Menu

De glorie van Tulasi Devi

01 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
18-discourses-1990s/1052-the-glories-of-tulsi-devi

Publicatie 05 juni 1998, Laatst bijgewerkt 21 juni 2021
Los Angeles, Verenigde Staten, 05 juni 1998
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaDe glorie van Tulasi Devi


Sri Bhaktivedanta Narayana [Een van de meest belangrijke en prominente persoonlijkheden in de beweging van Krsnabewustzijn is Tulasi-devi. In deze wereld bevindt ze zich in de gedaante van een plant en zuivert en voedt iedereen, die met haar in contact komt door haar water te geven, om haar heen te lopen, haar blaadjes aan Krsna te offeren, door over haar glorie te zingen, door arati voor haar te doen en eenvoudig door aan haar te denken. Hier onder staan twee lezingen gegeven door Srila Narayana Gosvami Maharaja over de glorie van Tulasi-devi.]

Waarom is Tulasi zo geliefd bij Sri Krsna? Ze zorgt voor de vogels, de pauwen, de nikunjas (afgesloten boshutten), bloemen, geuren en alles, dat te maken heeft met nikunja-seva en srngara-rasa en daarmee dient ze Radha en Krsna. Ze organiseert ook gelegenheden voor de gopis om Krsna te ontmoeten. Ze dient Srimati Radhika in het bijzonder door prachtige landschappen en kunjas (loofhutten) te maken, waar Radha en Krsna elkaar kunnen ontmoeten. Radha en Krsna worden door haar beheerst. Dus als ze een verzoek aan Radha en Krsna richt uit naam van iemand anders en Hen vertelt, "Wees alsjeblieft genadig voor die jiva, maak hem gekwalificeerd, zodat hij Jullie kan dienen" zullen Radha-Krsna haar meteen horen. Ze heeft bovendien het vermogen om die jiva te maken, zoals ze zelf is.

We kunnen Vrnda-devi niet zien, omdat ze transcendentaal is, maar hoewel ze transcendentaal is, is ze naar deze wereld gekomen in de gedaante van Tulasi-devi. Je moet weten, dat ze dezelfde Tulasi-devi is als die in de vorm van de plant. We zien haar in de vorm van een plant, maar ze is geen plant. Ze kan al onze ziekten en problemen wegnemen en heel genadig zijn, ze kan ons kwalificeren om Sri Radha en Sri Krsna te dienen.* [zie voetnoot 1]

Sri Advaita Acarya las dit vers in de Gautamiya Tantra,

tulasi-dala-matrena / jalasya culukena va
vikrinite svam atmanam / bhaktebhyo bhakta-vatsalah

Sri Krsna, die Zijn toegewijden sterk is toegenegen, is verkocht aan een toegewijde, die Hem louter een tulasi-blad en een handvol water geeft.

Als je bhakti wilt uitvoeren, zuivere toegewijde dienst, probeer dan deze les te begrijpen.

Als je Krsna wilt dienen, bid dan eerst om Tulasi te dienen. Als je een hele goede, mooie vrouw of echtgenoot wilt hebben, kun je dat door haar genade ook krijgen. Als je Krsna prema wilt hebben, geef haar dan eenvoudig water, niet zoveel dat ze dood gaat. Probeer haar te dienen.

Wat deed Sri Advaita Acarya?

Toegewijde: Hij offerde aan Krsna Tulasi blaadjes, die heel zacht en aromatisch waren.

Srila Narayana Maharaja: De blaadjes waren zo zoet, dat ze de bijen aantrokken om te komen zoemen. Waarom deed Advaita Acarya dit? Om welke reden. Wat wilde hij?

Sri Advaita Acarya wist, dat Sri Caitanya Mahaprabhu naar deze wereld zou komen, maar er was voor Zijn komst geen tijdstip vastgesteld. Hij dacht, "Ik zit hier in deze wereld, dus Krsna moet ook binnenkort komen." Als Advaita Acarya niet had gebeden, was Krsna na miljoenen jaren nog niet gekomen. Advaita Acarya vroeg, "Ik wil niet langer wachten. Kom alsjeblieft nu." Krsna maakte een plan om te komen, maar had geen datum vastgelegd. Hij wilde dat wel, maar dat ging niet. Dus Advaita Acarya verzocht Hem met gevouwen handen, "Als Je niet komt, maakt ik de hele wereld kapot. Ik kan de mensen geen krsna-prema geven, maar ik kan wel de wereld vernietigen, want ik ben de vernietiger (als de manifestatie van Maha-Visnu). Ik kan geen vraja-prema geven. Ik kan alleen de prema geven, die met vaidhi-bhakti wordt bereikt, maar ik kan geen vraja-prema geven." Dus hij vroeg [chanteerde] Krsna om te komen. Advaita Acarya begon te vasten, hij huilde en bad tot Krsna.

