nog een keer uit het water en hij stak weer, maar de heilige pakte hem opnieuw op. Zijn vriend zei, "Waarom die je dat? Laten we gaan. Probeer hem niet te redden. Laat hem sterven." Die heilige antwoordde, "Als die schorpioen zijn karakter om te steken niet opgeeft, waarom zou ik dan mijn karakter om hem te redden opgeven?" En hij probeerde hem wederom te redden. Jullie moeten ook zo zijn; als iemand iets tegen jou uithaalt, ga dan geen wraak nemen.

Titiksuh betekent tolerantie. Toegewijden tolereren ieder groot lijden. Verdraagzaamheid is een zeer hoge klasse eigenschap van toegewijden. We moeten proberen te verdragen.

Weten jullie wat Waarheid is - de Absolute Waarheid? Krsna is Waarheid, de Absolute Waarheid, en Zijn toegewijden zijn zoals Hij. Uit hun hart willen ze niet, dat anderen kwaad overkomt. Ze gebruiken hun leven, hun vermogen, hun macht, hun kracht, hun alles voor anderen - om anderen te redden, om anderen te helpen. Vaisnava's moeten anderen helpen.

De intelligentie van een toegewijde raakt in geen enkele situatie besmet. Hij manifesteert altijd de volgende kwalificaties,

trnad api sunicena
    taror api sahisnuna
amanina manadena
    kirtaniyah sada harih

Sri Siksastaka (3)

["Door zich lager en waardelozer te beschouwen dan onbeduidend gras, dat onder ieders voeten is platgetrapt, door verdraagzamer te zijn dan een boom, verstoken te zijn van trots en anderen te respecteren volgens hun respectievelijke positie, dient men de heilige naam van Sri Hari onafgebroken te chanten."]

We moeten proberen deze instructie van Caitanya Mahaprabhu te volgen. Als je de heilige naam van Krsna altijd wilt kunnen chanten, volg dan deze instructie. Het karakter van toegewijden is heel lief. Ze verstoren niemand. Ze gebruiken nooit harde taal, wanneer ze tegen iemand spreken. Ze gedragen zich lief en ze spreken lief.

Toegewijden zijn geen verzamelaars - niet van rijkdom of van iets anders. Ze hebben alleen hetgeen noodzakelijk is om op de een of andere manier hun leven in stand te houden en dat van hun gezin, maar niet meer dan dat. Ze eten hetgeen nodig is om in leven te blijven en niet meer dan dat. Anders word je vet. Als je vet wordt, krijg je allerlei soorten ziekten, vooral hartziekten. En als er gevaar dreigt, loop je niet ver. Dus zij moeten voorzichtig zijn. Degenen die karig eten, hebben gezonde darmen en zijn vrij van aandoeningen.

Toegewijden staan eerder op dan hun Guru en gaan pas naar bed, nadat Gurudeva is gaan slapen. Ze verlenen constant diensten aan Gurudeva en zodra Gurudeva slaapt, nemen ze rust. Ze nemen geen prasadam, voordat Gurudeva prasadam heeft genomen. Eerst geven ze Gurudeva prasadam en daarna nemen ze zelf prasadam. Ze worden nooit beheerst door honger, dorst, ellende, begoocheling, geboorte, dood, ziekte en ouderdom. Er kan allerlei narigheid op hen afkomen, maar ze tolereren dat. Ze chanten altijd Krsna's heilige namen, Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.

Ze willen geen lofprijzing van anderen, maar anderen prijzen ze volgens hun kwalificaties. Krsna zei tegen Uddhava, "Deze zuivere toegewijden kennen Mijn waarheid en krijgen prema-bhakti."

Krsna vervolgt Zijn instructies voor Uddhava, "O Mijn beste Uddhava, dienstverlening aan Mijn toegewijde is beter dan dienstverlening aan Mij." Krsna zegt persoonlijk het volgende, "Als je Mij dient, ben Ik niet zo gelukkig dan wanneer je Moeder Yasoda dient. Ik ben veel gelukkiger, als je de gopis of een toegewijde kunt dienen."

