Home

Inleiding Isopanisad


De lessen van de Veda's

A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja

Invocatie

om purnam adah purnam idam
  purnat purnam udacyate
purnasya purnam adaya
  purnam evavasisyate


Vishnu

De Persoonlijkheid Gods is volmaakt en compleet. En omdat Hij volkomen volmaakt is, is alles, dat voorkomt uit Hem, zoals deze fenomenale wereld, volkomen uitgerust als een compleet geheel. Alles, dat uit het Complete Geheel voorkomt is op zichzelf ook compleet. En omdat Hij het Complete Geheel is, ook al komen zoveel complete eenheden uit Hem voort, Hij blijft volmaakt in evenwicht.


'Fenomenale wereld' is de wereld der verschijnselen. Fenomeen betekent verschijnsel. Een fenomeen is altijd tijdelijk. De materiŽle wereld is een tijdelijk verschijnsel (fenomeen) in een eeuwigdurende cyclus van schepping, instandhouding en destructie. De wereld wordt fenomenaal genoemd en manifesteert zich als een omgekeerd spiegelbeeld van de spirituele wereld. De spirituele wereld is eeuwig, volmaakt, onveranderlijk en onvernietigbaar. Dit veld bevindt zich buiten of boven de materiŽle natuur en is met materiŽle zintuigen niet waarneembaar. Klik afbeelding voor vergroting.

De lessen van de Veda's

[Uitgegeven als een lezing door Zijn Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja op 6 oktober 1969 in Conway Hall, Londen, Engeland. Srila Svami Maharaja is Stichter-Acarya van de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Onder aanhangers van ISKCON is hij bekend als A.C. Bhaktivedanta Svami Prapupada. De lezing werd als Inleiding gepubliceerd in Sri Isopanisad, oorspronkelijke ISKCON BOOKS uitgave 1969.]


"Dames en heren, het onderwerp van vandaag is de lessen van de Veda's. Wat zijn de Veda's? De verbale wortel van Veda in het Sanskriet kan op verschilende manieren worden geÔnterpreteerd, maar de betekenis is uiteindeijk dezelfde. Veda betekent kennis. Alle kennis die je aanvaardt is Veda, want de lessen van de Veda's zijn de oorspronkelijke kennis.

"In de geconditioneerde staat is onze kennis onderhevig aan zoveel tekortkomingen. Het verschil tussen een geconditioneerde ziel en een bevrijde ziel is, de geconditioneerde ziel vier soorten gebreken heeft. Het eerste gebrek is, dat hij fouten moet maken. Bijvoorbeeld, in ons land werd Mahatma Gandhi voor een zeer grote persoonlijkheid aangezien, maar heeft veel fouten begaan. Zelfs op het laatste eind van zijn leven kwam zijn assistent hem waarschuwen, "Mahatma Gandhi, ga niet naar de bijeenkomst in New Delhi. Ik heb een paar vrienden en ik heb gehoord, dat er gevaar dreigt." Maar hij luisterde niet. Hij wilde persť gaan en werd vermoord. Zelfs grote persoonlijkheden, zoals Mahatma Gandhi, President Kennedy - er zijn velen van hen - maken fouten. Vergissing is menselijk. Dit is het ene gebrek van de geconditioneerde ziel.

"Een ander gebrek: begoocheld te zijn. Illusie, begoocheling, betekent iets aanvaarden of geloven, dat het niet is: maya. Maya betekent 'wat niet is'. Iedereen ziet het lichaam als het zelf. Als ik je vraag wat je bent, dan zeg je, "Ik ben Mr. John; ik ben een rijk figuur; ik ben dit, ik ben dat." Dit zijn allemaal lichamelijke identificaties (vereenzelvigingen). Maar je bent dit lichaam niet. Dat is een illusie (bedrog).

