Menu

Discussie over Sri Gurvastakam 6-9

27 januari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
19-discourses-2000/210-discussion-on-sri-gurvastakam-6-9

Laatst bijgewerkt 10 december 2021
Meditatiecentrum, Duitsland, 03 december 2000 AM
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Discussie over Sri Gurvastakam 6-9cc by-sa.png

nikunja-yuno-rati-keli-siddhyai
    ya yalibhir yuktir apeksaniya
tatrati-daksyad ati-vallabhasya
    vande guroh sri-caranaravindam


Radha en Krsna Yugala zijn altijd aan het spelen in de loofhutten van het mooie Vrndavana aan de oever van de Yamuna, altijd. De gopis onder leiding van Rupa-manjari en Rati-manjari weten heel goed, hoe ze Radha en Krsna elkaar laten ontmoeten. Zonder hun hulp kunnen ze elkaar niet ontmoeten. Alle gopis evenals mijn gurudeva zijn daarin bedreven. Hoezo bedreven? Hij weet hoe hij de echtgenoten van de gopis om de tuin moet leiden. Hij weet goed, hoe hij anderen kan bedriegen. Hij weet ook hoe hij Candravali kan bedriegen en anderen uit andere groepen. En hoe hij de ontmoeting van Radhika met Krsna en Krsna met Radha moet arrangeren. Hij is zeer gewiekst. Hij ontdekt steeds nieuwe methoden om ze om de tuin te leiden, zodat Radha en Krsna elkaar kunnen ontmoeten. Dus hij is een expert op dit gebied. Wie? Onze Gurudeva. En daarom is mijn gurudeva in de gedaante van een gopi - oh, hij is Radha en Krsna zeer dierbaar. Hij is vooral meer geneigd naar Radhika.

Dus Krsna mag hem zo graag en voor die gurudeva doe ik vandana. Je moet de symptomen van gurudeva kennen, hoe verheven [hij is]. Een werelds persoon met lust, die keer op keer valt is geen guru. Als je een dergelijke guru hebt aanvaard, geef dan onmiddellijk die gevallen guru op. Degenen, die altijd naar de bioscoop gaan en impersonalistische colleges volgen op universiteiten, moet je boycotten. Ze hebben geen vertrouwen in de naam, ze hebben geen vertrouwen in de lijn van hun gurudeva. Ze hebben er geen sterk vertrouwen in, dat onze gurudeva alles kan geven, eeuwige zegen, hij kan alles geven. Die [zogenaamde] guru moet totaal worden opgegeven.

En zelfs degenen, die sannyasa hebben genomen, zijn nu verstrengeld geraakt in lustbevrediging - oh, ze zouden niet gezien mogen worden. Ze moeten buiten ons gezichtsveld blijven. Ze kunnen niets geven. Kun je een vrucht nemen van een doornenboom? Kun je verwachten, dat een bubbelboom vrucht draagt? Bubbelboom, weet je wel?

[Toegewijden:] Doornenstruik.

[Srila Narayana Maharaja:] Kunnen jullie je voorstellen, dat je een vrucht uit een steen krijgt? Nooit. Dus ze kunnen niets geven. Ze zullen jouw leven vernielen, zoals ze hun eigen leven hebben vernield. Velen weten, dat ze opgegeven dienen te worden, als ze niet gekwalificeed zijn om Krsna-prema te geven.

Dit ('nikunja yuno') geldt voor een guru, zoals Narada Rsi. Een guru kan in drie stadia krsna-prema geven. Eerst murcchit-kasaya, nirdhut-kasaya en parsada. Wat betekent dat? In het eerste stadium deed Narada Rsi aradhana van Krsna en hij gaf al zijn verlangens totaal op en raakte geabsorbeerd.

Met een vluchtige blik gaf Krsna hem een moment darsana en verdween. Narada Rsi begon te roepen en te huilen, "Zonder Jou kan ik mijn leven niet redden". Een stem uit het luchtruim sprak, "Uit medelijden, uit genade, heb Ik jou met één blik darsana gegeven. Je bent nu nog niet gekwalificeerd. Je hebt nog een paar verlangens. Dus je kunt Mijn darsana niet krijgen."

En hij wordt murcchit-kasaya genoemd. Er bestaat nog een verlangen. Wat? Hij dacht, "als ik naar het bos ga en op een eenzame plek ga zitten en ik doe aradhana, totdat ik rijp ben en Krsna komt, dan geeft Hij me Zijn darsana".

Oh, dit is niet goed om alleen in een bos te gaan zitten. En wat ga je daar doen? Alleen sattvika banavasa kan komen (een verlangen om in de geaardheid goedheid op een solitaire plek te zitten in het bos). Maar verder niets. Je moet totaal van Krsna afhankelijk zijn en dan kan Krsna komen. Dus dit is murcchit-kasaya. Murcchit-kasaya betekent, dat er nog een paar ongewenste verlangens bestaan, die niet werkzaam [actief] zijn, maar latent zijn en ieder moment de kop kunnen opsteken. Zoals Bharata Maharaja, murcchit-kasaya, en hij had een aards medelijden, compassie met een dier, een hert, en hij werd een hert. Dus dit is murcchit-kasaya.

