Menu

De diepe betekenis van Vyasa-puja

2 februari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
27-discourses-2008/1443-the-deep-meaning-of-vyasa-puja

Laatst bijgewerkt 31 januari 2022
Murwillumbah, Australia, 7 februari 2008 AM
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

De diepe betekenis van Vyasa-pujacc by-sa.png Ik heb gezien, hoe mijn Gurudeva en zijn godbroeders hun Vyasa-puja uitvoerden. Ze eerden hun guru en de hele guru-parampara, want de kennis van Krsna en bhakti of zuivere toewijding aan Krsna komt niet alleen van guru. Waar heeft guru dit vandaan? Hij kreeg het van zijn gurudeva, zijn gurudeva kreeg het van zijn gurudeva enzovoort. Op het eind zien we, dat Krsna jagat-guru is: "Krsnam vande jagat-gurum".

Krsna gaf Zijn eigen tattva (de gevestigde waarheden van Zijn realiteit), Zijn eigen bhakti.

yavan aham yatha-bhavo / yad-rupa-guna-karmakah
tathaiva tattva-vijsanam / astu te mad-anugrahat

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 1.52)

["Wees met Mijn grondeloze genade verlicht in de waarheid van Mijn persoonlijkheid, manifestaties, eigenschappen en spel."]


Hij heeft deze waarheid aan Brahma gegeven, Brahma gaf het aan Narada, Narada was zo goed het aan Vyasadeva te geven en Madhvacarya nam het rechtstreeks van Vyasadeva over. Van Madhvacarya ging het in de opvolging naar Madhavendra Puripada, die het aan zijn leerling Isvara Puripada doorgaf, die het aan Sri Caitanya Mahaprabhu gaf. Madhavendra Puripada en Nityananda Prabhu waren godbroeders, die hun inwijding van dezelfde guru hadden genomen, maar Nityananda Prabhu ging met Madhavendra Puripada om als Zijn siksa guru.

Na Caitanya Mahaprabhu ging het naar Svarupa Damodhara en Raya Ramananda, toen naar Rupa, Sanatana, Jiva, Raghunatha, Krsnadasa Kaviraja Gosvami en daarna naar Narottama dasa Thakura, Visvanatha Cakravarti Thakura, Baladeva Vidyabhusana, Jagannatha dasa Babaji Maharaja, Bhaktivinoda Thakura, Gaurakisora dasa Babaji Maharaja, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, van hem naar mijn gurudeva (Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja) en Bhaktivedanta Svami Maharaja - en nu is het naar ons toegekomen.

Onze guru-parampara blijft bestaan zolang de schepping bestaat. En wanneer de schepping wordt opgeheven, komt Brahma weer en gaat de guru-parampara opnieuw beginnen. Zonder de guru-parampara kunnen we geen echte kennis verwerven.

In Srimad-Bhagavatam staat het volgende geschreven,

nigama-kalpa-taror galitam phalam
    suka-mukhadamrta-drava-samyutam
pibata bhagavatam rasam alayam
    muhur aho rasika bhuvi bhavukah

Srimad-Bhagavatam (1.1.3)

["O deskundige en bedachtzame mensen, proef Srimad-Bhagavatam, de rijpe vrucht van de wensboom van Vedische literatuur. Hij vloeide voort van de lippen van Sri Sukadeva Gosvami. Daardoor is deze vrucht zelfs nog smakelijker geworden, ofschoon zijn ambrozijnen sap reeds voor iedereen smaakvol was, inclusief bevrijde zielen."]

Deze transcendente Srimad-Bhagavatam - bhagavat-prema - was aanwezig in Goloka-Vrndavana. De papegaai Suka (die in deze wereld verscheen als Sukadeva Gosvami) nam die vrucht van Bhagavatam in zijn mond en proefde zijn zoetheid. En eenvoudig door het te proeven werd die vrucht uiterst zoet. Sukadeva Gosvami heeft toen die vrucht van Goloka-Vrndavana naar deze Aarde overgebracht en het aan Pariksit Maharaja gegeven. Deze kennis en prema zijn tot de dag van vandaag geleidelijk door de guru-parampara heen gekomen. Hiervoor zijn we onze guru-parampara zeer verschuldigd.

Srila Bhaktivinoda Thakura heeft gegevens over het proces voor de uitvoering van Vyasa-puja verzameld, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura heeft ze ook toegepast en Guru Maharaja heeft ze gepubliceerd. Vanaf die tijd hebben we guru-panchaka, krsna-panchaka, acarya-panchaka, vyasa-panchaka, upasaya-panchaka en panca-tattva-panchaka vereerd. Er zijn zeven panchakas [Zie eindnoot 1].

