Menu:   Nederlands   Engels


Śrī Nāma-sevā in Śrī Dhāma

24 november 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie – Jaargang 1 & 14, No. 10


Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajńāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeďnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Śrī Nāma-sevā in Śrī Dhāma


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda
prabhupad
In deze wereld zijn echt alleen degenen aanbidding waardig, die de heilige naam (nāma) van Śrī Bhagavān, Zijn woonplaats (dhāma) en Zijn wensen (kāma) dienen. Zonder śrī nāma te dienen kan niemand zich onttrekken aan de misverstanden, die uit māyā voortkomen. Het gevolg van het dienen van śrī nāma is bevrijding van alle vormen van vooringenomenheid en verankering in de dienstbaarheid aan de wensen (kāma) van Śrī Kṛṣṇa. En het dienen van śrī dhāma resulteert in bevrijding uit de ketenen van het zeer gevaarlijke idee van “Ik ben Heer en Meester, God heeft geen eeuwige naam, gedaante, kwaliteiten, spel, vermogen, enzovoort.” Door Kṛṣṇa’s kāma (wensen) te dienen behoedt men zich tegen het ernstige gevaar van zelfzuchtige, zinnelijke lustbevrediging. Aldus bevrijd van lust (kāma) van voorbijgaande aard raakt men stevig gegrondvest in het dienen van de transcendente Kāmadeva, Śrī Kṛṣṇa, evenals van de Kāma-gāyatrī.


Als we geluk hebben en we zijn in staat om gehecht te raken aan het dienen van de wensen (kāma) van Śrī Kṛṣṇa, kunnen we de diverse lagere verlangens naar materieel, zinnelijk en lichamelijk plezier in onszelf heroriënteren en de vooruitgang van het subtiele lichaam of het verstand nieuwe richting geven, indien het apathisch is geworden voor de pogingen om Śrī Bhagavān te dienen. Dan gaan onze verlangens en de koers van ons verstand een trend volgen, die is tegengesteld aan de voorgaande.


Als we ons bezighouden met de dienstverlening aan śrī dhāma, komt de dienstverlening aan de wensen (kāma) van Śrī Kṛṣṇa tot onze beschikking. Het woord dhāma kan betekenen stralen, moed, invloed, thuis, plaats, lichaam, geboorte enzovoort. Volgens de werkelijk geleerde dienaren van God dient śrī dhāma te worden aanvaard in de zin van de plek, waar geen boosaardigheid, jaloezie of vervluchtiging heersen en die eeuwigdurend zelfmanifesterend, spiritueel en zegenrijk is. Door naar śrī dhāma te gaan heeft Śrī Caitanyadeva de wereld van zijn transcendentie bewust gemaakt.


We zouden de verhevenheid van śrī dhāma niet kunnen hebben gerealiseerd; we zouden geen voorliefde hebben gehad om śrī dhāma te dienen en we zouden niet zoveel vertrouwen hebben gehad in het vererenswaardige godsbeeld van Śrī Bhagavān. We zouden in studie geabsorbeerd zijn gebleven, waarmee we overtuigd waren gebleven van het idee iedereen op Aarde te kunnen verslaan met onze deskundigheid in dialectiek, de schittering van onze geleerdheid en de glorie van ons voorbeeldige karakter. Maar toen waren er een paar heiligen, die dienst verleenden aan śrī dhāma en ons verlichting schonken. Ze vertelden ons, dat juist de dienstverlening aan śrī dhāma, die we achterwege hadden gelaten, ons in feite het hoogste welzijn zou bieden.


Hij die verbinding zoekt met śrī dhāma, zal merken, dat zijn gehechtheid aan grāma (huiselijk gezinsleven) snel afneemt. Daarna draagt zijn dienstverlening aan śrī nāma, de methode om waarlijk gezegend te worden, hem naar zijn ware doel: dienstverlening aan Śrī Kṛṣṇa’s kāma.


De heilige naam (śrī nāma) van Śrī Vaikuṇṭha (de spirituele dimensie) is naar deze Aarde afgedaald en is in śrī dhāma neergelegd. De uitvoering van nāma-sevā schenkt geen kṛṣṇa-kāma-sevā, dienstverlening aan de wensen van Śrī Kṛṣṇa, het ware en hoogste doel, aan iemand, die de verbinding met śrī dhāma verbreekt.


Aangepast uit The Gauḍīya, Jaargang 24, No. 12
CC-BY-SA Rays of The Harmonist, No. 19 (Gaura Purnima 2009)


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Rays of The Harmonist, Jaargang 1 & 14, No. 10 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/37-year-1/995-sri-nama-seva-in-sri-dhama
www.jayaradhe.nl/harmonist_sri-nama-seva-in-sri-dhama.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF

title=""