Dus als je krsna-prema wilt hebben, moet je Tulasi op dezelfde manier dienen als Advaita Acarya deed * [zie voetnoot 2] en dan kan Tulasi jou genade geven.

Krsna kwam in de vorm van Sri Caitanya Mahaprabhu door de gouden schoonheid en intrinsieke stemming van Srimati Radhika over te nemen, Haar modan-mahabhava. Eigenlijk 'nam' Hij het niet; Hij 'leende' het van Haar. Advaita Acarya wilde een deel van unnatojvalla-rasa aan zielen geven, die in deze wereld gevangen zaten, maar hij was niet in staat om dat alleen te doen. Alleen Krsna kan dat, dus hij vroeg Krsna te komen en Krsna kwam in de vorm van Sri Caitanya Mahaprabhu.

Redactie Engels: Team Harikatha

_______________________________

* [Voetnoot 1] – "Wat is de betekenis van 'Vrndavana'? Het betekent het bos van Vrnda, of Tulasi. Er zijn daar vele andere wonderbaarlijke bomen en planten, maar de Tulasi-boom is primair aanwezig. Het kan ook betekenen het bos, waar het koeherdersmeisje Vrnda-devi koningin is. Waarom staat ze bekend als de koningin van Vrndavana? Omdat ze amoureuze ontmoetingen arrangeert tussen Sri Radha en Krsna. Een andere betekenis van vrnda is 'groep', zoals een groep koeien, gopas en gopis en avana kan betekenen, 'iemand die voedt en beschermt.' Dus Vrndavana kan ook betekenen, degenen, die van stimuli voorzien, die de gevoelens van liefde in Sri Govinda doen toenemen en die de koeien, de gopas en de gopis voeden. Er worden meer betekenissen gegeven, maar deze drie zijn de belangrijkste." (Uit: Bhakti-rasayana door Sri Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja)

"De vader van Vrnda-devi is Candrabhanu, haar moeder is Phullara Gopi en haar echtgenoot is Mahipala. Alle drie wonen eeuwigdurend in Vrndavana. Vrnda Devi is van alle dutis, boodschappers, zoals Vrndarika, Maina en Murali, de belangrijkste. Haar dienstverlening is op deskundige wijze en op verschillende manieren de ontmoetingen van het Goddelijk Paar te organiseren en daarom wordt ze vanadevi (boskoningin) van Vrndavana genoemd. Vrnda-devi heeft haar koninkrijk aan Vrndavana gewijd, dat ze op wonderbaarlijke wijze dient, beschermt en voedt aan de lotusvoeten van Vrsabhanu-nandini Srimati Radhika, die mahabhava svarupa is, de belichaming van mahabhava, de hoogste liefde voor Krsna. Daarom is Srimati Radhika werkelijk Vrndavanesvari, de Koningin van Vrndavana.

"In de Purana's staat, dat de volgende persoonlijkheden allemaal kaya-vyuha svarupa, lichamelijke expansies, zijn van sarva-saktimayi Srimati Radhika: de dochter van Maharaja Kedara, die wordt beschreven als Vrnda-devi; de dochter van Koning Kusadhvaja, die door de Brahma-vaivarta Purana wordt beschreven als Tulasi, de vrouw van Sankhacuda; en Vrnda, of Tulasi, de geliefde van Hari, die op planeet Aarde verschijnt in de vorm van een plant. Ze wonen eeuwigdurend in Vrndavana en zijn deelmanifestaties (kala-svarupa) van Vrnda-devi, die altijd bezig is haar diensten te verlenen aan het Goddelijke Paar in de nikunjas van Vrndavana. Vrndavana heeft haar naam te danken aan deze Vrnda-devi." (Uit: Sri Vraja-mandala Parikrama door Sri Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja)

* [Voetnoot 2] – [Advaita Acarya dacht:] "Als Sri Krsna als een incarnatie zou verschijnen, zou Hijzelf toewijding kunnen prediken door Zijn persoonlijke voorbeeld te geven. In dit Tijdperk van Kali bestaat geen andere religie dan het chanten van de heilige naam van Bhagavan, maar hoe gaat Bhagavan in dit tijdperk als een incarnatie verschijnen? Ik zal Krsna vereren in een zuiver mentale staat. Ik ga Hem constant nederig verzoeken. Mijn naam, 'Advaita', zal me passen, indien ik in staat ben om Krsna zover te krijgen, dat Hij de beweging voor het chanten van de heilige naam komt inwijden." Terwijl hij zat te denken over de manier, waarop hij Krsna kon begunstigen door middel van verering, schoot het volgende vers door zijn hoofd.

tulasi-dala-matrena / jalasya culukena va
vikrinite svam atmanam / bhaktebhyo bhakta-vatsalah

"Sri Krsna, die sterk is toegenegen aan Zijn toegewijden, levert Zich uit aan een toegewijde, die Hem louter een tulasiblad en een handvol water geeft."

