Menu

Een radio-interview

12 mei 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
19-discourses-2000/1294-a-radio-interview

Publicatie 13 mei 2000, Laatst bijgewerkt 11 mei 2022
Honolulu, Hawaii, Verenigde Staten, 13 mei 2000
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Een radio-interviewSri Bhaktivedanta Narayana Journalist: De meeste toegewijden wonen in India. Kunt u me zeggen, hoe groot het percentage toegewijden is, dat in andere landen woont, zoals Amerika, Engeland en Frankrijk? Wat zijn uw doelstellingen en wat is de boodschap, die u naar de wereld wilt brengen?

Srila Gurudeva: We doen erg hard ons best om onze boodschap te verspreiden en vr mij heeft Srila Bhaktivedanta Svami Prabhupada dat ook geprobeerd. We hebben dit in de Oudheid in India ook geprobeerd, maar desondanks heeft in India de Mahabharata Oorlog plaats gehad. Over het algemeen zijn de meeste mensen zintuiglijke levensgenieters en daarom realiseren ze zich de boodschap van onze Gita en Bhagavatam niet, namelijk dat we allemaal tot n familie behoren. We hebben een paar toegewijden in de rest van de wereld zitten, maar ze vormen een gering aantal in verhouding tot de totale wereldbevolking. Sommigen volgen onze spirituele principes, maar de meesten volgen ze niet en daarom is er geen oplossing voor wereldproblemen. Als de hele wereld dit principe n dag zou volgen - namelijk dat we allemaal broers en zuster in n familie zijn - zou de wereld met gemak tot rust kunnen komen.

Journalist: Wat is het verschil tussen het christendom en uw filosofie?

Srila Gurudeva: Ik denk, dat er niet zoveel verschil is tussen het christendom en deze filosofie van prema, of liefde en genegenheid. De christenen geloven in God en wij geloven in God. G-O-D. G betekent Generator (schepper van dit hele universum); O betekent Operator (bestuurder die alles regelt); D betekent Destroyer (vernietiger). Hij is niet de vernietiger van de ziel, maar van dit lichaam, dat we niet zijn. Hij kan miljoenen universa in een seconde vernietigen en ze opnieuw scheppen. Die persoon is God.

Jezus heeft nooit verklaard, "Ik ben God" maar wel, "Ik ben de zoon van God". Hij hield van deze naam en zei, "Hij is mijn Vader, Krsna". Jezus heeft deze filosofie ook verkondigd. Hij is naar India gegaan, toen hij ongeveer zestien jaar was en heeft vele pelgrimsoorden bezocht, zoals Vrndavana, Ayodhya, Zuid-India en Jagannatha Puri. In Puri zag hij de Godsbeelden van Jagannatha, Baladeva en Subhadra en hij hoorde, dat Sri Jagannatha ('Meester van het Universum') als Krsna werd aangesproken. In dat deel van India wordt de naam 'Krsna' uitgesproken als 'Kroesna'. Vanwege het verschil in talen, zoals Grieks en Hebreeuws, werd de naam uitgesproken als Kroosta, daarna Krista en nu is het Christus. Krsna, Kroosna, Krista en nu Christus zijn dezelfde.

Krsna koestert een onmetelijke liefde en genegenheid voor de levende wezens en daarom richten mensen zich tot Hem als Vader. Wij nemen in overweging, dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krsna, ook een hoge klasse geliefde moet zijn, die zeer rasika is, namelijk vol met toegenegen onderhandelingen.

Er is echter in ons begrip iets, dat anders is. Tegenwoordig heeft men niet in de gaten, dat vissen, koeien, stieren, kippen, bomen en struiken over leven beschikken. Ze denken, dat deze wezens zijn geschapen voor hun zintuigelijke lustbevrediging. Wij daarentegen erkennen, dat alle wezens in deze wereld - zelfs gras, bomen, mieren, vogels en bodembedekkers - over leven beschikken en dat dit leven 'ziel' wordt genoemd. De ziel is niet-verschillend van Krsna of Christus met betrekking tot het feit, dat iedereen een zoon en een dochter van Hem is.

Wij beschikken over groot mededogen voor alle levende wezens. Wij hebben geen agressieve mentaliteit, terwijl zij wel jonge kalveren en ander vlees eten en eieren eten en alcohol drinken. Als ze eieren willen eten, waarom gebruiken ze niet de eieren van hun eigen moeder? Vrouwen hebben ook eieren, dus waarom nemen ze die eieren niet? Ze moeten weten, dat alle schepselen over leven beschikken en dat wij niet over het gezag beschikken om ze te vernietigen. We hebben niet het vermogen om ze te scheppen, dus we hebben ook niet de kwalificatie om ze te vernietigen.

Journalist: Dank u wel voor de filosofie. Ik ben een chiropracteur van beroep. In onze filosofie is de aangeboren intelligentie in ons, met andere woorden, de ziel of natuur, een onderdeel van de universele intelligentie, die God is. Zoals u zegt, er is aangeboren intelligentie in de plant, in de hond en in andere dieren aanwezig. Als je de pit van een appel plant, wordt hij een appelboom. Dit wordt door een intelligentie ontwikkeld. Dus we...

Srila Gurudeva: Wie heeft dat vermogen in het zaad gelegd?

Journalist: De Almachtige.

Srila Gurudeva: Maar de Almachtige heeft een gedaante en die gedaante is eeuwig. Hij is zo mooi, lief en aantrekkelijk. Hij heeft deze wereld geschapen, niet wij. Probeer op die manier het hele universum lief te hebben.

