Menu

Hoe wordt Raganuga Bhakti beoefend?

28 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
23-discourses-2004/390-how-to-practice-raganuga-bhakti

Publicatie 09 maart 2004, Laatst bijgewerkt 21 maart 2022
Mathura, U.P. India - 09 maart 2004
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Hoe wordt Raganuga Bhakti beoefend?Sri Bhaktivedanta Narayana [Srila Maharaja begon zijn reeks lezingen over Hoofdstuk Zes van Sri Bhajana-rahasya in Mathura en vervolgde ze in Govardhana tijdens de Parikrama Vrndavana-Navadvipa.]

Dit vers werd gesproken door Sri Caitanya Mahaprabhu Zelf,

naham vipro na ca nara-patir napi vaisyo na sudro
    naham varni na ca grha-patir no vana-stho yatir va
kintu prodyan nikhila-paramanandapurnamrtabdher
    gopi-bhartuh pada-kamalayor dasadasanudasah

Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 13.80)

["Ik ben geen brahmana, Ik ben geen ksatriya, Ik ben geen vaisya of sudra. Ik ben ook geen brahmacari, gezinshoofd, vanapratha of sannyasi. Ik identificeer Mezelf alleen als de dienaar van de dienaar van de dienaar van de lotusvoeten van Bhagavan Sri Krsna, de instandhouder van de gopis. Hij is een oceaan van nectar en Hij is de bron van universele transcendente zegen. Zijn bestaan is altijd in grandeur."]

Ieder levend wezen - ieder mens, dier, vogel, bij en insect - iedereen in deze wereld en iedereen in de geestelijke wereld - Moeder Yasoda en Nanda Baba - iedereen is van top tot teen krsna-dasa.

In Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 5.142) staat het volgende geschreven,

ekale isvara krsna, ara saba bhrtya
yare yaiche nacaya, se taiche kare nrtya

["Alleen Sri Krsna is de allerhoogste bestuurder en alle anderen zijn Zijn dienaren. Ze dansen, zoals Hij hen laat dansen."]

Zelfs Moeder Yasoda en Nanda Baba zijn dasa, dienaren van Krsna in vatsalya bhava met een gevoel van ouderliefde. Gargacarya en Sandilya Rsi zijn ook dasa. Kunti, Draupadi, Devaki en Vasudeva zijn allemaal dasa en dasi van Krsna. Yare yaiche nacaya, se taiche kare nrtya betekent, dat Krsna hen laat dansen en laat gedragen, zoals Hij wil.

Srimati Radhika is de sakti van Sri Krsna en Haar prema heeft een speciaal aspect,

radhikara prema guru, ami sisya nata
sada ama nana nrtye nacaya udbhata

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 4.124)

["De liefde van Radhika is Mijn leraar en Ik ben Haar dansende leerling. Haar prema laat Me allerlei nieuwe dansen uitvoeren."]

Hier wordt gezegd, dat de prema van Radhika Sri Krsna aan het dansen maakt. Dit is waar, maar wat betreft tattva, de gevestigde filosofische waarheid, is zelfs Srimati Radhika dasi. We zien, dat Radhika huilde, toen Krsna uit rasa-lila verdween.

ha natha ramana prestha / kvasi kvasi maha-bhuja
dasyas te krpanaya me / sakhe darsaya sannidhim

Srimad-Bhagavatam (10.30.39)

["Ze huilde, 'O meester! Mijn geliefde! O liefste, waar ben Je? Waar ben Je? Alsjeblieft, O sterke armen, O vriend, laat Jou zien aan Mij, Jouw arme dienares!'"]

Ze huilde, "Ik ben Jouw dasi." Dit gevoel van dasi manifesteert zich vooral op het moment van afgescheidendheid.

