Menu

De glorie van Giriraja Govardhana

31 mei 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
20-discourses-2001/77-the-glories-of-giriraja-govardhana

Publicatie 07 mei 2001, Laatst bijgewerkt 16 mei 2022
Badger, Verenigde Staten, 07 mei 2001
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaDe glorie van Giriraja Govardhana


Sri Bhaktivedanta Narayana Vanaf het begin van onze Gaudiya Vaisnava Sampradaya hebben al onze acaryas het juiste respect aan Giriraja Govarhana gegeven. Alle toegewijden hebben zoveel eerbied voor Govardhana. Op de een of andere manier zijn er zoveel Govardhana silas hun kant uitgekomen, aan wie ze nu erediensten verlenen.

Wat is de waarheid achter het feit, dat onze sampradaya Giriraja Govardhana heeft aanvaard? We moeten deze tattva kennen - govardhana-tattva. We moeten weten, wie hij is. We moeten weten welk proces we volgen voor zijn verering, welk doel de verering heeft en wat we hem in ons gebed moeten vragen.

Syamarani gaat iets zeggen in antwoord op deze vragen.

Syamarani dasi: We volgen de disciplinaire lijn om te weten, hoe we welke Godheid dan ook moeten vereren. In de Brhad-Bagavatamrta van Sri Sanatana Gosvami leren we hoe we Giri Govardhana moeten vereren. Hij vertelt ons, dat Giri Govardhana door de gopis wordt aangesproken met Hari-dasa-varya, de beste dienaar van Hari, en dat wij volgelingen van de gopis zijn.

Govardhana kan worden geŽerd als Hari en hij kan ook worden vereerd als Hari-dasa. Hari, Krsna, echter, kan krsna-prema niet op dezelfde manier geven als degenen, die erover beschikken. Degenen met krsna-prema kunnen het gemakkelijk geven. De dienaren van Krsna hebben krsna-prema en onze prayojana, ons doel, is alleen die krsna-prema. Ons doel is niet Krsna. Kamsa's doel was Krsna, maar hij was een demoon en beschikte niet over bhakti. Ons doel is dan ook niet Krsna, maar krsna-prema. We kunnen krsna-prema krijgen van toegewijden. Als we Giri Govardhana vereren als een toegewijde, kan hij ons in die vorm krsna-prema geven. Daarom bidt Sri Sanatana Gosvami aan Hari-dasa-varya Giri Govardhana, die door de gopis als een toegewijde wordt vereerd. De Veda's vereren hem ook als de beste toegewijde, als het tilaka teken van Vraja, hetgeen al onze authoriteiten bevestigen.

Srila Raghunatha dasa Gosvami is ook onze authoriteit.

Hij vertelt ons, dat Srimati Radhika Giriraja Govardhana persoonlijk de naam Hari-dasa-varya gaf. Hari-dasa betekent dienaar van Krsna. Maharaja Yudhisthira is een dienaar van Krsna en wel zodanig, dat Narada Muni naar zijn paleis ging, niet om Krsna te zien, maar om Yudhisthira te zien en te verheerlijken. Een nog grotere toegewijde is Uddhava. Uddhava staat bekend als Hari-dasa-vara. Hij is een zeer grote toegewijde. Krsna wilde Zijn pijn in afgescheidenheid van de gopis delen met Uddhava. Hij vertrouwde Uddhava toe naar Vraja te gaan om zijn ouders en de gopis te troosten en daarom is Uddhava nog intiemer dan Maharaja Yudhisthira. Yudhisthira Maharaja werd nooit naar Vraja gestuurd. Uddhava is een grote toegewijde, maar Hari-dasa-varya, de aller- allerhoogste toegewijde van Krsna is Giri Govardhana. Hij dient op de meest intieme manieren.

pramoda-madana-lilah kandare kandare te
    racayati nava-yunor dvandvan asminn-amandam
iti kila kalanartham lagna kastad dvayor me
    nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam


Srila Raghunatha dasa Gosvami bidt, "O Govardhana, in jouw grotten en kunjas gedurende alle vierentwintig uur van de dag ben je niet alleen getuige maar faciliteer je ook het meest vertrouwelijke spel en vermaak van Radha en Krsna en hun metgezellen. Daarom smeek ik jou om me alsjeblieft dicht bij jou een woonplaats te geven, zodat ik Hun spel ook kan zien en dienen." Op deze manier volgen we onze authoriteiten na. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura heeft in zijn gebeden aan Govardhana een soortgelijke boodschap gegeven. Hij bidt voor dienstverlening aan Govardhana en voor de dienstverlening aan Radha en Krsna via de genade van Govardhana. "Jij hebt het spel van Dana-keli mogelijk gemaakt en was getuige van de liefdesruzie tussen Radha en Krsna over het afdragen van belastingen. Ik wil van deze schitterende onenigheid getuige zijn."