De persoon, die plaats neemt op de zetel van acarya, de zetel van Vyasadeva, moet al deze principes volgen en gepaste eerbied betuigen aan alle acaryas in de disciplinaire opvolging. Dit wordt Vyasa-puja genoemd.

narayanam namaskrtya / naram caivan narottamam
devim sarasvatim vyasam / tato jayam udirayet

Srimad-Bhagavatam (1.2.4)

["Alvorens deze Srimad-Bhagavatam - het enige strijdmiddel - te reciteren dient men eerbiedige eerbetuigingen aan de Persoonlijkheid Gods Narayana te bieden, aan Nara-narayana Rsi, het hoogste menselijke wezen, aan moeder Sarasvati, de godin van geleerdheid, en aan Srila Vyasadeva, de auteur."]

Narayanam - Bied eerst Narayana pranama (eerbetuiging) aan. Naram caiva narottamam - Bied vervolgens Nara-Narayana Rsi pranama aan, van wie de kennis van Srimad-Bhagavatam naar beneden kwam. Hier [deze opvolging staat bekend als de Nimbaditya Sampradaya] is ook een guru-parampara. Eerst gaf Sankarsana het aan Nara-Narayana Rsi [Sri Narayana] en Sanaka, Sanatana, Sanandana en Sanat Kumar zijn ook in die parampara aanwezig. Zo kwam het door de disciplinaire opvolging. [Van Nara-Narayana Rsi kwam het naar Hamsa en daarna ging het naar de Vier Kumara's.]

Op die manier komt Srimad-Bhagavatam vanuit Goloka-Vrndavana door de guru-parampara [door de vier vaisnava sampradayas of disciplinaire erfopvolgingen heen] [ Zie eindnoot 2] [De woorden in deze sectie tussen vierkante haken zijn van de redacteur gebaseerd op informatie uit Cara Acarya en Gaudiya Darsana geschreven door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja.]

We zijn zeer fortuinlijk, dat we over die bhagavat-prema, die bhagavat-tattva horen. Jullie horen het van mij, maar waar heb ik het vandaan? Ik heb het gehoord van mijn gurudeva en hij heeft het gehoord van zijn gurudeva. Op die manier komt de kennis naar jullie toe.

Onthoud altijd, wat ik in deze lezingen heb verteld. Probeer zuivere toewijding te krijgen en wees in jouw transcendente gedaante gesitueerd. Op deze manier zal je snel zien, dat je Yugala-Kisora (het jeugdige goddelijke paar) diensten verleent.

Gaura Premanande, Hari Haribol!


_________________________

Eindnoot 1

1) Guru-pancaka (Sri Guru, Paramaguru, Paramesthiguru, Paratparaguru, Paramparatparaguru); 2) Acarya-pancaka (Sri Sukadeva, Ramanuja, Madhva, Visnusvami, Nimbaditya); 3) Vyasapancaka (Sri Vedavyasa, Paila, Vaisampayana, Jaimini, Sumanta); 4) Sanakadi-pancaka (Sri Sanak, Sanatkumara, Sanatana, Sanandana, Visvaksena); 5) Krsna-pancaka (Sri Krsna, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha); 6) Upasya-pancaka (Sri Radhika, Krsna, Gaura, Gadadhara, Sri Gurudeva); en 7) Panca-tattva (Sri Krsna Caitanya, Nityananda, Advaita Acarya, Gadadhara, Srivasa).]

Eindnoot 2

"Die Nara-Narayana Rsi, die een deelexpansie van Krsna is, is nu in de dynastiŽn van Yadu en Kuru verschenen in de gedaanten van respectievelijk Krsna en Arjuna om de last van de wereld te verlichten" (Srimad-Bhagavatam 4.1.60).

PURPORT door Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja:
Narayana is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Nara is een deel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Narayana. Dus de energie en de eigenaar van energie tesamen zijn de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Maitreya informeerde Vidura, dat Nara, het deel van Narayana, was verschenen in de familie van de Kuru's en dat Narayana, de plenaire (voltallige) expansie van Krsna, was gekomen als Krsna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, met het doel om de lijdende mensheid te verlossen van de scherpe pijnen van materiŽle lasten. Met andere woorden, Narayana Rsi was nu in de wereld aanwezig in de gedaanten van Krsna en Arjuna.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Deep Meaning Of Vyasa-puja"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "De diepe betekenis van Vyasa-puja"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Leraren dienen deze eigenschappen te hebben
Volgende => Schrijf dit op in jouw hart

TOP

title=""