Toegewijden zijn altijd blij om harikatha te horen. Iemand met bhava-bhakti, het stadium vlakvoor prema, zuivere liefde voor God, heeft de volgende symptomen,

ksantir avyartha-kalatvam
    viraktir mana-sunyata
asa-bandhah samutkantha
    nama-gane sada rucih

asaktis tad-gunakhyane
    pritis tad-vasati-sthale
ity adayo 'nubhavah syur
    jata-bhavankure jane

Bhakti-rasamrta-sindhu (1.3.25-26)

["Wanneer het zaad van extatische emoties voor Krsna vrucht gaat dragen, worden de volgende negen symptomen in het gedrag gemanifesteerd: vergevingsgezindheid, de zorg om geen tijd te verspillen, onthechting, afwezigheid van vals prestige, hoop, gretigheid, een smaak voor het chanten van de heilige naam van Bhagavan, gehechtheid aan beschrijvingen van de transcendente eigenschappen van Bhagavan en genegenheid voor de plaatsen, waar Bhagavan woont, dat wil zeggen, een tempel of een heilige plaats zoals Vrndavana. Ze worden allemaal anubhava genoemd, ondergeschikte tekenen van extatische emotie. Ze zijn zichtbaar in iemand, in wiens hart het zaad van liefde voor God is begonnen vrucht te dragen."]

Krsna vervolgde, "O Mijn dierbare Uddhava, de toegewijde moet darsana nemen van Mijn Godsbeeld (Bhagavans gedaante op het altaar)." En ze moeten vooral darsana (audiŽntie) nemen van zuivere Vaisnava's (Mijn zuivere toegewijden). Ze dienen deze zuivere toegewijden diensten te verlenen, hen te vereren en te dienen. Ze dienen gebeden aan hen op te zenden en eerbetuigingen aan te bieden. Ze dienen altijd Mijn zoete spel met sterk vertrouwen te horen, vooral Mijn spel in Vraja. Ze dienen over Mijn activiteiten in Mijn andere incarnaties te horen, zoals Sri Rama, Sri Nrsmhadeva en anderen. Ze moeten altijd op Mij mediteren en alles dat hen dierbaar is, moeten ze eerst aan Mij offeren. Nadat ze dit hebben gedaan, kunnen ze Mijn restanten gebruiken. Ze dienen Mijn restanten eerst aan anderen uit te delen en dan kunnen ze hetgeen gebruiken dat resteert."

"Ze moeten altijd Mijn transcendente geboorte en activiteiten verheerlijken." De geboorte van Krsna is niet zoals die van mensen. Hij is geen sterfeling. Krsna is geboren uit Moeder Yasoda, maar Hij is ook de Schepper van Moeder Yasoda. We moeten de aard van Krsna's geboorte kennen; die transcendent is. Krsna is altijd de zoon van Moeder Yasoda, ook al is Hij ongeboren. Daarom moet je Janmastami (Krsna's geboortefeest) in acht nemen, Nityananda Trayodasi, Nrsmhadeva's geboortedag en die van Advaita Acarya, Baladeva Prabhu en Srila Vyasadeva. Op deze dagen moet je de glorie van Sri Krsna bezingen. Je kunt liederen zingen, zoals "Yasomati nandana, Vrajavara nagara gokula ranjana kana." Of je kunt zingen, "Bolo hari hari, mukunda murari, rama krsna hayagriva."

En je kunt een festival (mahotsava) maken door met drums in extase te dansen. Op Krsna's verjaardag doe je nagara-sankirtana (chanten in het publiek) en nodig je veel mensen uit om jou met drums, olifanten en paarden bij te staan, zoals we dat doen in Mathura, waar Krsna met overvloedige toebehoren wordt vereerd.

Toegewijden moeten het Godsbeeld persoonlijk dienen, als een dienaar. Ze moeten eigenhandig de tempel schoon maken. Ze moeten zelf de arcana (eredienst) doen, niet door middel van een dienaar. Ze moeten de manier volgen van Sri Caitanya Mahaprabhu, die eigenhandig de Gundica Mandira schoon maakte.

Transcribent Engels: Janaki dasi
Typist: Lalit Kishori dasi
Proeflezer: Krsna-kamini dasi
Redacteur: Syamarani dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Teachers Need These Qualities"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Leraren dienen deze eigenschappen te hebben"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Discussie over Sri Gurvastakam 6-9
Volgende => De diepe betekenis van Vyasa Puja

TOP

title=""