Op deze manier volgen we onze authoriteiten, onze guru-parampara om te weten hoe we Govardhana als Hari-dasa-varya moeten eren. Verder kunnen we er nog aan toevoegen, dat Giriraja Govardhana de manifestatie is van een fractie van het hart van Srimati Radhika. In het totaal van het bestaan is de allerhoogste absolute waarheid Radha-Krsna. Radhika is de complete svarupa-sakti, die Krsna's complete plezier faciliteert. Ze breidt Zich uit om Krsna op allerlei manieren plezier te doen. Ze breidt Zich uit als Yogamaya, als Moeder Yasoda, als de gopis, als de koninginnen, als de Lakhsmi's en op zoveel andere manieren.

In Haar prachtige madhurya liefde, breidt Ze Zich zelfs uit als de Dhama en als Baladeva en als Giri Govardhana. Uiteindelijk is daarom een sakhi zelfs nog groter dan Hari-dasa-varya. Govardhana is een sakhi. Alleen de sakhis, de gopis, kunnen getuige zijn van het meest vertrouwelijke spel van Radha en Krsna in de kunjas en grotten. Zelfs de meest intieme sakhas, zoals Subala en Arjuna, kunnen van dit spel geen getuigen zijn.

Waarom bevindt Govardhana zich in de gedaante van steen? Aan de grond genageld staan is een van de symptomen van asta-sattvika bhava, de achtvoudige, extatische symptomen van liefde. Giriraja Govardhana raakt dermate verbijsterd bij het zien van dit schitterende spel en vermaak, hetgeen hijzelf heeft gefaciliteerd door grotten en kunjas te worden, waardoor hij nu versteend is. Hij kan op deze manier getuige zijn van het spel van Radha en Krsna en tegelijkertijd voelen Radhika en Krsna Zich niet in verlegenheid gebracht of gehinderd, wanneer iemand anders Hen ziet. Hij verschijnt uiteindelijk alleen als steen. Giriraja Govardhana kan op meer en meer intieme manieren worden vereerd om steeds meer vooruitgang in Krsna Bewustzijn te maken.

Srila Narayana Gosvami Maharaja: Op welke manier wilde Caitanya Mahaprabhu Giriraja vereren?

Prema Prayojan dasa: Toen Caitanya Mahaprabhu in Jagannatha Puri woonde, was Raghunatha dasa Gosvami daar ook aanwezig onder leiding en bescherming van Sri Svarupa Damodara en anderen. Een toegewijde, Sri Sankararanya Sarasvati, keerde terug uit Vraja en had een Govardhana-sila en een gunja-mala meegebracht, die hij aan Caitanya Mahaprabhu gaf. Iedere dag chantte Caitanya Mahaprabhu harinama en hield Govardhana-sila tegen Zijn hart, soms op Zijn ogen, soms boven op Zijn hoofd en soms zat Hij aan die sila te ruiken. Die sila was nooit droog, want hij werd altijd besprenkeld met Zijn tranen.

Nadat Hij deze Govardhana-sila enige tijd had vereerd, riep Mahaprabhu Raghunatha dasa Gosvami bij Zich en zei, "O Raghunatha, Ik wil jou iets geven." Hij gaf hem Govardhana sila en zei tegen hem, "Deze Govardhana sila is Krnsa kalevara. Het is het eigen lichaam van Krsna Zelf. Je moet hem iedere dag in de geaardheid goedheid eer bewijzen en puja doen. Je moet hem op een houten platform zetten en met een kan water moet je acht hele zachte, geurende tulasi manjaris met twee blaadjes aan iedere kant aanbieden. Je moet abhiseka van Giriraja doen en de acht tulasi manjaris offeren."

Raghunatha dasa ging toen op deze manier Giriraja vereren. Na enige tijd zei Caitanya Maaprabhu hem iedere dag wat ghaja, zoetigheid, te offeren. Hij zei, "Wanneer je die snoepjes aan Govardhana offert, worden ze meer dan nectar." Dus onder leiding van Caitanya Mahaprabhu en Svarupa Damodara vereerde Raghunatha dasa Gosvami Giriraja Govardhana, waarmee hij zijn eigen realisaties tot uitdrukking heeft gebracht. Hij dacht, "Door me deze Govardhana sila te geven heeft Caitanya Mahaprabhu me een transcendent thuis gegeven. En door me deze gunja mala, deze slinger van kleine besjes te geven, heeft Hij me in dienst van de lotusvoeten van Srimati Radhika geplaatst." Ook al had Caitanya Mahaprabhu gezegd, dat Govardhana sila Krsna kalevara is, nam Ragunatha dasa Gosvami niettemin in ogenschouw, "O Govardhana, je bent Hari-dasa-varya."

giri nrpa! haridasa sreni varyeti nama
    mrtam idam uditam sri radhika vaktra candrat
vraja nava tilakatve klrpta! vedaih sphutam me
    nija nikata nivasam dehi govardhana! tvam


"Jouw naam is Hari-dasa-varya, de beste dienaar van Hari. Waar komt deze naam vandaan? Hij kwam rechtstreeks van de lippen van Srimati Radharani." Ook in Manah-siksa bidt Raghunatha dasa,

visakham siksali vitarana gurutve priya saro
girindrau tat preksa lalita rati datve smara manah

["O mijn beste verstand, vergeet dit nooit. Betuig jouw eer altijd aan Giriraja Govardhana. Waarom? Omdat Giriraja de persoonlijkheid is, die de zegen kan geven voor de darsana van het spel en vermaak van Radha en Krsna om het juweel van rati te krijgen, diepe gehechtheid aan Hun lotusvoeten."]