Er was nog iets, dat niet duidelijk was, maar dat in een of andere voedingsbodem naar boven kon komen, waardoor die ongewenste zaken zich konden gaan manifesteren, waardoor men drie geboorten zou moeten nemen, zoals Bharata Maharaja. Dat was ook het geval met Narada. In het eerste stadium was hij murcchit-kasaya, er waren nog enkele verlangens, maar ze waren niet actief. Maar als een paar dames waren langs gelopen, die mooi waren en naakt voor hem zouden dansen - oh, dan had hij kunnen gaan.

[Brajanatha dasa:] Gevallen.

[Srila Narayana Maharaja:] Sukadeva Gosvami was in het tweede stadium, nirdhut-kasaya. Wat is nirdhut-kasaya? Nirdhut, alles is eruit gespoeld, totaal, volkomen weggespoeld. Maar er is geen svarupa. Begrijp je dat? Er is geen associatie met Krsna, geen gedaante. Dus hij is nirdhut-kasaya. Welnu, hij is zodanig gekwalificeerd, dat er geen verlangens meer naar boven komen en niet kan vallen, hij kan nooit meer vallen.

[Aranya Maharaja:] Hij heeft zijn svarupa gerealiseerd, maar die svarupa nog niet gekregen?

[Srila Narayana Maharaja:] Ja. Hij realiseert zijn svarupa, maar dit lichaam is nog niet transcendent. Maar het lijkt transcendent en meer dan dat. Narada in het derde stadium. Wat? In het derde stadium nam hij opnieuw de darsana van Krsna en kreeg vastu siddhi en kreeg het transcendente lichaam zoals van een metgezel. Zoals in de gedaante van Madhumangala. Zoals Narada-gopi en hij was in Goloka Vrndavana. Hij kan overal naartoe gaan met Krsna, zonder Krsna, overal. Als hij zegt, "Oh, krsna-prema moet komen" oh, dan komt krsna-prema binnen een seconde. Ook als Sukadeva Gosvami dat zegt, komt het, maar dan kan het een, twee of drie minuten duren. En wat gebeurt er met Narada in het eerste stadium? Oh, hij raakt iemand aan, hij geeft zijn zegeningen en dan kan [krsna-prema] komen. Voor hen is het mogelijk om krsna-prema te geven.

Degenen in een lager stadium kunnen enigszins meehelpen. Iemand in madhyama-uttama of madhyama-madhyama, die een echte, oprechte Vaisnava is zonder aardse verlangens, maar wel met een paar latente verlangens, zoals murcchit, die nog liggen te sluimeren, kunnen harikatha vertellen en daarmee helpen om alle ongewenste verlangens weg te nemen. Hij kan anderen helpen verder vooruitgang te maken, verder, verder tot het stadium, waarin hij zichzelf bevindt. Deze gurus (madhyama-madhyama en madhyama-uttama) zijn in deze wereld beschikbaar.

Een guru zoals de drie typen, die ik zojuist heb beschreven, zijn zeer zeldzaam. Met de genade van Krsna kun je hen tegenkomen en kunnen ze jou helpen. Maar over het algemeen is de madhyama-adhikari, die zijn gurudeva oprecht volgt, die zijn gurudeva diensten verleent, zonder dat hij de kans loopt om te vallen, welliswaar zeer oprecht, maar vanwege latente verlangens bevindt hij zich in het murcchit stadium. Ze kunnen ons met zoveel dingen helpen. Dit zijn gurus. En via hen kunnen we krsna-prema krijgen. Ze zijn zoals 'nikunja-yuno rati-keli-siddhyai'. Ze hebben nog niet hun transcendente svarupa gekregen. Begrijp je dat? Svarupa betekent constitutionele gedaante. Maar ze bevinden zich in bhava en in bhava-avasta herinneren ze zich al die dingen. En ze praktiseren al die dingen onder leiding van Visakha, Lalita of Rupa-manjari. Ze denken constant aan asta-kaliya-lila. Asta-kaliya-lila betekent acht...

[Madhava Maharaja:] Achtvoudig spel van Krsna.

[Srila Narayana Maharaja:] Ze denken er altijd aan en kunnen het geven. Dus hij vertelt het voor een guru zoals deze. Zijn guru was zoals deze. Alle acaryas in onze lijn van rupanuga zijn of waren zoals dit. Als een guru hierin niet deskundig is, hoe kan hij dan krsna-prema geven? Dit wordt krsna-prema genoemd. Dus als je per ongeluk een dergelijke guru hebt aanvaard - zoals wat? Iemand die constant valt, die zoveel verlangens heeft naar de drie W's [wealth, wine, women] en die verlangens hebben naar lustbevrediging en vooral gehecht zijn aan geld, materie en al die soort dingen.

