Menu

Govardhana wandelingen 2010

5 april 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
57-discourses-2010/1131-govardhana-walks-march-19-20-2010

Publicatie 20 maart 2010, Laatst bijgewerkt 04 april 2022
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Govardhana wandelingen 2010Sri Bhaktivedanta Narayana Isa dasa: Srila Gurudeva, uw dochter, Sudevi uit Alachua, zei dat haar werd verteld, dat u had gezegd, dat het okay is om de boeken van Ananta dasa Babaji te lezen. Ik vraag voor haar of dit waar is.

Srila Narayana Maharaja: Ik heb dat niet gezegd.

Paramananda dasa (uit Ierland): Het ahankara (vals-ego) van de baddha-jiva laat het lichaam dansen op de vibratie van het ahankara. Kunnen we dit met de genade van guru overstijgen?

Srila Narayana Maharaja: Als je de principes van bhakti praktiseert, wordt de rest door Gurudeva gedaan. Als je niet praktiseert, geeft Gurudeva het spirituele resultaat niet. Hij zou het kunnen doen, maar hij doet het niet.

Isa dasa: Is het mogelijk om vooruitgang te maken door dienst te verlenen zonder harinama japa te doen?

Srila Narayana Maharaja: Nee. Er komt geen resultaat.

Rohininandana dasa: Een sadhaka kan in dit lichaam met chanten geen prema-bhakti bereiken. Het maximum, dat hij in dit lichaam bereikt, is bhava-bhakti. U hebt ons verteld, dat vastu-siddhi nog ver te zoeken is, wanneer hij bhava heeft bereikt. Wanneer hij zijn lichaam verlaat, gaat hij naar de planeet, waar Srila Bhaktivinoda Thakura en de Gosvami's hun sadhana uitvoeren.

Srila Narayana Maharaja: (tegen Padmanabha Maharaja) Heb je me dit eerder horen beantwoorden?

Sripad Padmanabha Maharaja: Ja.

Srila Narayana Maharaja: Je kunt het antwoord geven.

Sripad Padmanabha Maharaja: Het is precies, zoals u hebt gezegd. Srila Gurudeva heeft gezegd, dat - zodra de jiva naar bhavavasta (bhava-bhakti) komt en zich verder kwalificeert - Yogamaya hem naar een ander universum overbrengt, waar de eeuwige metgezellen van Gauranga Mahaprabhu hun spel uitvoeren, zoals Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Narottama dasa Thakura, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en de Zes Gosvami's. Op die manier krijgt de jiva de gelegenheid om rechtstreekse associatie te hebben, van hen te horen en hen diensten te verlenen. Op die manier krijgt hij de nodige samskaras (indrukken op het hart) en kwalificatie om in een toekomstig leven rechtstreeks met Gauranga Mahaprabhu te associëren. [Naarmate de discussie vordert, wijst Srila Narayana Maharaja er twee keer op, dat deze uitleg niet juist is. -Red]

Rohininandana dasa: Mijn volgende vraag is alsvolgt. Zien we dezelfde gedaante, die we nu zien? Bijvoorbeeld, Srila Bhaktivinoda Thakura is enigszins zwaarlijvig en Srila Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja heeft een kromme rug. We doen iedere dag arati voor hen en het beeld van hun foto komt dan in ons hart.

Srila Narayana Maharaja: Je zal hun katha horen en je gaat hen volgen. Dan kom je op het moment van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en anderen. Daarna kom je geleidelijk naar Mahaprabhu. Wanneer je Mahaprabhu nadert, heb je svarupa-siddhi.

Brajanath dasa: Hij vraagt, of we dezelfde gedaante zien, die we nu zien in hun afbeelding.

Srila Narayana Maharaja: Hij zal dezelfde trekken hebben. Hij gaat geen proxy gebruiken (iemand die is bekrachtigd om iemand anders te vertegenwoordigen). Hij zal persoonlijk aanwezig zijn.

Rohininandana dasa: Zal Srila Prabhupada Bhaktivedanta Svami Maharaja daar zijn?

Srila Narayana Maharaja: Dat zeg ik. Hij zal er zelf zijn.

Isa dasa: Srila Gurudeva, u vormt het totaal van onze guru-parampara - Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Lokanatha Gosvami, enzovoort. U geeft alles, dat zij aan ons hebben gegeven. Waarom kunnen we dit dan niet allemaal van u overnemen? Waarom moeten we door zoveel levens heengaan?