Is Govardhana Krsna's dienaar of Krsna Zelf?

Sri Caitanya Mahaprabhu heeft het aangetoond en in het werk van Ragunatha dasa Gosvami wordt aangetoond, dat er een bepaling is om Giriraja Govardhana als Krsna Zelf te vereren. Hierover bestaat geen twijfel. Ook in Srimad-Bhagavatam staat geschreven, dat Govardhana een zeer omvangrijke gedaante aannam, zoals Krsna, en alles heeft aanvaard als de Allerhoogste Godheid. Dit is heel goed, maar we zien in onze lijn ook veel grote Vaisnava's, die Govadhana als Hari-dasa-varya, de dienaar van Hari, vereren - niet als Hari Zelf. Hiervoor zijn ook aanwijzingen te vinden.

Hoe kunnen we deze twee benaderingen met elkaar in overeenstemming brengen? Heel gemakkelijk. Srila Gurudeva heeft een simpel voorbeeld gegeven. We kennen Baladeva. Wie is Baladeva? Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij is visnu-tattva, de almachtige Allerhoogste Godheid, niet-verschillend van Krsna. En tegelijkertijd is Baladeva dasa. Hij is de dienaar van Krsna. Tegelijkertijd zullen degenen, die dieper kijken, weten, dat Baladeva Ananga Manjari is geworden om de lotusvoeten van Krsna in mandurya-rasa te dienen.

Op dezelfde manier kan een ieder Giriraja Govardhana zien als de allerhoogste Sri Hari Zelf. Iemand, die evenwel dieper gaat, kan hem zien als Hari-dasa-varya, de beste dienaar van Hari. En degenen, die echt heel diep gaan, zullen denken, dat Giriraja Govardhana een sakhi van Srimati Radhika in een vrouwelijke gedaante is om dienst aan Haar te verlenen.

pramoda-madana-lilah kandare kandare te
racayati nava-yunor dvandvan asminn-amandam


"In de grotten en kunjas van Govardhana, ziet Giriraja al het meest lieftallige spel en vermaak van Radha en Krsna. Wie kan Hen zien? Kan een mannelijk persoon daar op dat moment diensten verlenen? Dat is helemaal onmogelijk. Srila Gurudeva gaf aan, dat we in onze guru-gayatri het woord krsnanandaya zien staan. Guru geeft Krsna en Krsnaa [met een lange 'a'], Srimati Radharani, plezier. Als Gurudeva krsnanandaya is, die zowel aan Radha als Krsna plezier geeft, hoe kan hij in dat gebied dan een mannelijke gedaante hebben? Deze mantra is stellig bedoeld voor de herinnering aan en als gebed om de genade van guru in zijn sakhi gedaante als een dienstmeisje van Srimati Radharani te krijgen. Op dezelfde wijze kunnen allerlei concepties over Giriraja Govardhana in overeenstemming worden gebracht.

Er zijn twee soorten genade. De ene soort genade wordt bhagavat prasadaja-krpa genoemd, de genade van Bhagavan Zelf. Een andere vorm van genade heet bhakta prasadaja-krpa, de genade afkomstig van de toegewijden. Krsna is visaya-vigraha, het object van liefde en genegenheid, en de toegewijden, die Hem liefhebben, zijn de asraya-vigraha, de woning van liefde. De liefde van Srimati Radharani is zo verheven dat Krsna het Zelf niet begrijpt. Hij moest als Caitanya Mahaprabhu naar deze wereld komen om een idee te krijgen van de soort liefde in het hart van Srimati Radharani.

We treffen in de Bhavisya Purana een vers aan, manasah prakrte jato giri govarhano mohana. Waar is Govardhana Giriraja vandaan gekomen? Werd hij door Hanuman naar Vraja Mandala gebracht? Dit verhaal staat in de Purana's en is waar. Of werd hij door Pulasthya Rsi naar Vraja Mandala gebracht? Dit verhaal wordt er ook in beschreven. Onze acaryas echter hebben in het bijzonder dit commentaar gepresenteerd, "manasah prakrte jato giri govardhano mohana - Giriraja Govardhana is rechtstreeks uit het hart van Srimati Radhika gemanifesteerd om het hoogste en meest bekoorlijke spel en vermaak van Radha en Krsna te faciliteren."

