Menu

Een Gokula-Antardvipa Parikrama

17 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
23-discourses-2004/388-a-gokula-antardvipa-parikrama

Publicatie 05 maart 2004, Laatst bijgewerkt 17 maart 2022
Vrndavana, U.P. India - 05 maart 2004
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Een Gokula-Antardvipa ParikramaSri Bhaktivedanta Narayana [Navadvipa-dhama Parikrama van 2004 werd gehouden in Vrndavana. Navadvipa is gupta Vrndavana, verborgen Vrndavana. Zo is Navadvipa op dezelfde manier in Vrndavana verborgen. Op 5 maart nam Srila Narayana Maharaja de verzamelde toegewijden mee naar Ravel, Brahmanda Ghata en Gokula Mahavana. Hier volgt de transcriptie van zijn korte uitleg daar.]

RAVEL

Wat betekent het woord Vraja? Vraj is de stam van het werkwoord vrajati, dat "gaan", "bewegen", of "zwerven" betekent. De inwoners van dit gebied verplaatsten zich voortdurend. Eerst waren ze in het bos Vrndavana, maar vanwege de verstoringen van demonen hadden ze het bos van Vrndavana verlaten en waren naar Gokula, Mahavana, gegaan. Vr de verschijning van Srimati Radhika en Sri Krsna, woonden Nanda Maharaja en Yasoda-maiya in Gokula Mahavana en Vrsabhanu Maharaja woonde hier in Ravel. Na de verschijning van Radha en Krsna zijn Krsna's ouders verhuist van Gokula naar Chatikara, naar Dig, naar Deraveli, naar Kamyavana en uiteindelijk naar Nandagaon. De familie van Vrsabhanu Maharaja trok eveneens van plek naar plek en altijd in de buurt van de plaatsen, waar Sri Krsna woonde. De inwoners van Vraja trokken naar gebieden, waar vers gras voor de koeien aanwezig was.

Vr de verschijning van Srimati Radhika woonde Vrsabhanu Maharaja hier in Ravel. Het woord ravel betekent zamindar, landeigenaar, een grote persoonlijkheid of een hoofdman. Ravel is dus genoemd naar Vrsabhanu Maharaja. Op een ochtend ging Vrsabhanu Maharaja naar de Yamuna en vond een mooi, goudkleurig meisje, dat midden in een lotusbloem zat te spelen. Hij bracht Haar naar huis en zette Haar op schoot bij Kirtida-maiya.

Op onze Navadvipa Parikrama gaan we vandaag naar Antardvipa-Mayapura. Antardvipa is de geboorteplaats van Sri Caitanya Mahaprabhu. Vandaag gaan we naar de plek, die niet-verschillend is van Antardvipa, dat wil zeggen, Gokula, Mahavana - de geboorteplaats van Sri Krsna. Het is echter niet mogelijk om de darsana van Krsna te krijgen zonder eerst de genadevolle blik van Srimati Radhika te ontvangen. Daarom zijn we eerst naar Ravel gegaan.

BRAHMANDA GHAT

Hier heeft Sri Krsna als een kleine jongen met Zijn vriendjes gespeeld. Zijn vrienden begonnen eens om Hem te lachen. Krsna vroeg hen telkens weer, "Waar lachen jullie om?" maar ze wilden het niet vertellen. Tenslotte antwoordden Zijn vriendjes, "We weten, dat er eens een baby was, wiens ouders Hem niet wilden hebben en toen hebben ze die baby in een holle boom verstopt. Nanda Maharaja kwam hier langs en heeft die baby gevonden, nam hem mee naar huis en gaf hem aan Moeder Yasoda - en die baby ben Jij. De conclusie is, dat Je niet de zoon van Moeder Yasoda bent."

Krsna was stom verbaasd. "Hoe is dat mogelijk?" vroeg Hij. Ze antwoordden, "Jouw moeder heeft een gouden lichaamskleur, zoals Jouw vader, en Jouw broer is wit. Maar Jij bent zwart. Dus waar ben Jij vandaan gekomen?" Krsna raakte overstuur en rende huilend naar huis terug.

