Menu:   Nederlands   Engels


Voorkeur voor dienstverlening boven gezondheid

9 augustus 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 7


Opgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Voorkeur voor dienstverlening boven gezondheid


Brief aan een jongere Godbroeder

door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā
25 januari 1969

Voor het eerst verschenen in het Engels en het NederlandsnarayanaŚrī Śrī Guru-Gaurāṅgau Jayataḥ

Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha
Kaṁsa-ṭīlā, Mathurā (U.P.)
25-12-59

śrī śrī vaiṣṇava-caraṇe-daṇḍavat-nati-pūrvakeyam – Allereerst bied ik mijn eerbetuigingen aan de voeten van de Vaiṣṇava’s.


Śrīpāda Paryaṭaka Mahārāja,


Ik heb jouw brief op tijd ontvangen en raakte van al het nieuws op de hoogte, maar omdat ik niet weet, waar je op dit moment aan het prediken bent, kon ik jou niet onmiddellijk beantwoorden. Ik weet dan ook niet, of je deze brief al of niet zal ontvangen.


Mijn gezondheid laat te wensen over en de dokter wil me nu opnemen in het ziekenhuis in Delhi. Maar nadat ik de brief van Śrīpāda Trivikrama Mahārāja en Śrīpāda Hari Bābū ontving, heb ik dat uitgesteld en voor 28-01-69 een couchette gereserveerd op de slaaptrein naar Bengalen.


Śrīpāda Trivikrama Mahārāja en Śrīpāda Hari Bābū schreven, dat Śrīpāda Hari Bābū erin heeft toegestemd om 15.000 rupees te geven voor de bouw van de śrī samādhi-mandira van paramā-rādhyatama Śrī Śrīla Gurudeva. Als deze taak niet zo snel mogelijk wordt voltooid en Śrīpāda Hari Bābū komt te overlijden, gaan zijn zonen beslagleggen op al het geld. De gezondheid van Hari Bābū begint langzaam achteruit te gaan en daarom vragen ze mij om zo snel mogelijk naar Bengalen te komen. Ondanks mijn zwakke gezondheid en al mijn verantwoordelijkheden hier, moet ik om deze reden gaan.


Laat me weten, hoe ons Bengaalse predikwerk verloopt en hoe het staat met de verzameling ingrediënten voor de dienst van Śrīman Mahāprabhu. Breng mijn daṇḍavat-praṇāmas over aan Śrīpāda Urddhvamanthi Mahārāja en aanvaarden jullie ook allemaal mijn praṇāma. Hoe is het op het ogenblik met jouw gezondheid? Door ons met groot enthousiasme aan de predikactiviteiten en de dienst van Hari, Guru en Vaiṣṇava’s te wijden, zullen we de genade van Śrī Gurudeva krijgen, ongeacht de situatie.


Valt er nog meer te zeggen? Stuur het antwoord voor mij naar het adres van de Chuńchurā Maṭha.


Hiermee sluit ik af.

Biddend om een sprankje genade van de Vaiṣṇava’s,

Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇacc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 7 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1761-prioritizing-service-over-health
www.jayaradhe.nl/harmonist_voorkeur-dienstverlening-boven-gezondheid.htm
PDF


TOP

title=""