Op dat moment kon je het niet realiseren, maar nu zie je, dat jouw guru naar de universiteit van impersonalisten gaat, je ziet, dat jouw gurudeva hier en daar naar de bioscoop gaat en allerlei video's en televisie zit te kijken om te zien hoe de verkiezingen verlopen en hoe Clinton wordt gedetacheerd. Hoe ze met elkaar bekvechten. Altijd in deze [politiek] geïnteresseerd. Oh, die guru dient meteen te worden afgewezen, als je krsna-prema, bhakti, wilt hebben. Wijs hem direct en zonder uitstel af. Als je dat niet doet, gaan jouw guru en jijzelf naar de hel. Dit is waar, dus je moet deze dingen volgen. Waarom zou je uitstellen, als je iemand [lagere klasse guru] hebt aanvaard, maar nu weet, dat die guru geen effect heeft, dat hij niet de vrucht van krsna-prema kan geven - waarom zou je uitstellen? Je moet meteen proberen een nieuwe guru te aanvaarden, want Jiva Gosvami heeft gezegd, sastra, Srimad-Bhagavatam heeft het gezegd.

[Madhava Maharaja:] Purnas ca vidhina samyak grahyet vaisnava guru

[Srila Narayana Maharaja:] Als je ziet, dat jouw gurudeva zijn eigen gurudeva niet volgt, en zijn gurudeva was een bonafide guru, gekwalificeerd [zoals Srila Visvanatha Cakravarti Thakura heeft geschreven], maar je ziet, dat hij niet volgt en een, twee, drie, vier vriendinnen heeft en geld aanpakt en onzin doet, moeten we hem afwijzen. Als je eerlijk bent, als je oprecht bent, moet je dat onmiddellijk doen. Als jouw gurudeva, die je had aanvaard zonder hem te kennen, en hij is madhyama-adhikari, hij is oprecht maar in deze zaken niet deskundig, nikunja yuno rati keli siddhyai, dan doe je pranama aan jouw gurudeva en dan vraag je hem, "Oh, sta me alstublief toe, dat ik met een hoge klasse Vaisnava kan associëren." Oh, guru zal heel blij zijn, heel blij. "Oh, ik geef onmiddellijk deze opdracht. Je moet gaan. En ikzelf zal er ook naartoe gaan."

Dan is hij guru. Dan moet je hem niet opgeven, maar dan zoek je associatie met een hogere klasse guru en geef je eerbetuigingen aan deze gurudeva. Maar als gurudeva geen eer betuigt, is hij zeer zelfzuchtig. Hij denkt, dat zijn leerlingen zijn eigendom zijn. En dat is de reden, waarom hij denkt "mijn eigendom gaat naar hem toe", als een leerling naar een ander persoon gaat. Dus hij is bang. Maar een echte guru is niet bang. Hij zal zien, "Oh, mijn leerlingen gaan er vandoor, ze maken vooruitgang." Dus hij zal heel blij zijn. "Als iemand mijn leerling helpt en hij maakt van hem madhyama-adhikari en dan uttama-adhikari, oh, dan ben ik ontzettend blij, dat hij hem wil helpen." En Svamiji was ook zo. Daarom zei hij, "Mijn leerlingen moeten associëren met hoge klasse Vaisnava's." Dat heeft hij zo vaak geschreven. Jullie moeten vooral zijn Upadesamrta lezen, Nectar of Instruction, vooral in de achtste sloka heeft hij dat heel duidelijk uitgelegd, tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu.

Dus je moet al die dingen kunnen zien en dan met guru associëren. Als een guru niet zo gekwalificeerd is, zoals ik heb verteld, geef je hem jouw eerbetuigingen en ga je proberen te associëren met een guru, die wel volkomen is gekwalificeerd. Als jouw guru geen eer betuigt en ons niet toestaat om met hogere Vaisnava's te associëren, wijs je hem af en dan ga je weg. Je hebt jouw huis, jouw vrouw, jouw vermogen, reputatie en de rest achtergelaten - waarvoor? Niet voor deze klassen van bogus gurus. We hebben al die dingen achtergelaten voor dienstverlening aan Krsna en als ze ons niet betrekken in Krsna bewustzijn, hoe denkt hij dan guru te zijn? Hij is geen guru.

[Toegewijden:] Kangaroo, die probeert zijn buidel te vullen.