In deze wereld is het idee mannelijk of vrouwelijk te zijn niet reŽel. Waarom? De jiva is voortgekomen uit de tatastha, de scheidslijn tussen de geestelijke en materiŽle energie. De jiva is voortgekomen uit de blik van Karanodakasayi Visnu. Zelfs al op dat moment, zonder dat de jiva enige seva deed, was hij volgens zijn constitutionele natuur krsna-dasa. Wanneer hij hier naartoe komt en door de materiŽle energie wordt gebonden, ontwikkelt hij het zelfbeeld, of het misverstand, dat hij het fysieke lichaam is. Als hij een mannelijk lichaam heeft, denkt hij dat hij man is, heeft hij een vrouwelijk lichaam, denkt hij, dat hij vrouw is. Dit valse ego is buitengewoon moeilijk te doorbreken. Hoe kun je dat doorbreken?

Men zegt, dat Sri Caitanya Mahaprabhu drie en een halve intieme metgezellen had - Sri Svarupa Damodara, Sri Raya Ramananda, Sri Sikhi Mahiti en Srimati Madhavi devi. Svarupa Damodara, Raya Ramananda en Sikhi Mahiti bevonden zich in een mannelijk lichaam, maar Madhavi bevond zich in een vrouwelijk lichaam. We zien, dat Madhavi niet dicht in de buurt kwam van Sriman Mahaprabhu en niet met Hem associeerde op dezelfde manier als Svarupa Damodara en Raya Ramananda dat deden. Waarom? Vanwege dit idee van mannelijk en vrouwelijk. Madhavi devi had niet het vals-ego, waarin ze dacht, dat ze een dame was, maar omdat ze een vrouwelijk lichaam had, hield ze zich uiterlijk op respectvolle wijze op afstand van Sri Caitanya Mahaprabhu. Wij moeten proberen om haar voorbeeld te volgen en de juiste etiquette in acht te nemen. Zelfs toegewijden van een zeer hoog niveau nemen deze etiquette in acht.

Begrijpen jullie dat? Nee? Dan zal je moeten blijven praktiseren, zodat de identificatie met dit lichaam geleidelijk gaat verdwijnen. Een gemiddeld persoon kan dit niet begrijpen. Degenen, die constant en diepgaand horen, kunnen dit bevatten en volgen. Blijf luisteren. Senioren kunnen het begrijpen en zij dienen Madhavi devi en Svarupa Damodara te volgen.

Sri Caitanya Mahaprabhu heeft uit Zijn eigen lotusmond de instructie in het bovengenoemde vers aan alle jivas van deze wereld gegeven. Hij zei, dat het levend wezen in zijn zuivere identiteit gopi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanudasah is. Hij is de dienaar van de dienaar van de dienaar van gopi-bhartuh. Hier betekent gopi-bhartuh 'prana-vallabha', de zeer dierbare geliefde, het leven en de ziel van de gopis - precies die Sri Krsna.

De jiva voert in deze wereld karma (activiteiten) uit en als gevolg van deze activiteiten gaan zich samskaras (indrukken) ontwikkelen. Op basis van zijn samskaras ontwikkelt de jiva verlangens. Welke soort verlangens? "Ik zal gaan trouwen." Of, "Deze persoon is mijn vijand. Ik zal hem uit de weg ruimen." We dragen deze indrukken leven na leven met ons mee. Wees zeer voorzichtig. Beschouw niemand als jouw vijand. Waarom? Als je het gevoel krijgt, dat iemand jouw vijand is, is dit jouw karma phal, het resultaat van voorgaande activiteiten. Daarom mogen we tegen niemand kwaadaardig zijn en niemand het respect ontnemen.

