Menu:   Nederlands   Engels


Trouw aan Śrī Rūpa Gosvāmī

18 augustus 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 4


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Trouw aan Śrī Rūpa Gosvāmī


Passages uit het werk van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Voor het eerst verschenen in het Engels en het Nederlands


vamana.jpgŚrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī heeft In Śrī Caitanya-caritāmṛta uit het vers in Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaka door Śrī Kavi-karṇapūra geciteerd, “priya-svarūpa dayita-svarūpe”, waarmee hij Śrīmad Rūpa Gosvāmī Prabhu beschrijft als de dvitīya-svarūpa of het tweede zelf van Śrīman Mahāprabhu. Śrī Gaurasundara heeft vooral via Śrī Rūpa op een zeer bijzondere wijze de geschriften over bhakti-rasa geopenbaard. Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava’s zijn trots zich voor te stellen als śrī rūpanuga, volgelingen van Śrī Rūpa. Ook Śrīla Narottama Ṭhākura heeft zijn anugatya of trouw aan Śrī Rūpa in diverse liederen getoond, zoals “śrī rūpa-raghunātha pade haibe ākuti, kabe hāma bujhabo se yugala pīriti – wanneer verlang ik naar de voeten van Śrī Rūpa en Raghunātha? Wanneer kan ik de liefde van het Goddelijk Paar begrijpen?” en “śuniyāchi sādhu mukhe bole sarva-jana, śrī rūpa-kṛpāya mile yugala-caraṇa – ik heb uit de mond van heiligen gehoord en iedereen zegt, dat men met de genade van Śrī Rūpa de voeten van het Goddelijk Paar kan krijgen.” Ook Śrīla Kavirāja Gosvāmī heeft een diepe en intense gehechtheid getoond en grote eer betuigd aan Śrī Rūpa in Śrī Caitanya-caritāmṛta. Jagad-guru Śrīla Sarasvatī Prabhupāda heeft tijdens zijn gemanifesteerde aanwezigheid eveneens zijn grootste loyaliteit aan Śrī Rūpa onthuld door tijdens de uitvoering van de kīrtana van hari-kathā, in zijn lezingen, bij voordrachten en bij het geven van algemene instructies het vers “ādadānas-tṛṇaṁ dantaiḥ”* te reciteren.

­­­­­­­­­­­­­­­­_______________

*) ādadānas tṛṇaṁ dantair idaṁ yāce punaḥ punaḥ / śrīmad rūpa-padāmbhojau dhuliḥ syāṁ janme-janmani.

Met een strootje tussen mijn tanden geklemd bid ik keer op keer het volgende, “Mag ik leven na leven het stof op de lotusvoeten van Śrīla Rūpa Gosvāmī worden (Dāna-keli-cintāmaṇi 175, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī).

Śrī Caitanya Mahāprabhu, die verzadigd is van het gevoel van Śrī Rādhā, is in de wereld verschenen om śrī kṛṣṇa-prema in de mensenmaatschappij te verspreiden en de lieflijke zoetheid van de bovenmensenlijke liefde van Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa te proeven. Als men het spel van Śrī Caitanya wil bevatten en cultiveren, is het noodzakelijk om met een gevoel van éénpuntige overtuiging in het voetspoor van de Zes Gosvāmī’s te volgen. Śrīla Rūpa Prabhu, die aan het hoofd staat van de Gosvāmī’s, heeft kṛṣṇa-bhakti in Upadeśāmṛta onderwezen, terwijl Śrī Caitanya Mahāprabhu met zijn Śikṣāṣṭakam lessen heeft gegeven over de uitvoering van kṛṣṇa-bhajana. Als in het spirituele leven de geest en de zintuigen niet worden beheerst, is vooruitgang in bhajana ver te zoeken. Daarom wordt helemaal aan het begin van Śrī Upadeśāmṛta de kwalificatie van een gosvāmī beschreven of van iemand, die zijn zintuigen onder controle heeft. Voor een sādhaka, die zijn toevlucht heeft genomen tot een sad-guru (bonafide leraar) en hem in de loop van bhakti-sādhana volgt, is succes in śrī kṛṣṇa-bhajana onvermijdelijk. Alleen wanneer men Śikṣāṣṭakam bestudeert onder leiding van Upadeśāmṛta van Śrī Rūpa, wordt de essentie van de lessen van Śrī Gaurasundara gerealiseerd. Hierover bestaat geen twijfel.


Het is alleen jammer, dat de disciplinaire opvolgingen van prākṛta-sahajiyās geen loyaliteit aan Śrī Rūpa betonen en overtredingen tegen de voeten van Śrī Rūpa-Sanātana en tegen de meest vooraanstaande rūpānuga, Śrīla Jīva Gosvāmī, blijven opstapelen door als tegenstanders tegen hen op nogal kwaadaardige wijze allerlei rare verhalen te schrijven en parabelen te vertellen. “Aprākṛta vastu nahe prākṛta gocare – het transcendente platform is niet toegankelijk voor het wereldse niveau.” De prachtig samenvattende waarheid van deze uitspraak zegt hen niets. Zij blijven genoegzaam doorgaan met het bewonderen van hun zelfbedachte beleidsnormen en gewoonten.


Śrīla Sarasvatī Ṭhākura heeft het volgende gezegd over trouwhartigheid aan Śrī Rūpa in Sajjana-toṣaṇī, Jaargang 18 Nummer 4, “De glorie van Śrī Gaurasundara manifesteert zich alleen in het sluimerende hart van het levend wezen, als hij een volgeling wordt van Śrī Rūpa. Daarom zeg ik, ‘O zuiver toegewijde lezers! Lees de boeken van Śrī Rūpa Gosvāmī Prabhu, de meest vooraanstaande handleidingen voor de prediking van bhakti door Śrī Gaurasundara. Daarmee maak je alle gunstige vooruitgang. Wat je ook doet, als je over Śrī Rūpa probeert heen te stappen, zal je door al jouw pogingen worden geruïneerd.’


“Het belangrijkste bestanddeel (mūla-vastu) van sādhana-bhakti is śraddhā. Het belangrijkste bestanddeel van bhāva-bhakti is rati. En het belangrijkste bestanddeel van prema-bhakti is rasa. Zie de drie staten, waarin bhakti zich bevindt, niet over het hoofd. Als je de wens hebt om bhakti-rasa te begrijpen, zoals is overgedragen door Śrī Gaura en is uitgewerkt door Śrī Rūpa, bouw dan een leven op van śuddha-bhakti (zuivere toewijding). Voorzie jezelf van de soort sādhu-saṅga, die zich bezighoudt met het begrijpen van het verschil tussen het proces van śrī rūpānuga afkomstig van Śrīmad Bhaktivinoda Ṭhākura en de doctrines van anderen. Dan zal je zeker het pad van śuddha-bhakti gaan betreden. Als je de toevlucht neemt tot het proces, dat śrī rūpānuga Ṭhākura Bhaktivinoda zelf beoefende en in de wereld predikte, hoeft je geen aansluiting te zoeken bij een andere misleidende groep om in naam van bhakti totaal iets anders te leren louter omwille van prestige.”


In het Engels vertaald uit Prabandhāvalī
van Śrīla Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja
door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 4 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1765-allegiance-to-sri-rupa
www.jayaradhe.nl/harmonist_trouw-aan-sri-rupa-gosvami.htm
PDF


TOP

title=""