"Het derde defect is de neiging om te bedriegen. Iedereen heeft de neiging een ander te bedriegen. Hoewel de persoon gek nummer ťťn is, zet hij zichzelf neer als buitengewoon intelligent. Hoewel reeds was aangetoond, dat hij begoocheld is en fouten maakt, blijft hij theoretiseren, "Ik denk dit is dit, en dat is dat." Maar hij kent niet eens zijn eigen positie. Hij schrijft boeken over filosofie, terwijl hij defect is. Dat is zijn ziekte. Dat is bedriegen.

"En als laatste, onze zintuigen zijn onvolmaakt. We zijn erg trots op onze ogen. Dikwijls daagt iemand uit, "Kun je me God laten zien?" Maar heb je de ogen om God te zien? Je zal nimmer zien, as je de ogen niet hebt. Als de kamer onmiddellijk donker wordt, kunt je zelfs geen hand voor ogen zien. Dus welke vermogen heb je om te zien? Daarom kunnen we met deze onvolmaakte zintuigen geen kennis (Veda's) verwachten. Met al die gebreken in het geconditioneerde leven kunnen we geen mens volmaakte kennis geven. Noch zijn we zelf volmaakt. Daarom aanvaarden we de Veda's zoals ze zijn.

"Je kunt de Veda's Hindu noemen, maar 'Hindu' is een buitenlandse naam. Wij zijn geen Hindoe's. Onze werkelijke identificatie is varnasrama. Varnasrama duidt de volgelingen van de Veda's aan, degenen, die de menselijke samenleving aanvaarden in acht onderdelen van varna en asrama. Er zijn vier onderdelen in de maatschappij en vier onderdelen in het spirituele leven. Dit systeem heet varnasrama.

Vasudeva "Er staat in de Bhagavad-gita, "Deze onderdelen zijn overal, want ze zijn door God zo gemaakt." De onderdelen van de samenleving zijn brahmana, ksatriya, vatsya, sudra. Brahmana wijst op de intelligente groep mensen, degenen, die weten wat Brahman is. En dan heb je de ksatriya's, de administratieve group, de volgende intelligente klasse mensen. Daarna komen de vaisya's, de groep kooplieden. Deze natuurlijke klassificaties tref je overal aan. Dit is het Vedische principe en wij aanvaarden het. Klik afbeelding voor vergroting.

"Vedische principes worden als een axiomatische waarheid aanvaard, want er kan geen fout worden gemaakt. Dat is aanvaarding. Bijvoorbeeld, in India beschouwt men koemest als zuiver, en desondanks is koemest de ontlasting van een dier. Op de ene plaats zie je de Vedische aanwijzing, dat je onmiddellijk een bad moet nemen als je ontlasting hebt aangeraakt. En op een andere plaatst wordt gezegd, dat de ontlasting van een koe zuiver is. Als je een onzuivere plek met koemest insmeert, wordt die plek zuiver.

"Volgens je gewone verstand zou je zeggen, "Dit is tegenstrijdig." Het is eigenlijk tegenstrijdig vanuit een gewoon gezichtspunt, maar dat is vals. Het is een feit. In Calcutta heeft een zeer vooraanstaande wetenschapper en medicus koemest geanalyseerd en trof aan, dat het allerlei antiseptische eigenschappen heeft.

"Als iemand in India tegen een ander zegt, "Jij moet dit doen", zegt de ander, "Wat bedoel je? Is het een Vedische aanwijzing, dat ik jou zonder enige verklaring moet volgen?" Vedische aanwijzingen kunnen niet worden geÔnterpreteerd. Maar als je zorgvuldig uitzoekt, waarom deze aanwijzingen er staan, kom je erachter, dat ze allemaal juist zijn.

"De Veda's bestaan niet uit een verzameling menselijke kennis. Vedische kennis komt uit de Spirituele Wereld, van Sri Krsna.

