Menu

Gaura Purnima Katha

18 maart 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
25-discourses-2006/495-gaura-purnima-katha

Publicatie 14 maart 2006, Laatst bijgewerkt 17 maart 2022
Navadvipa, West-Bengalen, India - 14 maart 2006
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Gaura Purnima KathaSri Bhaktivedanta Narayana [Lezing werd gegeven in de Sri Kesavaji Gaudiya Matha
op de goddelijke geboortedag van Sri Caitanya Mahaprabhu]


Na de afronding in Dvapara-yuga van Zijn spel in Vrndavana en Dvaraka zat Sri Krsna diep na te denken. Hij nam het volgende in overweging, "Ik ben naar de materiële wereld geweest en heb de gevoelens en relaties ervaren van dasya (dienaarschap), sakhya (vriendschap), vatstalya (ouderliefde) en madhurya-rasa (romantische liefde). Desondanks ben Ik niet helemaal tevreden."

Krsna was niet helemaal tevreden, want Hij had nog drie onvervulde wensen.

sri-radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaivasvadyo
    yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah
saukhyam casya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat
    tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 1.6)

["De Allerhoogste Sri Hari wilde de glorie leren kennen van de liefde van Radharani en de wonderbaarlijke kwaliteiten in Hemzelf, die Zij alleen door Haar liefde kan proeven, en Haar geluksgevoel, wanneer Ze de zoetheid van Zijn liefde realiseert. Sri Hari, die rijkelijk beschikte over Haar emoties, verscheen uit de baarmoeder van Srimati Saci-devi zoals de maan opkomt uit de zee.]

Krsna deed ontzettend veel moeite om de aard van de affectie van Srimati Radhika voor Hem te doorgronden. Na het bereiken van prema komt sneha (smeltend hart), dan mana (deprimerende of tegendraadse bui) en daarna pranaya (een gevoel van eenheid met de geliefde). Pranaya betekent 'zeer diepe genegenheid'. Na pranaya komen raga, anuraga, bhava, mahabhava en uiteindelijk madanakhya-mahabhava van Radhika.

Krsna probeerde de glorie van Radharani's pranaya, Haar liefde voor Hem, te begrijpen. Hij dacht, "Ik voel Me gelukkig bij het zien van Radha, maar als Zij Mij ziet, wordt Ze helemaal gek. Wat heb Ik, dat Zij proeft? Ik kan de omvang van Mijn zoetheid niet ervaren zoals Zij dat kan."

Krsna beschikt over vier bijzondere soorten lieftalligheid: de zoetheid van Zijn gedaante, de zoetheid van Zijn fluitspel, de zoetheid van Zijn spel en vermaak en de zoetheid van de liefde, die Hij oproept in het hart van de Vrajavasi's.

Hoe kan Krsna Zijn eigen zoetheid proeven? Dat kan Hij niet. Alleen Radhika kan Zijn zoetheid volkomen proeven. Krsna had het verlangen om te weten, wat Radhika ervaart. Hij dacht, "Ik ben de mooiste persoonlijkheid in de hele wereld. Niemand is mooier dan Ik, maar Radhika is wel mooier dan Ik. En toch is er iets in Mij, dat Haar gek maakt bij het zien van Mij. Wat is dat precies?" Hij kon er niet achter komen en zo ontwikkelde Hij een gretigheid om Zijn eigen zoetheid te proeven. Om dat te doen is Hij neergedaald als Sri Caitanya Mahaprabhu.

Er is nog een andere reden voor de komst van Mahaprabhu, die wordt gegeven in Sri Caitanya-caritamrta,

prema-rasa-niryasa karite asvadana
    raga-marga bhakti loke karite pracarana
rasika-sekhara krsna parama-karuna
    ei dui hetu haite icchara udgama

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 4.15-16)

["Gods wens om te verschijnen werd uit twee redenen geboren. Hij wilde de zoete essentie ervaren van de smaken van de liefde voor God en Hij wilde toegewijde dienst in de wereld propageren op het niveau van spontane aantrekkingskracht. Daarom kennen we Hem als de meest extatische en de meest genadevolle incarnatie van allemaal."]

Krsna is rasika-sekhara. Hij is het kroonjuweel van alle genieters. Hij is de oceaan en belichaming van alle devotionele smaken en Hij is de allerhoogste proever. Hij is ook parama-karuna, de meest genadige persoonlijkheid. Vanwege deze twee eigenschappen is Hij naar deze wereld afgedaald. Hij kwam om Zelf iets te proeven en Hij kwam tevens om iets te geven - raga-marga, het pad van spontane aantrekking. Luister naar vertellingen over het spel en vermaak van Sri Krsna. Bestudeer de commentaren van onze acaryas.

Srimad-Bhagavatam heeft beschreven hoe Krsna's koeherdersvrienden onder leiding van Sridama, Subala, Arjuna en Stoka-krsna van Hem houden en Hem diensten verlenen. Nanda Baba en Moeder Yasoda houden ook van Hem. Srimad-Bhagavatam beschrijft ook de liefde van de gopis en hun dienstverlenende houding jegens Hem. De dienstverlening van deze eeuwige metgezellen in Vrndavana wordt ragatmika genoemd. Degenen, die proberen te volgen in het voetspoor van deze ragatmika toegewijden worden raganuga genoemd. Anugamana betekent 'volgen'.