[Srila Narayana Maharaja:] Ze vertellen kangaroo, niet guru. Dus in deze sloka wordt duidelijk uitgelegd wat de symptomen zijn van een zeer gerealiseerde guru. Als we geen gerealiseerde guru krijgen, dienen we zelfs naar een madhyama-adhikari te gaan, die oprecht is en die geen enkel werelds verlangen heeft. Dan kun je jezelf ontwikkelen. Dan zal je op een of andere manier toch die echte guru krijgen, die Krsna voor jou regelt.

saksad-dharitvena samasta-sastrair
    uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
    vande guroh sri-caranaravindam


Ik doe vandana voor diezelfde guru, die is zoals dat, nikunja-yuno. En de guru, die daarvoor is gekwalificeerd, nikunja-yuno rati-keli siddhyai, oh, hij is Krsna Zelf, Bhagavan, Hari. Hari betekent, dat hij Krsna kan aantrekken en Krsna zelfs kan beheersen. Maar niet visaya Krsna, maar asraya Krsna. Er zijn twee soorten Bhagavan, Hari. Visaya Hari en asraya Hari. Oh, deze guru is Hari, maar welke soort asraya-guru? Kintu prabhor ya priya eva tasya, zeer dierbaar aan Prabhu, Krsna. Hij is niet Krsna, maar van Krsna. Snap je? Een guru gaat niet vertellen, "Ik ben Krsna". Hij zegt, "Ik ben de dienaar van Krsna". Maar is zoals Hari, hij beschikt over alle kwaliteiten van Hari. Hoe kan een guru vallen, als hij alle kwaliteiten van Krsna heeft? Dus je moet je realiseren, welke hoogste klasse een guru is.

Guru is geen speelgoed, geen gewoon speeltje, geen gewoon persoon. Guru is Krsna Zelf, maar asraya Krsna. Srimati Radhika is Krsna. Krsna heeft Zich in tweeën gedeeld, één heet Radhika en één heet Krsna. Dus Zij, Radhika, is asraya, dus guru is asraya, vooral de dienstmeisjes van Srimati Radhika. Dus Zij kan 'saksad-dharitvena' worden genoemd, niet 'hari' maar 'haritvena'. Er is een groot verschil tusen 'hari' en 'haritvena'. Krsna Zelf is Hari en haritvena betekent beschikkend over de eigenschappen van Hari, van Radhika, de eigenschappen van Radhika. Dus hij is asraya-guru. Alle epische werken, sastra, Gita, Bhagavatam, Purana, hebben dit allemaal verteld.

'Uktas tatha bhavyata eva sadbhin'. Alle sadhbih, alle acaryas, alle transcendente bhaktas, hebben de theorie aanvaard van 'kintu prabhor yah priya', dat hij Krsna zeer dierbaar is.

yasya prasadad bhagavat-prasado
    yasyaprasadan na gatih kuto 'pi
dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
    vande guroh sri-caranaravindam


De genade van gurudeva is de genade van Krsna, geen verschil. Krsna is genadevol, gurudeva is genadevol. Maar alle genade van Krsna in een lichaam is gurudeva. Dus hij heeft meer genade dan Krsna. Hij kan naar ons toekomen, hij kan lezingen geven, hij kan ons liefhebben, hij kan ons redden. Oh, Krsna komt niet. Hij stuurt zijn guru. Zijn genade is, dat Hij een zeer gekwalificeerde guru stuurt. Een guru is zijn genade. Dus de genade van Krsna is niet onafhankelijk. Het is afhankelijk van de genade van gurudeva en Vaisnava's.

Wat heb ik verteld?

[Toegewijde:] Dat Krsna's genade niet onafhankelijk is. Dat het afhankelijk is van de genade van guru en Vaisnava's.

[Srila Narayana Maharaja:] Ja. Begrijp je dat?

[Brajanatha dasa:] Zonder gurudeva kunnen we de genade van Krsna niet krijgen.

[Srila Narayana Maharaja:] Niet alleen gurudeva, alle Vaisnava's, rupanuga-vaisnavas, ze zijn allemaal guru, ze zijn allemaal guru. Ze zijn allemaal hiervoor gekwalificeerd. Ze kunnen de genade van Krsna nemen en beheren en onder dat beheer, oh, ze kunnen het aan anderen geven. Krsna kan niet hetzelfde doen. Hij heeft guru het vermogen gegeven om dat te doen. Dus Krsna's genade is afhankelijk van de genade van guru en Vaisnava's. Als Krsna wel eens niet blij is, als Hij boos is, als Hij Zijn genade niet rondsprenkelt, kan guru aan Hem bidden en dan kan Zijn genade worden verkregen. Maar als guru niet blij is, kan Krsna niets uitrichten.

Jullie kennen Ambarisa Maharaja en Durvasa. Durvasa kwam langs en stoorde Ambarisa Maharaja. Hij vloog er vandoor en ging naar Brahma, Visnu, Mahesa, maar niemand kon hem helpen. Ze zeiden, "Je moet teruggaan naar Ambarisa Maharaja. Als een doorn vastzit, kan hij op die plek worden verwijderd. Als hij in een voet steekt, komt hij niet naar buiten door het hoofd. Dus je moet teruggaan naar Ambarisa Maharaja. Durvasa ging naar hem toe en toen was hij bevrijd.

