Menu:   Nederlands   Engels


Obstakels vormen de barometer van onze vooruitgang

4 augustus 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 5


Opgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Obstakels vormen de barometer van onze vooruitgang


Brief aan een jongere Godbroeder

door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā
25 december 1959

Voor het eerst verschenen in het Engels en het NederlandsnarayanaŚrī Śrī Guru-Gaurāṅgau Jayataḥ

Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha
Karhsa-ṭīlā, Mathurā (U.P.)
25-12-59

śrī śrī vaiṣṇava-caraṇe-daṇḍavat-nati-pūrvakeyam – Allereerst bied ik mijn eerbetuigingen aan de voeten van de Vaiṣṇava’s.


Ānanda, jouw brief, die was geschreven op 4-12-59, ontving ik op 22-12-59. Omdat het adres op de brief was geschreven in Bengaals schrift, heeft hij er bijna 20 dagen over gedaan om hier aan te komen.


Uit jouw brief maak ik jouw geestesgesteldheid op en ik ben nogal bedroefd en bezorgd. Het schijnt me toe, dat je deze brief huilend en in hoge nood hebt geschreven. Dienstverlening aan Hari, Guru en Vaiṣṇava’s is niet gemakkelijk, omdat zich van tijd tot tijd allerlei soorten hindernissen en belemmeringen voordoen om ons op de proef te stellen. Wat anders kan als barometer dienen voor onze vooruitgang en dienstverlenende houding zonder dergelijke obstakels? Alleen aan de hand van deze maatstaf kan men zien hoeveel vooruitgang men heeft gemaakt. Jouw geest mag nooit verstoord raken door dergelijke hindernissen. Het is ook niet gepast om er erg bezorgd om te zijn, want dan kun je opeens op een ongewenste manier gaan handelen [en jezelf schade toebrengen].


De aard van een geconditioneerde ziel, die pijn ervaart, is dat hij buitengewoon verdrietig wordt en over zijn plicht in de war raakt, waardoor hij snel iets doet, dat hij niet had moeten doen. Het gevolg is, dat de weg naar zijn welzijn uitentreuren wordt geblokkeerd in plaats van dat hij enig welzijn verkrijgt.


Je bent een deugdzame jongen. Ook al bestaat er een dergelijke oorzaak [van verstoring], maak jouw geest standvastig en kalm en denk erover na, hoe je jezelf nog meer aan de dienst van Hari, Guru en Vaiṣṇava’s kunt wijden.


Met ons hier gaat alles goed. Ik hoop, dat het met de genade van Śrī Śrī Gurudeva nu ook met jou goed gaat. Wanneer ik voor Vyāsa-pūjā kom, zal ik dit allemaal persoonlijk bespreken. Blijf kalm en standvastig.


Wat nog meer? Hiermee sluit ik af.

Mijn eerbetuigingen,

Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇacc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 5 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1747-obstacles-reveal-the-barometer-of-our-progress
www.jayaradhe.nl/harmonist_obstakels_vormen_de_barometer_van_onze_vooruitgang.htm
PDF


TOP

title=""