Menu:   Nederlands   Engels


Wat is de manier om de complete genade van Kṛṣṇa te krijgen?

28 oktober 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie – Jaargang 1 & 14, No. 9


Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajńāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeďnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Wat is de manier om de complete genade van Kṛṣṇa te krijgen?


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda
bhaktisiddhanta Vraag 1: Hoe bereik ik geestelijk welzijn?

Antwoord: “Kṛṣṇa is mijn eeuwige meester en ik ben Zijn eeuwige dienaar.” Als we het geluk hebben om deze kennis in ons leven te realiseren, wordt alle onheil tot as verzengd en wordt alle voorspoed toegankelijk.


Vraag 2: Wat is de weg naar voorspoed?

Antwoord: Het enige pad naar voorspoed is zich over te geven aan de lotusvoeten van Bhagavān, ongeacht of we ons temidden van voorspoed of rampspoed bevinden. Als we de houding van overgave loslaten, bijvoorbeeld “Kṛṣṇa zal me zeker beschermen”, en we pretenderen onszelf te kunnen beschermen, worden we in feite de directe oorzaak van onze eigen ondergang. Afhankelijk zijn van Kṛṣṇa is in alle opzichten het gunstigste. Doen we dit niet, krijgen we het leven na leven hard te verduren. Śrī Bhagavān, die Zijn toegewijden toegenegen is, aanvaardt de volle verantwoording voor degenen, die hun toevlucht tot Hem nemen. Het beste is om zo snel mogelijk volkomen van Hem afhankelijk te worden.


Vraag 3: Wie is een bhakta?

Antwoord: Een bhakta is alleen degene, die zijn eigen geluk opgeeft omwille van dat van Śrī Kṛṣṇa, die zijn eigen lustbevrediging opgeeft voor Zijn plezier en die op deze manier constant betrokken kan blijven in dienstverlening aan Hem. Hij alleen vindt heilzame voorspoed. De neiging om Kṛṣṇa plezier te doen is bhakti. De houding gekenmerkt door de gedachte, “Ik moet me in een staat van geluk blijven bevinden”, waarin we eenvoudig naar ons eigen geluk verlangen, is abhakti, of de antithese van bhakti. Dit leidt alleen tot verdriet en ellende. De abhaktas (niet-toegewijden), die denken dat ze Śrī Kṛṣṇa kunnen imiteren, gaan ervan uit, “Ik ga een mondain, zinnelijk leven leiden en plezier maken met vrouwen.” In plaats van de idealen van abhaktas over te nemen moeten we door de idealen van bhaktas worden geďnspireerd. Dan alleen wordt ons leven gunstig. Als we ons niet constant met Kṛṣṇa’s dienstverlening bezighouden, worden we ofwel een bhogī (iemand die lustobjecten najaagt) of we worden een tyāgī (iemand die van zintuigobjecten wegloopt), maar we worden geen bhakta.


Vraag 4: Wat is de manier om bhagavad-darśana of rechtstreekse, persoonlijke audiëntie van Śrī Bhagavān te krijgen?

Antwoord: Raak onder leiding van śrī guru verzadigd van een dienstbare houding en blijf verwachtingsvol uitkijken naar Kṛṣṇa’s genade. Dit is de enige manier om darśana van Bhagavān te krijgen. Het vers tat te nukampāṁ... levert hiervan het bewijs. Bhagavad-darśana, rechtstreekse, persoonlijke audiëntie van Śrī Bhagavān, is afkomstig van śrī guru, het transparante medium. De weg van śuddha-bhakti of zuivere bhakti is zeer zeker het pad naar bhagavad-darśana.


Vraag 5: Hoe kan ik dienstverlening aan Kṛṣṇa krijgen?

Antwoord: Zonder mukta of bevrijd te zijn krijgt men niet de kwalificatie om Kṛṣṇa te dienen. Alleen iemand, die alles overgeeft aan de lotusvoeten van Bhagavān, is in feite bevrijd. De onwil van het geketende wezen om alles aan Bhagavān te geven is ongetwijfeld symptomatisch voor zijn afkeer van Śrī Kṛṣṇa. Bevrijde zielen verlenen Kṛṣṇa een dienst door Hem alles te geven, dat ze bezitten. Ze doen alle mogelijke moeite voor Kṛṣṇa’s plezier en welzijn. Het is echter niet mogelijk om bevrijd te raken of op deze manier alles aan Kṛṣṇa over te geven zonder de genade van śrī gurudeva te krijgen, want Śrī Kṛṣṇa is het bezit van śrī gurudeva. Niemand kan Kṛṣṇa krijgen, tenzij śrī gurudeva Hem aan jou geeft. Vandaar dat we nooit geschikt raken om dienst aan Śrī Kṛṣṇa te verlenen zonder dienst aan śrī gurudeva te verlenen. Om Śrī Kṛṣṇa te dienen moeten we eerst het eigendom van śrī guru worden. Alleen op die manier kunnen we deze dienst (kṛṣṇa-sevā) krijgen. Zonder ondergeschiktheid aan śrī guru (guru-ānugatya) en zonder dienstverlening aan hem (guru-sevā) is kṛṣṇa-sevā onmogelijk.


