Menu:   Nederlands   Engels


Jouw zoon is een dienaar van Kṛṣṇa

23 december 2021


Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie – Jaargang 14, No. 11


Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajńāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeďnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Jouw zoon is een dienaar van Kṛṣṇa


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)


bhaktisiddhanta

śrī śrī guru-gaurāṅgau jayataḥ

Śrī Gauḍīya Maṭha, Kolkata
29 mei 1927

 

Sneha-vigraheṣu (personificatie van mijn genegenheid) ---,

Vanochtend ben ik met Śrīmān Paramānanda vanuit Purī in Śrī Gauḍīya Maṭha aangekomen. Toen ik aankwam in het station, hoorde ik door de wil van Bhagavān, dat Totā ons heeft verlaten – vertrokken. Je kende Totā als jouw zoon; hij is een dienaar van Kṛṣṇa. Hij kwam in het huis van een Vaiṣṇava en jullie als vader en moeder van een Vaiṣṇava hebben hem ten dienste gestaan. Hij kreeg zoveel dienstverlening als hij nodig had te aanvaarden en vertrok toen. Totā had van jullie beiden een lichaam gekregen, maar hij is een geestelijke ziel (jīvātmā) en een Vaiṣṇava. Zijn eeuwige plicht is dienstverlening aan Bhagavān.

Vaiṣṇava’s komen naar deze materiële wereld onder voorwendsel van hun individuele karma en bevinden zich zoals bepaald door hun karma gedurende een periode in het gebied van materiële elementen. Daarna gaan ze in overeenstemming met hun kwalificatie naar de plek, waar Baladeva hen naartoe stuurt. In Baladeva bevindt zich het domein van Mahā-Lakṣmī en in Mahā-Lakṣmī bevindt Zich Bhagavān. Dus Totā is dienst gaan verlenen aan zijn vererenswaardige object (upāsya-vastu). Gezien hij een geestelijke ziel en een Vaiṣṇava is, die voortkwam uit Nityānanda Prabhu, de personificatie van sandhinī, hoeven jullie niet langer enige afwezigheid te ervaren, indien jullie leren om Viṣṇu als jullie zoon te beschouwen. Bhagavān is aanwezig geweest als de inwonende Superziel van Totā en jullie hebben die Bhagavān gediend, dus nu moeten jullie ook doorgaan met de dienstverlening aan Baladeva. De verzameling materiële elementen is naar de elementen teruggekeerd. Totā’s geestelijke ziel zal betrokken blijven in de dienstverlening aan śakti en śaktimān. De zoon, wiens gezelschap jullie konden genieten, is afgescheiden van zijn vader, wiens gezelschap hij kon genieten. Hij is een entiteit, die genoten dient te worden door Bhagavān, en als zodanig bestaan zijn plichten uit die van een Vaiṣṇava.

Aangezien ik weet, dat jij niet gebonden bent in de greep van māyā, zoals ik, ben ik ervan overtuigd, dat Bhagavān jou Zijn grenzeloze genade zal schenken en je niet zal overweldigen met verdriet. Herinner jij je het verhaal van de zoon van Śrīvāsa? Lees Śoka-śātana en Śrī Caitanya-bhāgavata. Toen Mahāprabhu sannyāsa aanvaardde, zei Hij tegen zijn oude moeder, zijn vrouw Viṣṇupriyā en de inwoners van Navadvīpa, “Ik ben maar een mens. Ik sta met een diversiteit aan relaties met jullie in contact. Wanneer Ik vertrek, moeten jullie al die relaties met Kṛṣṇa vestigen in plaats van met Mij en Mij de kans geven om op onafhankelijke wijze Hari te dienen.”

In afwezigheid van Totā zullen ook jullie meer tijd vinden om Bhagavān te dienen. Hetgeen Bhagavān doet, doet Hij omwille van gunstige voorspoed. Ik ben een ziel, die is gebonden door māyā. Wat kan ik nog meer zeggen?

Nityāśīrvādaka (altijd wens ik wens jou welzijn),
Śrī Siddhānta Sarasvatī


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Rays of The Harmonist On-line, Jaargang 14, No. 11 "Jouw zoon is een dienaar van Krsna" en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/110-year-14/1725-your-son-is-a-servant-of-k-
www.jayaradhe.nl/harmonist_jouw-zoon-is-een-dienaar-van-krsna.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF

title=""