Dus 'yasyaprasadan na gatih kuto 'pi'. Als guru niet blij is, kan Krsna jou niet helpen. Dus iedereen kan jou helpen. Als guru die klasse heeft. Welke klasse? Wat ik heb verteld. Hij kan krsna-prema geven. Hij moet madhyama-uttama zijn. Op zijn minst madhyama-madhyama, oprecht, geen wereldse verlangens, geen lustbevrediging. Zelfs die genade kan komen. Hoe komt het? Je weet, dat genade via Vaisnava's komt. Als je aan een kula-guru diensten verleent.

[Toegewijden:] Familieguru.

[Srila Narayana Maharaja:] Familieguru, weet je wel. Hij is oprecht, maar zijn guru is niet gekwalificeerd. Maar hijzelf is oprecht en wil Krsna dienen, maar hij heeft geen gekwalificeerde guru gekregen. Dus tot zover is hij oprecht en hij chant iets, maar zijn hoofd gaat alle richtingen in. Zelfs iemand, die een madhyama-guru heeft en die al zijn aardse verlangens kwijt wil raken, krijgt het niet voor elkaar.

Zelfs al verleen je diensten aan die guru en hij geeft lezingen en doet zoveel goede dingen, kan Krsna's genade door hem heen komen. Maar er komt geen hoge klasse genade. Zoals vaidhi-bhakti, waarbij je wereldse dingen zou willen, waarmee je zelfs mukti kan krijgen, maar geen krsna-prema. Jullie weten, dat er een sloka in de Gita staat. Welke is dat? Degenen, die alle halfgoden aanbidden.

ye 'py anya-devata-bhakta
    yajante sraddhayanvitah
te 'pi mam eva kaunteya
    yajanty avidhi-purvakam

Srimad Bhagavad-gita (9.23)

["Degenen, die toegewijden zijn van andere goden en hen in vertrouwen vereren, vereren eigenlijk alleen Mij, O zoon van Kunti, maar ze doen het op de verkeerde manier." (BBT)]

Als je halfgoden vereert, zoals Sankara, Ganesa, Hanuman en anderen, geeft Krsna een paar vruchten, die de halfgoden niet kunnen geven. Krsna geeft. Hoe? Krsna zegt, dat ye 'py anya-devata-bhakta yajante sraddayanvitah. Aanbidders hebben enige sraddha jegens die halfgod en die halfgod kan een beetje geld, reputatie, aardse dingen geven. Maar in werkelijkheid geeft Krsna dat via hen, want die aanbidders geven die halfgoden een beetje eer en respect.

Wat zijn halfgoden? Alleen de vibuti van Krsna. Hij heeft hen aangesteld om al deze dingen weg te geven. Dus Krsna kan iets geven, maar geen krsna-prema. Zelfs niet de sraddha ervoor. Maar er komt iets via hen [via de halfgoden].

Dus als iemand zijn kula-guru diensten verleent, dat wil zeggen hun familieguru, een guru als dit, kan iets worden bereikt via Krsna. Maar als er een echte oprechte guru is, tenminste een madhyama-adhikari zonder wereldse verlangens, or een guru is zoals Narada [eerste stadium], Sukadeva Gosvami en een derde-stadium Narada, wat kun je nog zeggen? Dus als Krsna boos is, kan een guru jou redden. Maar als guru boos is, kan Krsna jou niet redden. Hij zal zeggen, "Je moet daar naartoe gaan. Ik kan het niet doen. Ik heb mijn hart verpand aan die klasse toegewijde." Welke sloka?

[Madhava Maharaja:]

sadhavo hrdayam mahyam
    sadhunam hrdayam tv aham
mad-anyat te na jananti
    naham tebhyo manag api

Srimad-Bhagavatam (9.4.68)

["De toegewijden zijn altijd in Mijn hart en Ik ben altijd in het hart van de toegewijden. De toegewijde weet van niets behalve van Mij en ook Ik kan de toegewijde niet vergeten. Er bestaat een zeer intieme relatie tussen Mij en de zuivere toegewijden. Zuivere toegewijden in volkomen kennis bevinden zich nooit buiten spiritueel bewustzijn en zijn Me daarom zeer dierbaar." (BBT)]

[Srila Narayana Maharaja:] Dus je moet proberen om met een dergelijke guru te associëren. Dan kun je krsna-prema krijgen, anders niet. Een guru die valt, iedere keer, iedere keer, iedere keer, die geen vertrouwen heeft in zijn guru en nama, dat die nama iets kan geven. Zelfs een naam achterstevoren, zoals 'mara, mara, mara, maram'. Valmiki was dit aan het chanten en wat werd het uiteindelijk? 'Rama, Rama'. Door de naam omgekeerd te chanten, wat werd het? Oh, die naam werd zuiver. Desondanks eren we Valmiki [zelfs al chantte hij in het begin de naam in omgekeerde volgorde]. En als iemand dat met sraddha doet? Wat gebeurt er dan?