Sri Rupa Gosvami heeft geschreven,

vaikunthaj janito vara madhu puri tatrapi rasotsavad
    vrndaranyam udara pani ramanat tatrapi govardhanah
radhakundam ihapi gokula pateh premamrtaplavanat
    kuryad asya virajato giri tate sevam viveki na kah


"Mathura is hoger dan Vaikuntha en hoger dan Mathura is Vrndavana. Hoger dan Vrndavana is Govardhana en de hoogste plek van allemaal ligt ook bij Govardhana - Radha Kunda." Giriraja voorziet in het speelterrein en faciliteert het meest wonderbaarlijke en schitterendste spel van Radha en Krsna. Daarom is hij Hen zeer dierbaar.

Als we voor de genade van Giriraja kunnen bidden door de gebeden en gevoelsstemmingen van onze acaryas te volgen, vooral Rupa Gosvami, Raghunatha Gosvami en Visvanatha Cakravarti Thakura, kan Giriraja, omdat hij zo aardig is, ons de darsana schenken van het hoogste en meest wonderbaarlijke spel en avontuur. Hij kan ook de gelegenheid geven om de lotusvoeten van Srimati Radhika in dat spel en vermaak te dienen.

Srila Narayana Gosvami Maharaja: We hebben gehoord, dat Giriraja de beste hari-dasa-varya is. Wat wil dat zeggen? Het wil zeggen, dat hij de hoogste dienaar van Radha en Krsna is.

Wat moet de kwaliteit van Hari-dasa zijn? Als Hari-dasa een dienaar is, een toegewijde, moet hij een paar kwaliteiten hebben. Op welke manier verleent hij dienst en hoe kunnen wij hem volgen? Raghunatha dasa Gosvami heeft het volgende geschreven,

sthala jala tala saspair bhuruhacchayaya ca
    prati padam anukalam hanta samvardhayan gah
tri-jagati nija-gotram sarthakam khyapayan me
    nija nikata nivasam dehi govardhana! tvam


Giriraja geeft alles weg en houdt Krsna op allerlei manieren in stand. Sri caitanya mano 'bhistam sthapitam yena bhutale / svayam rupah kada mahyam dadati sva padantikam. Een guru-sevaka, dienaar van guru, moet alle stemmingen van zijn gurudeva kennen. Als hij zijn gevoelens niet kent, hoe kan hij hem dan van dienst zijn? Dan kan hij nooit dienen. Als Gurudeva tegen zijn dienaar zegt, "Ik heb dorst" en de dienaar waait hem koelte toe, doet hij het tegenovergestelde, dat zijn guru verlangt en is helemaal geen dienaar. We moeten de wens en het hart van onze gurudeva kennen en dan kunnen we hem van dienst zijn. Een leerling, die niet over deze kwaliteit beschikt, is echt geen sevaka. Hij kan een sevaka zijn, maar geen eerste-klas of tweede-klas. Hij kan een derde-klas bogus sevaka zijn.

Een leerling kan voor zijn gurudeva veel problemen creŽren, zoals Ramacandra Puri deed. Hij was de leerling van Madhavendra Puri, maar hij maakte altijd problemen voor hem. Madhavendra Puri zei daarom tegen hem, "Ik wil jouw gezicht voor de rest van mijn leven niet meer zien. Je bent bogus en je moet hier vertrekken." Isvara Puripada daarentegen kende wel het hart van Madhavendra Puripada. Hij was altijd bezig zijn verlangens in vervulling te brengen. Hij was een ware leerling en sevaka. Op zijn beurt manifesteerde Madhavendra Puripada in het hart van Isvara Puripada alles, dat hij had, al zijn toewijding.

Als de leerling het hart van zijn gurudeva kent en hij dient hem niet in die capaciteit, moet hij zelf eens bekijken op welk niveau van het toegewijde leven hij zich bevindt. Gaat gurudeva al zijn genade en zijn complete gevoel aan die leerling geven? Nee, de leerling is niet gekwalificeerd om dat te ontvangen. Welke soort problemen maakt een leerling voor zijn gurudeva? Als de leerling constant achter lustbevrediging aanholt en hem niet totaal gehoorzaamt, is hij geen ware leerling en schept hij van nature problemen.

Govardhana daarentegen dient volkomen. Op welke manier verleent hij dienst? Hij kent alle verlangens van Krsna en Hij begrijpt hoe hij Zijn wensen kan vervullen. Srimati Lalita-devi gaf Srimati Radhika het idee, "Als je Krsna een plezier wilt doen, moet je de persoon, waarvan Krsna het meeste houdt, een plezier doen." Srimati Radhika is Zelf het meest dierbaar aan Krsna en als jullie Haar dienen, wordt Krsna automatisch een plezier gedaan. Als je met Radhika daarentegen ruzie maakt, wat gebeurt er dan?

Dit geldt ook voor gurudeva. Als gurudeva zoveel liefde en genegenheid voor iemand heeft, kun je hem een plezier doen door die persoon een plezier te doen. Dit is de gemakkelijkste manier om hem een plezier te doen. Als je constant ruzie maakt, loop je na verloop van tijd weg. Govardhana dient op allerlei manieren altijd de grootste geliefde van Krsna - Srimati Radhika. Dat niet alleen, hij heeft zoveel eerbied voor degenen, die op een of andere manier met Krsna te maken hebben.

