Menu

Een aantekening bij Gita Govinda en Gaura Vani

25 januari 2022

śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
22-discourses-2003/332-a-note-on-gita-govinda-and-gaura-vani

Laatst bijgewerkt 24 januari 2022
San Francisco, Verenigde Staten, 23 mei 2003
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Een aantekening bij Gita Govinda en Gaura Vanicc by-sa.png [Srila Gurudeva gaf de volgende lezing in San Francisco op 23 mei 2003. Hij verzocht Manjari dasi een vers te zingen uit Sri Gita-govinda van Srila Jayadeva Gosvami. Toen ze vers 2 zong bleven zijn ogen gesloten. Hieronder volgt het vers en de algemene vertaling.]

viharati harir iha sarasa vasanti
nrtyati yuvati samam sakhi virahi janasya durante

[Refrein: Zeker! Krsna maakt plezier in het vana vihara (spel in het bos) in de lente, waar Hij danst met de Vraja Kisoris, maar Hij foltert degenen in afzondering van Hem.]

[Na beëindiging van het lied sprak Srila Maharaja de volgende woorden.] Srimati Radhika was tot het besluit gekomen, "Ik zal verder geen relatie meer met Krsna onderhouden. Ik ga niet meer naar Hem toe." Sri Krsna was overstuur en stuurde een gopi naar Srimati Radhika om Haar te kalmeren. De gopi verzocht Haar, "Sarasa vasante". Alle bomen lopen met nieuw blad uit. De koekoeks fluiten de vijfde noot en de pauwen zijn prachtige dansen aan het uitvoeren. Iedereen is door het dolle heen en ze worden allemaal door Krsna aangetrokken. Kom mee alsjeblieft. Weet Je wat er gebeurt, als je nu niet meegaat? Er komen zoveel andere gopis naar Krsna om Hem een plezier te doen. Hij zou hen kunnen accepteren en Jou in de steek laten. Dus treuzel niet, volg me en ga mee."

Nu vroeg Srimati Radhika zich af, "Wat moet Ik doen? Wat moet Ik doen?" Lalita kwam eraan en adviseerde Haar, "Ga niet. Maak Je om Hem geen zorgen." Srimati Radhika zei, "Oh Lalita, Ik kan jou niet gehoorzamen, want Ik sterf in afzondering. Wat komen moet, dat komt, maar Ik moet er naartoe gaan." Toch ging Ze niet op pad om Krsna te ontmoeten. Ze bleef treuren en huilen. Dit is de betekenis.

De absorbtie in en de dienstverlening aan deze treurende en huilende Srimati Radhika is het doel van al onze ondernemingen in sadhana en bhajana. Het doel van ons leven is de hoge klasse positie te krijgen van een dienstmeisje van Srimati Radhika, maar in deze wereld is een dergelijke aanwinst zeer zeldzaam. Dat is de reden, waarom ik deze vooruitgang heel langzaam introduceer - om te beginnen met sraddha en dan naar sadhu-sanga, bhajana-kriya, anartha nirvrtti, nistha, ruci, asakti en dan bhava. In het stadium van bhava, een bovenzinnelijk stemming van bhakti, komt de essentie van samvit en hladini gecombineerd op het platform van sandini in het hart. Als het komt en indien je niet wordt afgeleid door Candravali of andermans dienstverlening, kun je naar de lotusvoeten van Srimati Radhika gaan en Haar diensten verlenen. Dit is het doel van ons leven.

Degenen, die geen smaak hebben voor het horen over het lieftallige spel van Srimati Radhika en Sri Krsna, zullen vallen. Ze zullen nooit in staat zijn hun zintuigen te beheersen. Parama-pujyapada Srila Svami Maharaja wilde, dat al zijn leerlingen een gretigheid ontwikkelden om over dit spel en vermaak te horen, anders zouden ze gegarandeerd vallen. En sinds zijn vertrek zijn zoveel duizenden gevallen. Tracht jullie Krsna-bewustzijn te ontwikkelen. De meeste toegewijden hebben zelfs geen transcendente sraddha ontwikkeld, laat staan dat ze gretigheid hebben ontwikkeld.