Advaita Acarya nam de betekenis van dit vers alsvolgt in ogenschouw, "Zonder een manier te kunnen vinden om Zijn schuld te kunnen terugbetalen aan iemand, die Hem een tulasi-blad en water geeft, denkt Sri Krsna, 'Er is niets in Mijn bezit, dat gelijk is aan een tulasiblad en water'. Dus Bhagavan vereffent Zijn schuld door Zich aan die toegewijde uit te leveren."

Met deze overweging begon de Acarya Bhagavan te vereren. Hij dacht voortdurend aan de lotusvoeten van Sri Krsna en offerde Tulasi-knoppen (manjaris) in water uit de Ganges. Hij richtte zich tot Sri Krsna met luide aanroepingen en maakte het aldus voor Krsna mogelijk om te verschijnen. (Uit: Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 3.100-109)

__________________________________________

De glorie van Tulasi Devi – Deel Twee

[Omdat Advaita Acarya de verschijning van Sri Caitanya aanriep door Tulasi en water te offeren, gaf Sri Narayana Maharaja een lezing over de glorie van Tulasi op de Verschijningsdag van Sri Advaita Acarya. Hij liet discipelen spreken en hij sprak ook zelf. Hieronder volgt een transscriptie van dat gesprek.]

Vrnda-kunda Toegewijde: We hebben gehoord, dat bij het zien van de verschrikkelijke conditie van de wereld het hart van Sri Advaita Acarya smolt, omdat hij mededogen voelde voor de jivas. Dus hij wilde Sri Caitanya Mahaprabhu naar deze wereld roepen. Terwijl hij zat te denken, hoe hij dat ging doen, schoot er een vers uit de Srimad Gautamiya Tantra door zijn hoofd.

tulasi-dala-matrena / jalasya culukena va
vikrinite svam atmanam / bhaktebhya bhakta-vatsalah


Srila Narayana Maharaja: We moeten Krsna tevreden stellen; Hij geeft Zichzelf weg als een bezit.

Toegewijde: Hij valt voor jivas, die Vrnda-devi dienen en Hij kan hen de service van Srimati Radhika geven. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura heeft geschreven,

tvad ajnaya pallava-puspa-bhrnga / mrgadibhir madhava-keli-kunjah
madhvadibhir bhanti vibhusyamana / vrnde! numaste caranaravindam

Al het spel en avontuur van Krsna in Vraja wordt georganiseerd door Yogamaya, Paurnamasi. Maar zij heeft één speciaal departement en haar manifestatie voor dat departement is Vrnda. Vrnda Devi is een zeer dierbare sakhi en ze is in dienst van een bijzondere afdeling van Krsna's lila – nikunja-lila – het buitengewoon zoete, amoureuze en vertrouwelijke spel van Radha en Krsna in de loofhutten van Vrndavana.

Tvad agnaya pallava-puspa bhrnga – "In opdracht van Vrnda Devi ziet Vrndavana er prachtig uit, alsof het is gedecoreerd met alle kwaliteiten van het voorjaar. In haar opdracht bloeien de bloemen en verspreiden ze hun geuren overal, waait de wind, en zijn de hommels dol en bedwelmd door de zoete honing van de lotusbloemen en ze zoemen hier en daar. De pauwen dansen en de herten dansen ook hier en daar. Dus door de gratie van Vrnda Devi wordt Vrndavan in haar opdracht zo ontzettend mooi en voorziet ze in de meest wonderbaarlijke ambiance voor de lilas van Radha en Krsna."


Tulasi Sri Narayana Maharaja: Krsna voelt Zich verschuldigd aan Vrnda. Ze dient op een manier, met alle toebehoren, dat Krsna altijd denkt, dat Hij haar niet kan terugbetalen. Dus als iemand Tulasi aan Krsna geeft, wordt Hij verlegen. En dan denkt Hij, "Aan deze toegewijde ben Ik verkocht." Je kunt met een experiment toetsen, of dit waar is of niet. Geef Tulasi water en biedt haar blaadjes aan de lotusvoeten van Krsna. En als je iets offert, leg Tulasi-blaadjes op ieder gerecht. Dan is Krsna zeker gelukkig, Hij zal het accepteren en dan proberen om jou een plezier te doen. Dan zegt Hij, "Wat wil je? Wat wil je?" Dus jullie moeten allemaal proberen om Tulasi te eren. Geef haar dagelijks water en offer een ghee-lamp. Vooral de dames moeten een lamp offeren. Loop vier keer om haar heen en zing de tulasi arati.