Krsna ging niet naar binnen, maar rolde op de binnenplaats over de grond en zat keihard te huilen. Zijn moeder riep Hem keer op keer, maar Hij wilde niet komen. Tenslotte haalde ze Hem op, zette Hem met kracht op schoot, aaide Hem en toonde Hem veel genegenheid. Hij zei tegen haar, "Ik weet, dat jij niet mijn moeder bent." Moeder Yasoda vroeg, "Wie heeft Jou dat verteld?" Krsna antwoordde, "Al Mijn vrienden, zoals Madhumangala en Mijn broer hebben Me dat verteld." Toen legde Moeder Yasoda een gelofte af, ze hield haar handen op een Narayana-sila en zei, "Natuurlijk ben Je mijn zoon. Je bent uit mij geboren. Ik ben Jouw moeder." Toen werd Krsna rustig.

Een ander spel, dat hier plaats had, is alsvolgt. Krsna zat hier op zekere dag klei te eten. Zijn vrienden vertelden het aan Baladeva Prabhu en Baladeva Prabhu ging naar Moeder Yasoda. Hij zei, "Mijn broertje is in Brahmanda Ghat en zit klei te eten." Toen kwam Yasoda met een woedende bui hier naartoe en vroeg Krsna, "Heb Jij klei zitten eten?" Hij antwoordde, "Nee, Ik heb geen klei zitten eten." Ze zei, "Laat me dan maar eena in Jouw mond kijken." Ze maakte Zijn mond open en daar zag ze een onbeperkt aantal universa en de hele schepping. Alles was aanwezig in alle planetaire stelsels.

Moeder Yasoda was stom verbaasd en sloot haar ogen. Ze dacht, "Wat is er gebeurd?" Ze had niet in de gaten, dat Sri Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is en alles zich in Hem bevindt. Ze dacht dat Hij haar zoon was en dat ze nu misschien door een geest achterna werd gezeten, of dat ze had gedroomd.

Als Sri Krsna hier aan de oever van de Yamuna speelde, voerde Krsna in de gedaante van Nimai Pandita, Visvambhara, Saci-Suta, Jagannatha Misra Suta ook een spel uit aan de oever van de Ganga in Navadvipa-dhama. Jonge meisjes uit het dorp deden daar een eredienst voor Sri Sankara en de Ganga door snoepjes en andere toebehoren aan te bieden. Nimai ging daar dan naartoe en zei tegen de meisjes, "Al die spullen, die jullie hebben verzameld om aan Ganga te offeren, moeten jullie aan Mij geven en dan geef Ik jullie een zegening. Als jullie Me met al die spullen niet vereren, zal Ik jullie vervloeken, zodat je een man gaat trouwen, die erg oud is en die je met ten minste vijf bijvrouwen moet delen." Dan pakte Hij met kracht al die spullen van hen af en als ze met Hem wilden argumenteren, zei Hij, "Jullie moeten je niet druk maken. Weten jullie niet, dat Ik de echtgenoot van Ganga ben? De vrucht van de eredienst aan Ganga is Mijn darsana."

Soms ging Nimai Pandita naar de oever van de Ganga, wanneer de brahmanas daar een bad namen en hun mantras herinnerden. Dan spatte Hij met Zijn lotusvoeten water over hen heen. Soms nam Hij water van de Ganga in Zijn mond en nadat de brahmanas een bad hadden genomen en schoon waren en hun tilaka hadden gezet, spoot Hij water over hen heen. Dan werden ze boos en zeiden, dat Hij hen onrein had gemaakt, maar hun idee was verkeerd - aangezien Hij Sri Sacinandana Gaurahari is, de belichaming van de allerhoogste reinheid. Ze werden ontzettend boos op Hem en gingen bij Zijn vader over Hem klagen.