Dus op basis van karma ontwikkelt het levend wezen allerlei indrukken en verlangens op zijn tochten door de materiŽle wereld in de eindeloze kringloop van geboorte en dood. Dit wordt karma-cakra genoemd. Hoe kan het levend wezen uit deze karma-cakra wegkomen? Hij zal zijn toevlucht moeten nemen tot een zuivere Guru, die zeer deskundig is in alle sastra, die tattva-vit is (over kennis van de gevestigde filosofische waarheden beschikt) en die rasika is (deskundig in het proeven van de smaken van dienstverlening in het spel van Krsna). Nadat hij zijn toevlucht tot een dergelijk persoon heeft genomen, gaat zich geleidelijk "ceto darpana marjanam" ontwikkelen door zijn uitvoering van sadhana-bhajana. De spiegel van zijn hart wordt langzaam gereinigd en hij gaat realisaties van zijn zuivere identiteit krijgen. Zijn materiŽle identificatie verdwijnt en hij ontwikkelt zijn eigen spirituele gedaante, die geschikt is om dienst te verlenen aan de lotusvoeten van Sri Krsna. Hij krijgt zijn sambandha (relatie), rupa (gedaante), ajna (specifieke instructie), seva, en alle andere elf onderdelen van perfectie. Hij gaat door de panca-dasa (vijf stadia) op weg naar svarupa-siddhi (rijpe bhava-bhakti) en vastu-siddhi (prema-bhakti).

Je moet niet in een onrijp stadium denken, "Ik ben een gopa" of "Ik ben een gopi". Het stadium van deze realisatie verschijnt uit zichzelf, van nature, door dienst te verlenen en harinama te chanten onder leiding van een gekwalificeerde guru.

Welk geslacht heeft de jiva? Eigenlijk is iedere jiva prakrti, vrouwelijk, in relatie tot Sri Krsna. Zelfs in de geestelijke wereld zijn de eeuwige metgezellen van Krsna, die zich niet in de categorie van jiva bevinden, zoals Nanda Baba, Subala en al Zijn vrienden, gezien vanuit het oogpunt van tattva vrouwelijk, ook al lijken ze uiterlijk mannelijk te zijn.

Uiteindelijk is iedereen vrouwelijk. De verklaring is, dat er in het levend wezen geen aspecten van een gedaante aanwezig zijn, waaraan hij kan worden geÔdentificeerd als mannelijk of vrouwelijk. Wanneer de spirituele gedaante zich manifesteert, verschijnt zijn svabhava, zuivere eeuwige natuur. Die natuur is seva-lalasa - die natuur beschikt over de wens om dienst te verlenen. Als je gretig bent om op een bepaalde manier dienst te verlenen, zoals die van een vader of een vriend, ga je automatisch en van nature op het geschikte gedrag over. De spirituele gedaante vormt de belichaming van deze dienstverlenende neiging. In feite heeft het levend wezen geen vrouwelijke of mannelijke identiteit, maar hij gaat over op een vorm van gedrag volgens zijn seva-vrtti, zijn intrinsieke behoefte om te dienen.

Ook al is ieder levend wezen hier in de materiŽle wereld prakrti, vrouwelijk in relatie tot Krsna, heeft iedereen purusa-bhava. Iedereen denkt, "Ik ben de genieter. Ik ben de baas." Mannen hebben purusa-bhava en vrouwen hebben ook purusa-bhava.

Zodra de transcendente verlangens om Krsna te dienen in de siddha-svarupa, transcendente gedaante, automatisch wakker worden, begint de toegewijde voortdurend op zijn eeuwige stemming te mediteren. Door die doorlopende meditatie krijgt hij tadatmya, eenheid met die stemming. Srila Raghunatha dasa Gosvami is hiervan een voorbeeld. Hij chant harinama en is diep verzonken in zijn innerlijke gevoel. Wanneer hij de innerlijke stemming helemaal binnengaat, kan hij zich niets anders meer herinneren. Hij heeft geen idee, dat hij Raghunatha dasa Gosvami is. Zijn gevoel is helemaal, "Ik ben een dienstmeisje van Srimati Radhika. Ik ben Rati Manjari." Hoe gaat dat in zijn werk? Dit heeft allemaal plaats door de regeling van Yogamaya, Sri Krsna's lila-sakti (spelenergie).

