Menu

Is Srila Jiva Gosvami anders?

08 januari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
21-discourses-2002/280-is-srila-jiva-gosvami-different
Mathura, India, 23 november 2002
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Is Srila Jiva Gosvami anders?cc by-sa.png [Twee dagen voordat Paramaradhya Srila Narayana Maharaja Mathura verliet om aan te vangen met zijn wintertournee in het Westen, bracht hij in zijn avondklas een controversieel onderwerp onder de aandacht. Hij sprak enige tijd in Hindi en vroeg Sripad Madhava Maharaja om dezelfde ideeën in het Engels over te brengen. Het volgende is een transcriptie van hetgeen Sripad Madhava Maharaja besprak. –Red.]

Sripad Madhava Maharaja: Srila Gurudeva heeft me opgedragen te spreken en ik zal mijn best doen om het uit te leggen.

Srila Narayana Maharaja: Wat is de kwestie? Leg eerst de kwestie voor.

Sripad Madhava Maharaja: Srila Jiva Gosvamipada, een van de Zes Gosvami’s, heeft gezegd, dat de jivas hier in deze wereld sadhana-bhajana uitvoeren. Op hetzelfde moment zijn er in de Vaikuntha planeten – namelijk Vaikuntha, Ayodhya, Dvaraka, Mathura en Goloka Vrndavana – enkele parsadas, metgezellen van Bhagavan, die voortkwamen uit Zijn uitstraling en die zich in een latente of sluimerende staat bevinden. Wanneer een jiva door de uitvoering van sadhana-bhajana geperfectioneerd raakt, krijgt hij een van deze parsada-dehas (lichamen van deze metgezellen). Dit is de ene kant.

Aan de andere kant schijnen Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Baladeva Vidyabhusana, Srila Rupa Gosvamipada en al onze acarya tot vandaag de dag zich anders op te stellen dan Srila Jiva Gosvamipada. Zij zeggen, dat de jiva reeds beschikt over een constitutionele gedaante, zijn eigen spirituele lichaam, samen met zijn transcendente kwaliteiten en diensten, maar dat op dit moment zijn spirituele lichaam ongemanifesteerd is of zich in een latente staat bevindt. Zoals het potentieel van een boom, inclusief zijn bladeren, bloemen en vruchten, in het zaad aanwezig is, is alles in de ziel aanwezig, maar alleen nog in zaadvorm. Op deze manier lijkt het, dat Srila Jiva Gosvamipada zich aan de ene kant bevindt en de andere acaryas tot en met onze huidige guru-varga aan de andere kant. Beide standpunten lijken elkaar tegen te spreken. Hoe kunnen we deze schijnbare tegenspraak in overeenstemming brengen?

Eigenlijk zijn deze twee standpunten helemaal niet tegenstrijdig. We zien het vanuit ons aardse gezichtspunt met ons materiële bewustzijn en daarom begrijpen we het niet. Daarom lijken beide uitspraken voor ons tegenstrijdig te zijn. Gezien vanuit het gezichtspunt van onze guru-varga bestaat er helemaal geen tegenstelling en daarom zal ik proberen over te brengen, wat ik van Srila Gurudeva heb gehoord.

Srila Bhaktivinoda Thakura schrijft het volgende in zijn commentaar op het eerste vers van Sri Siksastakam,

ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
    sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
    sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam

[“Laat het chanten van de heilige naam van Sri Krsna zegevieren, want het reinigt de spiegel van het hart en stopt de ellende van de bosbrand van het materiële bestaan. Dit chanten is de wassende maan, die de witte lotus van groot geluk voor alle levende wezens tot bloei aanzet. Het is de ziel en zaligheid van alle transcendente kennis. Het chanten van de heilige naam van Krsna strekt de zegenrijke oceaan van het transcendente leven uit. Het heeft een verkoelend effect op het lichaam en tevens op de ziel en het stelt in staat om bij iedere stap volop nectar te proeven” (Sri Caitanya-caritamrta, Antya-lila 20.12)]

In dit vers worden zeven stadia van bhakti uiteengezet. Ceto-darpana-marjanam bevat sraddha, bhava-maha-davagni-nirvapanam bevat sadhu-sanga, bhajana-kriya en anartha nivrti, sreyah-kairava-candrika-vitaranam bevat nistha en de volgende regels bevatten de achtereenvolgende stadia naar prema. Ieder stadium wordt in iedere regel tot uitdrukking gebracht.

Purnamrta asvadanam verschijnt in het stadium van bhava en Srila Bhaktivinoda Thakura bespreekt dit in zijn commentaar op Sri Siksastakam. Hij schrijft, dat volgens de constitutionele gedaante van de sadhaka – tot en met gopika deha (het lichaam van een gopi) – dit bepaalde lichaam zich in het stadium van bhava-bhakti manifesteert. Gopika deha eva prakatayeti.