"Een andere naam voor de Veda's is sruti. Sruti betekent die kennis, die via het horen is verkregen. Het is geen experimentele kennis. Sruti wordt als een moeder beschouwd. We nemen zoveel kennis over van onze moeder. Bijvoorbeeld, als je wil weten wie je vader is, wie kan je dan antwoorden? Je moeder. Als je moeder zegt, "Hier is je vader", moet je het aanvaarden. Het is niet mogelijk om langs experimentele weg uit te vinden, wie je vader is. En op dezelfde manier kun je iets willen weten buiten je ervaring, buiten je experimentele kennis, buiten de activiteiten van de zintuigen, dan heb je de Veda's aanvaarden. Er is geen kwestie van experimentatie. Het is reeds geŽxperimenteerd. Het is reeds bevestigd.

"De versie van de moeder, bijvoorbeeld, zal als waar moeten worden aangenomen. Er is geen andere manier. De Veda's worden als de moeder beschouwd en Brahma wordt grootvader genoemd, de voorouder, want hij werd als eerste met de Vedische kennis op de hoogte gebracht. In het begin was Brahma het eerste levende schepsel. Hij kreeg deze Vedische kennis en gaf het door aan Narada en andere leerlingen en zonen, en die hebben het ook weer verspreid naar hun leerlingen. Op deze manier daalt de Vedische kennis neer door een disciplinaire opvolging.

"Ook in de Bhagavad-gita wordt bevestigd, dat Vedische kennis op deze wijze wordt begrepen. Als je experimenteel moeite zou doen, kwam je tot dezelfde conclusie, maar om tijd te sparen moet je aanvaarden. Als je wilt weten, wie je vader is en je aanvaardt de authoriteit van je moeder, kan alles wat ze zegt zonder wederspraak worden geaccepteerd.

"Er zijn drie soorten bewijsvoering: pratyaksa, anumana en sabda. Pratyaksa betekent rechtstreeks, direct. Rechtstreeks bewijs is niet zo goed, want onze zintuigen zijn niet volmaakt. Dagelijks zien we de zon, en het lijkt voor ons op een kleine schijf, maar hij is in werkelijkheid veel, vee groter dan veel planeten. Wat is dit zien waard? Daarom moeten we boeken lezen, zodat we iets van de zon kunnen begrijpen. Dus directe waarneming is niet volmaakt.

"Dan heb je inductieve kennis, "Het kan zo zijn", hypothese. Bijvoorbeeld, de theorie van Darwin zegt, het kan zo zijn, of zo zijn - maar dat is niet wetenschappelijk. Dat is een suggestie, die bovendien niet perfect is. Maar als je kennis ontvangt uit de gezaghebbende bronnen, is het perfect. Als je een programmablad van de medewerkers van het radiostation ontvangt, accepteer je het. Je ontkent het niet; je hoeft geen proef te doen, want je kreeg het uit gezaghebbende bronnen.

"Vedische kennis wordt genoemd sabda pramana. Een andere naam is sruti. Sruti betkenet dat deze kennis eenvoudig ontvangen moet worden via het gehoor. De Veda's geven de instructie, dat we moeten horen van een authoritiet om transcendentale kennis te kunnen begrijpen. Transcendentale kennis komt van buiten het universum. In dit universum is materiŽle kennis en voorbij dit universum is transcendentae kennis. We kunnen niet eens naar het eind van het universum komen, dus hoe kunnen we naar de Spirituele Wereld komen? Het is dus onmogelijk om tot volkomen kennis te komen.