Govardhana weet, dat de koeien Krsna zeer dierbaar zijn. Krsna volgt de koeien op blote voeten en zonder parasol, zonder bescherming, en geeft ze Zelf water. Hij gebruikt nooit een stok om de koeien te slaan. Zijn stok is voor demonen, niet voor koeien en kalveren. Hij zal ze nooit slaan. Krsna giet persoonlijk water over hun lotusvoeten en wast ze. Govardhana kent al deze feiten en daarom geeft zijn waterlichaam, Kusuma Sarovara, heel zoet water voor de koeien.

Overal op Govardhana staat groen gras. Het is niet alleen groen, maar ook nog smakelijk, zoet en zacht. Krsna gaat in de buurt van Govardhana op zoek naar dit gras, bij Manasi Ganga, en aan de top van Govardhana.

Waarin voorziet Govardhana de metgezellen van Krsna, de koeherdersjongens? Overal voorziet hij hen van vruchten: mango's, jackfruit, sinaasappels, druiven en zoveel andere soorten. Voor het beschilderen van hun lichaam geeft Govardhana een overvloed aan kleuren in de vorm van mineralen. Als je naar Govardhana bij Dan Ghati gaat en abhisekha doet, kun je dit zien. Er liggen daar een paar Govardhana silas verstopt, die een kleur afgeven, als je ze tegen jouw hand wrijft. Deze pigmenten worden gebruikt om Krsna, Zijn koeherdersvrienden en de koeien te decoreren en is het ook voor de gopis.

Voor de gopis zijn er ook zoveel boshutten, zoveel kunjas, zoveel grotten en ook zoveel soorten vruchtensap om te drinken. Er lopen daar herten rond met hun heerlijk geurende kasturi, muskus, en alle Govardhana silas beschikken van nature over dit aroma. Als je naar Giriraja Govardhana gaat, zal je merken, dat deze geur precies lijkt op de kasturi van het hert.

Op deze manier verleent Giriraja diensten aan alle vrienden, alle koeien en alle Vrajavasi's. Hij voorziet hen van fruit en groenten, geurstoffen en kleurstoffen om zich te versieren. Sthala jala tala saspair bhuruhacchayaya ca.

Het woord Govardhana betekent, dat de koeien door de dienstverlening van Govardhana in aantal toenemen. De koeien geven niet alleen veertig liter melk. Ze geven een onbeperkte hoeveelheid melk en ze kunnen al jullie wensen vervullen. Ze doen allemaal meer dan welke kama denu (wenskoe) ook. Op die manier is Govardhana iedereen van top tot teen van dienst.

Het feest van Indra gekaapt

In Vraja was iedereen bezig met de verering van Indra. Op zekere dag was Yasoda-maiya heel druk met het toebereiden van diverse gerechten en in ieder huis van de gopis was iedereen druk bezig. Krsna ging naar Zijn moeder en zei, "Moeder, Ik heb een ontzettende honger. Je maakt deze lekkere dingen zeker voor Mij?" Moeder Yasoda raakte geÔrriteerd en joeg Hem weg. "Oh, ga hier weg. Ga naar Jouw vader! Blijf hier niet staan, stoute jongen."

Krsna werd boos en ging als een verbolgen kind bij Zijn vader op schoot zitten. Huilend zei Hij, "Vader, waarmee is moeder bezig? Ze heeft geen beste bui." Nanda Baba zei tegen Hem, "Iedereen maakt voorbereidingen voor de verering van Indra."

Alsof Hij van niets wist, vroeg Krsna op onschuldige toon, "Baba, wie is Indra en waarom geven we hem zoveel eerbetoon? We moeten iemand vereren, die ons zoveel dingen kan schenken. Dus waarom zijn we hem aan het vereren?"

Nanda Baba antwoordde, "Indra kan regen geven en met regen worden allerlei soorten graan geproduceerd. Er komen ook grassen en zoet water uit voort en zonder deze zaken kunnen we onszelf niet in stand houden. Om deze reden vereren we Indra ieder jaar om deze tijd. Morgen gaan we met allerlei gerechten op lakhs en lakhs ossewagens naar het centrum van Giriraja Govardhana om Indra eer te bewijzen."

Krsna zei, "Baba, volgens Mij kan iedereen ook zijn leven in stand houden op plaatsen, waar wel of geen regen valt en waar geen puja voor Indra wordt gedaan. Nietwaar?" Nanda Baba antwoorde, "Dat weet ik niet. Waarom wil je al die dingen weten?" Krsna zei, "Volgens Mij is het beter om Giriraja Govardhana te vereren. Met zijn zegen kunnen we ons in stand houden. Ons leven is afhankelijk van deze koeien en Govardhana geeft zoveel ontzettend zacht gras, glashelder water en alles, dat nodig is om ons te ondersteunen. Dus waarom gaan we niet proberen om puja voor Giriraja Govardhana te doen?"