Bij degenen met dasya bhava (het gevoel van dienaar) in hun hart gaat hun relatie van dienaar en meester zich manifesteren, wanneer het stadium van bhava ontwaakt. Bij degenen met een vriendschapsrelatie met Krsna in hun sluimerende constitutionele positie gaat die gedaante zich manifesteren en bij degenen met een ouderlijke relatie in hun latente consitituionele gedaante gaat die gedaante manifesteren en bij degenen met een gevoel van verliefdheid zal deze zich ook manifesteren. Dat type spiritueel lichaam, dat zich op dit moment nog in een latente staat bevindt, zal zich manifesteren in het stadium van bhava. Srila Baladeva Vidyabhusana prabhu, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en anderen hebben allemaal dezelfde waarheid uiteengezet.

Schijnbaar hieraan tegengesteld heeft Srila Jiva Gosvamipada gezegd, dat in de Vaikuntha planeten spirituele lichamen liggen te wachten om te worden bezet door bevrijde wezens. Deze spirituele lichamen hebben zich uit de uitstraling van Bhagavan gemanifesteerd. Als jivas bhajana doen en perfect worden, worden ze beloond met een lichaam daarvan. De jiva en dat lichaam combineren.

In de geschiedenis van Sri Narada Rsi hebben we het volgende gezien,

prayujyamane mayi tam
    suddham bhagavatim tanum
arabdha-karma-nirvano
    nyapatat panca-bhautikah

[Nu ik een transcendent lichaam heb toegezegd gekregen, dat geschikt is als metgezel van de Persoonlijkheid Gods, laat ik het lichaam gemaakt van vijf materiële elementen achter, waarmee alle verkregen resultaten van vruchtdragend werk [karma] worden stopgezet” (Srimad-Bhagavatam 1.6.28)]

Hoe kunnen we dit met elkaar in overeenstemming brengen?

martyo yada tyakta-samasta-karma
    niveditatma vicikirsito me
tadamrtatvam pratipadyamano
    mayatma-bhuyaya ca kalpate vai

[“Iemand, die alle vruchtdragende activiteiten opgeeft en zich geheel aan Mij overgeeft met een gretig verlangen om aan Mij dienst te verlenen, krijgt bevrijding van geboorte en dood en wordt gepromoveerd naar de status, waarin hij Mijn eigen rijkdommen deelt" (Srimad-Bhagavatam 11.29.34)]

Ook in Sri Caitanya-caritamrta wordt gezegd,

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija

[“In overeenstemming met hun karma zwerven alle levende wezens door het universum heen. Sommigen worden verheven naar de hogere planetaire stelsels en sommigen gaan naar de lagere planetaire stelsels. Eén uit vele miljoenen zwervende wezens, die groot geluk heeft, krijgt met de genade van Krsna een gelegenheid om te associëren met een bonafide geestelijk leermeester. Met de zegen van zowel Krsna als de geestelijk leermeester ontvangt een dergelijk persoon het zaad van de klimplant van toegewijde dienst” (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya 19.151)]

De levende wezens zwerven door diverse brahmandas (universa) heen. Met de grondeloze genade van Sri Guru en Krsna krijgt een fortuinlijke jiva het zaad van bhakti, genaamd bhakti-lata, het verlangen om Sri Krsna dienst te verlenen. Het woord guru-krsna heeft twee betekenissen. Een betekenis is Sri Gurudeva en Sri Ksna en een tweede betekenis is Sri Guru is Krsna. Er zijn twee verschijningen van Krsna – visaya Krsna en asraya Krsna. Visaya Krsna is Bhagavan en asraya Krsna is Gurudeva. In sastra wordt soms gezegd, dat we de bhakti-lata-bija kunnen krijgen door de grondeloze genade van Sri Gurudeva en soms wordt gezegd, dat we het krijgen door de gecombineerde grondeloze genade van Sri Gurudeva en visaya Bhagavan.

Als we sadhana-bhajana doen, gaan we geleidelijk vooruit in bhakti en dan bereiken we bhavavastha, het stadium van bhava-bhakti. De symptomen van bhavavastha zijn alsvolgt,

suddha-sattva-visesatma
    prema-suryamsu-samya-bhak
rucibhis citta-masrnyakrd
    asau bhava ucyate

[“Als toegewijde dienst wordt uitgevoerd op het transcendente platform van zuivere goedheid, lijkt het op een zonnestraal van liefde voor Krsna. Op dat moment veroorzaakt de toegewijde dienst, dat het hart door diverse smaken zacht wordt en dan bevindt men zich in bhava, transcendente emotie” (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya 23.5)]

In bhavavastha gaan samvit (het kennisvermogen) en hladini (het pleziergevend vermogen) op het platform van sandini (het spirituele bestaansvermogen) een combinatie vormen. In dit stadium van zuivere goedheid (suddha-sattva) wonen de essenties van sandini en hladini altijd in het hart van de eeuwige metgezellen van Sri Krsna. Van daaruit wordt het in ons hart gemanifesteerd door de grondeloze genade van Sri Gurudeva en Sri Krsna. Dan weten we wat onze svarupa (constitutionele natuur) is, maar niet eerder dan dat. Eraan voorafgaand kunnen we alleen een beetje gissen. De jiva zal in overeenstemming met zijn svarupa zijn geestelijke lichaam manifesteren. Er zijn zoveel typen bhagavat parsada (metgezel van Bhagavan) in de geestelijke planeten en wij kunnen een lichaam krijgen zoals zij hebben.