Er zijn twee soorten raga-marga (pad van spontane liefde). Raganuga-bhajana en rupanuga-bhajana. Rupanuga-bhajana bestaat uit twee delen. De eerste is het volgen op de manier, waarop Srila Rupa Gosvami in zijn gedaante van sadhaka of geestelijk beoefenaar diensten verleende in het spel van Sri Caitanya Mahaprabhu en Zijn innerlijke verlangens in vervulling bracht. De tweede is volgen op de manier, waarop Rupa Manjari (Srila Rupa Gosvami in zijn siddha gedaante, een dienstmeisje van Sri Radha en Krsna) de wensen van Sri Radha dient en tot vervulling brengt. Sriman Mahaprabhu is naar deze wereld gekomen om fortuinlijke wezens te besprenkelen met het bijzondere dienstverlenende gevoel, dat door Sri Rupa Manjari wordt gemanifesteerd. Dat gevoel wordt manjari-bhava genoemd.

520 Jaar geleden in de nacht van een maansverduistering liepen miljoenen mensen de Ganga in en zongen "Haribol, haribol" om de negatieve effecten van die verduistering te vermijden. Op dat moment dachten de moslims, "Al die hindoe's chanten harinama en Hare Krsna." En zij begonnen ook "Haribol, haribol" te chanten en op die manier chantten ze nama-abhasa. Op de een of andere manier was iedereen bij de verschijning van Sacinandana Gaurahari de heilige naam aan het chanten.

De moeder van Mahaprabhu, Sacimata, had haar eerste acht zonen verloren en gaf dit kind de speciale naam Nimai. Nimai werd onder een neem-boom geboren, want neem houdt geesten, heksen en kwaadaardige entiteiten uit de buurt. Als ouders hun kinderen verliezen, geven ze het kind een speciale naam om het te beschermen, zodat Yamaraja het niet serieus neemt.

Hier in Navadvipa heeft Nimai Zijn balya-lila (één tot vijf jaar) gemanifesteerd tot en met Zijn kisora-lila (jeugd). Na Zijn kisora-lila heeft Hij sannyasa genomen en is naar Jagannatha Puri gegaan. Van Jagannatha Puri is hij onder voorwendsel van een zoektocht naar zijn oudere broer, Visvarupa in Pandarapura, naar Zuid-India gegaan en heeft daar aan de Godavari Raya Ramananda ontmoet. Daar heeft Raya Ramananda het spel van Sri Sri Radha-Krsna aan Mahaprabhu verteld.

Toen Hij in gezelschap van Sri Svarupa Damodara en Sri Raya Ramananda in Jagannatha Puri verbleef, proefde Hij de extase van Srimati Radhika in de kleine kamer van de Gambhira. Wat waren daar Zijn bhavas hoog! Op de een of andere manier wist Hij te ontsnappen door de zeven gesloten poorten van de Gambhira te passeren, ook al bleven die poorten op slot. Dan zwierf Hij rond in transcendente extase. De extatische emoties, die Hij in Jagannatha Puri ervoer, worden tot op zekere hoogte beschreven in Sri Caitanya-caritamrta. Soms vielen Zijn gewrichten uit elkaar en werd Hij heel lang en soms nam Hij de samengetrokken gedaante van een schildpad aan.

Jullie zijn nu naar het land van Gaura-bhumi gekomen. De plaats, waar we ons nu bevinden, Kuliyagrama, wordt aparadha-bhajana-patha genoemd. Men kan overtredingen tegen toegewijden hebben begaan, of tegen Sri Guru, en om een of andere reden wil die zuivere toegewijde of Guru ze niet vergeven. Maar door hier te zijn, door hier jouw toevlucht te nemen en met een gevoel van spijt te huilen zullen Gaura-Nityananda Prabhus jou voor die overtredingen vergeven. Jullie zijn naar die plek gekomen, waar overtredingen teniet worden gedaan.

Morgen is de laatste dag van onze parikrama en daarna gaat iedereen weer terug naar huis. Mijn Gurudeva zei dan, "Wanneer jullie naar huis gaan, moeten jullie niet spreken over de problemen, die je hier hebt gehad, zoals de hitte en de sanitaire voorzieningen. Jullie moet juist iedereen vertellen, "Er waren in de Kesavaji Gaudiya Matha totaal geen problemen. Er werden diverse subjis (groentengerechten) geserveerd en er waren kamers met airconditioning en aangesloten toiletten. Premananda prabhu heeft iedereen rasagulas (Bengaals snoepgoed) en parathas gegeven. We waren erg blij." Vertel niemand over de problemen, die zich tijdens de parikrama hebben voorgedaan. Je moet daarentegen de parikrama verheerlijken. Ga prediken en ieder van jullie moet volgend jaar twee of drie mensen meer meebrengen. Dit jaar waren er 15.000 pelgrims op parikrama en volgend jaar maken we voorzieningen voor 30.000 pelgrims.

Nu volgt een voorstelling van het spel van Sriman Mahaprabhu in het Bengaals, die wordt uitgevoerd door een dans- en toneelgroep genaamd Nrtanjali onder leiding van Mr. Tushar Guha. Blijf daarvoor nog even zitten.

Redacteur Engels: Syamarani dasi
Transcribent: Vasanti dasi
Typist: Anita dasi
Proeflezer: Krsna-kamini dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Gaura Purnima Katha"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen "Gaura Purnima Katha"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Een Gokula-Antardvipa Parikrama
Volgende => Wat je je zelfs niet kunt voorstellen

TOP

title=""