jayati jayati namananda-rupam murare-
    viramita-nija-dharma-dhyana-pujadiyatnam
katham api sakrdattam muktidam praninam yat
    paramamrtam ekam jivanam bhusanam me

Sri Brhad-Bhagavatamrtam (1.9)

["Alle eer, alle eer aan de naam van Krsna-Murari, de belichaming van goddelijke zegen! Hij stopt de kringloop van geboorte en dood en bevrijdt van alle pijnlijke pogingen in de beoefening van religie, meditatie, liefdadige werken, dagelijkse eredienst en soberheid. Hij geeft bevrijding aan iemand, die hem zelfs éénmaal uitspreekt. Krsna-nama staat apart als de hoogste nectar en enige rijkdom in mijn leven." (Giti-guccha)]

nama cintamanih krsnas
    caitanya-rasa-vigrahah
purnah suddho nitya-mukto
    'bhinnatvan nama-naminoh

Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 17.133)

["De heilige naam van Krsna is op transcendente wijze zegenrijk. Hij geeft alle spirituele godsgeschenken, want hij is Krsna Zelf, het reservoir van alle plezier. Krsna's naam is compleet en hij is in de vorm van alle transcendente smaken. Hij is onder geen enkele voorwaarde een materiële naam en hij is niet minder machtig dan Krsna Zelf. Aangezien Krsna's naam niet is besmet met de geaardheden van de materiële natuur, is er geen sprake van, dat hij betrokken is in maya. Krsna's naam is altijd bevrijd en spiritueel, hij is nimmer geconditioneerd door de wetten van de materiële natuur. Dit komt, omdat de naam van Krsna en Krsna Zelf identiek zijn." (BBT)]

Jullie moeten proberen deze slokas en hun betekenis te onthouden. Nama cintamani. O krsna-nama, vooral deze 'Hare Krsna' is als een cintamani, een wensboom. Iedere wens, die je kunt hebben in de schaduw van een wensboom, oh, die komt meteen. Jullie moeten deze geschiedenis kennen. Er was eens een koning, die op jacht ging. Tot de avond was hij aan het jagen en deed van alles en nu had hij dorst en honger en was moe, maar opeens viel de nacht in. Er liepen grommende tijgers en wilde dieren rond. Toen vroeg hij zich af, waar hij naartoe kon gaan om onderdak te vinden. Er stond daar toevallig een wensboom. "Oh, ik heb zo'n honger en de nacht valt in, dus er moet iets komen om mijn dorst te lessen en mijn honger te stillen." Onmiddellijk stond er een heerlijke maaltijd met goed geurend water voor hem klaar. Hij at en dronk ervan en toen dacht hij, "Oh, als er ergens een hut zou staan om in te slapen, dan zou ik daar gaan slapen." Onmiddellijk kwam er een goede palanka, een bed, met allerlei gerief aan. Hij ging op dat bed liggen slapen. In de tussentijd liepen een paar tijgers in zijn buurt te brullen en hij werd wakker. "Oh, als die tijger komt, wat gebeurt er dan?" En hij zag die tijger op zich afkomen. "Oh, als hij me gaat verslinden" en die tijger nam een sprong en at hem op.

[Toegewijden:] (lachen).

[Srila Narayana Maharaja:] Dit was een wereldse wensboom, maar die wensboom van Krsna is geen wereldse wensboom. Ieder transcendent verlangen, "Ik wil Radhika een dienst bewijzen. Ik wil Krsna dienen. Ik wil krsna-prema, gopi-prema zelfs, een prema zoals die van de manjaris, zoals Rupa en Raghunatha dasa, zodat die prema in me komt." Dus deze klassen gurus zijn als wensbomen.

yasya prasadad bhagavat-prasado
    yasyaprasadanna-gatih kuto 'pi


Kijk, Raghunatha dasa Gosvami had in zijn kinderjaren de associatie van Haridasa Thakura. Haridasa Thakura is siksa-guru. Eerste guru is Yadunandana Acarya. Hij was de discipel van Advaita Acarya in die lijn. Hij was ook een bonafide guru. En met zijn genade nam Raghunatha dasa een sprong en kwam naar Nityananda Prabhu en kreeg de genade van Nityananda Prabhu. En toen met de genade van Nityananda Prabhu kreeg hij de genade van Caitanya Mahaprabhu. Caitanya Mahaprabhu gaf hem aan de zorg van Svarupa Damodara en Svarupa Damodara is nu zijn guru. Wat voor guru? Alle guru. Hoger dan Yadunandana Acarya, hoger dan Haridasa Thakura. En wat kreeg hij van deze wensbomen? De dasya van Radhika. Hij betrok hem in die dienst en als er iets ontbrak, ging hij naar Rupa Gosvami en Rupa Gosvami gaf hem alles en toen werd hij Rati-manjari. Dus dit is de kwalificatie van gurudeva.