Srila Narayana Maharaja: Voor jou is het nodig om veel levens te doorlopen. Wanneer een toegewijde het stadium van svarupa-siddhi bereikt, volgen er geen geboorten meer.

Isa dasa: Hoe hoog kunnen we met uw associatie komen?

Srila Narayana Maharaja: Met deze associatie en door dagelijks te horen kun je in een gevorderd stadium van bhakti komen. Je zal vooruitgang maken naar hogere stadia door de associatie van Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami en dan Mahaprabhu.

Isa dasa: U kunt ons alles geven, dat Srila Bhaktivinoda Thakura ons kan geven.

Brajanath dasa: Gurudeva, u vertelde, als we in dit leven geluk hebben en sadhana-bhajana uitvoeren, dat we in ons volgende leven in de associatie zijn van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura om meer training te krijgen, want we hebben het niveau van rati of asakti niet bereikt. Dus zij gaan ons verder en verder halpen. Isa prabhu zegt, dat u ons alles kan geven en ik zeg tegen hem, dat ons voertuig niet zo goed is.

Srila Narayana Maharaja: Ja, jullie zijn niet in staat om datgene aan te nemen, dat ik geef. Kun je het aannemen?

Isa dasa: Nog niet, maar ik smeek, smeek, smeek om uw zegen.

Sripad Srauti Maharaja: Ons voertuig zit vol gaten.

Srila Narayana Maharaja: Op dit moment zijn jullie niet in staat om veel te ontvangen. Ik geef in overeenstemming met jullie stadium. Ik vertel zoveel dingen, die jullie niet kunnen volgen.

Rohininandana dasa: Gisteren vertelde Brajanath prabhu me, dat ze in Vrndavana ISKCON de lezing van Srila Prabhupada afspelen met een microfoon voor zijn murti. Iedereen zit te luisteren en kijkt naar hem, alsof zijn murti aan het spreken is. Is de siddhanta juist?

Srila Narayana Maharaja: Dat is niet goed.

Rohininandana dasa: Maar u hebt gezegd, dat hij eeuwig aanwezig is.

Srila Narayana Maharaja: Hij is eeuwig aanwezig; dat is waar, maar het is niet nodig om dit te doen. Wat is de noodzaak om een microfoon voor zijn mond te zetten? Het is noodzakelijk, dat we zijn instructies aan elkaar en anderen doorgeven. Spreekt hij datgene door de murti heen, dat hij op dit moment in gedachte heeft? Spreekt hij zelf, of niet? Waarom is die imitatie nodig?

20 maart

Acyutananda dasa: Kunt u ons een instructie geven, waarmee we kunnen ophouden zo gretig te eten?

Srila Narayana Maharaja: Je kunt jouw tong beheersen door de heilige naam te chanten. Geef hem geen tijd om zich met prietpraat bezig te houden.

Sripad Srauti Maharaja: Een toegewijde vroeg me via internet, hoe we een sterke gehechtheid aan Krsna kunnen ontwikkelen.

Srila Narayana Maharaja: Door altijd de heilige naam te chanten en gehecht te zijn aan Vaisnava's en Sri Guru.

Toegewijde: Wat moet onze meditatie zijn, als we prediken en boeken verspreiden?

Srila Narayana Maharaja: Je kunt mediteren, dat je goed doet voor anderen. Wees altijd verzonken in die dienstverlening en in chanten.

Sripad Damodara Maharaja: Is er enige relatie tussen de gedaante van Gurudeva in deze wereld en zijn gedaante in de lila van Mahaprabhu?

Srila Narayana Maharaja: Je kunt zijn gedaante hier levendig zien; dat is duidelijk. In aprakata-lila (het spel in de geestelijke wereld) is het een goede gedaante...

Sripad Madhava Maharaja: Jonge gedaante.

Srila Narayana Maharaja: ... zeer gekwalificeerd, heel mooi, een aantrekkelijke gopi dame.

Sripad Damodara Maharaja: Dat is in Krsna's lila. Hoe is dat in het spel van Mahaprabhu?

Srila Narayana Maharaja: Zoals anderen in Zijn lila.

Sripad Madhava Maharaja: Jong.

Sripad Nemi Maharaja: "Sri Krsna-Caitanya Radha-Krsna nahe anya." Sri Caitanya Mahaprabhu is Krsna met de gemoedsgesteldheid van Radharani. Betekent dat, dat Radharani volkomen in Hem aanwezig is? Is dat de reden, waarom wordt gezegd, "Radha-Krsna"?

