Menu:   Nederlands   Engels


Yaśodānandana en Devakīnandana

06 november 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 10


Opgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Yaśodānandana en Devakīnandana


Een schrijven van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā
11 januari 1992


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)


narayanaŚrī Śrī Guru-Gaurāṅgau Jayataḥ

Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha
Kaṁsa-ṭīlā P.O. Mathurā
11-01-92

Beste Viṣṇu,


Aanvaard mijn toegenegen zegeningen. Ik heb jouw brief van 12-12-91 uit Houston op 09-01-92 ontvangen. Ik was blij hem te lezen. De taal van jouw brief evenals de inhoud was mooi, liefdevol en vol elegantie en emotie. Ik prefereer bezielde taal uit het hart met een paar tranen. Alleen kwaliteiten vermengd met bhakti zijn werkelijke kwaliteiten, anders zijn het tekortkomingen. Alleen bhakti maakt iemand groot.


Bhakti-devī komt jouw hart enigszins binnen en daarom begrijp je nu de glorie van sādhu-saṅga. Dit is jouw grote geluk. Ook jouw ouders en zuster zijn zeer fortuinlijk. Ze hebben grondig nagedacht [over initiatie] en hebben me daarna over hun besluit geïnformeerd. Ik heb het nog even geprobeerd uit te stellen, maar dat was niet voor lange tijd. Opdat Śrī Śrī Rādhā-Govindajī hen voorspoed mogen schenken. Ik aanvaard jouw verzoeken. Wanneer je naar India terugkeert, zal je zeker een gelegenheid krijgen om naar wens te dienen.


Je moet Jaiva-dharma hardop lezen. Door louter Jaiva-dharma te lezen raak je bekend met alle onderwerpen van het boek, vanaf het eerste stadium van sādhana-bhajana tot en met het geperfectioneerde stadium van prema, waarmee alle twijfels over het spirituele leven kunnen worden opgelost.


Mijn gezondheid laat van tijd tot tijd te wensen over, dus ik heb geen behoefte om ergens naartoe te gaan. Ik heb altijd het verlangen om in Vraja te wonen. Tegenwoordig komen veel ISKCON toegewijden naar mijn hari-kathā luisteren.


Jouw ouders zouden in de eerste week van januari hier naartoe komen. Misschien konden ze niet komen vanwege hun drukke bezigheden.


In antwoord op jouw vraag kan ik zeggen, dat Yaśodānandana en Devakīnandana wat betreft tattva één zijn, maar gezien vanuit het perspectief van rasa hebben ze ieder een specialiteit (vaiśiṣṭya). Devakīnandana draagt geen pauwenveer en heeft geen vaṁśī en stok (om de koeien te hoeden) bij Zich en Hij is niet getooid met de kleding en de houding (abhimāna) van een gopa, maar Hij kan op zijn minst wel afgescheidenheid (viraha) ervaren. Wanneer in Mathurā en Dvārakā onderwerpen over Vraja worden besproken, verschijnt via het medium van die vertellingen Yaśodānandana Gopi-vallabha Kṛṣṇa in Vāsudeva-Kṛṣṇa [Devakīnandana]. Op dat moment wordt Zijn gevoel van Vasudeva-Kṛṣṇa overdekt en begint Hij de pijn van afgescheidenheid van Vraja te ervaren. Dit gebeurt op basis van het onbevattelijke vermogen van Bhagavān, dat het onmogelijke mogelijk kan maken [en het mogelijke onmogelijk]. Dit is de opvatting van onze voorgaande ācāryas. Wanneer je naar India komt, zal ik dit met jou persoonlijk en in detail bespreken.


Voor de rest gaat het hier goed. Blijf me af en toe schrijven. Het is hier de laatste tijd erg koud. Ik was heel blij om voor de eerste keer met jou op grote afstand via ISD te spreken.


Hiermee sluit ik af.

Altijd met de beste wensen,
Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 10 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1785-yasodananadana-and-devakinandana
www.jayaradhe.nl/harmonist_yasodanandana-en-devakinandana.htm
PDF


TOP

title=""