In Prema-bhakti-candrika van Srila Narottama dasa Thakura staat geschreven,

sadhana bhaviba yaha siddha-dehe paba taha
pakvapakva matra se vicara


Het verlangen, dat je tijdens het stadium van sadhana hebt, gaat de siddha-deha, de geperfectioneerde spirituele gedaante, bepalen. Het verschil tussen het stadium van sadhana en het stadium van siddhi (perfectie) is slechts "pakva-apakva matra se vicara." In het stadium van sadhana is de realisatie onrijp en in het stadium van siddhi wordt deze rijp. Hetgeen je in het stadium van sadhana verlangt, bereik je in het stadium van siddhi. Met andere woorden, de svarupa (grondrechtelijke gedaante) van de jiva is eeuwig in hem aanwezig en zal zich geleidelijk gaan manifesteren door de beoefening van sadhana-bhajana. Datgene, dat in potentie aanwezig is, moet zich manifesteren.

Eerst komt een vorm van gretigheid. Wanneer rati of bhava zich dan manifesteert, herinnert de toegewijde zich altijd zijn siddha-deha. Het type sadhana (praktijk), dat hier wordt beschreven, is van een zeer hoog niveau. Deze sadhana bevindt zich in het stadium, waarin het levend wezen niet langer wordt afgedekt door ongewenste verlangens. De toegewijde in het stadium van zuivere sadhana heeft een heel sterk verlangen en in overeenstemming met dat verlangen krijgt hij siddhi. Het betreft hier alleen een verschil tussen rijp en onrijp. Sadhana is het onrijpe stadium en siddhi is het rijpe stadium.

In het bovengenoemde vers gesproken door Sri Caitanya Mahaprabhu heeft de uidrukking dasa-dasanudasa een zeer diepe betekenis. Het wijst erop, dat niemand voor madhura-seva, de liefdevolle dienst san Sri Sri Radha en Krsna in Vrndavana, bekwaam kan worden zonder onder leiding te staan van de gopis van Vraja en hen in hun voetspoor te volgen.

De manjaris - Rupa Manjari en Rati Manjari en anderen - staan onder leiding van sakhis, zoals Lalita en Visakha. We moeten proberen onze Gurudeva te volgen onder leiding van Rupa Manjari en Rati Manjari, die opdrachten aanvaarden van Lalita en Visakha. Hoe wordt dat gedaan? Van de ene ochtend tot de volgende ochtend chant en herinnert de toegewijde - vanaf de vroege ochtend en de hele dag en nacht tot de volgende ochtend. Hij is volkomen verzonken in gedachten over de manier, waarop Rupa en Rati Majaris diensten verlenen aan Sri Sri Radha en Krsna in opdracht van Lalita en Visakha. Op die manier kan madhura-bhava worden verkregen en dit proces wordt raga-marga genoemd.

Srila Raghunatha dasa Gosvami volgde deze raga-marga. Hij vereerde Govardhana-sila, maar hij vereerde hem niet in arcana-marga, het proces van regels en reguleringen voorgeschreven voor de verering van godsbeelden. Integendeel, zijn dienstverlening aan Govardhana-sila bevond zich in raga-marga. Als je deze methode volgt, kun je perfectie krijgen. Door simpelweg arcana-marga uit te voeren ben je niet eens in staat om de vereenzelviging met het man-zijn of vrouw-zijn te doorbreken .

Het lichaam van de sadhaka is aanwezig, maar hij volgt de gopis van Vraja met zijn innerlijke stemming. Je moet oppassen, dat je nooit denkt, "Ik ben Lalita Sakhi" of "Ik ben Visakha Sakhi of Rupa Manjari of Rati Manjari." Je moet proberen hen te volgen en te dienen. We zien, dat bepaalde personen in Navadvipa-dhama, in Radha-kunda in Vrndavana en in andere plaatsen niet op de juiste wijze volgen. Ze kleden zich als gopis en dragen jurken en sierraden van vrouwen. Dit heeft volstrekt geen betekenis. Het is niet nodig om de kleding van een man op te geven; men dient juist het idee van man-zijn op te geven. We vinden nergens, dat Srila Rupa Gosvamipada of een van onze Gosvami's ooit vrouwenkleding hebben gedragen. Het is niet nodig om uiterlijk een vrouwelijke verschijning of houding uit te dragen. Doe je dat toch, gaat jouw bhakti de mist in.