Jullie moeten ook weten, dat een toegewijde, die sadhaka, een beoefenaar is, niet op één niveau blijft zitten. Een rivier stroomt verder en is niet alleen op één plek. Het water, waarin we een bad nemen, is het volgende moment verder en verder gestroomd, totdat het de zee heeft bereikt. Dus bhakti is zoals een rivier. Een beoefenaar, die bhakti uitvoert, sravanam, kirtanam, visnu smaranam, moet omhoog gaan. Wat gebeurt er, als iemand altijd op dezelfde plek blijft zitten? Als hij niet associeert met hoge klasse, hogere klasse, nog hogere klasse, waar gaat hij dan naartoe? Hij kan niet verder gaan. Als iemand al zijn wereldse dingen heeft losgelaten, alle wereldse benodigdheden, maar hij heeft geen hoge klasse associatie en hij heeft er geen smaak voor, is dat de reden, waarom hij zal vallen. Hij moet vallen. Dus probeer een guru te vinden, een Vaisnava, zoals dit.

Dan komt 'dhyayam stuvams tasya yasas tri-sandhyam'. Oh, je moet proberen te bidden, ardhana te doen, drie keer te mediteren. Dit wil zeggen, altijd, hele dag en nacht. Vande guroh sri-caranaravindam.

'Srimad guror-astakam etad uccair brahme muhurte.' In Brahma-muhurta, vanaf drie uur in de ochtend. Dat is brahma-muhurta in de ochtend, vooral vóór zonsopgang, een uur en dertig minuten. Maar Rupa-Sanatana en anderen, zoals Haridasa Thakura, sliepen helemaal niet. Alleen één uur, of niet meer dan dat. Soms helemaal niet, niet slapen. Dus we moeten proberen dat ook te doen en gurudeva op die manier te dienen. Als dan iemand dat doet en op die manier bidt in de stemming en betekenis van deze slokas, dan yastena vrndavana-natha. Wie is Vrndavana-natha? Krsna Zelf. Oh, saksat sevaiva, oh saksat, rechtstreekse dienstverlening aan Krsna. Wat is dat? Zoals de gopis, dat kan hij krijgen. We moeten proberen ook zo te worden.

We zijn hier naartoe gekomen. Ik ben heel blij en ik vraag jullie om al je wereldse verlangens op te geven. Het is erg moeilijk om lustbevrediging en al die dingen op te geven. Maar met de associatie van hoge klasse Vaisnava's kun je lustbevrediging opgeven. Dus ik zei gisteren tegen jullie, probeer, wat je ook doet, te doen om eerst guru en Vaisnava's een plezier te doen en daarna Krsna een plezier te doen. Wat je ook doet. Eet niet voor jezelf, eet voor guru-vaisnava dienstverlening, voor Krsna's dienst. Als je ergens deskundig in bent, wat moet je dan bekijken? Oh, doe ik hiermee mijn gurudeva en de Vaisnava's een plezier, of niet? Maar dat doen we niet en dat is de reden, waarom we niet verder ontwikkelen.

We zouden niet de commando's van onze onbeheerste verstand mogen uitvoeren, maar dat doen we toch.

[Toegewijden:] Onze gedachten volgen.

[Srila Narayana Maharaja:] Dit is de grondoorzaak. Wiens opdrachten volgen we? Van het verstand, van het onbeheerste verstand. Soms adviseert hij hele verkeerde dingen en dan zijn we gedwongen dat te doen. Maar jullie moeten niet luisteren naar de commando's van het onbeteugelde verstand. Probeer te luisteren naar de gurus, zoals Visvanatha Cakravarti Thakura, Narottama Thakura, Rupa-Sanatana, Rupa-Raghunatha en alle anderen. Probeer al die aardse zaken op te geven, want het is zoet vergif. Dus probeer zoete rasagula op te geven, die is vergiftigd door slangen en probeer ze zodoende te beheersen. Wat je ook leest, ga er diep op in en probeer te bidden (aan de auteurs), dat ze ons genadig mogen zijn. Nu is het tijd.

[een paar woorden over tijd]

[Bhakta Svarupa stelt een vraag in de achtergrond over murcchit-kasaya, die moeilijk is te verstaan.]