Nanda Baba had er geen logisch antwoord op en Krsna had hem met logica overtuigd, dus hij stemde toe, "Oh, morgen gaan we allemaal Giriraja Govardhana vereren."

De volgende dag werden duizenden karren gebracht, die werden geladen met de toebereidingen uit het hele gebied van Vraja van 84 krosas. Iedereen kwam daar naartoe en verzamelde zich in het centrum van Giriraja Govardhana, waar tegenwoordig de stad Govardhana ligt, en vereerden Giriraja Govardhana, zoals we dat vandaag de dag nog doen. Hetgeen wij doen is een hele, hele kleine verering van Giriraja Govardhana, die echter nog precies dezelfde is als datgene, dat de Vrajavasi's deden. Alle duizenden en miljoenen koeien uit heel Govardhana waren daar aanwezig en ze werden door iedereen geŽerd.

Daarna voerden de Vrajavasi's een complete verering uit van guru, Vaisnava's en de brahmanas en boden daarna de gerechten aan. Krsna riep uit, "O Baba, O Vrajavasi's! Mijn vrienden! O kijk eens! Giriraja Govardhana heeft een gigantische gedaante aangenomen en met zoveel lange armen eet hij alles op van hier, van daar, en van ver weg, overal vandaan en heeft nog niet genoeg gehad." Zijn maag was zo groot en hij zei tegen hen, "Breng meer! Breng meer! Anore! Anore! Breng meer, meer, meer! Ik wil meer!"

De Vrajavasi's raakten in de war en zeiden, "Oh, wat moeten we doen?" Krsna vouwde Zijn handen en bad aan Zijn vierarmige gedaante als Govardhana, "O Prabhu, Jouw maag is zo groot. We kunnen verder niets meer aanbieden. Hetgeen we hebben zal alleen ťťn porie van Jouw lichaam vullen. Hoe kunnen we Jou tevreden stellen? We kunnen Jou niet verzadigen." Toen nam Govardhana het water uit Manasi Ganga, uit Kusuma Sarovara, Govinda Kunda en dat water ging allemaal Zijn mond in. Krsna vroeg hem, "We hebben Jou prasadam gegeven en Je hebt alles opgegeten. Wat moeten we nu doen?" Toen zagen ze, dat alle gerechten weer op hun plek stonden en Krsna zei tegen de Vrajavasi's, "We hebben in het verleden Indra vereerd, maar we hebben hem nooit gezien. We hebben ook nooit gezien hoe hij onze offers heeft aanvaard, hoe tevreden hij was en hoe hij ons een gunst aanbood. Anderzijds zien we dat Giriraja Govardhana hier zelf is en we zien, dat hij nu voldaan is. Hij zegt ons, dat hij bereid is ons iedere gunst te geven, die we willen hebben."

Aan een ieder, die naar Giriraja Govardhana gaat en parikrama doet, geeft Govardhana wat hij maar wil. Hij kan alle wensen vervullen. Degenen met wereldse verlangens binden een stuk textiel aan de tak van een boom en bidden, "Ik wil met een ontzettend mooi meisje trouwen," of "Ik wil een ontzettend knappe echtgenoot hebben." Govardhana zal een dergelijk gebed snel beantwoorden. Als je een huis met vele verdiepingen wilt hebben, zelfs 130 of 160 etages, moet je een paar stenen, die hier liggen, op elkaar zetten. Ook al maak je het nog zo hoog, Giriraja Govardhana kan jou dit zonder moeite geven. Toegewijden daarentegen vragen niet om dergelijke zaken, maar voeren alleen kirtana uit, "Govardhana jaya Giridhari, Giridhari jaya Govardhana, Giridhari jaya Govarhana" en "Radhe jaya jaya Madhava dayite". Dan is Govardhana zeer gelukkig. Aan dergelijke personen kan Govardhana zijn hart kwijt. Waaruit bestaat zijn hart? Zijn hart is de liefde en genegenheid voor Krsna. Hij geeft zijn hart echter met zorg weg. Hij zal het nooit weggeven aan levensgenieters, die zich bezighouden met lustbevrediging.

Tegenwoordig is dit allemaal erg goedkoop geworden. Ik wil dit onderwerp niet goedkoop maken. Dit is de meest vertrouwelijke schat, die we alleen in ons hart moeten bewaren. Ik heb mijn toegewijden, sannyasis, brahmacaris en predikers zovaak gezegd, "Wees hiermee zeer voorzichtig. Dit is iets, dat je niet kunt weggeven op de vismarkt of op de luchthaven en op dergelijke plekken. Houd dit geheim." Als een vrouw gek is op iemand anders, gaat ze dat dan rondvertellen aan haar vader, moeder, echtgenoot of vriendin? Probeer dit te verbergen, zoals Mahaprabhu heeft geadviseerd. Anders raken we hetgeen we krijgen weer kwijt en komt er lust voor in de plaats. Dit is op het moment gaande.