Goloka "Er is een Spirituele Wereld. Er is een andere natuur, die zich boven manifestatie en niet-manifestatie bevindt. Maar hoe kun je weten, dat er een wereld is, waar de planeten en inwoners eeuwig zijn? Al deze kennis is er, maar hoe ga je experimenten doen? Het is niet mogelijk. Je hebt dus assistentie nodig van de Veda's. Dit wordt Vedische kennis genoemd. In onze Krsna Bewustzijn Beweging aanvaarden we kennis van de hoogste authoriteit, Krsna. Krsna wordt door alle soorten mensen als de hoogste authoriteit beschouwd. Ik zal eerst iets zeggen over de twee soorten transcendentalisten. (Klik afbeelding voor vergroting)

"Eťn klasse van transcendentalisten wordt impersonalistisch genoemd, Maya-vadi. Ze worden over het algemeen Vedantisten genoemd, geleid door Sankaracarya. En er is een andere klasse van transcendentalisten, genoemd Vaisnava's, zoals Ramanujacarya, Madhvacarya, Visnusvami. Beide sampradaya's, Sankara en Vaisnava, hebben Krsna aanvaard als de Allerhoogste Persoonlijkheid God. Sankaracarya zou een impersonalist zijn, die impersonalisme verspreidde, onpersoonlijk Brahman, maar het is een feit, dat hij een undercover personalist is. In zijn commentaar op de Bhagavad-gita schreef hij, "Narayana, de Allerhoogste Persoonlijkheid God, is voorbij deze kosmische manifestatie". En verder bevestigt hij, "Dat Allerhoogste Persoonlijkheid God, Narayana, is Krsna. Hij kwam als de zoon van Devaki en Vasudeva." Hij heeft speciaal de namen van Zijn vader en moeder genoemd.

Viratrupa "Dus Krsna wordt door alle transcendentalisten als de Allerhoogste Persoonlijkheid God aanvaard. Daar is geen twijfel aan. Onze bron van kennis in Krsna bewustzijn komt rechtstreeks van Krsna, Bhagavad-gita. We hebben de Bhagavad-gita Zoas Het Is uitgegeven, omdat we Krsna aanvaarden, wanneer Hij spreekt zonder interpretatie. Dat is Vedische kennis. Aangezien de Vedische kennis zuiver is, aanvaarden we. Alles wat Krsna zegt, aanvaarden we. Dit is Krsna bewustzijn. Het spaart veel tijd. As je de hoogste authoriteit of bron van kennis aanvaardt, bespaar je jezelf een hoop tijd.

"Bijvoorbeeld, er zijn in de materiŽle wereld twee methoden om kennis te vergaren, inductief en deductief. Met de decuctieve methode accepteer je dat de mens sterfelijk is. Je vader zegt, dat de mens sterfelijk is, je zuster zegt, dat de mens sterfelijk is, iedereen zet, dat de mens sterfelijk is - maar je test dat niet met een experiment. Je aanvaardt als feit, dat de mens sterfelijk is. Als je met onderzoek wilt weten, of de mens sterfelijk is, moet je ieder mens bestuderen en je kunt zelfs denken, dat er iemand rondloopt, die niet sterfeijk is, maar je hebt hem nog niet gezien.

"Dus op die manier komt je onderzoek nooit klaar. Dit proces wordt in het Sanskriet aroha genoemd, het opstijgende proces. Als je kennis wilt krijgen met behulp van iedere persoonlijke onderneming door je onvolmaakte zintuigen te gebruiken, zal je nooit tot de juiste conclusies komen. Dat is niet mogelijk.

"Er is een uitspraak in de Brahma-samhita: Vlieg met het voertuig, dat zich verplaatst met de snelheid van de geest. Onze materiŽle vliegtuigen kunnen 2.000 km per uur vliegen, maar hoe snel vliegt de geest? Je zit thuis en je denkt aan India, zeg 10.000 km verder en het is onmiddellijk in je huis. Je geest is er naartoe gegaan. De snelheid van de geest is zo hoog. Daarom wordt gezegd, "Als je met deze snelheid miljoenen jaren reist, kom je erachter, dat de Spirituele Wereld onbegrensd is." Het is niet mogelijk om het zelfs te benaderen.

