Menu:   Nederlands   Engels


Śrīmad-Bhāgavatam, Koning van devotionele literatuur

15 november 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 10


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en genspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Śrīmad-Bhāgavatam, Koning van devotionele literatuur


Passages uit het werk van


Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)vamana.jpgAlleen wanneer men een gevoel van gehechtheid heeft voor Śrī Bhagavān, heeft lezen en schrijven betekenis en geeft het vervulling. Er wordt nergens een beter perspectief geboden dan dat van Śrīmad-Bhāgavatam. Dat is de reden, waarom men diepgaand gegrondvest moet raken in de begrippen van Śrīmad-Bhāgavatam, de koning van devotionele literatuur, de essentie van de hele Vedānta en het natuurlijke commentaar op de gāyatrī-mantra. Dit vormt de hoogste aspiratie van de sādhaka of sādhikā.

Brief 3


Zij die oprecht een candidaat willen worden voor de dienstverlening aan Śrī Bhagavān, stellen geen materile eisen en zijn totaal verstoken van afgunst. Dat is de reden, waarom Śrīmad-Bhāgavatam het enig te bestuderen soevereine boek is voor degenen, die totaal vrij zijn van alle vormen van afgunst (nirmatsara). Ware sādhus en sādhvīs nemen hun toevlucht tot deze feitelijke waarheid (satya), welke alle vormen van begoocheling uitwist, en cultiveren die waarheid in zichzelf. Hetgeen zich voorbij dharma, artha, kāma en mokṣa bevindt, is het vijfde doel van de mensheid, liefde voor God of prema en dat behelst het exclusieve onderwerp of doel van Śrīmad-Bhāgavatam.

Brief 51


Śrīmad-Bhāgavata Mahā-purāṇa is onbevooroordeeld en onafhankelijk en is schitterend in zijn eigen glorie gevestigd. Het is verkeerd om het met allerlei andere Purāṇas te vergelijken. Eerst onderwees Śrī Nārāyaṇa de catuḥ-ślokī van Śrīmad-Bhāgavatam aan Brahmājī en later heeft Śrī Nārada Ṛṣi ze aan Kṛṣṇa-dvaipāyana Vedavyāsa onderwezen. De uitbreiding ervan betreft Śrīmad-Bhāgavatam.


Brief 75

In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 10 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1787-srimad-bhagavatam-the-king-of-devotional-literature
www.jayaradhe.nl/harmonist_srimad-bhagavatam-koning-van-devoionele-literatuur.htm
PDF


TOP

title=""