We kunnen dit enigszins begrijpen aan de hand van het voorbeeld van Bharata Maharaja. Hij was zo diep verzonken in gedachten aan zijn baby-hertje, dat hij had verloren, dat hij in zijn volgende leven een hert werd. Hij werd niet hetzelfde hert maar een ander hert. Als we in deze wereld sadhana-bhajana doen, kunnen we met de grondeloze genade van Gurudeva en Krsna op dezelfde manier – altans verstandelijk – begrijpen wat we van hen hebben gehoord. Zelfs voordat we het stadium van bhava binnengaan, horen we in algemene zin over de identiteit van onze svarupa en welke bhava – dasya, sakhya, vatsalya of madhurya – we moeten volgen. En wanneer dan bhavavastha ontwaakt, zal dat gevoel zich manifesteren. Sommige metgezellen zijn dasya, sommigen zijn sakhya, sommigen zijn vatsalya en sommigen zijn madhurya. Wanneer we bhajana doen, komen we geleidelijk tot een rijp stadium en kunnen we het gevoel krijgen van die eeuwige metgezel, die een gepersonifieerde oceaan vormt van het gevoel, waarvoor we aspiraties hebben, hetzij in Vaikuntha, Ayodhya, Dvaraka, Mathura, Goloka, of Vrndavana.

Dit is een van de betekenissen van de uitspraken van Srila Jiva Gosvami. Jiva Gosvami wilde ook zeggen, dat de svarupa van de jiva zich in het geconditioneerde leven van de jiva in een ongemanifesteerde of zaadvorm bevindt, aangezien de svarupa van de jiva alles in zaadvorm in zich draagt (zoals een zaad van een boom de hele boom in zich draagt). Daarom is de planeet, waarop we leven, Vaikuntha, Vrndavana, enzovoort, ook in de ziel aanwezig. Op die manier kan de parsada, het spirituele lichaam van de jiva, dat zich op dit moment in een latente staat bevindt, ook worden verklaard.

[Srila Narayana Gosvami Maharaja legt het nader uit in Hindi, waarna Sripad Madhava Maharaja vervolgt.]

Sripad Madhava Maharaja: Ons constitutionele lichaam is transcendent en dat bevindt zich op dit moment in een ongemanifesteerde vorm. Door de grondeloze genade van Sri Guru gaat onze gedaante zich in ons hart manifesteren – en dan kunnen we het realiseren. Iets van anubhava, realisatie, komt in het stadium van bhava, niet eerder. In Srimad-Bhagavatam wordt uitgelegd, prayujya mane, het zal zich manifesteren. In deze wereld kan de materiële taal de transcendente gedachten, die we willen uitleggen, niet tot uitdrukking brengen, waardoor het niet helemaal juist overkomt. Degenen op het transcendente platform zullen het heel duidelijk weten, maar vanwege absorbtie in de materiële wereld kunnen wij het niet begrijpen. Als we ons in sadhana-bhajana ontwikkelen, kunnen we alles weten en realiseren. Suddha-sattva zal zich in ons hart manifesteren en dan zullen we die transcendente gedaante kennen, die zich nu in een sluimerende staat bevindt, omdat we dan onze siddha-svarupa hebben bereikt. Dat wordt genoemd prayujya mane. Dus we moeten sadhana uitvoeren en bidden en als God met ons tevreden is, zullen we het weten.

We kunnen iets weten door naar het voorbeeld van Moeder Yasoda te luisteren,

sva-matuh svinna-gatraya
    visrasta-kabara-srajah
drstva parisramam krsnah
    krpayasit sva-bandhane

[“Omdat Moeder Yasoda zo hard werkte, werd haar hele lichaam nat van transpiratie en vielen de bloemen en de kam uit haar haar. Toen kind Krsna Zijn moeder zo vermoeid bezig zag, werd Hij genadig en stemde erin toe te worden vastgebonden” (Srimad-Bhagavatam 10.9.18)]

Moeder Yasoda probeerde Krsna vast te binden en toen Krsna zag hoe hard ze werkte in die poging, smolt Zijn hart. Zo moeten wij sadhana-bhajana doen onder leiding van Guru en Vaisnava’s. Als zij zien, dat we alleen dit willen en niets anders, asa hi dasye vrsabhanujaya, zullen ze ons hun grondeloze genade geven.

Transcribent Engels: Basanti dasi
Typiste: Anita dasi
Redacteur: Syamarani dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Is Srila Jiva Gosvami Different?"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Is Srila Jiva Gosvami anders?"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Het proces van zuivere bhakti
Volgende => Wat is de Gaudiya Sampradaya

TOP

title=""