Het levend wezen kan nimmer Srimati Radhika, Lalita, Visakha of andere specifieke metgezellen van Sri Sri Radha en Krsna worden. Deze metgezellen zijn geen jiva-tattva, maar zijn rechtstreekse kaya-vyuha rupa (lichamelijke manifestaties) van Srimati Radhika Zelf. De sadhakas, die het eigenlijke proces van zuivere sadhana volgen, zullen op het moment van hun beoefening parodha-abhimana aanvaarden. Parodha-abhimana is het idee, "ik ben met iemand anders dan Krsna getrouwd. Ik ben in Vraja geboren uit de baarmoeder van een gopi. Ik ben uitgehuwelijkt aan een gopa. Ik ben een kisori, een heel lief jong meisje zonder eigen kinderen."

Srila Bhaktivinoda Thakura bad, "vraja-gopi-bhava, haibe svabhava, ana-bhava na rahibe - wanneer komt de dag, dat het gevoel een gopi te zijn mijn enige gevoel is zonder enig ander gevoel te hebben?"

Dit proces is beschreven door Srila Rupa Gosvamipada in zijn Bhakti-rasamrta-sindhu met het volgende vers,

seva sadhaka-rupena / siddha-rupena catra hi
tad-bhava-lipsuna karya / vraja-lokanusaratah

["In het transcendente gebied van Vraja (Vraja-dhama) dient men de Allerhoogste, Sri Krsna, dienst te verlenen met een gevoel dat gelijk is aan dat van Zijn metgezellen en men dient zich onder rechtstreekse leiding te plaatsen van een bepaalde metgezel van Krsna en in zijn voetspoor te volgen. Deze methode wordt toegepast in het stadium van sadhana (spirituele beoefening uitgevoerd in het stadium van gebondenheid) en in het stadium van sadhya (Godrealisatie), wanneer men een spiritueel geperfectioneerde ziel is."]

Hier wordt duidelijk gezegd, dat de sadhaka-rupa (de externe gedaante van de praktiserende toegewijde) en de siddha-rupa (de innerlijke gedaante in dienst van Radha-Krsna in de loofhutten van Sri Vrndavana) volkomen verschillend zijn en dat de respectievelijke beoefeningen van deze gedaanten ook volkomen verschillend zijn. Seva sadhaka-rupena betekent, dat je in de gedaante van een toegewijde beoefenaar het gedrag moet volgen van Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami en anderen door nauwgezet bezig te blijven met sravanam, kirtanam, smaranam (horen, chanten en herinneren) en andere onderdelen van bhakti. Het andere aspect van raga-marga sadhana is siddha-rupena catra hi. Met de siddha-rupa, het innerlijk waargenomen lichaam, dat geschikt is om Radha en Krsna dienst te verlenen, dient men bhava-mayi seva te doen, dienstverlening door middel van transcendente gevoelens of stemmingen.

In dit vers wijzen de woorden vraja-lokanusaratah erop, dat je de inwoners van Vraja moet volgen. Dat betekent, dat je in het bijzonder de praktijk van Srila Rupa en Sanatana Gosvamipada moet volgen, toen ze hier woonden en sadhana in Vraja uitvoerden.

Vertaler Engels: Prem Prayojan dasa
Assistent redacteur: Syamarani dasi
Typist: Anita dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Llicentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "How To Practise Raganuga Bhakti?"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Hoe wordt Raganuga Bhakti beoefend?"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Wat je je zelfs niet kunt voorstellen
Volgende => Govardhana wandelingen 2010

TOP

title=""