Menu:   Nederlands   Engels


Het cultiveren van het ideaal gevestigd door Śrī Gaurasundara

20 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie – Uitgave No. 2Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Opgedragen aan en geďnspireerd door

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaHet cultiveren van het ideaal gevestigd door Śrī Gaurasundara

 

Fragmenten uit het werk van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

Voor het eerst verschenen in het Engels en het Nederlands

 

 

vamana.jpg

De bijzondere lessen van Śrī Caitanya Mahāprabhu

De vele filosofische conclusies, die Śrīman Mahāprabhu heeft geopenbaard en persoonlijk heeft gepredikt via Svarūpa, de Zes Gosvāmī’s en de Gauḍīya guru-varga met betrekking tot het bepalen van het object van verering (upāsya-tattva), zijn geen onderwerpen, die kunnen worden bevat door mensen, die vijandig staan tegenover bhakti. Hij heeft de Gauḍīya’s de instructie gegeven om ongunstige associatie in alle opzichten op te geven.

 

Als men tracht de lotusvoeten van Śrī Kṛṣṇa te dienen met een gevoel van absolute toewijding, is het houden van ongunstig gezelschap, vooral van yoṣit-saṅgīs, degenen die gehecht zijn aan vrouwen en materieel plezier, verboden. Aangezien de meeste sādhakas en sādhikās prākṛta (werelds) of kaniṣṭha-adhikārīs zijn, vormen de vastgeroeste gewoonten en gedrag van geconditioneerde zielen in de meeste gevallen in hen de neiging om onbeschaafd en afwijkend te worden. Derhalve hebben sādhu, guru en śāstra de instructie gegeven, dat het voor intelligente personen, die dorsten naar de uitvoering van hari-bhajana, de speciale en exclusieve plicht is om grote zorg te dragen, dat ze deze soort associatie of omgeving opgeven, omdat deze zijn tegengesteld aan sādhana-bhajana en de eigen constitutionele natuur corrumperen.

 

Het wonder van de verering met het gevoel van unnatojjvala-rasa

Zonder ongunstig gezelschap op te geven en onder leiding van guru en Vaiṣṇava’s de lotusvoeten van Śrī Kṛṣṇa te dienen kan het eeuwige welzijn van de smetteloze ziel nimmer worden bereikt. De verering of dienstverlening van Śrī Kṛṣṇa uitgevoerd in de stemming van śānta, dāsya en gaurava-sakhya (eerbiedige vriendschap) is slechts een deelmanifestatie van de dienst aan Śrī Nanda-nandana. Het gebrek of de onwetendheid met betrekking tot overwegingen van transcendente rasa is duidelijk aanwezig in degenen, die de manifestaties van Śrī Kṛṣṇa’s prakāśa-vigraha willen zien als het hoogste object van verering. Degenen die het pad van vaidha-bhakti betreden, zijn niet gekwalificeerd om aan Bhagavān dienst te verlenen met anurāga, of een intens liefdevolle gehechtheid. Binnen de beperkingen van regels en verboden voeren ze traditioneel rituele verering uit van de almachtige Allerhoogste Godheid via vaidha-bhakti in het spoor van maryādā-mārga, het pad van etiquette. Aangezien unnatojjvala-rasa, de hoogste smaak van overspelige liefde, en andere complexiteiten zich in dergelijke spirituele praktijk of verering niet manifesteren, kan deze niet het allerhoogste gewenste resultaat schenken.

 

Śrīman Mahāprabhu heeft aan de zielen van deze wereld alleen het meest verheven Vaiṣṇavisme en de meest verheven verering gegeven. Hij heeft bepaald, dat alleen Śrī Vrajendra-nandana, het grote warenhuis van alle bovenzinnelijke rasas (akhila-rasāmṛta-mūrti), het object van verering is als de kānta, of geliefde, in de stemming van madhura-rati. Alleen in deze vorm van verering wordt de superexcellentie van de spirituele praktijk vertoond. In de meest letterlijke zin van het woord zijn de Vaiṣṇava’s Kāṛṣṇa, ze behoren Kṛṣṇa toe, en zij alleen worden gekend als Gauḍīya’s, de serieuze volgelingen van de Heer der Gauḍīya’s [Śrīman Mahāprabhu]. Hun verheven kwalificatie voor dienstverlening is door sādhu en śāstra grondig gevestigd geworden.

 

Bidden om de kwalificatie voor het uitvoeren van de bhajana van Śrī Rādhā Mādhava

In de woorden van de Śrī Rūpānuga Gauḍīya guru-varga treffen we het volgende aan, “Als men wereldse gedachten en de wereldse aard kan verdrijven en er geleidelijk naar streeft om een transcendente natuur te ontwikkelen, krijgt men een geboorte in Vraja als een gopī.  Als men geen gopī kan worden, kan men geen bhajana van Krṣṇa uitvoeren.”

 

We hebben zelfs niet een klein beetje tijd en gelegenheid gehad om de nooit eerder geschonken gift (anarpita-cira maha-dāna) van Śrī Gaurasundara te ontwikkelen en te bespreken, de methode voor het uitvoeren van de bhajana van Śrī Rādhā-Mādhava, die Śrī Gaurasundara heeft gegeven, ondanks dat deze uiterst zeldzaam is. We worden zozeer overweldigd door de krachten van anarthas en materialisme, dat we niet in staat zijn dat meervoud van anarthas te overstijgen en onszelf te reinigen. Hoe gaan we Zijn grote bijdrage realiseren, de uitvoering van Zijn vipralambha-bhajana uitsluitend onder bescherming van Zijn vertrouwelijke metgezellen? Guru en Vaiṣṇava’s zijn bhūrida, uitermate mededogend. Hoe kunnen we die grondeloze genade waarderen, als we moordenaars van onze eigen ziel worden? Ofschoon we volgens eeuwig grondrecht afhankelijkerwijs Onafhankelijk zijn, hebben we de deur dichtgeslagen voor hetgeen gunstig is voor onze ziel door onze Onafhankelijkheid te misbruiken.

 

In een dergelijke betreurenswaardige staat is deze uitspraak van Vedānta (4.1.1) onze enige hoop, “āvṛttir-asakṛd-upadeśāt – herhaling [van śravaṇa en kīrtana], diverse keren, want dat is de les.”  In de staat van afgescheidenheid, of vipralambha, is het hoogst noodzakelijk met eenpuntige aandacht te streven naar het ontwikkelen van het ideaal, de lessen, het gedrag en het prediken van de viṣaya en āśraya-vigrahas.

 

Mag Bhakti Mahādevī, de Grootgodin van Devotie, die in haar hele uitstraling laait van gevoelens van afgescheidenheid, die gunstige vooruitgang effectueert en die tot uitdrukking wordt gebracht via śrī nāma-kīrtana, het diepst van ons hart verlichten, zodat we worden geroerd door nieuwe inspiratie in śrī hari-kīrtana en śrī nāma-dīkṣā en worden ondergedompeld in de oceaan van prema voor Śrī Kṛṣṇa.

 

In het Engels vertaald uit Prabandhāvalī van Śrīla Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja
door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van de auteur, Śrīla Bhakivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja; Tweemaandelijkse Centenaire Uitgave van Rays of The Harmonist On-line, No. 2 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indirā dāsī.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1755-cultivating-the-ideal-established-by-sri-gaurasundara
www.jayaradhe.nl/harmonist_het_cultiveren_van_het_ideaal_gevestigd_door_sri_gaurasundara.htmPDF


TOP


title=""