Toegewijde: Krsna wil altijd graag Srimati Radhika ontmoeten. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura heeft geschreven,

tvadiya-dutyena nikunja-yunor / atyutkayoh keli-vilasa-siddhih
tvat-saubhagam kena nirucyatam tad / vrnde! numaste caranaravindam

Wie is in staat de glorie en het grote fortuin van Vrnda-devi op te sommen? Doordat zij optreedt als boodschapper, kunnen Radha en Krsna elkaar ontmoeten. Krsna staat bij haar diep in de schuld. Dus als iemand Srimati Vrnda-devi vereert, denkt Krsna, "Hoe kan Ik hen vergoeden?" Hij zegt tegen hen, "Ik ben aan jou verkocht vanwege jouw dienst aan Vrnda-devi." Dus Advaita Acarya heeft deze siddhanta gevestigd alsmede de wonderbaarlijk snelle vooruitgang in bhakti voor de dienst van Sri Radha en Krsna.

Srila Narayana Maharaja: Iemand die liefde wil koesteren en service van Radha-Krsna Yugala (in Hun amoureuze spel) wil krijgen, moet Tulasi vereren, dan kunnen ze heel gemakkelijk de zegen krijgen. Aanvaardt Krsna een offer van iemand, die niet over prema beschikt, maar wel Tulasi offert? Het antwoord is: wanneer Tulasi wordt gegeven, is alles gegeven en moet Krsna het aanvaarden.

Als Tulasi wordt geofferd, zal Krsna het moeten aanvaarden, of degene een guru heeft of niet. Dit moet je in overeenstemming brengen. Krsna neemt de sraddha (vertrouwen) van de persoon, dus dat is gunstig; het offer gaat niet verloren. Of er een guru is of niet, als je de heilige naam chant, heeft dat dan enig effect, of niet? Er zijn zoveel resultaten. Je kunt naar Svarga (hemelse planeten) gaan, je kunt een grote positie in deze wereld krijgen, of je kunt naar Vaikuntha gaan; je kunt zoveel dingen bereiken. Als er geen sadhu-sanga is en je chant, wat is dan het resultaat?

Toegewijde: Door het chanten komt er sadhu-sanga [associatie van Vaisnava's].

Sri Narayana Maharaja: Ja. Het is in zoveel opzichten gunstig. Het gaat niet verloren. Als je iets offert met Tulasi, zelfs al is er geen guru, zolang er sraddha [vertrouwen] is, brengt Krsna die persoon geleidelijk op het spoor vanwege de sraddha. Je kunt niet zeggen, dat Krsna een offer niet aanvaardt van iemand, die Tulasi geeft, maar geen prema heeft - anders zouden alle sastras zinloos zijn. Als iemand de heilige naam chant zonder liefde en genegenheid, komt er dan een resultaat of niet?

Toegewijde: Ja, hij krijgt sukrti [gunstig karma].

Sri Narayana Maharaja: Niet alleen sukrti.

jayati jayati namananda-rupam murare-
    viramita-nija-dharma-dhyana-pujadiyatnam
katham api sakrdattam muktidam praninam yat
    paramamrtam ekam jivanam bhusanam me

Sri Brhad-Bhagavatamrtam (1.9)
door Sanatana Gosvami

Alle glorie, alle glorie aan de naam van Krsna-Murari, de belichaming van goddelijke zegen! Hij stopt de kringloop van geboorte en dood en verlicht ons van de pijnlijke onderneming van de beoefening van religie, meditatie, liefdadigheid, verering van het godsbeeld en soberheid. De naam geeft zelfs bevrijding aan iemand, die de naam slechts één keer uitspreekt. Krsna-nama staat op zichzelf als de hoogste nectar en is de enige schat van mijn leven.

De volgende persoonlijkheden zijn aan Krsna gerelateerd: Tulasi, Yamuna, Ganges, mahaprasadam [geofferd vegetarisch voedsel], de heilige naam enzovoort. Iemand, die met hen in aanraking komt, zelfs al is hij zoals Jagai en Madhai [dronkenlappen], wordt gezuiverd.

Srimati Tulasi devi is zo glorieus.

Kuala Lumpur, Maleisië
12 februari 2000
Engelse redactie: Team HarikathaCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Glories Of Tulasi Devi"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "De glorie van Tulasi Devi"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De glorie van Giriraja Govardhana
Volgende => Zeg jouw baan op - geen probleem

TOP

title=""