Vraag 6: Zijn we de dienaren van śrī nāma?

Antwoord: Zeker. In de zelfgerealiseerde staat of in onze constitutionele positie is de enige activiteit het dienen van Kṛṣṇa. Kṛṣṇa’s naam is echt Kṛṣṇa Zelf en daarom is dienstverlening aan śrī nāma dan ook dienstverlening aan Śrī Kṛṣṇa. Zodra we de dienstverlening aan Śrī Kṛṣṇa of śrī nāma vergeten, vergeten we onze constitutionele natuur. In de resulterende staat van verstoord bewustzijn ondergaan we een lijdensweg, omdat we worden vastgegrepen door de kaken van māyā (de begoochelende energie). Wanneer met de zegen van śrī guru sambandha-jńāna (kennis van onze relatie met de absolute persoon) is ontwaakt, weten we, dat we eeuwige dienaren van Kṛṣṇa zijn en realiseren we, dat īśāvāsyam idaṁ sarvam, ieder object in het universum een instrument is voor de dienstverlening aan Śrī Kṛṣṇa. Degenen, die verlangen naar eeuwig geluk na bevrijding uit het materiële bestaan, moeten onophoudelijk kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana uitvoeren. Dit is de vitale instructie van Mahāprabhu. Dus de toegewijde ziet, dat hij de dienaar van śrī nāma is, dat ieder levend wezen in dit universum bedoeld is om Kṛṣṇa een plezier te doen en dat ieder object een instrument is om in Zijn dienst te worden gebruikt. De heilige naam van Śrī Kṛṣṇa is akhila-rasāmṛta-sindhu, de oceaan van bovenzinnelijke stemmingen; Hij is sac-cid-ānanda-vigraha, de gecondenseerde gedaante van eeuwigheid, cognitie en zegen, en Hij is Śrī Śyāmasundara, Yaśodānandana. Dienstverlening aan akhila-rasāmṛta-sindhu śrī-kṛṣṇa-nāma is dienstverlening aan Śrī Kṛṣṇa Zelf. De toegewijden doen dan ook śrī guru en Kṛṣṇa een plezier door onafgebroken diensten te verlenen aan Kṛṣṇa door middel van śrī-nāma-saṅkīrtana.


Vraag 7: Wat is de manier om de complete genade van Kṛṣṇa te krijgen?

Antwoord: Als Śrī Vārṣabhānavī-devī (Śrīmatī Rādhikā, de dochter van Koning Vṛṣabhānu) iemand als van Zichzelf aanvaardt – als een rūpānuga, of een volgeling van Śrī Rūpa Gosvāmī – dan alleen is voor hem de genade van Kṛṣṇa ten volle toegankelijk. Hij kan dit fortuin alleen bereiken, indien hij de kińkara kan worden van śrī guru, die zelf de beste onder de volgelingen van Śrī Rūpa Gosvāmī is. Het is dus voor ieder van ons noodzakelijk om tṛṇād api sunīca te worden, nederiger dan een blad gras. Om tṛṇād api sunīca te worden zullen we onze huidige identiteit, kwaliteiten en bezittingen moeten opgeven en ons identificeren als de dienaar of kiṅkarā van śrī guru en śrī nāma.


Vraag 8: Wie kan een echte guru worden?

Antwoord: Iemand, die zichzelf beschouwt als Vaiṣṇava, wordt gebrandmerkt als “Avaiṣṇava” (een niet-Vaiṣṇava) en iemand die zichzelf ziet als guru, of verheven boven anderen, is totaal ongeschikt om guru te zijn. Alleen iemand, die zichzelf ziet als de leerling van de leerling van śrī guru, is bekwaam om guru te worden. Alleen een niṣṭhā bhakta, iemand met onwankelbare bhakti voor zowel śrīla gurudeva als Bhagavān in gelijke mate, kan de functie van guru bekleden.


In het Engels vertaald uit Śrīla Prabhupadera Upadeśāmṛta
door het Team van Rays of The Harmonist
Vragen opnieuw genummerd t.b.v. deze on-line uitgave

______________________________
Śrīla Prabhupadera Upadeśāmṛta is een verzameling instructies van Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda in de vorm van vraag-en-antwoord.cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Rays of The Harmonist, Jaargang 1 & 14, No. 9 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/37-year-1/990-by-what-means-can-one-receive-the-complete-mercy-of-krsna
www.jayaradhe.nl/harmonist_wat-is-de-manier-om-de-complete-genade-van-Krsna-te-krijgen.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF


title=""