Wees zoals Govardhana, die alles verborgen hield. Hij werd een steen en daarom kennen Radha en Krsna met de gopis in zijn aanwezigheid geen schaamte. Ze voelen geen schaamte, als ze voor zijn bergtoppen staan, of zijn heuvels en rivieren. Deze entiteiten leven, maar ze zullen niets aan anderen openbaren. Als je naakt voor een spiegel staat, is er dan sprake van schaamte? Nee. Dat komt, omdat een spiegel niet leeft. Zo wordt Giriraja als een spiegel. Hij zal hetgeen hij van het vertrouwelijke spel en vermaak van Radha en Krsna heeft gezien nooit aan wie dan ook doorvertellen. Ik verzoek daarom mijn toegewijden om al deze hoge-klasse onderwerpen niet overal rond te strooien. Als ze zo fortuinlijk zijn om hierover iets te horen, moeten ze dat in hun hart bewaren.

Wees zoals Sri Raya Ramananda, Sri Svarupa Damodara, Srimati Madhavi devi en anderen. Zelfs Srila Rupa Gosvami en Srila Raghunatha dasa Gosvami begaven zich niet in de Gambhira. Wij daarentegen hebben deze zaken allemaal heel goedkoop gemaakt. We gooien ze overal op de markt. Dit wil ik niet. Door dit wel te doen word je erg wellustig. Lees in het huidige stadium niet al die vertrouwelijke boeken. Jullie moeten proberen vaidhi-bhakti te volgen en Caitanya-caritamrta te lezen. Lees de voorgeschreven boeken, vooral die van Rupa Gosvami en Raghunatha dasa Gosvami, zoals Upadesamrta en Manah-siksa. Jullie kunnen ook de boeken lezen van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Prabhupada had grote bezwaren tegen het openbaar maken van deze onderwerpen onder het gewone publiek. Hij kende al deze onderwerpen en hij wist, dat het de beste onderwerpen zijn, maar dat ze voor beginnelingen verborgen gehouden dienen te worden.

Terwijl de Vrajavasi's bezig waren met de uitvoering van de eredienst aan Giriraja Govardhana, was Govardhana in een gedaante met vier handen bezig om alles op te eten. Nadat de offers waren aangeboden, gingen de koks, Krsna Zelf, Moeder Yasoda, Nanda Baba, Vrsabhanu Maharaja, Kirtida Maiya en de rest parikrama van Giriraja doen. Degenen die niet sterk genoeg waren om te voet te gaan, werden met ossenwagens rondgereden. Voor de kinderen was er malpura en zoveel andere dingen om te eten, voordat ze op parikrama gingen.

Volg de etiquetten

We moeten een paar regels en voorschriften in acht nemen. Vooral in onze Indiase vaisnava cultuur moeten we gepast respect betuigen aan ouderen, gekwalificeerde personen en aan de guru-varga. Snappen jullie dat? Hier in het Westen heb ik daar niets van gezien. Tijdens een lezing van hari-katha zitten tegenwoordig zelfs hele jonge mensen op een stoel pal voor hun beschermers, hun guru en oudere personen, die allemaal achter hen op de grond zitten. Het betreft geen etiquette, wanneer jonge mannen en vrouwen op een stoel zitten vlak voor hun begeleiders of hun guru-varga. Ze moeten voor oudere Vaisnava's de juiste eerbied betrachten en ze moeten hen met eerbied een stoel aanbieden, zoals het hoort.

Krsna geeft zoveel respect aan Baladeva en anderen en Srimati Radhika geeft ook gepast respect aan Haar guru-jana, ouderen. Toen Krsna Srimati Radhika eens wilde zien, kwam een dhuti, een koerierster, naar Haar toe en zei, "Krsna staat op Jou te wachten. Je moet komen." In die tussentijd kwam Dhanistha of een andere sakhi naar Radhika en zei, "Moeder Yasoda vraagt of Je komt koken." Beide dhutis kwamen tegelijkertijd aan en Srimati Radhika zat te denken, "Wat moet Ik doen? Ga Ik naar Krsna of ga Ik naar Moeder Yasoda om te koken?" Ze besloot meteen, "Ik moet eerst Moeder Yasoda van dienst zijn." Ze ging niet naar Krsna.

Als je gepaste eerbied schenkt aan senioren, kan bhakti komen. Als je hen geen respect betuigt en je zet jezelf op een hoge simhasasan (gouden troon), hoe wil je dan ooit bhakti krijgen? Als jullie prasadam eren, moet je een beetje bescheiden zijn en een lijn trekken, zodat de ouderen aan het hoofd kunnen zitten. We moeten eerst de senioren tevreden stellen en daarna kunnen wij prasadam nemen. We moeten de gedragscodes van onze guru-varga volgen. Als Sanatana Gosvami eraan komt, zegt Rupa Gosvami, "Oh, mijn Gurudeva is gekomen." En dan bedient hij hem. Wat zegt Sanatana Gosvami op zijn beurt? Ook al is hij mijn jongere broertje, hij is toch mijn Gurudeva, want hij verleent Srimati Radhika meer diensten dan ik." Ze geven elkaar het juiste respect. Als jullie zuivere bhakti willen hebben, moeten jullie de methode volgen, waarmee Giriraja Govardhana van top tot teen diensten verleent aan degenen, die Krsna zeer dierbaar zijn. Hij dient alle Vrajavasi's volgens hun mate van 'dierbaarheid' aan Krsna en jullie moeten iedereen op dezelfde manier van dienst zijn.

