Menu:   Nederlands   Engels


Śrī Guru’s hartgemeende wens

06 december 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 11


Opgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Śrī Guru’s hartgemeende wens


Een brief geschreven door


Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)narayana

Śrī Śrī Guru-Gaurāṅgau Jayataḥ


Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha
Kaṁsa-ṭīlā P.O. Mathurā
01-10-86


Dochter Madhu,


Aanvaard mijn toegenegen zegeningen en breng hetzelfde over aan jouw echtgenoot alsmede aan het object van jouw genegenheid, jouw dochter Caru.


Iedere dag denk ik eraan jouw een brief te schrijven, maar vanwege de verantwoordelijkheden voor dienstverlening en enige lethargie ben ik er niet aan toegekomen. Maar wanneer ik van tijd tot tijd jouw vader, moeder, jouw jongere zusje, die onlangs is getrouwd, en de dochter van jouw oom ontmoet, komen er onderwerpen over jouw zeker in de gesprekken naar voren.


Ik zou graag willen, dat jouw leven gelukkig en vredig zou zijn, zoals een lantaarnpaal, een ideaal, dat enigszins boven het standaardniveau van de gewone massa uitstijgt. Jouw leven mag niet alleen bestaan uit geboorte, ten volle doorgebracht in lustbevrediging en sterven. Mag jouw leven worden als dat van de hooggeleerde Gārgī, Maitrāyī, Arundhatī, Anusūyā en Mīrā, opdat je de stralen van [transcendent] licht in de wereld mag verspreiden.


Het is gepast om zich in het gezinsleven lief te gedragen – dat wil zeggen, vriendelijke gesprekken te voeren en een vergevingsgezinde geest te ontplooien, zoals die van Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī. In het spirituele leven (paramārtha) is het gezinsleven een school. Iemand, die niet teveel opgewonden, bezorgd en rusteloos raakt, die tolerant is, zoals Prahlāda Mahārāja en Ambariṣa Mahārāja, die niet verstoord raakt, wanneer er alle aanleiding voor is – alleen een dergelijk nuchter en standvastig persoon, die zich in de kracht van zijn ware zelf bevindt, kan vrede en Bhagavān krijgen. Wees niet onnodig rusteloos. Voer wereldse activiteiten uit in onthechting en voer de bezigheden voor Bhagavān uit met jouw hart, geest en leven (prāṇa) in genegenheid en gehechtheid. Mag Śrīmad-Bhāgavatam de voeding, het ideaal en de basis voor jouw leven vormen; gopī-prema als jouw enige doel en object; en de wijze van verering van de gopīs jouw enig leidende lamp. Als je dat doet, wordt jouw leven een succes.


Dochter Madhu, ik heb zoveel geschreven. Waarom beschouw jij jezelf hulpeloos, eenzaam en zwak? Probeer de aanwezigheid van Bhagavān, Śrī Śrī Rādhā-Govinda in jouw hart te zien – van binnen, van buiten, overal. Schrijf me af en toe. Dan schrijf ik jou terug.


Ons leven eindigt niet met de ondergang van het lichaam. We hebben een eeuwigdurend bestaan – voor een onverdeelde tijd. Bhagavān hoort ieders gebed. Geen enkel gebed is tevergeefs, dus maak je geen zorgen. Heb geduld. Geef mijn toegenegen zegeningen ook aan jouw oudere schoonzuster [Sapanā]. Hier gaat alles goed.


Aldus sluit ik af...

Altijd met mijn beste wensen,
Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 11 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1795-sri-guru-s-heartly-wish
www.jayaradhe.nl/harmonist_sri-gurus-hartgemeende-wens.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF

title=""