Home

Jaiva Dharma


Śrī Śrī Guru Gaurāṅgau Jayataḥ
Epiloog

Srila Bhaktivinoda Thakura


guru-kṛṣṇa-vaiṣṇavera kṛpā-bala dhari
bhaktivinoda dīna bahu yatna kari

Na vele dagen te hebben gestreefd en de kṛpā-śakti van Śrī Guru, Kṛṣṇa en de Vaiṣṇavas op zijn hoofd te hebben gedragen heeft deze bescheiden Bhaktivinoda ...

viracila jaiva-dharma gauḍīya-bhāṣāya
sampūrṇa haila grantha māghī-pūrṇimāya

... Jaiva-Dharma gecomponeerd volgens de zuivere concepties van de Gauḍīya Vaiṣṇava filosofie. Dit boek was geheel gereed op Māghī-pūrṇimā (de dag van de volle maan in de maand Māgha) ...

caitanyābda cāri-śata-daśe navadvīpe
godruma-surabhi-kuje jāhnavī-samīpe

... in het jaar 410 van de Caitanya Jaartelling (1896) in Surabhī-kuja in Godrumadvīpa vlakbij de heilige rivier Jāhnavī in Navadvīpa-maṇḍala.

śrī-kali-pāvana-gorā-pade yāṅra āśa
e grantha paḍūn tini kariyā viśvāsa

Zij, die hun toevlucht willen nemen aan de lotusvoeten van Śrī Gaurāṅga, de zuiveraar van het tijdperk van Kali, dienen dit boek met vertrouwen te lezen.

gaurāṅge jāṅhāra nā janmila śraddhā-leśa
e grantha paḍite tāṅre śapatha viśeṣa

Echter, ik leg de eed af, dat iemand, die zelfs geen spoor van śraddhā voor Śrī Gaurāṅgadeva heeft ontwikkeld, dit boek niet mag lezen ...

śuṣka-muktivāde kṛṣṇa kabhu nāhi pāya
śraddhāvāne vraja-līlā śuddha-rūpe bhāya

... want de gortdroge mukti-vādī's kunnen nimmer de bescherming van Śrī Kṛṣṇa krijgen, maar iemand, die daarentegen over spirituele śraddhā beschikt, zal de esoterische aspecten van vraja-līlā geleidelijk ten volle realiseren.

 

Phala Sruti

(De vruchten van het horen)

 

pṛthivīte yata kathā dharma-nāme cale
bhāgavata kahe saba paripūrṇa chale

Zoals er in Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.2) op wordt gewezen, zijn alle filosofien, die op aarde gevierd zijn als dharma, uitermate misleidend.

chala-dharma chāḍi' kara satya-dharme mati
catur-varga tyaji' dhara nitya-prema-gati

Men dient dergelijke, misleidende dharmas geheel achterweg te laten en zijn geest in ware dharma te absorberen. Met andere woorden, met dient het viervoudige doel van het materile leven dharma, artha, kāma, mokṣa op te geven en uitsluitend gericht te zijn op de hoogste bestemming van nitya-prema.

āmitva-mīmāṁsā-bhrame nije jaḍa-buddhi
nirviśeṣa-brahma-jāne nahe citta-śuddhi

Degenen, die worden begoocheld, identificeren zich met materie. Dat is hun vergissing. Zij kunnen echter van zulke begoocheling in hun pogingen tot het cultiveren van nirviśeṣa-brahma-jāna niet worden gezuiverd.

vicitratā hīna hale nirviśesa haya
kāla sīmātulya seha āprakṛta naya

De māyāvādī denkt, dat Śrī Kṛṣṇa onderhevig is aan de beperkingen van tijd, zoals geboorte en dood, en beschouwt Hem niet als transcendentaal. Zodoende verwerpt hij Śrī Bhagavān's vicitratā (verbluffende eigenschappen, bijkomstigheden, kwaliteiten en līlā). Wegens deze boosaardige onderneming wordt hij opgescheept met de filosofie van nirviśeṣa-brahma.