Srila Narayana Maharaja: Ja, Ze is volkomen aanwezig in Mahaprabhu.

Toegewijde: Welke zijn de symptomen van een volkomen overgegeven ziel?

Srila Narayana Maharaja: Hij is altijd blij. Hij weet, "Ik ben altijd bij mijn Prabhu." Hij kent totaal geen angst.

Tamal Krsna dasa: Gisteren hebt u gezegd, als we geluk hebben, kunnen we in een toekomstig leven naar Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Rupa/Raghunatha Gosvami's enzovoort gaan om nadere training te krijgen.

U hebt uitgelegd, dat de relatie tussen guru en leerling eeuwig is, maar ook dat guru-tattva één is. Nu heb ik een twijfel. Wanneer perfectie intreedt, hebben we dan specifiek met u een eeuwige relatie? Blijven we altijd onder uw leiding en in uw associatie in Gaura-lila en Krsna-lila?

Srila Narayana Maharaja: Guru is akanda-tattva. Nityananda Prabhu en Baladeva Prabhu zijn akanda-tattva. Daarom kun je guru in Hen zien. Begrijp je dat?

Tamal Krsna dasa: Maar mijn vraag, mijn angst...

Srila Narayana Maharaja: Je kunt akanda-guru-tattva zien.

Tamal Krsna dasa: Maar uw persoonlijkheid is uniek en prachtig. Hebben we altijd het geluk van uw persoonlijke verbinding?

Srila Narayana Maharaja: Zo moet je denken.

Acyutananda dasa: Als er met chanten een realisatie komt, hoe weten we dan, of deze van guru en Krsna afkomstig is, of een speculatie van onszelf is?

Srila Narayana Maharaja: Als je echt oprecht bent, weet je dat, anders niet. Het is van jezelf afhankelijk - hoe oprecht je bent en in welke mate je bent overgegeven (atma-samarpana).

Madhava dasa: Hoe chanten we de heilige namen? Doen we dat in stilte of hardop?

Srila Narayana Maharaja: Alletwee. Je kunt ook chanten zonder mala.

Sripad Madhava Maharaja: Je kunt bijvoorbeeld druk bezig zijn, of je bent met jouw handen bezig.

Srila Narayana Maharaja: Gaan we eerst naar China?

Brajanath dasa: Eerst Miami, Florida, naar het huis van Raghunatha prabhu.

Srila Narayana Maharaja: Wat is de route?

Sripad Madhava Maharaja: Via Duitsland.

Gurudeva heeft het zo vaak over China.

Brajanath dasa: Later in het jaar gaan we naar China. Wanneer we voor uw Vyasa-puja naar Hawaii gaan, kunnen we onderweg in China een stop maken.


_________________________

[*EINDNOOT:

Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami beschrijft de competitie tussen Sri Krsna en de gopis, die uitmondde in gelijk spel. Srila Kaviraja Gosvami 'floot de wedstrijd af' en bepaalde, dat geen van beide partijen had gewonnen. Wij Gaudiya Vaisnava's willen dit eigenlijk niet. Wij willen, dat de wedstrijd wordt afgeblazen om aan te geven, dat Srimati Radhika heeft gezegevierd. Radhika is dan zo gelukkig en wij applaudiseren en vieren feest.

Dit is de ware stemming van Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami, Srila Raghunatha dasa Gosvami en Srila Rupa Gosvami. Als Srimati Lalita-devi de scheidsrechter in een wedstrijd is, fluit ze de wedstrijd af om te zeggen dat het gelijk spel is, dat geen van beide partijen is verslagen. Maar Sri Rupa Manjari fluit om aan te kondigen, dat Srimati Radhika Krsna heeft verslagen.

Sri Krsna Zelf heeft het grootste plezier, wanneer Hij wordt verslagen, hoewel Zijn vrienden, zoals Madhumangala en anderen, er helemaal niet blij mee zijn. Kundalata-gopi zal ook spijt hebben, dat Krsna heeft verloren, en Dhanistha-gopi kan zelfs flauw vallen. De nederlaag van Krsna geeft dergelijke vrienden groot verdriet en Zijn overwinning maakt hen dolblij. (Uit: Gopi-gita van Srila Narayana Gosvami Maharaja)]CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India:Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Govardhana Walks March 19-20, 2010"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Govardhana wandelingen 2010"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Hoe wordt Raganuga Bhakti beoefend
Volgende => Conversaties in Mathura

TOP

title=""