Journalist: Nog een vraag. Als u een gesprek zou kunnen hebben met de President van de Verenigde Staten, Meneer Clinton, wat zou u dan tegen hem zeggen?

Srila Gurudeva: Ik denk, dat hij een goed persoon is. Hij wil vrede in de wereld en we eren hem daarvoor, maar we weten, dat er ook zoveel negatieve eigenschappen in hem zitten, zoals een gewoon persoon ook zoveel gebreken en zwakheden heeft. Hij is zo wellustig, dat hij zich niet kan beheersen. Hij heeft onzedelijk gehandeld met zijn kantoormeisje en daarover is zelfs een zaak aan het Hof van Justitie gevoerd.

Als hij in God gelooft, dient hij te trachten alle wezens lief te hebben. Hij moet liberaal zijn en niet denken, "Ik ben uit Amerika. We moeten welvaart creren alleen voor Amerika." Hij moet hetgeen doen, dat Gandhiji deed en de hele wereld helpen. Hij dient vooral te weten, dat we allemaal een deel en een eeuwige dienaar van Krsna zijn. We hebben de wereld in allerlei divisies verdeeld, zoals Amerika, India, Australi, Azi en Europa, maar Krsna heeft het niet verdeeld. Niemand komt Amerika binnen zonder paspoort en visum. Meneer Clinton moet liberaal zijn, maar ik weet, dat hij dat niet kan zijn.

Journalist: Dank u zeer. Ik zou van u graag een paar laatste woorden willen krijgen. Ik zou willen zeggen, dat we blij zijn om u hier te hebben. Volgens mij hebben we hier een paradijs op Aarde. We zouden dit graag op de televisie willen uitzenden, zodat meer mensen met u een relatie kunnen hebben. Ik wil u vragen om ons een laatste boodschap te geven. Aloha, mahalo.

Srila Gurudeva: Ja, ik zou jullie allemaal iets willen zeggen. Of we het weten of niet, de namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zijn zeer krachtig. Zelfs al kunnen we Hem niet zien en we bidden, "O Vader, geef me brood met boter, we willen in deze wereld gelukkig zijn," hoort Hij ons gebed en sprenkelt Zijn genade. Het maakt in feite niets uit, of je aan Hem bidt, toch sprenkelt Hij Zijn genade als een regenbui.

We dienen Zijn heilige namen te chanten, "Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare". Deze namen hebben meer vermogen dan vuur. Als je jouw vingers bewust of onbewust in het vuur houdt, brand je jouw vingers. Evenzo, ook al ben je niet bewust van de kracht van Zijn namen, het chanten verbrandt al jouw ongewenste gevoelens - jouw onwetendheid en overtredingen. Hij geeft jou Zijn liefde en genegenheid en dan word je snel voor altijd gelukkig.

Journalist: Dank u wel. Ik zou u nog een laatste vraag willen stellen. Wordt u beschouwd als de hoogste leider op dit moment? Of, wat is uw positie?

Srila Gurudeva: Ik beschouw mezelf niet als een leider of als welke andere soort grote heilige. Ik ben gewoon een toegewijde. Ik wil praktiseren wat ik jou heb uitgelegd en in de wereld prediken, dat we alleen gelukkig kunnen zijn door deze dingen in praktijk te brengen. Ik ben geen hoge klasse leider of heilige. Ik ben alleen een eenvoudige beoefenaar van bhakti.

Journalist: Mahalo en aloha aan u.

Srila Gurudeva: Aloha en Hare Krsna aan jou. Ik ben heel blij. Neem altijd in overweging, dat we ons in n familie bevinden - de familie van Mahaprabhu. We prediken de missie van Srila Rupa Gosvami en Sri Caitanya Mahaprabhu, die de guru-parampara vanaf Brahma tot Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura persoonlijk heeft aanvaard. We zitten allemaal in n groep. We moeten proberen om elkaar te helpen.

Journalist: Ik zou u graag nog n vraag willen stellen. Een fotomodel van eenentwintig jaar in India zei, "Schoonheidsverkiezingen geven ons, vrouwen, een platform om onze keuzen en meningen te ventileren" en vandaag werd ze verkozen tot Miss Universe. Mag ik uw mening horen over de stem van vrouwen in India?

Srila Gurudeva: Sinds de Oudheid is de Indiase vrouw door alle Indirs geerd geworden. De eerste Miss Universe was Sita-devi (de gezellin van Sri Rama) en daarna Draupadi (de vrouw van de Pandava's). Vr Draupadi was ongetwijfeld en ontegenzeglijk Srimati Radhika Miss Universe. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krsna, heeft Haar altijd geprezen en heeft zelfs Zijn hoofd aan Haar lotusvoeten gelegd.

Wij volgen deze principes. We eren oudere dames als onze moeder; we zien vrouwen van dezelfde leeftijd als onze zusters en beschouwen degenen, die jonger zijn, als onze dierbare dochters.

Journalist: Nogmaals, Mahalo, Hare Krsna, Haribol.

Srila Gurudeva: Haribol, haribol. Was mijn antwoord toereikend?

Journalist: Oh, ja.

Srila Gurudeva: Er zijn hier zoveel dierbare dochters, zusters en moeders. Dit is de traditie van India.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties:
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India:Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "A Radio Interview"
Vertaler Nederlands: 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Een radio-interview"
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Een verrassende definitie van de vedische cultuur
Volgende => Zeg tegen jouw verstand

TOP

title=""