Menu:   Nederlands   Engels


Materiële gehechtheid kan nooit het gevolg zijn van Guru-sevā

25 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 3


Opgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Materiële gehechtheid kan nooit het gevolg zijn van Guru-sevā


Brief aan een jongere Godbroeder

door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā
10 juli 1964
Voor het eerst verschenen in het Engels en het Nederlandsnarayana

Śrī Śrī Guru-Gaurāṅgau Jayataḥ

Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha
P.O. Mathurā (U.P.)
10-07-64

śrī śrī vaiṣṇava-caraṇe-daṇḍavat-nati-pūrvakeyam

(Beginnend met een eerbetuiging languit aan de voeten van Śrī Śrī Vaiṣṇava’s)


Ānanda, ik ontving jouw brief d.d. 07-07-64 en van de inhoud werd ik gewaar van jouw mentale conditie. Toen ik hier terugkwam uit Bengalen, raakte mijn lichaam onwel en vanwege zwakte heb ik jou niet afzonderlijk teruggeschreven. Er was geen andere reden.

Het lijkt erop, dat je enigszins onverschillig bent geworden voor de directe dienstverlening aan de meest vererenswaardige Śrī Śrīla Gurudeva. Om die reden rezen er allerlei gedachten in mijn hoofd, nadat ik jou had gezien, toen ik voor het laatst naar Bengalen ging. De strekking van die gedachten waren alsvolgt. Het hoogste resultaat en succes van alles in deze wereld, of van alle aanwinsten – met andere woorden, alle studie, schrijfwerk, het lezen van Veda, opoffering, chanten, soberheid, vaihī-bhakti en rāgānuga-bhakti – is het verkrijgen van dienstverlening aan de lotusvoeten van śrī guru, een niet-verschillende manifestatie van Bhagavān, Śrī Hari Zelf. Of is het gevolg van dienstverlening aan guru gehechtheid aan wereldse kennis en zintuiglijk plezier? Volgens mij kan gehechtheid aan materiele scholing en het vergaren van rijkdom, vrouwen, prestige en zintuiglijk plezier nooit het gevolg zijn van guru-sevā.


Als je kans ziet om geheel in dienst te staan van guru, wordt – naarmate de gelegenheid zich voordoet en strikt met het doel om excellente dienst aan Śrī Gurudeva te verlenen – alle [materiële] kennis enzovoort, die je onder zijn leiding kan bevatten, niettemin een sierraad. Als je anders onverschillig of apathisch wordt voor dienstverlening aan guru en je gaat je bezighouden met activiteiten, die resulteren in mondaine prestige, raak je volkomen geruďneerd. Wat is betreurenswaardiger dan dit? Je bent een intelligente jongen. Neem dit in overweging.


Nadat ik hier orde op zaken heb gesteld, probeer ik zo spoedig mogelijk rond augustus Pūrṇīmā of eerder terug te komen. Dan breng ik tilak en klei mee. Ik ben zeer nieuwsgierig om te horen over [de conditie van] paramārādhyatama Śrī Śrīla Gurudeva’s goddelijke lichaam. Ik hoop, dat je de dienst aan hem weer oppakt zoals voorheen, zodat hij geen moeilijkheden ondervindt. Dit is mijn verzoek met gevouwen handen. Breng alsjeblieft mijn eerbiedige eerbetuiging over aan alle Vaiṣṇava’s. Wat nog meer? Ik zal in persoon met jou verder spreken.


Biddend voor een sprankje genade van de Vaiṣṇava’s,
Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 3 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1735-material-attachment-is-never-the-result-of-guru-seva
www.jayaradhe.nl/harmonist_materiele_gehechtheid_kan_nooit_het_gevolg_zijn_van_guru-seva.htm
PDF


TOP

title=""