Probeer gretigheid te hebben om diensten aan Sri Krsna en Sri Caitanya Mahaprabhu te verlenen. Jullie moeten het doel van de verschijning in deze wereld van Sri Caitanya Mahaprabhu kennen. Hij is de combinatie van Srimati Radhika en Sri Krsna. Als jullie Hem, Zijn metgezellen en Zijn dhama dienen, kun je gemakkelijk transcendente sraddha krijgen en dan zal gretigheid in jouw hart gaan ontstaan.

Jullie kennen misschien de glorie van Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, mijn siksa-guru. Hem werd evenals andere acaryas in onze guru-parampara de opdracht gegeven om de missie van Sri Caitanya Mahaprabhu te prediken in de lijn van Srila Rupa Gosvami. Dat is de reden, waarom "gaura vani pracarine" in zijn pranam mantra staat geschreven. "Nirvisesa sunyavadi" staat er ook in, want hij heeft de jungles van mayavada (impersonalisme) en sunyavada (voidisme) weggehakt. Deze filosofische stromingen alsmede die van het boeddhisme voeren de boventoon in de wereld, terwijl ware bhaktas zeer zeldzaam zijn. Mayavadis, sunyavadis en sakhi-vekhis (prakrta sahajiyas) bevinden zich overal vermomd als toegewijden.

Wat betekent gaura-vani pracarine? Gaura-vani wijst specifiek op hetgeen Sri Caitanya Mahaprabhu met Zijn eigen mond sprak. Hij heeft in Prayaga alles aan Srila Rupa Gosvami onderwezen. Hij zei tegen hem, "Deze bhakti-rasa is eindelozer, grenzelozer en onpeilbaar dieper dan een oceaan. Ik geef jou slechts één druppel en in deze ene druppel zal de hele wereld verdrinken. Zo sterk is het." Hij vertelde hem over santa-rasa, dasya-rasa, vatsalya-rasa, madhurya-rasa en alles in relatie tot bhakti-rasa.

De inspiratie, die Sri Caitanya Mahaprabhu aan Srila Raya Ramananda gaf, is ook gaura-vani. Sriman Mahaprabhu stelde vragen en Raya Ramananda gaf de antwoorden, maar wie gaf de antwoorden eigenlijk? Sri Caitanya Mahaprabhu stelde de vragen en Hijzelf gaf ook de antwoorden. Beide voorbeelden zijn gaura-vani. Gaura-vani is de hoogste liefde en genegenheid van Vraja - en uiteindelijk is het de liefde van Srimati Radhika. Dit is de hoogste leer.

Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja is deze missie komen prediken. Hij heeft overal gepredikt; hij trof echter maar zelden een ware volgeling aan. Op het eind van zijn leven verzocht hij me, "Oh, ik heb zoveel leerlingen verzameld. Door de beweging van nama-sankirtana ontstond een revolutie. Maar al met al zie ik niet het resultaat van hetgeen ik had willen geven. Kun je helpen?"

Ik zei tegen hem, "Ik ken niet alle waarheden van zuivere bhakti, maar als jij me inspiratie geeft, en mijn Gurudeva, Sri Caitanya Mahaprabhu en Srila Rupa Gosvami gaan me inspireren, zou ik wel iets kunnen prediken." Dus om je alles van zijn ware missie te herinneren ben ik hier naartoe gekomen. Als een laukika sada-bandhuvat (een boezemvriend) wil ik jullie zeggen, dat dit het doel van ons leven is. Probeer dat te begrijpen. Al heb je maar een klein beetje gretigheid, dan zal je nooit afwijken van het pad en wordt jullie leven een succes. Probeer alle ongewenste verlangens te overstijgen en probeer gaura-vani te begrijpen.

Ga eerst chanten, herinneren en hari-katha horen. Het belangrijkste van alles is om hari-katha van gevorderde toegewijden te horen en hun adviezen te volgen. Geef alle wereldse verlangens op en probeer met grote aandacht te luisteren. Vergeet niet - herinner. Schrijf dit zorgvuldig op in jouw hart.CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC-BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties:
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "A Note On Gita Govinda And Gaura Vani"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Een aanteking bij Gita Govinda en Gaura Vani"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe
DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Publicatie Gita Govinda
Volgende => Discussie over Sri Gurvastakam 6-9

TOP

title=""