Menu

Conversaties in Mathura

19 april 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
19-discourses-2000/173-conversations-in-mathura

Publicatie 17 april 2000, Laatst bijgewerkt 15 april 2022
Mathura, India, 17 april 2000
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Conversaties in MathuraSri Bhaktivedanta Narayana Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Mathura, 17 april 2000

[In Mathura geeft Srila Maharaja over het algemeen iedere dag ongeveer vijftien minuten of een half uur, voordat zijn avondlezing van 18:00 uur begint, een informele darsana. De volgende conversatie werd op 17 april gehouden.]

Conversatie I

[Syamarani dasi:] In uw Bhakti-tattva-viveka staat een uitspraak, die anders schijnt te zijn dan hetgeen u doorgaans predikt. Deze uitspraak luidt, "Nistha intensiveert en neemt de vorm aan van ruci. De sadhaka, in wie dergelijke ruci zich heeft ontwikkeld, wordt een uttama-adhikari genoemd." Hier zegt u, dat iemand in het stadium van ruci (smaak voor toegewijde dienst) reeds een uttama-adhikari is.

[Srila Narayana Maharaja:] Ja. We moeten dit allemaal met elkaar in overeenstemming brengen. Ruci is een onderdeel van suddha-sattva en zodra suddha-sattva verschijnt, manifesteert zich rati of bhava (het stadium van spirituele emotie vlak voor prema). Een fractie van deze rati is ruci. In dat geval is ruci ook een soort rati. Wanneer ruci rijper wordt, wordt het asakti (gehechtheid) genoemd. Wanneer asakti dan meer gecondenseerd raakt, is het nog hetzelfde ding, maar verder gecondenseerd - dan wordt het rati. Er is geen verschil. Dit zijn eenvoudig stadia in het rijpingsproces: het eerste stadium, tweede stadium, derde stadium, enzovoort. Wanneer ruci verschijnt als onderdeel van rati, is de toegewijde uttama-adhikari uttama kanistha.

[Syamarani dasi:] Wanneer die ruci zich aandient in het stadium van rati, dan is het een fractie van rati.

[Srila Narayana Maharaja:] Je moet weten, dat ruci begint met sraddha, in de vorm van sraddha. Alleen de termen zijn verschillend. Met andere woorden, rati is aanwezig in de vorm van sraddha en ruci is aanwezig in de vorm van sraddha. Maar het ontwikkelt zich geleidelijk. Alleen de namen zijn anders. De naam wordt veranderd, maar het is hetzelfde ding. Ruci verschijnt eerst in sraddha en het komt uiteindelijk naar istadeva (de vererenswaardige Godheid - Radha-Krsna). Iemand met een dergelijke dikke ruci heeft geen aardse verlangens en geen smaak voor wereldse zaken. Hij begaat geen aparadha (overtredingen). Niets. Op dat moment is het chanten van de heilige naam zuiver. Zoals Srila Bhaktivinoda Thakura heeft uitgelegd in Siksastaka, zo iemand is altijd verzonken in Krsna. Daarom kan hij 'Maha-bhagavata' worden genoemd. Maar welke klasse bhagavata? Er zijn zoveel stadia. Hij wordt bhagavata genoemd, maar...

[Syamarani dasi:] Hier staat 'uttama-adhikari'.

[Srila Narayana Maharaja:] Hier betekent uttama adhikari uttama kanistha. In het stadium van ruci is men uttama-kanistha. In het stadium van asakti wordt men uttama-madhyama. En als dan rati verschijnt, wordt men uttama-uttama. Maar uttama-uttama kent ook zoveel gradaties. Iemand met prema wordt een echte maha-bhagavata.

[Syamarani dasi:] Ik dacht, dat u eerder zei, dat het stadium van uttama begint met suddha-sattva of bhava.

[Srila Narayana Maharaja:] Maar suddha-sattva komt niet ineens. Het begint met ruci. We moeten het op deze manier in overeenstemming brengen.

[Ananta Krsna dasa:] Srila Visvanatha Cakravartipada zegt ook, dat uttama-madhyama zich in asakti bevindt. Dus er is een klein verschil.

[Srila Narayana Maharaja:] Geen verschil. Je moet proberen het in overeenstemming te brengen. Misschien heb je het niet helemaal begrepen. Ik weet, dat je het niet kunt weten. Door bhajana te doen - doen, doen, doen - kun je naar dat stadum komen. Probeer het niet te bevatten met jouw intelligentie. Probeer het te begrijpen via onze Guru-varga (disciplinaire opvolging). We moeten proberen te realiseren, wat onze lijn van acaryas heeft geschreven. Ik kan niet afwijken van Srila Bhaktivinoda Thakura. Hetgeen ik vertel, is hetgeen hij heeft gezegd. Ik probeer Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Rupa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura en alle andere acaryas in overeenstemming te brengen. Ze komen in één lijn, maar ze kunnen hun uiteenzettingen in zoveel verschillende bewoordingen manifesteren.

[Ananta Krsna dasa:] Moeten we dan begrijpen, dat ze over hetzelfde ding spreken, maar...?

[Srila Narayana Maharaja:] Je moet proberen meer bhajana te doen. Ga het niet proberen te begrijpen door middel van mentale speculatie. Probeer bhajana de doen en bid, dat je vooruitgang mag maken.