khaṇḍa-jāne heya-dharma āche suniścaya
prākṛta haile, kabhu aprākṛta naya

Dergelijke minderwaardige en verachtenswaardige jāna, die voortkomt uit een poging de goddelijke vorm van Bhagavān te amputeren, is louter geschikt te worden verworpen. Deze jāna is prākṛta (materialistisch) en dient nimmer enige geloofwaardigheid als aprākṛta-dharma te worden gegeven.

jaḍe dvaita-jāna heya, cite upādeya
kṛṣṇa-bhakti cira-dina upāya-upāye

Dergelijke kennis, die louter is gerelateerd aan de dualiteit van deze oersaaie, materile wereld, is alleen geschikt om te worden verworpen, terwijl de transcendentale kennis van de goddelijke dualiteit in de spirituele wereld (cit-jagat) voor altijd in het hart dient te worden aanvaard, zowel als upāya (het middel tot het doel) als upāye (het doel, dat waardig is te worden nagestreefd).

jīva kabhu jaḍa naya, hari kabhu naya
hari saha jīvācintya-bhedābhedamaya

De jīva is geen product van de oersaaie materie, noch is hij kevalādvaita, in alle opzichten absoluut n met Śrī Hari. De jīva is op onbevattelijke wijze gelijktijdig verschillend en niet-verschillend van Hari.

deha kabhu jīva naya, dharā-bhogya naya
dāsa-bhogya jīva, kṛṣṇa prabhu bhoktā haya

Het materile lichaam mag nimmer als de jīva zelf worden beschouwd en deze aarde is niet voor de jīva bestemd om te exploiteren en te genieten. De svarūpa van de jīva is kṛṣṇa-dāsa en daarom is de jīva bedoeld voor Kṛṣṇa's plezier, terwijl de svarūpa van Śrī Kṛṣṇa prabhu (meester) en bhoktā (genieter) is.

jaiva-dharme nāhi āche deha-dharma-kathā
nāhi āche jīva-jāne māyāvāda-prathā

Dit boek, getiteld Jaiva-Dharma, behandelt geen onderwerpen gerelateerd aan het levenloze, materile lichaam, noch onderschrijft het de māyāvāda-doctrine van eenheid van de jīva met brahma.

jīva-nitya-dharma bhakti tāhe jāḍa nāī
śuddhā-jīva 'prema' sevā-phale pāya tāī

De nitya-dharma van de jīva is bhakti zonder materile motivatie. De jīva, die door sevā is gezuiverd, krijgt de vruchten van die sevā in de vorm van prema.

jaiva-dharma' pāṭhe sei śuddha-bhakti haya
jaiva-dharma' nā paḍile kabhu bhakti naya

Iemand, die Jaiva-Dharma bedachtzaam en met vertrouwen leest, bereikt zeker śuddhā-bhakti, maar iemand, die Jaiva-Dharma niet leest, kan bhakti nimmer bereiken.

rūpānuga-abhimāna pāṭhe dṛḍha haya
jaiva-dharma vimukhake dharma-hīna kaya

Het lezen van Jaiva-Dharma met vol vertrouwen versterkt zeker de abhimāna als rūpānuga (volgeling van Śrī Rūpa Gosvāmī). Degene daarentegen, die zich verzet tegen het lezen van Jaiva-Dharma, gaat beslist in gebreke van religieuze principes.

yāvat jīvana jei paḍe jaiva-dharma
bhaktimān sei jāne vṛthā jāna-karma

Iemand, die zijn leven lang Jaiva-Dharma met vertrouwen herleest, wordt bhakti geschonken en realiseert zich ongetwijfeld de trivialiteit van karma en jāna.

kṛṣṇera amala-sevā labhi' seī nara
sevā-sukhe magna rahe sadā kṛṣṇa-para

Zo iemand, die volkomen is toegewijd aan Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa Yugala-Kiśora en die Hun amala-prema-sevā heeft bereikt, blijft voor altijd opgaan in de vreugdevolle zegen van zulke onberispelijke, liefdevol toegewijde dienst.

Aldus eindigt Jaiva-Dharma, onze eeuwige natuur.Nederlandse vertaling: 2006-2017 Indirā dāsī
Publicatie: www.jayaradhe.nl


_______________________________________________________


Vorige: Hoofdstuk 40 "Het binnengaan in de Lila"

Inhoud: InhoudTop

2017 Jayaradhe.nl