"Daarom is de Vedische aanmaning, dat je - het woord 'dringend' wordt gebruikt - een bonafide geestelijk leraar moet benaderen, een guru. En wat is de kwalificatie van een geestelijk leermeester? Hij heet de Vedische boodschap uit de juiste bron gehoord. Anders is hij niet bonafide. Hij dient in de praktijk stevig in Brahman verankerd zijn. Dit zijn de twee kwalificaties. Deze Krsna Bewustzijn beweging is volkomen gezaghebbend op basis van Vedische principes.

"In de Bhagavad-gita zegt Krsna, "Het werkelijke doel van Vedisch onderzoek is erachter te komen wie Krsna is." In de Brahma-samhita wordt ook gezegd, "Krsna, Govinda, heeft ontelbaar vele Vormen, maar ze zijn allemaal ťťn." Ze zijn niet als onze vormen, die feilbaar zijn. Zijn Vorm is onfeilbaar. Mijn vorm heeft een begin, maar Zijn Vorm heeft geen begin. Het is ananta. En Zijn Vorm - zoveel multivormen - heeft geen eind. Mijn vorm zit hier en niet in mijn apartement. Jij zit hier en niet in je apartement.

"Maar Krsna kan overal tegelijkertijd zijn. Hij kan in Goloka Vrndavana zitten en op hetzelfde moment is Hij overal, allesdoordringend. Hij is Oorspronkelijk, de Oudste, maar als je naar een afbeelding van Krsna kijkt, zie je een jonge Jongen van 15-20 jaar oud. Je zal nooit een oude man aantrefen. Je hebt afbeeldingen gezien van Krsna als wagenmenner in de Bhagavad-gita. In die tijd was hij niet minder dan 100 jaar oud. Hij had kleinkleinkinderen, maar Hij zag eruit als een jongen.

"Krsna, God, wordt nooit oud. Dat is Zijn Supreme vermogen. En als je een onderzoek doet naar Krsna door de Vedische literatuur te bestuderen, sta je versteld. Het is mogelijk, maar het is erg moeilijk. Je kunt veel beter over Hem iets te weten komen van Zijn toegewijde. Zijn toegewijde kan Hem geven, "Hier is Hij, pak Hem aan". Dat is het vermogen van Krsna's toegewijden.

Vyasadeva "Oorspronkelijk was er maar ťťn Veda en die hoefde men niet te lezen. De mensen waren zo intelligent en hadden zulke scherpe herinneringen, dat ze alles begrepen door het eenmaal te horen van de lippen van de geestelijk leermeester. Ze begrepen de hele betekenis onmiddellijk. Maar 5.000 jaar geleden heeft Vyasadeva de Veda's voor de mensen in dit tijdperk, Kali-yuga opgeschreven. Hij wist, dat de mensen uiteindelijk korter zouden leven, dat ze een slecht geheugen zouden hebben en dat hun schranderheid niet bepaald scherp zou zijn.

"Laat ik daarom deze Vedische kennis op schrift onderwijzen." Hij verdeelde de Veda's in vier delen: Rg, Sama, Atharva en Yajur. Daarna gaf hij de verantwoordelijkheid voor deze Veda's aan zijn verschillende leerlingen. Daarna dacht hij na over de minder intelligente klasse mensen, stri, sudra en dvija-bandhu. Hij dacht na over de vrouw en de sudra (arbeidersklasse) en dvija-bandhu. Dvija-bandhu zijn degenen, die zijn geboren in een hoge klasse familie, maar die niet goed gekwalificeerd zijn. Een man geboren in de familie van een brahmana, die niet als brahmana is gekwalificeerd, wordt dvija-bandhu genoemd. Voor deze personen stelde hij de Mahabharata samen, de geschiedenis van India, en de achttien Purana's.

"Dit zijn allemaal Vedische geschriften: de Purana's, de Mahabharata, de vier Veda's en de Upanisaden. De Upanisaden zijn een onderdeel van de Veda's.