Nadat de vader van Sacinandana Gaurahari, Jagannatha Misra, het verhaal van de brahmanas had aangehoord, dacht hij, "Zodra mijn jongen terugkomt, zal ik Hem met een stok opwachten. Ik zal hem een pak slaag geven, zodat Hij zo iets nooit meer doet." De meisjes waarschuwden Hem, "De brahmanas hebben het aan Jouw vader verteld en nu is hij boos, dus wees voorzichtig." Dan maakte Nimai Pandita inktvlekken op Zijn lichaam en gooide er stof overheen en ging naar huis. Zijn vader stond Hem op te wachten om Hem een standje te geven en zei, "Ik heb gehoord, dat Je bij de Ganga problemen hebt gemaakt, toen Je daar een bad ging nemen." Sacinandana zei, "Oh vader, ik ben vandaag helemaal niet naar de Ganga geweest om een bad te nemen. Ik ben rechtstreeks uit school hier naartoe gekomen." Als Jagannatha Misra dan zag, dat Hij nog helemaal vol stof zat en vol inktvlekken van school, dacht hij, "Oh, misschien hebben ze me niet de waarheid verteld." Dan werd hij rustig en zag ervan af om zijn zoon te straffen.

Op deze manier voerde Sri Sacinandana Gaurahari Zijn kinderspel uit aan de oever van de Ganga en daar heeft Hij ook Visnupriya ontmoet. Dus in ons hoofd en onder leiding van Sri Guru en Gauranga doen we onze Navadvipa Parikrama hier in Vraja.

GOKULA

Dit is Nanda Bhavana, het huis van Nanda Maharaja in Gokula Mahavana, de geboorteplaats van Krsna. Het wordt ook Chodasi Khamba genoemd, het paleis met vierentachtig pilaren. Over het algemeen wordt gezegd, dat Krsna in Mathura werd geboren, maar dat is niet waar. Op middernacht verscheen Krsna in de gevangeniscel van Kamsa aan Vasudeva en Devaki, maar Hij werd daar niet als baby geboren. Hij verscheen daar met vier handen, die een schelphoorn, mace, discus en een lotusbloem vasthielden - een opgegroeide jongen van zestien jaar met lang haar en ornamenten. Vasudeva Maharaja en Srimati Devaki-devi hebben tot Hem gebeden en toen werd Hij een baby. Vasudeva Maharaja heeft baby Krsna toen over de Yamuna gedragen en is hier naartoe gegaan, Gokula. Tegelijkertijd had Moeder Yasoda twee kinderen gekregen, eerst kwam Bhagavan Sri Krsna en kort daarna Yogamaya-devi.

Krsna, die in Mathura verscheen, is niet de oorspronkelijke Svayam Bhagavan Vrajendranandana Syamasundara. Hij is vaibhava-prakash, de deelmanifestatie van Sri Krsna, die Vasudeva Krsna wordt genoemd. Toen Vasudeva Maharaja die baby terugbracht naar het bed van Yasoda-devi, ging Hij op in het lichaam van Vrajendra-nandana Syamasundara, de oorspronkelijke Krsna. Toen heeft Vasudeva Maharaja de baby Yogamaya opgepakt en haar naar Mathura gedragen.

Krsna heeft Zijn kinderspel hier uitgevoerd en Sri Caitanya Mahaprabhu heeft op dezelfde manier Zijn kinderspel uitgevoerd in het huis van Jagannatha Misra in Navadvipa. Die plek in Antardvipa en deze plek, Gokula, zijn niet-verschillend. In Antardvipa-Mayapura is ook Srivasa-angana (het huis en de binnenplaats van Srivasa Thakura). In het gezelschap van Sri Nityananda Prabhu, Sri Gadadhara Pandita, Sri Advaita Acarya, Srivasa Thakura en anderen voerde Sri Caitanya Mahaprabhu doorgaans Zijn maha-sankirtana rasa uit (de transcendente smaak van het gezamenlijk chanten).

We zijn zeer fortuinlijk om met de genade van Sri Guru en Gauranga naar deze plaats te zijn gekomen en we bidden aan het stof van deze plek, dat het spel en vermaak van deze plek in ons hart mag verschijnen.

Gaura premanande.

Vertaler Engels: Prem Prayojan
Transcribent: Vasanti dasi
Redacteur: Syamarani dasi
Typist: Anita dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties:
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Hindi: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India:Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "A Gokula - Antardvipa Parikrama"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Een Gokula-Antardvipa Parikrama"
Vertaler Nederlands: 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De bijzondere glorie van Sri Navadvipa-dhama
Volgende => Gaura Purnima Katha

TOP

title=""