[Srila Narayana Maharaja:] Jullie moeten proberen te luisteren en proberen te associëren met anderen. Wat ik vertel, oh, dat is soms iets, dat moeilijk is om te realiseren. Je kunt worden misleid. Je kunt mij verkeerd begrijpen. Nu worden enkelen misleid door hetgeen Svaminji heeft gezegd. Ze begrijpen hem verkeerd. Ze proberen zijn externe wensen te vervullen, niet zijn innerlijke wensen. Hij heeft nooit iemand gezegd om anderen te bekritiseren. Zelfs als iemand slecht is, mogen we geen kritiek hebben. Hij heeft gezegd niemand te bekritiseren. Dus we moeten proberen zijn opdrachten te realiseren, zijn lessen en dan zijn innerlijke verlangens volgen. Eerst innerlijke wensen en dan externe wensen. Niet alleen zijn externe verlangens. Hij heeft niet gezegd, dat jullie alleen boeken moeten verspreiden. Hij heeft gezegd, dat jullie eerst moeten lezen en volgen en dan deze nectar aan iedereen moeten geven. Op die manier.

Dus mijn verzoek is ook, dat er zoveel boeken uitkomen, ze zijn zeer, zeer behulpzaam, zeer behulpzaam. Zoals Svamiji en mijn gurudeva de opdracht hebben gegeven, dat alle boeken worden uitgebracht. Jullie moeten proberen me te helpen bij mijn guru-seva en krsna-seva. Jullie moeten me helpen met mijn guru dienst en Krsna dienst. Hoe? Door deze boeken te verspreiden. Door bhakti-yoga te beoefenen en me op die manier te helpen. Jullie moeten mijn boeken vertalen, jullie moeten ze publiceren en proberen te verspreiden. Er zijn hier zoveel toegewijden, ongeveer meer dan 200, jullie zijn met 250. Als jullie ieder tien boeken aan anderen geven, hoeveel boeken zijn er dan doorgegaan? Ik denk, dat jullie een dergelijke distributie moeten maken van mijn Rays of The Harmonist. Dat is heel bruikbaar, heel bruikbaar. Daarin staan hele eenvoudige lessen van Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Prabhupada (Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura), van Rupa Gosvami, van Svamiji, van mijn gurudeva (Bhaktiprajnana Kesava Gosvami Maharaja) en andere gerealiseerde zielen. Dus jullie moeten proberen te prediken en deze geschriften ook verspreiden. Nagar-sankirtana mag niet stoppen.

[Aranya Maharaja:] Gisteren hebben we nagar-sankirtana gedaan en boeken verspreid.

[Srila Narayana Maharaja:] Ik was heel blij dat te horen. Als ik helemaal okay zou zijn, was ik gegaan. Ik ben als een commandant. Zoals ik meestal doe in mijn Vraja-mandala-parikrama, vooral Navadvipa-parikrama, hier en daar. Dus dat moeten jullie proberen te doen. Verwaarloos al deze dingen niet. Jullie bhakti neemt erdoor toe.

Gaura-premanande!

[Toegewijden:] Hari Haribol!

[naam van nieuwe ingewijde wordt gegeven]

[Toegewijde:] Mag ik een vraag stellen?

[Srila Narayana Maharaja:] Heel snel. Ik heb geen tijd.

Toegewijde (moeilijk verstaanbaar op de tape).

[Srila Narayana Maharaja:] Wat zegt ze?

[Brajanatha dasa:] Bepaalde gurus zeggen, "Ik ben niet echt bonafide, maar ik breng jou naar mijn gurudeva, want hij is wel bonafide en hij kan jou helpen."

[Srila Narayana Maharaja:] Je moet die guru ook op de proef nemen. Geloof het maar niet.

[Brajanatha dasa:] De guru hoeft niet fysiek aanwezig te zijn.

[Srila Narayana Maharaja:] O, dit de manier, waarop ze rtvik ontdekken. Je moet ver uit de buurt blijven van deze bogus en notoire rtviks. Ze zijn Kali-yuga guru. Ze vernielen jouw leven. Toen ze werden misleid, gaven ze de lijn van hun guru op en accepteerden zoveel vrouwen en waren gevallen. Nu willen ze dezelfde positie hebben en daarom zeggen ze, "Oh, ik ben nu rtvik, volg mij" en ze willen die positie hebben. Maar je moet weten, dat het bogus figuren zijn en geen guru zijn in onze lijn. Daar wordt deze rtvik lijn nooit aanvaard. Rtvik is eenvoudig een offer door één persoon. Hij kent een paar regels en voorschriften van het vuuroffer en ze doen het voor wereldse verlangens (het overzien van vuuroffer). Ze hebben niets te maken met siksa-guru, bhagavata-guru, parampara-guru, diksa-guru. Ze worden niet aanvaard als ware gurus. Dus deze rtviks zijn bogus figuren. Hecht er geen geloof aan en ga niet met hen om. Ze zijn bogus en nu willen ze opnieuw een positie, want daarom doen ze dit. Dus wees voorzichtig met deze personen.

[Madhava Maharaja:] Gaura-premanande!

[Toegewijden:] Hari Haribol!CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Discussion On Sri Gurvastakam 6-9"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Discussie over Sri Gurvastakam 6-9"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Aantekening bij Gita-govinda en Gaura-vani
Volgende => Leraren dienen deze eigenschappen te hebben

TOP

title=""