[Ananta Krsna dasa:] Ze zeggen dus hetzelfde, maar vanuit verschillende invalshoeken?

[Srila Narayana Maharaja:] Ja. We zien het en proberen het te begrijpen vanuit zoveel gezichtspunten. Alle invalshoeken zijn juist. Iemand zegt, dat Krsna nooit liegt, maar Yasoda-maiya en alle anderen zoals zij zeggen, dat Hij wel liegt. Wat is de conclusie? Die kun je niet kennen. Deze uitspraken komen voort uit zoveel invalshoeken, maar ze zijn allemaal waar. Ga in jouw schrijfwerk geen fouten maken door te zeggen, dat Narayana Maharaja dit zegt, dat Srila Bhaktivinoda Thakura iets anders zegt en dat Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en Rupa Gosvami weer iets anders vertellen.

Conversatie II

[Vraja-Mohini dasi:] Ik ben een leerling van u uit Engeland en ik ben vandaag jarig.

[Brajanatha dasa:] Ze is vandaag jarig. Ze wil speciale genade hebben.

[Nadat Srila Maharaja haar een paar vragen had gesteld, pakte hij een paar bloemblaadjes uit zijn bloemenslinger en strooide ze voorzichtig op de kruin van haar hoofd en zong, "Mangalam bhavatu kalyana bhavatu. Krsna bhakti bhavatu." Toen liet ze een murti van Mahaprabhu ter grootte van 18 cm aan Srila Maharaja zien.]

[Vraja-Mohini dasi:] Ik heb een murti van Caitanya Mahaprabhu. Ik heb Hem in Puri gevonden. Hij is gemaakt van een siddha bakula-boom. Ik voelde in mijn hart, dat ik deze murti moest hebben.

[Srila Narayana Maharaja:] Wil je Hem in jouw hart zetten?

[Vraja-Mohini dasi:] Ja.

[Srila Narayana Maharaja:] Dan moet je Hem daar altijd houden. Hoe ga je Hem daar neerzetten? Met een operatie?

[Vraja-Mohini dasi:] Ik voelde in mijn hart, dat ik deze murti moest hebben.

[Srila Narayana Maharaja:] Maar de volgende dag kun je Hem opgeven. Chant meer. Probeer erachter te komen, wie Sri Caitanya Mahaprabhu is en wat Zijn gevoelsstemmingen zijn. En probeer die stemmingen te bereiken. Waarvan is Hij gemaakt?

[Vraja-Mohini dasi:] Siddha bakula-boom.

[Srila Narayana Maharaja:] Bakula-boom? Mahaprabhu kan niet van een bakula-boom worden gemaakt. Hij is transcendent. Is dit [hout] transcendent?

[Vraja-Mohini dasi:] Dat weet ik niet.

[Srila Narayana Maharaja:] Probeer Hare Krsna te chanten - de transcendente namen. Zorg dat je sterk vertrouwen hebt in de naam, dan komt de rest naar jou toe. Als je het Godsbeeld lakhs en lakhs levens lang vereert, komt uiteindelijk de zuivere naam. Probeer de rechte weg te gaan (Door te chanten kun je veel sneller zuiver gaan chanten).

Conversatie III

[Syamarani dasi:] Ik ben niet gekwalificeerd om deze vraag te stellen, maar soms moet ik het antwoord weten, want we sturen de transcripties van uw lezingen rond en diverse toegewijden hebben uiteenlopende opvattingen over hetgeen u bedoelt. Is prema-vicitya van Srimati Radharani in anuraga of in madanakya-mahabhava?

[Srila Narayana Maharaja:] Altijd. Overal.

[Syamarani dasi:] Sommige toegewijden zeggen, dat het alleen verschijnt in het stadium van anuraga.

[Srila Narayana Maharaja:] Dan moet je naar hen luisteren, niet naar mij.

[Syamarani dasi:] Nee. Is prema-vicitya in Radharani dan hoger dan divyonmada?

[Srila Narayana Maharaja:] Dat kan ik niet zeggen. Maar ik kan wel zeggen, dat divyonmada en prema-vicitya in Vraja meer zijn dan in Dvaraka en meer dan in Mathura. Radhika's prema-vicitya en divyonmada zijn meer dan die van ieder ander. Dat kan ik zeggen.

[Syamarani dasi:] Maar wanneer Radharani in Uddhava-kyari Zich in divyonmada bevindt, is dat dan hoger, of is prema-vicitya in Vrndavana hoger?

[Srila Narayana Maharaja:] Je snapt het allemaal niet. Jouw vraag is verkeerd. In Radha-kunda is Ze altijd met Krsna. Daar bevindt Ze Zich altijd in madanakya mahabhava. Die madanakya mahabhava omvat alles - alles. En dit is de hoogste van alle gevoelsstemmingen. Het is de uiterste grens. In Uddhava-kyari kan er iets van aanwezig zijn. Het kan zijn, dat in Prema-sarovara de hoogste prema-divyonmada, prema-vicitya - alles - daar aanwezig is. Maar Uddhava-khyari is niet het hoogste, want daar heerst de stemming van afgescheidenheid. Het gevoel van afgescheidenheid is niet madana.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC-BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India:Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Conversations In Mathura"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Conversaties in Mathura"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Govardhana wandelingen 2010
Volgende => Een verrassende definitie van de vedische cultuur

TOP

title=""