"Daarna vatte Vyasadeva alle Vedische kennis samen voor wetenschappers en filosofen in wat wordt genoemd de Vedanta-sutra. Dit is het laatste woord van de Veda's. Vyasadeva schreef Vedanta-sutra persoonlijk onder leiding van Narada, zijn Guru Maharaja, geestelijk leermeester, maar toch was hij niet helemaal tevreden.

"Dit is een lang verhaal beschreven in de Srimad-Bhagavatam. Vedavyasa was zelfs niet erg tevreden na het samenstellen van vele Purana's, Upanisaden en zelfs niet na het schrijven van Vedanta-sutra. Toen gaf zijn geestelijk leermeester, Narada, hem de instructie, "Je moet Vedanta uitleggen". Vedanta betekent Ultieme Kennis, en de Ultieme Kennis is Krsna. Krsna zegt, dat je door alle Veda's heen Krsna moet leren begrijpen. Vedanta-krd, veda-vid eva caham. Krsna zegt, "Ik ben de samensteller van Vedanta en Ik ben de Kenner van de Veda's". Dus het Ultieme Objectief is Krsna. Dat wordt in alle Vaisnava commentaren op Vedanta filosofie uiteengezet.

"Wij Gaudiya Vaisnava's hebben ons commentaar op Vedanta filosofie, genoemd Govinda-bhasya geschreven door Baladeva Vidyabhusana. Zo heeft Ramanujacarya een commentaar en Madhvacarya heeft er een. De versie van Sankaracarya is niet het enige commentaar. Er zijn vele commentaren op Vedanta, maar omdat de Vaisnava's niet het eerste commentaar presenteerden, zijn mensen in de verkeerde veronderstelling, dat Sankaracarya's commentaar het enige commentaar is op Vedanta.

"Afgezien daarvan heeft Vyasadeva zelf het perfecte Vedanta commentaar geschreven, Srimad-Bhagavatam. Srimad-Bhagavatam vangt aan met de eerste woorden van de Vedanta-sutra: janmadyasya yatah. En dat janmadyasya yatah wordt helemaal uitgelegd in de Srimad-Bhagavatam De Vedanta-sutra geeft eenvoudig een hint over wat Brahman is, de Absolute Waarheid. "De Absolute Waarheid is datgene, Waaruit alles voortkomt." Dit is een samenvatting, maar het wordt in detail uiteengezet in Srimad-Bhagavatam.

"Als alles voortkomt uit de Absolute Waarheid, wat is dan de aard van de Absolute Waarheid? Dat wordt uitgelegd in Srimad-Bhagavatam. De Absolute Waarheid moet bewust zijn. Svarat. Hij straalt Zelf licht uit. Wij ontwikkelen ons bewustzijn en onze kennis door kennis van anderen te krijgen, maar van Hem wordt gezegd, dat Hij Zelf licht uitstraalt. De hele samenvatting van Vedische kennis is de Vedanta-sutra en de Vedanta-sutra wordt uitgelegd door de schrijver zelf in de Srimad-Bhagavatam. We vragen tenslotte degenen, die werkelijk zoeken naar Vedische kennis om te proberen de uitleg van alle Vedische kennis te leren begrijpen van de Srimad-Bhagavatam en de Bhagavad-gita."

[Uitgegeven als een lezing door Zijn Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja op 6 oktober 1969 in Conway Hall, Londen, Engeland. Srila Svami Maharaja is Stichter-Acarya van de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Onder aanhangers van ISKCON is hij bekend als A.C. Bhaktivedanta Svami Prapupada. De lezing werd als Inleiding gepubliceerd in Sri Isopanisad, oorspronkelijke ISKCON BOOKS uitgave 1969.]

Nederlandse vertaling: 2006 Indira dasi
Publicatie: www.jayaradhe.nl

_____________________________________________


Terug Lezingen


Top


© 2017 Jayaradhe.nl