krsneti yasya giri tam manasadriyeta
    diksasti cet pranatibhis ca bhajantam isam
susrusaya bhajana vijnam ananyam anya
    nindadi sunya hrdam ipsita sanga labdhya

Upadesamrta (5)

We moeten erkennen, dat iedereen, die chant, een familielid van ons is en we dienen hen mentaal respect te betuigen. Waarom alleen mentaal? Iemand hoeft niet te zijn ingewijd, maar hij chant wel de heilige naam en associeert nooit met mayavadis, maar blijft ver bij hen uit de buurt. Hijzelf is niet wellustig en hij is geen vriend van wellustige figuren. Iemand met deze eigenschappen moeten we mentaal gepast respect geven, maar niet met pranama. Waarom? Omdat zo iemand dergelijke eer niet kan verteren. Hij zal gaan denken, "Ik ben verder gevorderd dan deze persoon. Ik ben hoger gekwalificeerd." Hij zal de bescheidenheid van de madhyama-adhikari niet kunnen begrijpen.

Degenen die diksa in de ware zin des woords hebben aanvaard, hebben divya jnanam gekregen, een zeer sterke transcendente relatie met Krsna, waardoor allerlei soorten anarthas hem hebben verlaten. Een dergelijke diksit Vaisnava moeten we zowel fysiek als mentaal pranama aanbieden. Als er bovendien iemand is, die nooit kritiek op iemand heeft, die dag en nacht ononderbroken chant en herinnert, moeten we in alle opzichten zijn dienaar worden. Door hem te dienen associeer je met die hoge-klasse toegewijde.

krsna-bhakti rasa bhavita matih
    kriyatam yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mulyam ekalam
    janma-koti-sukrtair na labhyate

Padyavali (14), geciteerd in
Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 8.70)

["Zuivere toegewijde dienst in Krsnabewustzijn komt zelfs niet beschikbaar door honderdduizenden levens lang vrome activiteiten uit te voeren. Het kan worden verkregen door slechts ťťn prijs te betalen. Dat is intense gretigheid om het te krijgen. Als het ergens beschikbaar is, moet men het zonder uitstel gaan halen."]

Dit is Krsnabewustzijn. Als je iemand tegenkomt, wiens hart is verzadigd van liefde en genegenheid, zoals dat van de Vrajavasi's of gopis, die beschikken over de hoogste vorm van prema, geef je dan aan die toegewijde over. Word helemaal zijn dienaar. Probeer hem te volgen en probeer zijn hart te realiseren. Dan raakt ook jouw hart verzadigd van liefde en genegenheid voor Krsna. Dit is Krsnabewustzijn.

Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, mijn siksa-guru en jullie Prabhupada, heeft hetzelfde gezegd. Hij heeft dit vers gegeven als omschrijving van Krsnabewustzijn. Wie is werkelijk Krsnabewust? Een echte transcendente, Krsnabewuste toegewijde kan nooit vallen.

We moeten alle toegewijden eerbiedigen, zoals Giriraja Govardhana dat heeft gedaan. We dienen zijn voorbeeld te volgen. Hij verleent diensten aan de koeherdersjongens, de koeien, kalveren, gopas en iedereen gerelateerd aan Krsna. Als je bhakti wilt krijgen, probeer dan iedereen te eerbiedigen, die iets met Krsna of Caitana Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Srila Rupa Gosvami, Srila Raghunatha dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, mijn Gurudeva om visnupada Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja en mijn siksa-guru om visnupada Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaja te maken heeft.

Spring niet over iemand heen. Anders vliegen er gieren in de lucht, die zitten te wachten om jou te vangen. Ik ken zoveel toegewijden, die in de lucht springen om deze rasa te krijgen. Jullie moeten zeer voorzichtig zijn. Ga niet springen. Anders word je wellustig en dan blijf je nergens. Probeer vanaf het begin vaidhi-bhakti te volgen en op die manier jouw activiteiten onder controle te houden. Ik bid aan Govardhana, dat hij jullie allemaal genadevol mag zijn. Voor degenen, die op de een of andere manier aan de arcana van Giriraja Govardhana Annakuta hebben deelgenomen met het toebereiden van gerechten, het inkopen van ingrediŽnten, of met kirtana, bid ik dat Giriraja Govardhana zijn genade wil sprenkelen, opdat jullie goede toegewijden mogen worden.

Gaura premanande!CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Glories Of Giriraja Govardhana"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "De glorie van Giriraja Govardhana"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De voldoening van Krsna
Volgende => De glorie van Tulasi Devi

TOP

title=""